Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Летен семестър 2023-24, редовно обучение, бакалаври

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 Ф, 1 АМГ
МАФМП с
гл. ас. Цв.Стоянова
А203
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ л
доц. К.Стайков
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. В. Дончев
Б302п
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А201п
--- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Цв.Стоянова
А205п
---
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ с
доц. К.Стайков
А203
1 ИФ, 1 Ф
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А203
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301п
---
1 ККТФ б, 1 Ф
Молекулна физика пр
Б228
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Вероятности и статистика пр
А521комп
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ККТФ
Комплексен анализ с
гл. ас. Л. Симеонов
Б202п
---
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
А301п
1 ККТФ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202п
1 ККТФ
МАФМП с
А. Проданов
Б202п
--- ---
вторник --- --- ---
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
Б202п
1 ККТФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
В44п
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
Молекулна физика пр
Б231
1 ККТФ
МАФМП с
А. Проданов
Б202п
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301п
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ККТФ
Комплексен анализ с
гл. ас. Л. Симеонов
Б202п
---
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
А301п
1 ККТФ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202п
1 ККТФ
МАФМП с
А. Проданов
Б202п
--- ---
вторник --- --- ---
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
Б202п
1 ККТФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
В44п
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ б, 1 Ф
Молекулна физика пр
Б228
1 ККТФ
МАФМП с
А. Проданов
Б202п
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301п
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ККТФ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ККТФ
Комплексен анализ с
гл. ас. Л. Симеонов
Б202п
---
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
А301п
1 ККТФ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202п
1 ККТФ
МАФМП с
А. Проданов
Б202п
--- ---
вторник --- --- ---
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
Б202п
1 ККТФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
В44п
Молекулна физика пр
Б231
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ
МАФМП с
А. Проданов
Б202п
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301п
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ л
доц. К.Стайков
А203
---
1 ФЛФ, 1 АМГа
Молекулна физика пр
Б231
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Цв.Стоянова
А205п
---
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ с
доц. К.Стайков
А203
1 ФЛФ
УООУ II пр
гл. ас. Н. Горунски
ЛЛТ311
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 ФЛФ
УООУ II л, с
гл. ас. Н. Горунски
ЛЛТ311
---
1 ФЛФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202п
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Цв.Стоянова
А201п
--- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301п
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205п
---
1 КИ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
А303п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 КИ а, 1 КФЕ
КПрПрМ II пр
ас. Стоил Иванов
А403комп
1 КФЕ, 4 ИФ
Увод в комуникациите л
доц. Е. Владков
Б428п
3 ИФ, 1 КФЕ
Инф. технологии л
доц. Г.Цуцуманова
Б302п
3 ИФ, 1 КФЕ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
А512комп
--- --- ---
петък
1 КИ б, 1 КИ в, 1 КФЕ, 1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ пр
гл. ас. Г.Гоев
А414
1 КИ, 1 ФМ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Цв.Стоянова
А205п
---
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
доц. В. Симеонова
ФМИ 107
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
ас. Л. Русенова
ФМИ 019/013
--- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205п
---
1 ФМ
Педагогика л
доц. Ил.Петкова
А513
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Цв.Стоянова
А201п
--- --- --- ---
четвъртък
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
ас. Л. Русенова
ФМИ 019/013
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
доц. В. Симеонова
ФМИ 107
--- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
--- --- --- --- ---
петък
1 КИ б, 1 КИ в, 1 КФЕ, 1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ пр
гл. ас. Г.Гоев
А414
1 КИ, 1 ФМ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
1 ФМ
Педагогика с, през седм.
гл. ас. М. Петкова
А513
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 АМГа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 Ф, 1 АМГ
МАФМП с
гл. ас. Цв.Стоянова
А203
1 АМГ
ОАМГ с
доц. Р.Димитрова
А311
---
1 ФЛФ, 1 АМГа
Молекулна физика пр
Б231
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Цв.Стоянова
А205п
---
1 АМГ
ОАМГ пр
гл. ас. О.Станчев
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 АМГ
ОАМГ л
доц. Р. Райкова
В60
---
1 ФЛФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301п
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 АМГб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 Ф, 1 АМГ
МАФМП с
гл. ас. Цв.Стоянова
А203
1 АМГ
ОАМГ с
доц. Р.Димитрова
А311
---
Молекулна физика пр
Б228
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Цв.Стоянова
А205п
---
1 АМГ
ОАМГ пр
гл. ас. О.Станчев
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 АМГ
ОАМГ л
доц. Р. Райкова
В60
---
1 ФЛФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301п
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. В. Дончев
Б302п
Молекулна физика пр
Б228
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Цв.Стоянова
А205п
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Цв.Стоянова
Б302п
1 ИФ, 1 Ф
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А203
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301п
---
1 ИФ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А301п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А307п
1 ИФ б, 1 ИФ а
Вероятности и статистика пр
А521комп
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ФМ, 2 ФИ, 1 ИФ б
Молекулна физика пр
Б231
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. В. Дончев
Б302п
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Цв.Стоянова
А205п
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Цв.Стоянова
Б302п
1 ИФ, 1 Ф
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А203
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301п
---
1 ИФ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А301п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А307п
1 ИФ б, 1 ИФ а
Вероятности и статистика пр
А521комп
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. В. Дончев
Б302п
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А201п
--- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Цв.Стоянова
А205п
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Цв.Стоянова
Б302п
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А201п
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301п
---
1 ЯТЯЕ
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Вероятности и статистика пр
А521комп
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А307п
1 ЯТЯЕ
Молекулна физика пр
Б231
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 МФ
Увод в Биолог. БФ 451
В. Нечева
---
1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202п
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Цв.Стоянова
А205п
---
1 МФ
Молекулна физика пр
Б228
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А201п
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301п
---
1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика пр
А521комп
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Цв.Стоянова
А201п
--- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301п
1 МФ
Химия л
доц. Ал. Василев, гл. ас. М. Симеонов
А311
1 МФ
Химия пр, през седм.
гл. ас. В.Видева
ФХФ 122
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
ЦОХЧ л
доц. В.Москова-Думанова, доц. Й. Глухчева
БФ 228
---
ЦОХЧ пр Опт. а БФ228/ Осн. физ.II ФзФ А412 през седм.
доц. Й. Глухчева
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205п
---
1 Опт.
Оптика на окото 1 с
гл. ас. Ив. Божинова
В22
1 Опт.
Вълнова оптика л
проф. Ст. Балушев
А309п
--- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
ОХО л
доц. Д. Ташева
А307п
---
1 Опт.
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
Б202п
1 Опт. а, 1 Опт. б
Оптика на окото 1 пр, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- ---
петък ---
ОХО пр., Оптл а , ФХФ 243/ Вълнова опт., ФзФ Б229 през седм.
ас. А. Алексиев, гл. ас. А.Андреева
Б229
---
1 Опт.
Основи на физ.ІІ с
гл. ас. М. Стоянова
Б202п
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
ЦОХЧ л
доц. В.Москова-Думанова, доц. Й. Глухчева
БФ 228
---
Осн. физ.II , Опт.б ,ФзФ А414 /ЦОХЧ пр , БФ228/ през седм.
гл. ас. П. Чолаков
А412
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205п
---
1 Опт.
Оптика на окото 1 с
гл. ас. Ив. Божинова
В22
1 Опт.
Вълнова оптика л
проф. Ст. Балушев
А309п
--- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
ОХО л
доц. Д. Ташева
А307п
---
1 Опт.
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
Б202п
1 Опт. а, 1 Опт. б
Оптика на окото 1 пр, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- ---
петък ---
Вълнова опт., Опт. б , ФзФ Б229/ ОХО пр., ФХФ 243/ през седм.
---
1 Опт.
Основи на физ.ІІ с
гл. ас. М. Стоянова
Б202п
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КИ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301п
Основи на физ.ІІ пр
гл. ас. Б. Петков
А414
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205п
---
1 КИ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
А303п
1 КИ
Химия л
доц. В. Тончев
А303п
--- --- ---
четвъртък --- ---
1 КИ а, 1 КФЕ
КПрПрМ II пр
ас. Стоил Иванов
А403комп
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А307п
--- --- --- --- --- ---
петък
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
1 КИ, 1 ФМ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
1 КИ
Химия с
гл. ас. Н.Зографов
А307п
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КИ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301п
---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205п
---
1 КИ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
А303п
1 КИ
Химия л
доц. В. Тончев
А303п
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А307п
КПрПрМ II пр
ас. Стоил Иванов
А403комп
--- --- --- ---
петък
1 КИ б, 1 КИ в, 1 КФЕ, 1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ пр
гл. ас. Г.Гоев
А414
1 КИ, 1 ФМ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
1 КИ
Химия с
гл. ас. Н.Зографов
А307п
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КИ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205п
---
1 КИ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
А303п
1 КИ
Химия л
доц. В. Тончев
А303п
--- --- ---
четвъртък ---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А307п
--- --- --- --- --- ---
петък
1 КИ б, 1 КИ в, 1 КФЕ, 1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ пр
гл. ас. Г.Гоев
А414
1 КИ, 1 ФМ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
1 КИ
Химия с
гл. ас. Н.Зографов
А307п
1 КИ в, 1 ФИ
КПрПрМ II пр
ас. Стоил Иванов
А401комп
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 NPP
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 NPP
Calculus of a function of several real variables Lect.
Assoc. prof. К. Christov, доц. К. Христов
В45
---
1 NPP
Probability and Statistics in Physics Lect., lab. exer.
Assist. prof. М. Dzhongolov, гл. ас. М.Джонголов
А503
--- --- --- ---
вторник ---
1 NPP
Object-oriented programming Lect.
Assoc. prof. B. Pavlov, доц. Б.Павлов
В29б
1 NPP
Molecular physics Lect.
Assoc. prof. P. Georgiev , доц. П. Георгиев
Б216
---
1 NPP
Calculus of a function of several real variables Sem.
Assoc. prof. К. Christov, доц. К. Христов
В45
1 NPP, 2 NPP
Bulgarian Lect., Sem.
Maria Petkova
А201п
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 NPP
Molecular physics Sem.
Assoc. prof. P. Georgiev , доц. П. Георгиев
Б216
1 NPP
Laboratory exercises in Molecular physics lab. exer.
Assoc. prof. K. Stoichkova, доц. К.Стоичкова
Б231
---
1 NPP
Calculus of a function of several real variables Lect.
Assoc. prof. К. Christov, доц. К. Христов
В45
--- --- --- --- ---
петък ---
1 NPP
Calculus of complex functions Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov, доц. К. Христов
В45
---
1 NPP
Object-oriented programming Sem.
Assoc. prof. B. Pavlov, доц. Б.Павлов
А401комп
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301п
---
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
доц. В. Симеонова
ФМИ 107
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
ас. Л. Русенова
ФМИ 019/013
--- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205п
---
1 КИ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
А303п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
ас. Л. Русенова
ФМИ 019/013
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
доц. В. Симеонова
ФМИ 107
--- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
--- --- --- --- ---
петък
1 КИ б, 1 КИ в, 1 КФЕ, 1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ пр
гл. ас. Г.Гоев
А414
1 КИ, 1 ФМ, 1 КФЕ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
--- --- ---
1 КИ в, 1 ФИ
КПрПрМ II пр
ас. Стоил Иванов
А401комп
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 УПНОСО
Физиология на растенията л, пр
гл. ас. М. Рогова
БФ 319
---
1 УПНОСО
Молекулна физика и термодинамика л
доц. М.Гайдарова
А518
1 УПНОСО
Молекулна физика и термодинамика пр
доц. М.Гайдарова
А518
--- --- --- --- ---
вторник ---
1 УПНОСО
Ботаника л
доц. М.Стефанова, доц. А. Тошева, доц. Б. Узунов
БФ 436
1 УПНОСО
Ботаника пр
ас. Кр. Иванов, ас. М. Андров
БФ 436
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПНОСО
Неорганична химия л, ФХФ
гл. ас. З.Златанова
ФХФ 301
1 УПНОСО
Неорганична химия пр, ФХФ
гл. ас. З.Златанова
ФХФ 301
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 УПНОСО
Зоология л
доц. А. Гьонова, доц. В. Делов
БФ 243а
1 УПНОСО
Зоология пр, БФ
доц. В. Делов, гл. ас. Е. Тодорова
БФ 343
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 АМГ, 2 Ф
ЛП:Оптика пр
Б229
2 Ф, 2 ФЛФ
ОЕ 1 пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика с
доц. Н.Тодоров
Б302п
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
2 Ф, 2 АМГ
ТМ л
проф. Р.Рашков
В44п
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 ФЛФ
ОЕ 1 л
доц. Ж.Кисьовски
Б428п
2 Ф, 2 ФЛФ
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А203
--- --- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302п
2 Ф, 2 ФЛФ
Частни диференциални уравнения л
доц. П. Недкова
А203
---
2 Ф, 2 АМГ
ТМ л
проф. Р.Рашков
В44п
2 Ф, 2 АМГ
ТМ с
гл. ас. М.Радомиров
А203
--- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ККТФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В44п
---
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А313п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика с
доц. Н.Тодоров
Б302п
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В44п
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
д-р. П. Николов
А201п
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302п
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
д-р. П. Николов
А201п
---
2 ККТФ
ТМ с
доц. Цв. Вецов
А313п
--- --- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 ККТФ, 2 ИФ
ЛП:Оптика сборна група
Б229
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ККТФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В44п
---
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А313п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика с
доц. Н.Тодоров
Б302п
2 ККТФб, 2 ФЛФ
ЛП:Оптика пр
Б229
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В44п
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
д-р. П. Николов
А201п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302п
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
д-р. П. Николов
А201п
---
2 ККТФ
ТМ с
доц. Цв. Вецов
А313п
--- --- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 ККТФ, 2 ИФ
ЛП:Оптика сборна група
Б229
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ККТФв
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В44п
---
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А313п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика с
доц. Н.Тодоров
Б302п
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В44п
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
д-р. П. Николов
А201п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302п
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
д-р. П. Николов
А201п
---
2 ККТФ
ТМ с
доц. Цв. Вецов
А313п
2 ККТФв, 2 ФИ
ЛП:Оптика пр
Б229
--- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 ККТФ, 2 ИФ
ЛП:Оптика сборна група
Б229
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ЕДОК л
доц. Цв. Вецов
В45
2 КФЕ, 2 КИ
EСУ - АТ с, през седм.
гл. ас. Ю. Цукровски
А203
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ЕДОК с
гл. ас. М.Найденов
Б428п
2 КФЕ
Комуник. технологии с, пр
доц. Е. Владков
Б428п
--- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А201п
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301п
---
1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика пр
А521комп
2 КИв, 2 КФЕ
EСУ - АТ пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
Комуник. технологии л
доц. Е. Владков
Б428п
2 КИ, 2 КФЕ
EСУ - АТ л
доц. Е. Владков
Б428п
--- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ФМ, 2 ФИ, 1 ИФ б
Молекулна физика пр
Б231
1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 ФИ
Училищен курс по Информатика с
ас. В.Дзивев, ас. Стан.Иванов
ФМИ 403
--- --- --- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 ФИ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209п
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А301п
2 ИФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II с
ас. П. Славов
Б234а
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 ФИ
Училищен курс по Информатика л
доц. Ф.Петров
ФМИ 403
---
2 ФМ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФИ
Оптика с
ас. К. Генков
Б302п
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301п
--- --- --- ---
2 ККТФв, 2 ФИ
ЛП:Оптика пр
Б229
--- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 АМГ, 2 Ф
ЛП:Оптика пр
Б229
---
2 АМГ
МАМГ с
гл. ас. Г.Георгиева, гл. ас. О.Станчев
В63
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 ФИ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209п
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А301п
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
2 Ф, 2 АМГ
ТМ л
проф. Р.Рашков
В44п
---
2 АМГ
МАМГ л
доц. Г.Герова , доц. Е.Овчаров
В63
2 ФМ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФИ
Оптика с
ас. К. Генков
Б302п
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 АМГ
ММ II с
ас. П. Славов
Б202п
---
2 Ф, 2 АМГ
ТМ л
проф. Р.Рашков
В44п
2 Ф, 2 АМГ
ТМ с
гл. ас. М.Радомиров
А203
--- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ИФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
---
2 ИФ
ЛП:Оптика пр
Б229
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 ФИ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209п
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А301п
2 ИФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II с
ас. П. Славов
Б234а
--- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 ФЛФ
ОЕ 1 л
доц. Ж.Кисьовски
Б428п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
ОЕ 1 пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А303п
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ
Оптика с
ас. К. Генков
Б202п
--- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 ККТФ, 2 ИФ
ЛП:Оптика сборна група
Б229
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ИФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
---
2 ИФ
ЛП:Оптика пр
Б229
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 ФИ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209п
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А301п
2 ИФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II с
ас. П. Славов
Б234а
--- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 ФЛФ
ОЕ 1 л
доц. Ж.Кисьовски
Б428п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А303п
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ
Оптика с
ас. К. Генков
Б202п
--- --- --- ---
петък --- ---
ОЕ 1 пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
2 ККТФ, 2 ИФ
ЛП:Оптика сборна група
Б229
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
Въведение в електрониката пр
гл. ас. М.Илиев
А406
2 ФМ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 ФИ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209п
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А301п
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 3 ФМ
Въведение в електрониката л
доц. Хр.Йорданов
А201п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 АМГ
ММ II с
ас. П. Славов
Б202п
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А303п
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ
Оптика с
ас. К. Генков
Б202п
--- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
Въведение в електрониката пр
гл. ас. М.Илиев
А406
2 ФМ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 ФИ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209п
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А301п
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 3 ФМ
Въведение в електрониката л
доц. Хр.Йорданов
А201п
---
2 ФМ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФИ
Оптика с
ас. К. Генков
Б302п
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 АМГ
ММ II с
ас. П. Славов
Б202п
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А303п
--- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 Опт. а, 2 Опт. б
Радиометрия и фотометрия пр, през седм.
гл. ас. А.Андреева
Б229
2 Опт.
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
В15
---
2 Опт. а, 2 Опт. б
Оптика на окото 2 пр, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
2 Опт.
АФО л
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
Източници на светлина л
гл. ас. Н. Горунски
ЛЛТ 303
---
2 Опт.
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В15
2 Опт. а, 2 Опт. б
Източници на светлина пр, през седм.
гл. ас. Л.Стоянов
ЛЛТ 303
--- --- --- --- ---
петък ---
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
2 Опт.
Оптика на окото 2 с, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 Опт. а, 2 Опт. б
Радиометрия и фотометрия пр, през седм.
гл. ас. А.Андреева
Б229
2 Опт.
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
В15
---
2 Опт. а, 2 Опт. б
Оптика на окото 2 пр, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
2 Опт.
АФО л
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
Източници на светлина л
гл. ас. Н. Горунски
ЛЛТ 303
---
2 Опт.
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В15
2 Опт. а, 2 Опт. б
Източници на светлина пр, през седм.
гл. ас. Л.Стоянов
ЛЛТ 303
--- --- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Опт.
Оптика на окото 2 с, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
2 КИ
Полупроводникови елементи л
доц. Г.Цуцуманова
А201п
2 КФЕ, 2 КИ
EСУ - АТ с, през седм.
гл. ас. Ю. Цукровски
А203
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КИ
ТТМ л
проф. Е. Вълчева
А201п
EСУ - АТ пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 КИ
Оптоелектр. прибори л
доц. В. Дончев
Б302п
Оптоелектр. прибори пр
доц. К.Кирилов
А108
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 КИа, 2 КИв
Полупроводникови елементи пр
ас. К. Генков
А014
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
2 КИ, 2 КФЕ
EСУ - АТ л
доц. Е. Владков
Б428п
--- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
2 КИ
Полупроводникови елементи л
доц. Г.Цуцуманова
А201п
2 КФЕ, 2 КИ
EСУ - АТ с, през седм.
гл. ас. Ю. Цукровски
А203
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КИ
ТТМ л
проф. Е. Вълчева
А201п
Полупроводникови елементи пр
ас. А. Зяпков
А014
--- --- ---
сряда --- ---
EСУ - АТ пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
---
2 КИ
Оптоелектр. прибори л
доц. В. Дончев
Б302п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
Оптоелектр. прибори пр
доц. К.Кирилов
А108
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
2 КИ, 2 КФЕ
EСУ - АТ л
доц. Е. Владков
Б428п
--- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КИв
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
2 КИ
Полупроводникови елементи л
доц. Г.Цуцуманова
А201п
2 КФЕ, 2 КИ
EСУ - АТ с, през седм.
гл. ас. Ю. Цукровски
А203
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
Оптоелектр. прибори пр
доц. К.Кирилов
А108
---
2 КИ
ТТМ л
проф. Е. Вълчева
А201п
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 КИ
Оптоелектр. прибори л
доц. В. Дончев
Б302п
2 КИв, 2 КФЕ
EСУ - АТ пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 КИа, 2 КИв
Полупроводникови елементи пр
ас. К. Генков
А014
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205п
2 КИ, 2 КФЕ
EСУ - АТ л
доц. Е. Владков
Б428п
--- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 NPP
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 NPP
Optics Lect.
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Б316
---
2 NPP
Programming and Computational Physics Lect.
M. Makariev, М. Макариев
А401комп
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
2 NPP
Theoretical mechanics Lect., Sem.
Assist. prof. D. Arnaudov, гл. ас. Д. Арнаудов
В45
---
2 NPP
Partial Differntial Equations Lect.
Assoc. prof. P. Nedkova, доц. П. Недкова
Б316
---
1 NPP, 2 NPP
Bulgarian Lect., Sem.
Maria Petkova
А201п
--- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 NPP
Optics Lect., Sem.
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Б316
---
2 NPP
Laboratory exercises in Optics lab. exer.
Assist. prof. A. Andreeva, гл. ас. А.Андреева
Б229
--- --- ---
четвъртък ---
2 NPP
Theoretical mechanics Lect., Sem.
Assist. prof. D. Arnaudov, гл. ас. Д. Арнаудов
В45
---
2 NPP
Programming and Computational Physics lab. exer.
M. Makariev, М. Макариев
А401комп
2 NPP
Partial Differntial Equations Sem.
Assoc. prof. P. Nedkova, доц. П. Недкова
Б316
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 УПНОСО
Физиология на животните и човека л
гл. ас. М. Мишонова
БФ 158
2 УПНОСО
Физиология на животните и човека с, през седм.
гл. ас. М. Шкодрова
БФ 113
---
2 УПНОСО
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А203
--- --- ---
вторник --- ---
2 УПНОСО
Оптика и атомна физика с, пр
гл. ас. М. Стоянова
А317
---
2 УПНОСО
Оптика и атомна физика л
доц. И. Русинов
А518
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 УПНОСО
ИКТ в ОРДС л
доц. М.Кирова, доц. Асенова, ас. Ф.Кунис
А518
2 УПНОСО
ИКТ в ОРДС пр
доц. М.Кирова, доц. Асенова, ас. Ф.Кунис
А518
---
2 УПНОСО
Органична химия 2 л ФХФ 219
доц. Ст. Стоянов
2 УПНОСО
Органична химия 2 пр
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ФМ, 2 ФИ, 1 ИФ б
Молекулна физика пр
Б231
1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 ФМ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 ФИ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209п
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А301п
2 ИФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ММ II с
ас. П. Славов
Б234а
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ФМ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФИ
Оптика с
ас. К. Генков
Б302п
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301п
--- --- ---
2 ФМ
УКМ 1 пр
проф. Ив. Тонов
ФМИ 302
--- --- --- ---
петък ---
2 ФМ
УКМ 1 л
проф. Ив. Тонов
ФМИ 303
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
2 Ф, 2 ФЛФ
ОЕ 1 пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
А313п
--- --- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 ФИ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209п
--- ---
2 ККТФб, 2 ФЛФ
ЛП:Оптика пр
Б229
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А313п
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 ФЛФ
ОЕ 1 л
доц. Ж.Кисьовски
Б428п
2 Ф, 2 ФЛФ
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А203
--- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 Ф, 2 ФЛФ
Частни диференциални уравнения л
доц. П. Недкова
А203
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А303п
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ
Оптика с
ас. К. Генков
Б202п
--- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Английски език (начинаещи)-факултативен с
Севда Иванова
Б302п
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
ФАМЙЛ л
доц. К. Гладнишки
А315п
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ККТФб, 3 Ф
ФАМЙЛ пр
А317
--- ---
четвъртък --- ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
ФАМЙЛ с
доц. К. Гладнишки
А315п
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ККТФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 ККТФ
ЕДНС л
доц. А.Рангелов
А303п
---
3 ККТФ
МПКМ л, с
доц. П. Иванов
В44п
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
ФАМЙЛ л
доц. К. Гладнишки
А315п
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
ФАМЙЛ пр
А317
3 ККТФ
МПКМ л, с
доц. П. Иванов
В44п
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
ФАМЙЛ с
доц. К. Гладнишки
А315п
3 ККТФ
ЕДНС с
доц. А.Рангелов
В44п
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ККТФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 ККТФ
ЕДНС л
доц. А.Рангелов
А303п
---
3 ККТФ
МПКМ л, с
доц. П. Иванов
В44п
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
ФАМЙЛ л
доц. К. Гладнишки
А315п
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
3 ККТФ
МПКМ л, с
доц. П. Иванов
В44п
3 ККТФб, 3 Ф
ФАМЙЛ пр
А317
--- ---
четвъртък --- ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
ФАМЙЛ с
доц. К. Гладнишки
А315п
3 ККТФ
ЕДНС с
доц. А.Рангелов
В44п
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Астрофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
Звездна Астрофизка л
доц. А. Вълчева
В63
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
Обща Aстрофизика пр, през седм.
В63
Обща Aстрофизика л
доц. Т.Велчев
В63
---
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ с, през седм.
гл. ас. М.Найденов
А315п
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
Звездна Астрофизка с
доц. А. Вълчева
В63
Обща Aстрофизика с
В63
--- --- --- ---
петък ---
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ л
доц. И. Русинов
А315п
3 ИФб, 3 АМГ
ФАМЙЛ пр
А317
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Метеорология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Обща Метеорология II л
доц. Н.Рачев
В67
--- ---
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ с, през седм.
гл. ас. М.Найденов
А315п
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
Обща Метеорология II с, пр
доц. Р.Димитрова
В67
--- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ л
доц. И. Русинов
А315п
3 ИФб, 3 АМГ
ФАМЙЛ пр
А317
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Геофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
Обща Геофизика II с, през седм.
доц. Р. Райкова
В60
Обща Геофизика II пр, през седм.
гл. ас. Г.Георгиева
В60
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ с, през седм.
гл. ас. М.Найденов
А315п
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ТСФ л, с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
Обща Геофизика II л
доц. Р. Райкова
В60
--- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ л
доц. И. Русинов
А315п
3 ИФб, 3 АМГ
ФАМЙЛ пр
А317
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ИФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
ИзмТехн пр
гл. ас. В.Вачков
А404
---
ФАМЙЛ пр
А317
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ИФ, 3 КФЕ
ОСОК л
проф. А.Драйшу
Б428п
--- ---
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ с, през седм.
гл. ас. М.Найденов
А315п
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 ИФ, 3 КИ
Микропроцесори и микроконтролери л
гл. ас. В.Вачков
А201п
3 ИФ, 3 КФЕ
ИзмТехн л
гл. ас. В.Вачков
А404
---
3 ИФ, 1 КФЕ
Инф. технологии л
доц. Г.Цуцуманова
Б302п
3 ИФ, 1 КФЕ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
А512комп
--- --- ---
петък ---
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ л
доц. И. Русинов
А315п
Микропроцесори и микроконтролери пр
гл. ас. В.Вачков
А404
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ИФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ИФ, 3 КФЕ
ОСОК л
проф. А.Драйшу
Б428п
3 ИФб, 3 КИ б
Микропроцесори и микроконтролери пр
гл. ас. В.Вачков
А404
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ с, през седм.
гл. ас. М.Найденов
А315п
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 ИФ, 3 КИ
Микропроцесори и микроконтролери л
гл. ас. В.Вачков
А201п
3 ИФ, 3 КФЕ
ИзмТехн л
гл. ас. В.Вачков
А404
---
3 ИФ, 1 КФЕ
Инф. технологии л
доц. Г.Цуцуманова
Б302п
3 ИФ, 1 КФЕ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
А512комп
--- --- ---
петък ---
3 ИФ, 3 АМГ
ФАМЙЛ л
доц. И. Русинов
А315п
3 ИФб, 3 АМГ
ФАМЙЛ пр
А317
3 КФЕ, 3 ИФб
ИзмТехн пр
гл. ас. В.Вачков
А404
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
ФАМЙЛ л
доц. К. Гладнишки
А315п
3 ЯТЯЕ
ФАМЙЛ пр
А317
--- --- ---
сряда ---
3 ЯТЯЕ
Ядрен горивен цикъл л
гл. ас. Н. Петров
А307п
---
3 ЯТЯЕ
Увод в ядрените технологии л
гл. ас. М.Джонголов
А311
3 ЯТЯЕ
Увод в ядрените технологии с
гл. ас. М.Джонголов
А311
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
ФАМЙЛ с
доц. К. Гладнишки
А315п
3 ЯТЯЕ
Ядрен горивен цикъл с
гл. ас. Н. Петров
А311
--- --- --- ---
петък ---
3 ЯТЯЕ
Увод в ядрените технологии пр
гл. ас. М.Джонголов
3 ЯТЯЕ
Увод в ядрените технологии пр
гл. ас. М.Джонголов
---
3 ЯТЯЕ
Вероятностен анализ в ядрените технологии л
доц. Г. Петков
А315п
3 ЯТЯЕ
Вероятностен анализ в ядрените технологии с
доц. Г. Петков
А315п
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Опт. a
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б1
3 Опт.
Кл.Рефр 2 л
гл. ас. М. Драгомирова
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 Опт.
КМиОбрД л, пр
доц. Г.Георгиев, доц. Г. Алексиева
А521комп
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
А309п
---
3 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
А309п
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- ---
3 Опт.
Кл.Рефр 2 л
гл. ас. М. Драгомирова
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 Опт.
КМиОбрД л, пр
доц. Г.Георгиев, доц. Г. Алексиева
А521комп
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
А309п
---
3 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
А309п
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 КИ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 КИ
Компютърни мрежи л, ФМИ 02
доц. Ст. Димитров
3 КИ
Компютърни мрежи пр, през седм., ФМИ 02
Борис Зографов
3 КИ
Сензори и сензорни мрежи л
д-р М.Митов
Б428п
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
Микропроцесори и микроконтролери пр
гл. ас. В.Вачков
А404
3 КИ
Сензори и сензорни мрежи л, пр, през седм.
д-р М.Митов
А404
--- ---
четвъртък ---
3 ИФ, 3 КИ
Микропроцесори и микроконтролери л
гл. ас. В.Вачков
А201п
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 КИ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 КИ
Компютърни мрежи л, ФМИ 02
доц. Ст. Димитров
3 КИ
Компютърни мрежи пр, през седм., ФМИ 02
Борис Зографов
3 КИ
Сензори и сензорни мрежи л
д-р М.Митов
Б428п
--- ---
сряда --- --- --- --- ---
3 ИФб, 3 КИ б
Микропроцесори и микроконтролери пр
гл. ас. В.Вачков
А404
--- --- ---
3 КИ
Сензори и сензорни мрежи л, пр, през седм.
д-р М.Митов
А404
--- ---
четвъртък ---
3 ИФ, 3 КИ
Микропроцесори и микроконтролери л
гл. ас. В.Вачков
А201п
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 NPP
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 NPP
Nuclear Electronics Lect.
Assoc. prof. I. Rusinov, доц. И. Русинов
В29б
---
3 NPP
Nuclear Physics Lect.
Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки
В29б
3 NPP
Lab. exer. Nuclear Physics lab. exer.
Assist. prof. D.Kocheva, гл. ас. Д.Кочева
А317
--- --- ---
вторник ---
3 NPP
Nuclear Electronics lab. exer.
Assoc. prof. I. Rusinov, доц. И. Русинов
В29а
---
3 NPP
Detectors of Ionizing Radiation Lect.
Assoc. prof. B. Pavlov, доц. Б.Павлов
В29а
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 NPP
Nuclear Reactions Lect.
Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов
В29а
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 NPP
Detectors of Ionizing Radiation Sem.
Assoc. prof. B. Pavlov, доц. Б.Павлов
В29а
3 NPP
Nuclear Physics Sem.
Assist. prof. D.Kocheva, гл. ас. Д.Кочева
В29а
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 УПНОСО
МОБ л
доц. К. Йотовска, доц. Асенова
БФ 438
3 УПНОСО
МОБ с
доц. Райчева, доц. Хаджиали
БФ 438
---
3 УПНОСО
МОБ хоспетиране
доц. Хаджиали
БФ 438
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 УПНОСО
МОХ л
гл. ас. Н.Маркова
ФХФ 704
3 УПНОСО
МОХ с
гл. ас. Н.Маркова
ФХФ 704
---
3 УПНОСО
МОХ хоспетиране, през седм.
гл. ас. Н.Маркова
ФХФ 704
--- --- --- ---
сряда ---
3 УПНОСО
МОФА л
гл. ас. В.Димова
А518
3 УПНОСО
МОФА с
гл. ас. В.Димова
А518
---
3 УПНОСО, 4 УПНОСО
Приобщаващо образование л, пр
доц.Б.Йовкова
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 УПНОСО
МОФА хоспетиране
гл. ас. М. Стоянова
---
3 УПНОСО
Екология л, пр
доц. Ив. Трайков
БФ 246
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ИФ, 3 КФЕ
ОСОК л
проф. А.Драйшу
Б428п
---
3 КФЕ
Физична електроника 2 л
проф. Ст.Русев
Б234а
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 КФЕ
Антенни системи и технологии с, през седм.
Ив. Иванов
Б428п
3 ИФ, 3 КФЕ
ИзмТехн л
гл. ас. В.Вачков
А404
---
3 КФЕ
Физична електроника 2 пр
3 КФЕ
Антенни системи и технологии пр
доц. Хр.Йорданов
А410п
--- --- --- ---
петък --- ---
3 КФЕ
Антенни системи и технологии л
доц. Ж.Кисьовски
Б428п
---
3 КФЕ, 3 ИФб
ИзмТехн пр
гл. ас. В.Вачков
А404
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 ФМ
МОМ с
гл. ас. Б. Кирилова
ФМИ 210
3 ФМ
Хоспитиране по матем. пр
гл. ас. Б. Кирилова
--- --- --- --- ---
вторник ---
3 ФМ
Атомна и субатомна физика л
доц. М.Богомилов
А315п
---
3 ФМ
Атомна и субатомна физика с
доц. М.Богомилов
А311
3 ФМ
Въведение в електрониката пр
гл. ас. М.Илиев
А406
--- --- --- ---
сряда ---
3 ФМ
Хоспитиране по физика и астрономия пр
--- --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 3 ФМ
Въведение в електрониката л
доц. Хр.Йорданов
А201п
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 ФМ
МОМ л
доц. И.Вутова
ФМИ 216
---
3 ФМ
Атомна и субатомна физика пр
А317
--- --- --- --- ---
петък ---
3 ФМ
МОФА л, с
гл. ас. В.Димова
А518
---
3 ФМ
МОФА л, с
гл. ас. В.Димова
А518
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ККТФ
КТПКИ л
гл. ас. М.Радомиров
А313п
---
4 ККТФ
КТПКИ л
гл. ас. М.Радомиров
А313п
4 ККТФ
КТПКИ с
гл. ас. М.Радомиров
А313п
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 ККТФ
Теоретична астрофизика л
доц. П. Недкова
А203
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 АМГ - Астрофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
Практика Астрономия пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л, с
доц. Г.Цуцуманова
Б216
---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 АМГ - Метеорология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
Практика Метеорология пр
гл. ас. С.Петрова
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л, с
доц. Г.Цуцуманова
Б216
---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 АМГ - Геофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
Практика Геофизика пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л, с
доц. Г.Цуцуманова
Б216
---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
1 КФЕ, 4 ИФ
Увод в комуникациите л
доц. Е. Владков
Б428п
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 ЯТЯЕ
Теория на ядрото л
гл. ас. М.Джонголов
Б335
---
4 ЯТЯЕ
Ядрен горивен цикъл л
гл. ас. Н. Петров
Б335
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
Experimental Nuclear Physics Lect.
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
В29б
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
Experimental Nuclear Physics lab. exer.
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
В29б
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
4 МФ
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината с
доц. П. Петков
А315п
---
4 МФ
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината л
доц. П. Петков
А315п
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
Практика Оптометрия пр
К. Савов
Б2
---
4 Опт.
Първа помощ. пр, през седм.
доц. Хр. Видинова
--- --- --- ---
вторник --- ---
4 Опт.
Очна фармакология л
проф. М. Милева
А309п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
4 Опт.
Контактни лещи II л, през седм.
гл. ас. Росица Лолова
А307п
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Опт. а, 4 Опт. б
Контактни лещи II пр, през седм.
ас. А.Коева
А519
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
Практика Оптометрия пр
гл. ас. М. Драгомирова, ас. Г. Михова
Б1
---
4 Опт.
Първа помощ. пр, през седм.
доц. Хр. Видинова
--- --- --- ---
вторник --- ---
4 Опт.
Очна фармакология л
проф. М. Милева
А309п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
4 Опт.
Контактни лещи II л, през седм.
гл. ас. Росица Лолова
А307п
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Опт. а, 4 Опт. б
Контактни лещи II пр, през седм.
ас. А.Коева
А519
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 ФМ
Стажантска практика: Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 ФМ
Стажантска практика: Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ФМ
Стажантска практика: Математика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ФМ
Стажантска практика: Математика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 КИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 NPP
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
Experimental Nuclear Physics Lect.
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
В29б
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
Experimental Nuclear Physics lab. exer.
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
В29б
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 NPP
Theory of Elementary Particles Lect.
Assoc. prof. V. Kozuharov
В29б
4 NPP
Theoretical Nuclear Physics Lect.
Assist. prof. М. Dzhongolov, гл. ас. М.Джонголов
Б335
--- --- --- --- ---
петък ---
4 NPP
Theory of Elementary Particles Lect.
Assoc. prof. V. Kozuharov
В29б
4 NPP
Theory of Elementary Particles Sem.
Assoc. prof. V. Kozuharov
В29б
---
4 NPP
Theoretical Nuclear Physics Lect., Sem.
Assist. prof. М. Dzhongolov, гл. ас. М.Джонголов
Б335
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
4 УПНОСО
История на науката л
ас. В. Нечева, гл. ас. Л. Симеонов, гл. ас. З.Златанова
А513
4 УПНОСО
История на науката л
ас. В. Нечева, гл. ас. Л. Симеонов, гл. ас. З.Златанова
А513
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 УПНОСО, 4 УПНОСО
Приобщаващо образование л, пр
доц.Б.Йовкова
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ФЛФ
Основи на нелинейната оптика л
гл. ас. Л. Стоянов
ЛЛТ 303
---
4 ФЛФ
СЕМ пр
доц. К.Кирилов
Б320
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 ФЛФ
Основи на нелинейната оптика л
гл. ас. Л. Стоянов
ЛЛТ 303
---
4 ФЛФ
Фотоволтаични у-ва и с-ми л, пр
доц. Ив. Бъчваров
ЛЛТ 303
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Х1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
Химия
Физика л
доц. Хр.Илиев
А301п
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
Х1
Физика пр, с
гл. ас. Д. Лютов
А414
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Х2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
Химия
Физика л
доц. Хр.Илиев
А301п
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
Х2
Физика с, пр
гл. ас. Б. Петков
А414
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ИХСМ+ЯХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
ИХСМ+ЯХ
Физика л
доц. Хр.Илиев
А311
---
ИХСМ+ЯХ
Физика пр, с
доц. Ст.Лишев
А414
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БТ1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
БТ1
Физика пр
гл. ас. Б. Петков
А429
Биотехнологии
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Биотехнологии
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БТ2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
БТ2
Физика пр
доц. Р.Димитрова
А431
Биотехнологии
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Биотехнологии
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БТ3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Биотехнологии
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
БТ3
Физика пр
гл. ас. Г.Гоев
А429
Биотехнологии
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
МБ1
Физика пр
гл. ас. Г.Гоев
А429
Молекулярна биология
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
МБ2
Физика пр
гл. ас. М. Стоянова
А431
Молекулярна биология
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
МБ3
Физика пр
доц. Р.Димитрова
А429
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
МБ4
Физика пр
доц. Стр.Георгиев
А431
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
МБ5
Физика пр
гл. ас. М. Стоянова
А429
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ6
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
МБ6
Физика пр
доц. Ив.Димитрова
А431
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ7
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Ив.Димитрова
А209п
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- ---
МБ7
Физика пр
гл. ас. Б. Петков
А429
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЕООС1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
ЕООС1
Физика пр
гл. ас. Б. Петков
А429
ЕООС
Физика л
доц. Г. Алексиева
А301п
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205п
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
Ф1
Физика пр
доц. Цв.Паунска
А429
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205п
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
Ф2
Физика пр
гл. ас. Н. Горунски
А431
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205п
Ф3
Физика пр
гл. ас. Б. Петков
А429
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205п
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък
Ф4
Физика пр
доц. Е.Пенева
А429
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205п
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък
Ф5
Физика пр
доц. Цв.Паунска
А431
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф6
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205п
Ф6
Физика пр
гл. ас. Н. Горунски
А431
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф7
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205п
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Ф7
Физика пр
доц. Е.Пенева
А429
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Фармация-eng
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
Фармация-eng
Физика и биофизика л
доц. Пл. Петков
Б234а
Фармация-eng
Физика и биофизика пр
доц. Пл. Петков
А429
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ХИ+ХА
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
ХИ+ХА
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
А307п
ХИ+ХА
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Биология и химия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
Биология и химия
Физика л
гл. ас. Г.Гоев
Б316
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БМУР
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
БМУР
Физика л
доц. Г. Алексиева
А313п
БМУР
Физика пр
гл. ас. Б. Петков
А431
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Геология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
Геология и проучване на природни ресурси, Геология
Физика пр
гл. ас. С.Петрова
А431
Геология, Геология и проучване на природни ресурси
Физика л
доц. Г. Алексиева
А303п
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Геология и проучване на природни ресурси
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
Геология и проучване на природни ресурси, Геология
Физика пр
гл. ас. С.Петрова
А431
Геология, Геология и проучване на природни ресурси
Физика л
доц. Г. Алексиева
А303п
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Факултативни курсове
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 2 част
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
А203
---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 4 част л, с
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
А203
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 2 част
Парк Сън Юнг
А203
---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 4 част л, с
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
А203
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре