Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Летен семестър 2022-23, редовно обучение, бакалаври

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 Ф, 1 АМГ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ л
гл. ас. К.Стайков
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. В. Дончев
Б302
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А201
--- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ с
гл. ас. К.Стайков
А203
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А201
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301
---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика пр
Б231
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ККТФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
В44
---
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
А205
1 ККТФ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
1 ККТФ
МАФМП с
В. Николов
Б202
--- ---
вторник ---
1 ККТФ
МАФМП с
В. Николов
Б202
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
Б202
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ
Комплексен анализ с
гл. ас. Л. Симеонов
Б234а
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ККТФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
В44
---
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
А205
1 ККТФ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
1 ККТФ
МАФМП с
В. Николов
Б202
--- ---
вторник ---
1 ККТФ
МАФМП с
В. Николов
Б202
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
Б202
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ
Комплексен анализ с
гл. ас. Л. Симеонов
Б234а
Молекулна физика пр
Б228
--- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ККТФ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ККТФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
В44
---
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
А205
1 ККТФ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
1 ККТФ
МАФМП с
В. Николов
Б202
--- ---
вторник ---
1 ККТФ
МАФМП с
В. Николов
Б202
1 ККТФ
МАФМП л
доц. Ив.Гаджев
Б202
---
Молекулна физика пр
Б231
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ
Комплексен анализ с
гл. ас. Л. Симеонов
Б234а
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ л
гл. ас. К.Стайков
А203
---
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
1 АМГ, 1 ФЛФ
Молекулна физика пр
Б228
--- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ с
гл. ас. К.Стайков
А203
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ФЛФ
УООУ II л, с
гл. ас. Н. Горунски
ЛЛТ311
1 ФЛФ
УООУ II пр
гл. ас. Н. Горунски
ЛЛТ311
--- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КФЕа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301
---
1 КФЕ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
А401
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КФЕ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
Б202
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
1 КФЕ, 4 ИФ
Увод в комуникациите л
доц. Е. Владков
Б428
1 КФЕ
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А203
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КФЕ
Основи на физ.ІІ с
М. Стоянова
Б302
--- --- ---
петък ---
1 ФИ, 1 КФЕа
КПрПрМ II пр
гл. ас. В.Вачков
А404
1 КФЕ
Основи на физ.ІІ пр
Б. Петков
А412
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КФЕб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301
---
1 КФЕ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
А401
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КФЕ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
Б202
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
1 КФЕ, 4 ИФ
Увод в комуникациите л
доц. Е. Владков
Б428
1 КФЕ
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А203
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КФЕ
Основи на физ.ІІ с
М. Стоянова
Б302
--- --- ---
петък --- --- ---
1 КФЕ
Основи на физ.ІІ пр
Б. Петков
А412
---
КПрПрМ II пр
гл. ас. В.Вачков
А404
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
проф. Кр. Стефанов
ФМИ 107
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
доц. В. Симеонова
ФМИ 019/013
--- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 ФМ
Педагогика л
доц. Ил.Петкова
А307
--- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
проф. Кр. Стефанов
ФМИ 107
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
доц. В. Симеонова
ФМИ 019/013
--- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КФЕ
Основи на физ.ІІ с
М. Стоянова
Б302
--- --- ---
петък ---
1 ФМ
Педагогика с, през седм.
гл. ас. М. Петкова
А518
1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ пр
М. Стоянова
А414
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 Ф, 1 АМГ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 АМГ
ОАМГ с
гл. ас. О.Станчев
А311
---
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
1 АМГ, 1 ФЛФ
Молекулна физика пр
Б228
--- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 АМГ
ОАМГ пр
гл. ас. В.Данчовски
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 АМГ
ОАМГ л
доц. Р. Райкова
В60
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. В. Дончев
Б302
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
Б302
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ИФ, 2 ФМ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А203
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301
---
1 ИФ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А203
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
1 ИФ б, 1 ИФ а
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А521
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
Молекулна физика пр
Б228
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. В. Дончев
Б302
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
Б302
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ИФ, 2 ФМ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А203
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301
---
1 ИФ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А203
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
1 ИФ б, 1 ИФ а
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А521
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
Молекулна физика пр
Б231
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. В. Дончев
Б302
--- --- --- --- ---
вторник
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А521
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
Б302
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ИФ, 2 ФМ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А203
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301
---
1 ИФ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А203
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
1 ИФ в, 1 ЯТЯЕ
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. В. Дончев
Б302
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А201
--- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
Б302
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А201
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301
---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика пр
Б231
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
1 ИФ в, 1 ЯТЯЕ
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
1 МФ
Вероятности и статистика пр
доц. Е.Пенева
А403
---
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
---
1 МФ
Увод в Биолог. БФ 451
В. Нечева
--- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А201
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика пр
Б231
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301
1 МФ
Химия л
доц. Ал. Василев
А311
1 МФ
Химия пр, през седм.
гл. ас. В.Видева
ФХФ 122
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
ЦОХЧ л
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
ЦОХЧ пр Опт. а БФ228/ Осн. физ.II ФзФ А412 през седм.
доц. Й. Глухчева
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 Опт.
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
Оптика на окото 1 с, пр
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
ОХО л
доц. Д. Ташева
А307
---
1 Опт.
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А303
--- --- --- --- --- ---
петък ---
ОХО пр., Оптл а , ФХФ 609/ Вълнова опт., ФзФ Б229 през седм.
ас. А. Алексиев, гл. ас. Д. Цанков
Б229
---
1 Опт.
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
--- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
ЦОХЧ л
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
Осн. физ.II , Опт.б ,ФзФ А412 /ЦОХЧ пр , БФ228/ през седм.
доц. В.Вълчев
А412
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 Опт.
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
ОХО л
доц. Д. Ташева
А307
---
1 Опт.
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А303
Оптика на окото 1 с, пр
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- ---
петък ---
Вълнова опт., Опт. б , ФзФ Б229/ ОХО пр., ФХФ 609/ през седм.
---
1 Опт.
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
--- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КИ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301
Основи на физ.ІІ пр
гл. ас. Г.Гоев
А414
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КИ
Химия л
доц. В. Тончев
А303
1 КИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
А303
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
КПрПрМ II пр
ас. Ст.Иванов
А403
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
--- --- --- --- --- ---
петък
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
1 КИ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313
---
1 КИ
Химия с
гл. ас. Н.Зографов
А307
--- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КИ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301
---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КИ
Химия л
доц. В. Тончев
А303
1 КИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
А303
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
КПрПрМ II пр
ас. Ст.Иванов
А403
--- --- --- ---
петък
Основи на физ.ІІ пр
Б. Петков
А412
1 КИ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313
---
1 КИ
Химия с
гл. ас. Н.Зографов
А307
--- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КИ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КИ
Химия л
доц. В. Тончев
А303
1 КИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
А303
--- --- ---
четвъртък
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
--- --- --- --- --- ---
петък
Основи на физ.ІІ пр
Светослав Иванов
А414
1 КИ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313
---
1 КИ
Химия с
гл. ас. Н.Зографов
А307
КПрПрМ II пр
ас. Ст.Иванов
А401
--- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 NPP
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 NPP
Calculus of a function of several real variables Lect.
Assoc. prof. К. Christov
А201
---
1 NPP
Probability and Statistics in Physics Lect., lab. exer.
Assist. prof. М. Dzhongolov
А503
--- --- --- ---
вторник ---
1 NPP
Molecular physics Lect.
Assoc. prof. P. Georgiev
А311
1 NPP
Calculus of a function of several real variables Lect.
Assoc. prof. К. Christov
А311
---
1 NPP
Calculus of a function of several real variables Sem.
Assoc. prof. К. Christov
А311
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 NPP
Molecular physics Sem.
Assoc. prof. P. Georgiev
А311
1 NPP
Laboratory exercises in Molecular physics lab. exer.
Assoc. prof. K. Stoichkova
Б231
---
1 NPP
Object-oriented programming Lect.
Assoc. prof. B. Pavlov
В29б
--- --- --- ---
петък ---
1 NPP
Calculus of complex functions Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
А311
---
1 NPP
Object-oriented programming Sem.
Assoc. prof. B. Pavlov
А503
--- --- --- --- --- ---
събота --- ---
1 NPP, 2 NPP, 3 NPP, 4 NPP
Bulgarian Lect., Sem.
Assist. prof. V.Gradeva
А201
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
А301
---
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
проф. Кр. Стефанов
ФМИ 107
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
доц. В. Симеонова
ФМИ 019/013
--- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КФЕ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
Б202
--- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
проф. Кр. Стефанов
ФМИ 107
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
доц. В. Симеонова
ФМИ 019/013
--- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КФЕ
Основи на физ.ІІ с
М. Стоянова
Б302
--- --- ---
петък ---
1 ФИ, 1 КФЕа
КПрПрМ II пр
гл. ас. В.Вачков
А404
1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ пр
М. Стоянова
А414
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
1 УПНОСО
Молекулна физика и термодинамика л
доц. М.Гайдарова
А518
1 УПНОСО
Молекулна физика и термодинамика пр
доц. М.Гайдарова
А518
---
1 УПНОСО
Физиология на растенията л, пр
доц. Г. Чанева, гл. ас. Д. Петрова
БФ 333
--- --- --- ---
вторник ---
1 УПНОСО
Ботаника л, БФ
доц. М.Стефанова, доц. А. Тошева, доц. Б. Узунов
БФ 359
1 УПНОСО
Ботаника пр, БФ
доц. М.Стефанова, доц. А. Тошева, доц. Б. Узунов
БФ 359
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПНОСО
Неорганична химия л, ФХФ
гл. ас. З.Златанова
ФХФ 301
1 УПНОСО
Неорганична химия пр, ФХФ
гл. ас. З.Златанова
ФХФ 301
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 УПНОСО
Зоология л, БФ
гл. ас. Сл. Георгиева, доц. В. Делов
БФ 243
1 УПНОСО
Зоология пр, БФ
гл. ас. Сл. Георгиева, доц. В. Делов
БФ 343
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 Ф
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А303
---
2 Ф, 2 АМГ
ТМ л
гл. ас. Д. Арнаудов
А303
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика с
доц. Н.Тодоров
А307
2 Ф, 2 АМГ
ТМ л
гл. ас. Д. Арнаудов
А303
2 Ф, 2 АМГ
ТМ с
гл. ас. М.Радомиров
А303
--- ---
сряда --- ---
2 Ф
ОЕ 1 пр
доц. Ж.Кисьовски
А408
---
2 Ф, 2 ИФ
ОЕ 1 л
доц. Ж.Кисьовски
Б428
2 Ф
ЛП:Оптика пр
Б229
--- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302
2 Ф
Частни диференциални уравнения л
гл. ас. М.Радомиров
А203
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ККТФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
А301
---
2 ККТФ
ТМ с
доц. Цв. Вецов
А301
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика с
доц. Н.Тодоров
А307
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В44
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
гл. ас. П. Николов
А303
2 ККТФа, 2 ЯТЯЕ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков, ас. К. Генков
Б229
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
гл. ас. П. Николов
А303
---
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А313
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ККТФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
А301
---
2 ККТФ
ТМ с
доц. Цв. Вецов
А301
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика с
доц. Н.Тодоров
А307
ЛП:Оптика пр
ас. К. Генков
Б229
--- --- ---
сряда ---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В44
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
гл. ас. П. Николов
А303
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
гл. ас. П. Николов
А303
---
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А313
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 КФЕ
Вероятности и статистика пр
доц. Е.Пенева
А401
2 КФЕ, 2 КИ
EСУ - АТ с, през седм.
гл. ас. Ю. Цукровски
А203
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ЕДОК с
гл. ас. М.Найденов
А313
2 КФЕ
Комуник. технологии с, пр
доц. Е. Владков
Б431
--- --- --- ---
сряда ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика с, през седм.
доц. Ст.Лалковски
А201
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А301
---
2 КФЕ
Комуник. технологии л
доц. Е. Владков
А313
2 КФЕ
ЕДОК л
доц. Цв. Вецов
В44
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
EСУ - АТ пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
2 КИ, 2 КФЕ
EСУ - АТ л
доц. Е. Владков
Б428
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 АМГ
ЛП:Оптика пр
Б229
---
2 Ф, 2 АМГ
ТМ л
гл. ас. Д. Арнаудов
А303
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А205
2 Ф, 2 АМГ
ТМ л
гл. ас. Д. Арнаудов
А303
2 Ф, 2 АМГ
ТМ с
гл. ас. М.Радомиров
А303
--- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 АМГ
МАМГ л
доц. Г.Герова , доц. Е.Овчаров
В63
2 ФМ, 2 АМГ, 2 МФ
Оптика с
ас. К. Генков
А205
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 АМГ
ММ II с
ас. П. Славов
Б202
---
2 АМГ
МАМГ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ИФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л
гл. ас. Д. Арнаудов
А313
2 ИФ
ЛП:Оптика пр
Б229
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А205
2 ИФ, 2 ФМ
ММ II с
ас. П. Славов
А205
--- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А313
---
2 Ф, 2 ИФ
ОЕ 1 л
доц. Ж.Кисьовски
Б428
ОЕ 1 пр
доц. Ж.Кисьовски
А408
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
В44
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Оптика с
ас. К. Генков
Б202
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ИФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л
гл. ас. Д. Арнаудов
А313
2 ИФ
ЛП:Оптика пр
Б229
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А205
2 ИФ, 2 ФМ
ММ II с
ас. П. Славов
А205
--- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А313
---
2 Ф, 2 ИФ
ОЕ 1 л
доц. Ж.Кисьовски
Б428
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
ОЕ 1 пр
гл. ас. В.Вачков
А408
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
В44
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Оптика с
ас. К. Генков
Б202
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л
гл. ас. Д. Арнаудов
А313
---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
Въведение в електрониката л
доц. Ст.Колев
Б428
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А205
2 ЯТЯЕ
Въведение в електрониката пр
гл. ас. М.Илиев
А406
--- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А313
2 ККТФа, 2 ЯТЯЕ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков, ас. К. Генков
Б229
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 АМГ
ММ II с
ас. П. Славов
Б202
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
В44
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Оптика с
ас. К. Генков
Б202
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л
гл. ас. Д. Арнаудов
А313
---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
Въведение в електрониката л
доц. Ст.Колев
Б428
---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А205
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
А313
---
2 МФ
Въведение в електрониката пр
гл. ас. М.Илиев
А406
2 ФМ, 2 АМГ, 2 МФ
Оптика с
ас. К. Генков
А205
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 АМГ
ММ II с
ас. П. Славов
Б202
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ТФ 1 л, с
гл. ас. Д. Арнаудов
В44
---
2 МФ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник ---
2 Опт.
Оптика на окото 2 с, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
2 Опт.
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
В15
---
2 Опт. а, 2 Опт. б
Оптика на окото 2 пр, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
2 Опт.
АФО л
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ 303
---
2 Опт.
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В15
2 Опт. а, 2 Опт. б
Радиометрия и фотометрия пр, през седм.
доц. К.Кирилов
Б229
--- --- --- --- ---
петък ---
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
2 Опт. а, 2 Опт. б
Източници на светлина пр, през седм.
гл. ас. Н. Горунски
ЛЛТ 204
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник ---
2 Опт.
Оптика на окото 2 с, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
2 Опт.
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
В15
---
2 Опт. а, 2 Опт. б
Оптика на окото 2 пр, през седм.
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
2 Опт.
АФО л
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ 303
---
2 Опт.
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В15
2 Опт. а, 2 Опт. б
Радиометрия и фотометрия пр, през седм.
доц. К.Кирилов
Б229
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
2 Опт. а, 2 Опт. б
Източници на светлина пр, през седм.
гл. ас. Н. Горунски
ЛЛТ 204
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КИ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 КИ
ТТМ л
проф. Е. Вълчева
Б202
---
2 КФЕ, 2 КИ
EСУ - АТ с, през седм.
гл. ас. Ю. Цукровски
А203
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КИ
Полупроводникови елементи л
проф. Ст.Русев
А201
EСУ - АТ пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- ---
сряда --- ---
Полупроводникови елементи пр
ас. К. Генков
сг.А сутерен лаб.ФПГР
---
2 КИ
Оптоелектр. прибори л
доц. В. Дончев
Б302
Оптоелектр. прибори пр
доц. К.Кирилов
А108
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
2 КИ, 2 КФЕ
EСУ - АТ л
доц. Е. Владков
Б428
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КИ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 КИ
ТТМ л
проф. Е. Вълчева
Б202
---
2 КФЕ, 2 КИ
EСУ - АТ с, през седм.
гл. ас. Ю. Цукровски
А203
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник ---
EСУ - АТ пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
---
2 КИ
Полупроводникови елементи л
проф. Ст.Русев
А201
Оптоелектр. прибори пр
доц. К.Кирилов
А108
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 КИ
Оптоелектр. прибори л
доц. В. Дончев
Б302
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
Полупроводникови елементи пр
ас. А. Зяпков
сг.А сутерен лаб.ФПГР
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
2 КИ, 2 КФЕ
EСУ - АТ л
доц. Е. Владков
Б428
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 NPP
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 NPP
Optics Lect.
Assoc. prof. V. Atanasov
Б316
---
2 NPP
Partial Differntial Equations Sem.
Assist. prof. M. Naydenov
В45
2 NPP
Laboratory exercises in Optics lab. exer.
Assist. prof. K.Genkov
Б229
--- --- ---
вторник --- ---
2 NPP
Theoretical mechanics Lect., Sem.
Assist. prof. D. Arnaudov
В44
---
2 NPP
Partial Differntial Equations Lect.
Assoc. prof. T. Vetsov
А303
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 NPP
Optics Lect., Sem.
Assoc. prof. V. Atanasov
Б316
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 NPP
Theoretical mechanics Lect., Sem.
Assist. prof. D. Arnaudov
В44
2 NPP
Programming and Computational Physics lab. exer.
M. Makariev
А503
2 NPP
Programming and Computational Physics Lect.
M. Makariev
А503
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- ---
1 NPP, 2 NPP, 3 NPP, 4 NPP
Bulgarian Lect., Sem.
Assist. prof. V.Gradeva
А201
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 УПНОСО
Физиология на животните и човека л
гл. ас. М. Мишонова
БФ 158
2 УПНОСО
Физиология на животните и човека с, през седм.
гл. ас. М. Шкодрова
БФ 113
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
2 УПНОСО
Оптика и атомна физика с, пр
М. Стоянова
А317
---
2 УПНОСО
Оптика и атомна физика л
доц. И. Русинов
А518
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 УПНОСО, 3 УПНОСО
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А518
--- --- ---
четвъртък ---
2 УПНОСО
ИКТ в ОРДС л
гл. ас. Ив. Коцева
А518
2 УПНОСО
ИКТ в ОРДС пр
гл. ас. Ив. Коцева
А518
---
2 УПНОСО
Органична химия 2 л ФХФ 219
доц. Ст. Стоянов
2 УПНОСО
Органична химия 2 пр
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
Английски език (начинаещи)-факултативен с
ст.преп. Р.Радкова
А209
--- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
Оптика л
доц. Св. Иванов
А209
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ
ММ II л
доц. Г.Гюлчев
А205
2 ИФ, 2 ФМ
ММ II с
ас. П. Славов
А205
--- --- ---
сряда ---
1 ИФ, 2 ФМ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А203
---
2 ФМ
УКМ 1 л
проф. Ив. Тонов
ФМИ 326
2 ФМ
УКМ 1 пр
проф. Ив. Тонов
ФМИ 326
2 ФМ, 2 АМГ, 2 МФ
Оптика с
ас. К. Генков
А205
--- --- ---
четвъртък
1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика пр
Б231
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
2 ФМ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 Ф
Физика на кондензираната материя л
доц. П. Георгиев
Б216
3 Ф
Квантова механика л
доц. Ц.Иванов
А201
3 Ф
Квантова механика с
ас. П. Славов
А311
--- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 Ф
Квантова механика л
доц. Ц.Иванов
В60
3 Ф
Физика на кондензираната материя с, през седм.
И. Асенова
Б216
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 Ф
Физика на кондензираната материя л
доц. П. Георгиев
Б216
---
3 ЯТЯЕ, 3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
А317
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл. ас. Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък ---
3 Ф
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
3 Ф
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
3 ККТФ
Основи на квантовата механика с
гл. ас. Л. Симеонов
В44
--- --- ---
вторник ---
3 ККТФ
Термодинамика с
гл. ас. М.Найденов
А201
3 ККТФ
ЕДНС с
доц. Н.Карчев
А201
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
3 ККТФ
ЕДНС л
доц. Н.Карчев
В44
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 ККТФ
Обща физика VI л
доц. Н.Джерманова
Б302
3 ККТФ
Термодинамика л
доц. Цв. Вецов
В44
--- --- ---
петък ---
3 ККТФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 ФЛФ
Лазерна физика: Видове лазери л
проф. А.Драйшу
ЛЛТ311
---
3 ФЛФ
ФАМ с, пр
гл. ас. М. Жекова
В17
3 ФЛФ
Лазерна физика: Видове лазери пр
гл. ас. Н.Димитров
ЛЛТ
--- --- ---
сряда ---
3 ФЛФ
ФАМ л
проф. А.Пашов
В13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 ФЛФ
Оптични вълни в линейни и нелинейни среди л
проф. А.Драйшу
ЛЛТ311
--- --- --- ---
3 ФЛФ
Оптични комуникации л, с
доц. Ив. Бъчваров
ЛЛТ311
--- --- --- ---
петък --- ---
3 ФЛФ
Оптични вълни в линейни и нелинейни среди л
проф. А.Драйшу
ЛЛТ311
---
3 ФЛФ
Оптични комуникации л, с
доц. Ив. Бъчваров
ЛЛТ311
3 ФЛФ
Матрична оптика л
гл. ас. А. Гайдарджиев
ЛЛТ311
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Астрофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Обща Aстрофизика с
В63
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
Обща Aстрофизика л
доц. Т.Велчев
В60
--- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Квантова механика с
гл. ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда --- ---
Звездна Астрофизка л
доц. А. Вълчева
В63
---
3 ЯТЯЕ, 3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
А317
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл. ас. Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък --- ---
Звездна Астрофизка с
доц. А. Вълчева
В63
---
Обща Aстрофизика пр, през седм.
В63
--- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 АМГ
Изборни курсове
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Метеорология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Обща Метеорология II л
доц. Г.Герова
В67
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Квантова механика с
гл. ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
Обща Метеорология II с, пр
гл. ас. В.Данчовски
В67
---
3 ЯТЯЕ, 3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
А317
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл. ас. Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 АМГ
Изборни курсове
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Геофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Обща Геофизика II с, през седм.
доц. Р. Райкова
В60
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Квантова механика с
гл. ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда ---
Обща Геофизика II пр, през седм.
гл. ас. Г.Георгиева
В60
Обща Геофизика II л
доц. Р. Райкова
В60
---
3 ЯТЯЕ, 3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
А317
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл. ас. Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 АМГ
Изборни курсове
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
3 ИФ, 3 МФ
ФАЯЕЧ л
доц. М.Богомилов
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
3 ИФ
Физическо материалознание л, с
доц. Р.Бездушний
Б216
--- --- ---
вторник --- --- --- ---
3 ИФ, 3 МФ
ФАЯЕЧ с, през седм.
доц. М.Богомилов
В29а
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Квантова механика с
гл. ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда --- ---
3 ИФ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
гл. ас. Г.Ванкова
А317
---
3 ИФ
СЕМ пр, /
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 ИФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
3 ИФ, 4 ИФ
Изборни курсове
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
3 ЯТЯЕ
Неутронна физика л
доц. В. Семкова
В29б
--- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
В44
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Квантова механика с
гл. ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 ЯТЯЕ
Неутронна физика с
гл. ас. Н. Петров
Б335
---
3 ЯТЯЕ, 3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
А317
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл. ас. Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък ---
3 ЯТЯЕ, 4 ЯТЯЕ
Изборни курсове
--- --- ---
петък ---
3 ЯТЯЕ
Физика на ядрените реактори л
доц. Г. Петков
Б335
3 ЯТЯЕ
Физика на ядрените реактори с
доц. Г. Петков
Б335
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
3 ИФ, 3 МФ
ФАЯЕЧ л
доц. М.Богомилов
А315
---
3 МФ
Инф. технологии л
доц. Б.Павлов
А315
3 МФ
Акустични методи в медицината л
доц. Цв.Велинов
А203
--- --- ---
вторник --- --- --- ---
3 ИФ, 3 МФ
ФАЯЕЧ с, през седм.
доц. М.Богомилов
В29а
3 МФ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
доц. П. Петков
А317
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 МФ
Акустични методи в медицината пр, през седм.
доц. Й.Иванова
Б246
---
3 МФ
Увод в биофизиката л
гл. ас. Е. Павлова
А201
3 МФ
Инф. технологии пр
доц. Б.Павлов
А503
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 МФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Опт. a
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б1
---
3 Опт.
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 Опт.
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък --- ---
3 Опт.
КМиОбрД л, пр
доц. Г.Георгиев, доц. Г. Алексиева
А521
---
3 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- ---
петък --- ---
3 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
А309
---
3 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
А309
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 Опт.
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- --- ---
сряда ---
3 Опт.
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък --- ---
3 Опт.
КМиОбрД л, пр
доц. Г.Георгиев, доц. Г. Алексиева
А521
---
3 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- ---
петък --- ---
3 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
А309
---
3 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
А309
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 КИ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 КИ
Микровълнова техника и мобилни устройства л
д-р Хр. Йорданов
А410
3 КИ
Сензори л
д-р М.Митов
Б428
--- ---
вторник --- ---
3 КИ
Микровълнова техника и мобилни устройства с
д-р Хр. Йорданов
А410
---
3 КИ
Компютърни мрежи л, ФМИ 229
доц. Ст. Димитров
3 КИ
Компютърни мрежи пр, ФМИ 229
Борис Зографов
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
Микропроцесори и микроконтролери пр
гл. ас. В.Вачков
А404
3 КИ
Микропроцесори и микроконтролери л
гл. ас. В.Вачков
А404
3 КИ
Сензори л, пр, през седм.
д-р М.Митов
А404
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 КИ
Изборни курсове
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 КИ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 КИ
Микровълнова техника и мобилни устройства л
д-р Хр. Йорданов
А410
3 КИ
Сензори л
д-р М.Митов
Б428
--- ---
вторник --- ---
3 КИ
Микровълнова техника и мобилни устройства с
д-р Хр. Йорданов
А410
---
3 КИ
Компютърни мрежи л, ФМИ 229
доц. Ст. Димитров
3 КИ
Компютърни мрежи пр, ФМИ 229
Борис Зографов
Микропроцесори и микроконтролери пр
гл. ас. В.Вачков
А404
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
3 КИ
Микропроцесори и микроконтролери л
гл. ас. В.Вачков
А404
3 КИ
Сензори л, пр, през седм.
д-р М.Митов
А404
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 КИ
Изборни курсове
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 NPP
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 NPP
Nuclear Electronics Lect.
Assoc. prof. I. Rusinov
В29б
---
3 NPP
Nuclear Physics Lect.
Assoc. prof. K. Gladnishki
В29б
3 NPP
Lab. exer. Nuclear Physics lab. exer.
Assist. prof. D.Kocheva
А317
--- --- ---
вторник ---
3 NPP
Nuclear Electronics lab. exer.
Assoc. prof. I. Rusinov
В29а
---
3 NPP
Detectors of Ionizing Radiation Lect.
Assoc. prof. Kr.Mitev
В29б
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 NPP
Nuclear Reactions Lect.
Assoc. prof. M. Bogomilov
В29а
---
3 NPP
Detectors of Ionizing Radiation Sem.
Assoc. prof. Kr.Mitev
В29б
3 NPP
Nuclear Physics Sem.
Assoc. prof. K. Gladnishki
В29б
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- ---
1 NPP, 2 NPP, 3 NPP, 4 NPP
Bulgarian Lect., Sem.
Assist. prof. V.Gradeva
А201
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 УПНОСО
МОБ л
доц. К. Йотовска, доц. Асенова
БФ 438
3 УПНОСО
МОБ л, с
доц. Райчева, доц. Хаджиали
БФ 438
3 УПНОСО
МОБ-хоспетиране практикум-вън сг
доц. Хаджиали
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 УПНОСО
МОХ л ФХФ 219
доц. М.Кирова
---
3 УПНОСО
МОХ л,с ФХФ 219
доц. М.Кирова
3 УПНОСО
МОХ-хоспетиране практикум-вън сг
Нина Маркова
--- --- --- ---
сряда ---
3 УПНОСО
МОФА л
гл. ас. В.Димова
А518
3 УПНОСО
МОФА л, с
гл. ас. В.Димова
А518
--- --- ---
2 УПНОСО, 3 УПНОСО
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А518
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 УПНОСО
МОФА-хоспетиране практикум-вън сг
гл. ас. В.Димова
---
3 УПНОСО
Екология л, с
доц. Ив. Трайков
БФ 246
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
4 Ф
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 ККТФ
КТПКИ л
доц. Цв. Вецов
В45
4 ККТФ
Теоретична астрофизика л
доц. Г.Гюлчев
В45
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ККТФ
КТПКИ л
доц. Цв. Вецов
В45
---
4 ККТФ
КТПКИ с
гл. ас. М.Радомиров
В45
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ККТФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
4 ККТФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 КФЕ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
4 КФЕ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 ФИ
Стажантска практика: Физика и астрономия
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 ФИ
Стажантска практика: Физика и астрономия
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ФИ
Стажантска практика: Информатика и Информационни технологии
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ФИ
Стажантска практика: Информатика и Информационни технологии
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ФИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л, с
доц. Г.Цуцуманова
А202
---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
А202
--- --- --- --- --- ---
петък ---
4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 ИФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
1 КФЕ, 4 ИФ
Увод в комуникациите л
доц. Е. Владков
Б428
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ИФ, 4 ИФ
Изборни курсове
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 ЯТЯЕ
Теория на ядрото л
гл. ас. М.Джонголов
Б335
---
4 ЯТЯЕ
Ядрен горивен цикъл л
гл. ас. Н. Петров
Б335
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
Experimental Nuclear Physics Lect.
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
В29б
---
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
Experimental Nuclear Physics lab. exer.
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
В33
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 ЯТЯЕ, 4 ЯТЯЕ
Изборни курсове
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
4 МФ
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината с
доц. П. Петков
А315
---
4 МФ
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината л
доц. П. Петков
А315
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 МФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
4 МФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
Практика Оптометрия пр
К. Савов
Б1
---
4 Опт.
Първа помощ. пр, през седм.
доц. Хр. Видинова
--- --- --- ---
вторник --- ---
4 Опт.
Очна фармакология л
доц. М. Милева
А309
---
4 Опт.
Контактни лещи II пр
ас. А.Коева
А519
4 Опт.
Контактни лещи II л, през седм.
ас. М. Драгомирова
А309
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
Практика Оптометрия пр
ас. М. Драгомирова, ас. Г. Михова
Б2
---
4 Опт.
Първа помощ. пр, през седм.
доц. Хр. Видинова
--- --- --- ---
вторник --- ---
4 Опт.
Очна фармакология л
доц. М. Милева
А309
---
4 Опт.
Контактни лещи II пр
ас. А.Коева
А519
4 Опт.
Контактни лещи II л, през седм.
ас. М. Драгомирова
А309
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ФМ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 КИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 NPP
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
Experimental Nuclear Physics Lect.
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
В29б
---
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
Experimental Nuclear Physics lab. exer.
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
В33
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 NPP
Theory of Elementary Particles Lect.
Assoc. prof. V. Kozuharov
А201
4 NPP
Theoretical Nuclear Physics Lect.
Assist. prof. М. Dzhongolov
Б335
--- --- --- --- ---
петък ---
4 NPP
Theory of Elementary Particles Lect.
Assoc. prof. V. Kozuharov
А315
4 NPP
Theory of Elementary Particles Sem.
Assoc. prof. V. Kozuharov
А315
---
4 NPP
Theoretical Nuclear Physics Lect., Sem.
Assist. prof. М. Dzhongolov
Б335
--- --- --- --- ---
събота --- ---
1 NPP, 2 NPP, 3 NPP, 4 NPP
Bulgarian Lect., Sem.
Assist. prof. V.Gradeva
А201
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 УПНОСО
Приобщаващо образование л, през седм.
доц. Ив. Прокопов
А518
---
4 УПНОСО
История на науката л
ас. В. Нечева, гл. ас. Л. Симеонов, гл. ас. З.Златанова
А305
4 УПНОСО
История на науката л
ас. В. Нечева, гл. ас. Л. Симеонов, гл. ас. З.Златанова
А305
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Х1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
Химия
Физика л
доц. В.Вълчев
Б302
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
Х1
Физика пр, с
доц. Ст.Лишев
А414
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Х2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
Химия
Физика л
доц. В.Вълчев
Б302
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
Х2
Физика с, пр
доц. Цв.Паунска
А414
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Х3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
Химия
Физика л
доц. В.Вълчев
Б302
Х3
Физика с, пр
М. Стоянова
А414
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ИХСМ+ЯХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
ИХСМ+ЯХ
Физика л
доц. Хр.Илиев
А414
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
ИХСМ+ЯХ
Физика пр, с
доц. Ст.Лишев
А414
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БТ1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
Биотехнологии
Физика л
гл. ас. М. Жекова
А307
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
БТ1
Физика пр
гл. ас. Г.Гоев
А429
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
Биотехнологии
Физика л
гл. ас. М. Жекова
А313
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БТ2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
Биотехнологии
Физика л
гл. ас. М. Жекова
А307
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
БТ2
Физика пр
М. Стоянова
А431
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
Биотехнологии
Физика л
гл. ас. М. Жекова
А313
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БТ3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
Биотехнологии
Физика л
гл. ас. М. Жекова
А307
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
Биотехнологии
Физика л
гл. ас. М. Жекова
А313
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- ---
БТ3
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
МБ1
Физика пр
доц. Р.Димитрова
А429
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Пл. Петков
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
МБ2
Физика пр
Симеон Иванов
А431
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Пл. Петков
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
МБ3
Физика пр
доц. Р.Димитрова
А429
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Пл. Петков
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
МБ4
Физика пр
доц. Стр.Георгиев
А431
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Пл. Петков
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
МБ5
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Пл. Петков
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ6
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
МБ6
Физика пр
гл. ас. Н. Горунски
А431
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Пл. Петков
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ7
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
МБ7
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
Молекулярна биология
Физика л
доц. Пл. Петков
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБ8
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
МБ8
Физика пр
гл. ас. Г.Гоев
А431
Молекулярна биология
Физика л
доц. Пл. Петков
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЕООС1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
ЕООС1
Физика пр
гл. ас. Г.Гоев
А429
ЕООС
Физика л
доц. Г. Алексиева
А307
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЕООС2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
ЕООС2
Физика пр
гл. ас. С.Петрова
А431
ЕООС
Физика л
доц. Г. Алексиева
А307
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
Ф1
Физика пр
доц. Цв.Паунска
А429
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
Ф2
Физика пр
гл. ас. С.Петрова
А431
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205
--- --- ---
Ф3
Физика пр
доц. Е.Пенева
А429
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък
Ф4
Физика пр
доц. Е.Пенева
А429
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък
Ф5
Физика пр
доц. Цв.Паунска
А431
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Ф6
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205
--- --- ---
Ф6
Физика пр
гл. ас. Н. Горунски
А431
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Фармация-eng
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
Фармация-eng
Физика и биофизика л
доц. Пл. Петков
Б234а
Фармация-eng
Физика и биофизика пр
доц. Пл. Петков
А429
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ХИ+ХА
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
ХИ+ХА
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
А307
ХИ+ХА
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Биология и химия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
Биология и химия
Физика л
гл. ас. Г.Гоев
Б316
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БМУР
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
БМУР
Физика л
доц. Г. Алексиева
А311
БМУР
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А431
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Геология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
Геология, Геология и природни науки
Физика л
доц. Г. Алексиева
Б234а
Геология и природни науки, Геология
Физика пр
гл. ас. Г.Гоев
А431
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Геология и природни науки
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
Геология, Геология и природни науки
Физика л
доц. Г. Алексиева
Б234а
Геология и природни науки, Геология
Физика пр
гл. ас. Г.Гоев
А431
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Факултативни курсове
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 2 част
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
А203
---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 4 част л, с
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
А203
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 2 част
Парк Сън Юнг
А203
---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 4 част л, с
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
А203
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре