Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Летен семестър 2022-23, редовно обучение, бакалаври

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А108
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 КИ б
доц. К.Кирилов
Оптоелектр. прибори пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
2 КИ а
доц. К.Кирилов
Оптоелектр. прибори пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А112
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А201
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 NPP
Assoc. prof. К. Christov
Calculus of a function of several real variables Lect.
--- ---
3 Ф
доц. Ц.Иванов
Квантова механика л
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
ас. А.Цонев
Молекулна физика с
--- --- ---
вторник ---
3 ККТФ
гл. ас. М.Найденов
Термодинамика с
3 ККТФ
доц. Н.Карчев
ЕДНС с
2 КИ
проф. Ст.Русев
Полупроводникови елементи л
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика с, през седм.
--- --- ---
3 МФ
гл. ас. Е. Павлова
Увод в биофизиката л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 NPP
Assoc. prof. V. Kozuharov
Theory of Elementary Particles Lect.
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- ---
1 NPP, 2 NPP, 3 NPP, 4 NPP
Assist. prof. V.Gradeva
Bulgarian Lect., Sem.
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А202
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 АМГ
доц. Г.Цуцуманова
Физика на кондензираната материя л, с
---
4 АМГ
доц. Г.Цуцуманова
Физика на кондензираната материя л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А203
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ
гл. ас. К.Стайков
Комплексен анализ л
--- ---
2 КФЕ, 2 КИ
гл. ас. Ю. Цукровски
EСУ - АТ с, през седм.
3 МФ
доц. Цв.Велинов
Акустични методи в медицината л
Факултативни курсове
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
Практически корейски език 2 част
---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ
гл. ас. К.Стайков
Комплексен анализ с
--- --- ---
Факултативни курсове
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
Практически корейски език 4 част л, с
---
сряда ---
1 ИФ, 2 ФМ
ас. А.Цонев
Молекулна физика с
--- --- ---
1 ИФ
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика с, през седм.
--- --- ---
Факултативни курсове
Парк Сън Юнг
Практически корейски език 2 част
---
четвъртък --- --- ---
2 Ф
гл. ас. М.Радомиров
Частни диференциални уравнения л
---
1 КФЕ
проф. Ст.Русев
Инф. технологии л
--- ---
Факултативни курсове
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
Практически корейски език 4 част л, с
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А205
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 Ф, 1 АМГ
гл. ас. Св. Георгиев
МАФМП с
Фармация
доц. Пл. Петков
Физика л
1 ККТФ
доц. Ив.Гаджев
МАФМП л
--- --- --- --- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
гл. ас. Св. Георгиев
МАФМП с
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
гл. ас. Св. Георгиев
МАФМП л
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ
доц. Г.Гюлчев
ММ II л
2 ИФ, 2 ФМ
ас. П. Славов
ММ II с
--- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
проф. В. Иванов
Основи на физ.ІІ л
--- --- --- --- ---
2 ФМ, 2 АМГ, 2 МФ
ас. К. Генков
Оптика с
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
проф. В. Иванов
ВФС л, с
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А207
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Кръжок по Астрономия
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 Опт., 2 КИ, 2 ФМ
ст.преп. Р.Радкова
Английски език (начинаещи)-факултативен с
--- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
доц. Св. Иванов
Оптика л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Молекулярна биология
доц. Пл. Петков
Физика л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А301
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ККТФ
доц. П. Иванов
ТМ л
---
2 ККТФ
доц. Цв. Вецов
ТМ с
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
гл. ас. Д.Недановски
Пр.Мат II л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика л
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
доц. Й.Иванова
ОТИП л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 Ф
ас. П. Славов
Частни диференциални уравнения с
---
2 Ф, 2 АМГ
гл. ас. Д. Арнаудов
ТМ л
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 NPP
Assoc. prof. T. Vetsov
Partial Differntial Equations Lect.
2 Ф, 2 АМГ
гл. ас. Д. Арнаудов
ТМ л
2 Ф, 2 АМГ
гл. ас. М.Радомиров
ТМ с
--- ---
сряда --- --- ---
2 ККТФ
гл. ас. П. Николов
Частни диференциални уравнения л
1 КИ
доц. В. Тончев
Химия л
1 КИ
гл. ас. Ал. Стефанов
Пр.Мат II с
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 ККТФ
гл. ас. П. Николов
Частни диференциални уравнения л
1 Опт.
доц. Сн.Йорданова
Оптика на окото 1 л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А304
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А305
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
4 УПНОСО
ас. В. Нечева, гл. ас. Л. Симеонов, гл. ас. З.Златанова
История на науката л
4 УПНОСО
ас. В. Нечева, гл. ас. Л. Симеонов, гл. ас. З.Златанова
История на науката л
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А306
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А307
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
ХИ+ХА
гл. ас. Д. Лютов
Физика л
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
Биотехнологии
гл. ас. М. Жекова
Физика л
---
2 Ф, 2 ККТФ
доц. Н.Тодоров
Оптика с
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
гл. ас. Л. Симеонов
Квантова механика с
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 ФМ
доц. Ил.Петкова
Педагогика л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
доц. Д. Ташева
ОХО л
--- ---
ЕООС
доц. Г. Алексиева
Физика л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 КИ
гл. ас. Н.Зографов
Химия с
--- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А308
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А309
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 Опт.
доц. М. Милева
Очна фармакология л
3 Опт.
ас. М. Драгомирова
Кл.Рефр 2 л
4 Опт.
ас. М. Драгомирова
Контактни лещи II л, през седм.
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 Опт.
доц. Ст. Балушев
Вълнова оптика л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
3 Опт.
доц. Ст. Балушев
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
--- --- --- ---
петък --- ---
3 Опт.
доц. Ив. Николова
Инф. на окото л
---
3 Опт.
гл. ас. Цв. Тотев
Психофизика и психология на зрителния процес л
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А310
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
1 АМГ
гл. ас. О.Станчев
ОАМГ с
--- --- --- ---
3 Ф
ас. П. Славов
Квантова механика с
--- --- ---
вторник ---
1 NPP
Assoc. prof. P. Georgiev
Molecular physics Lect.
1 NPP
Assoc. prof. К. Christov
Calculus of a function of several real variables Lect.
---
1 NPP
Assoc. prof. К. Christov
Calculus of a function of several real variables Sem.
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
БМУР
доц. Г. Алексиева
Физика л
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 NPP
Assoc. prof. P. Georgiev
Molecular physics Sem.
--- ---
1 МФ
доц. Ал. Василев
Химия л
--- --- --- --- --- ---
петък ---
1 NPP
Assoc. prof. К. Christov
Calculus of complex functions Lect., Sem.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А313
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
гл. ас. Д. Арнаудов
ТФ 1 л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
гл. ас. М.Найденов
ЕДОК с
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
гл. ас. Д. Арнаудов
ТФ 1 л, с
---
2 КФЕ
доц. Е. Владков
Комуник. технологии л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
Биотехнологии
гл. ас. М. Жекова
Физика л
--- ---
2 ККТФ
ас. П. Славов
Частни диференциални уравнения с
--- --- --- --- ---
петък --- --- ---
1 КИ
доц. Ст.Лишев
Основи на физ.ІІ с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А315
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
3 ИФ, 3 МФ
доц. М.Богомилов
ФАЯЕЧ л
---
3 МФ
доц. Б.Павлов
Инф. технологии л
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
проф. Г.Райновски
ФАЯЕЧ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
4 МФ
доц. П. Петков
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината с
---
4 МФ
доц. П. Петков
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината л
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
гл. ас. Д.Кочева
ФАЯЕЧ с, през седм.
--- --- ---
четвъртък --- ---
КС кат. АФ
--- ---
Научен семинар
--- --- ---
петък ---
4 NPP
Assoc. prof. V. Kozuharov
Theory of Elementary Particles Lect.
4 NPP
Assoc. prof. V. Kozuharov
Theory of Elementary Particles Sem.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А317
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 NPP
Assist. prof. D.Kocheva
Lab. exer. Nuclear Physics lab. exer.
--- --- ---
вторник --- ---
2 УПНОСО
М. Стоянова
Оптика и атомна физика с, пр
--- ---
3 МФ
доц. П. Петков
ЛП: ФАЯЕЧ пр
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ИФ
гл. ас. Г.Ванкова
ЛП: ФАЯЕЧ пр
---
3 ЯТЯЕ, 3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А319
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А401
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
ОТИП пр
2 КФЕ
доц. Е.Пенева
Вероятности и статистика пр
--- ---
ОТИП пр
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ
ас. А.Цонев
Инф. технологии с
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика пр
--- --- ---
четвъртък
ОТИП пр
--- --- --- --- ---
ОТИП пр
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 КИ в
ас. Ст.Иванов
КПрПрМ II пр
--- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А403
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
1 МФ
доц. Е.Пенева
Вероятности и статистика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
ОТИП пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Вероятности и статистика
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 КИ а
ас. Ст.Иванов
КПрПрМ II пр
--- --- ---
1 КИ б
ас. Ст.Иванов
КПрПрМ II пр
--- --- --- ---
петък
ОТИП пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 КИ б
гл. ас. В.Вачков
Микропроцесори и микроконтролери пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 КИ а
гл. ас. В.Вачков
Микропроцесори и микроконтролери пр
3 КИ
гл. ас. В.Вачков
Микропроцесори и микроконтролери л
3 КИ
д-р М.Митов
Сензори л, пр, през седм.
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
1 ФИ, 1 КФЕа
гл. ас. В.Вачков
КПрПрМ II пр
--- --- --- ---
1 КФЕб
гл. ас. В.Вачков
КПрПрМ II пр
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ЯТЯЕ
гл. ас. М.Илиев
Въведение в електрониката пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 МФ
гл. ас. М.Илиев
Въведение в електрониката пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 КИ б
гл. ас. Ю. Цукровски
EСУ - АТ пр
--- --- --- ---
2 КИ а
гл. ас. Ю. Цукровски
EСУ - АТ пр
--- --- ---
сряда --- ---
2 Ф
доц. Ж.Кисьовски
ОЕ 1 пр
--- --- ---
2 ИФа
доц. Ж.Кисьовски
ОЕ 1 пр
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 ИФб
гл. ас. В.Вачков
ОЕ 1 пр
---
2 КФЕ
гл. ас. Ю. Цукровски
EСУ - АТ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А410
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 КИ
д-р Хр. Йорданов
Микровълнова техника и мобилни устройства л
--- --- --- ---
вторник --- ---
3 КИ
д-р Хр. Йорданов
Микровълнова техника и мобилни устройства с
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А412
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
1 Опт. б
доц. В.Вълчев
Осн. физ.II , Опт.б ,ФзФ А412 /ЦОХЧ пр , БФ228/ през седм.
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък
1 КИ б
Б. Петков
Основи на физ.ІІ пр
1 КФЕ
Б. Петков
Основи на физ.ІІ пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А414
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
ИХСМ+ЯХ
доц. Хр.Илиев
Физика л
Х3
М. Стоянова
Физика с, пр
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
1 КИ а
гл. ас. Г.Гоев
Основи на физ.ІІ пр
--- --- --- --- --- ---
сряда
Х2
доц. Цв.Паунска
Физика с, пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
Х1
доц. Ст.Лишев
Физика пр, с
--- ---
ИХСМ+ЯХ
доц. Ст.Лишев
Физика пр, с
--- --- --- ---
петък
1 КИ в
Светослав Иванов
Основи на физ.ІІ пр
1 ФМ, 1 ФИ
М. Стоянова
Основи на физ.ІІ пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А429
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
МБ1
доц. Р.Димитрова
Физика пр
МБ3
доц. Р.Димитрова
Физика пр
ХИ+ХА
гл. ас. Д. Лютов
Физика пр
Ф3
доц. Е.Пенева
Физика пр
--- ---
вторник
МБ5
гл. ас. Д. Лютов
Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
МБ7
гл. ас. Д. Лютов
Физика пр
БТ1
гл. ас. Г.Гоев
Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
ЕООС1
гл. ас. Г.Гоев
Физика пр
Ф1
доц. Цв.Паунска
Физика пр
Фармация-eng
доц. Пл. Петков
Физика и биофизика пр
--- ---
петък
Ф4
доц. Е.Пенева
Физика пр
БТ3
гл. ас. Д. Лютов
Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А431
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
МБ2
Симеон Иванов
Физика пр
МБ4
доц. Стр.Георгиев
Физика пр
--- --- ---
Ф6
гл. ас. Н. Горунски
Физика пр
--- ---
вторник
МБ6
гл. ас. Н. Горунски
Физика пр
--- --- --- --- --- ---
Геология и природни науки, Геология
гл. ас. Г.Гоев
Физика пр
--- --- ---
сряда
МБ8
гл. ас. Г.Гоев
Физика пр
БТ2
М. Стоянова
Физика пр
---
БМУР
гл. ас. Д. Лютов
Физика пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
ЕООС2
гл. ас. С.Петрова
Физика пр
Ф2
гл. ас. С.Петрова
Физика пр
--- --- --- --- ---
петък
Ф5
доц. Цв.Паунска
Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А501
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А503
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 NPP
Assist. prof. М. Dzhongolov
Probability and Statistics in Physics Lect., lab. exer.
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
3 МФ
доц. Б.Павлов
Инф. технологии пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 NPP
M. Makariev
Programming and Computational Physics lab. exer.
2 NPP
M. Makariev
Programming and Computational Physics Lect.
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 NPP
Assoc. prof. B. Pavlov
Object-oriented programming Sem.
--- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А506
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А512
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А516
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А518
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 УПНОСО
доц. Ив. Прокопов
Приобщаващо образование л, през седм.
1 УПНОСО
доц. М.Гайдарова
Молекулна физика и термодинамика л
1 УПНОСО
доц. М.Гайдарова
Молекулна физика и термодинамика пр
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 УПНОСО
доц. И. Русинов
Оптика и атомна физика л
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 УПНОСО
гл. ас. В.Димова
МОФА л
3 УПНОСО
гл. ас. В.Димова
МОФА л, с
--- --- ---
2 УПНОСО, 3 УПНОСО
ст.преп. Р.Радкова
Английски език с
--- --- ---
четвъртък ---
2 УПНОСО
гл. ас. Ив. Коцева
ИКТ в ОРДС л
2 УПНОСО
гл. ас. Ив. Коцева
ИКТ в ОРДС пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
1 ФМ
гл. ас. М. Петкова
Педагогика с, през седм.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А519
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 Опт.
ас. А.Коева
Контактни лещи II пр
--- -x- -x- -x- -x- -x-
сряда --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
четвъртък --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А521
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 ИФ в
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 Опт.
доц. Г.Георгиев, доц. Г. Алексиева
КМиОбрД л, пр
--- ---
1 ИФ б, 1 ИФ а
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А521а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Астрономическа обсерватория
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 Опт. а
К. Савов
Практика Оптометрия пр
--- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Опт. a
ас. Г. Михова
Кл.Рефр 2 пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Опт. а
ас. Н.Пеев
Оптом. изм. пр
--- ---
2 Опт. б
ас. Н.Пеев
Оптом. изм. пр
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 Опт. б
ас. М. Драгомирова, ас. Г. Михова
Практика Оптометрия пр
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 Опт. б
ас. Г. Михова
Кл.Рефр 2 пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б202
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 КИ
проф. Е. Вълчева
ТТМ л
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика с
1 ККТФ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика с
1 ККТФ
В. Николов
МАФМП с
--- ---
вторник ---
1 ККТФ
В. Николов
МАФМП с
1 ККТФ
доц. Ив.Гаджев
МАФМП л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ
гл. ас. Ал. Стефанов
Пр.Мат II с
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 АМГ
ас. П. Славов
ММ II с
--- --- --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ас. К. Генков
Оптика с
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Опт.
доц. Ст.Лишев
Основи на физ.ІІ с
--- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б216
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 Ф
доц. П. Георгиев
Физика на кондензираната материя л
---
3 ИФ
доц. Р.Бездушний
Физическо материалознание л, с
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 Ф
И. Асенова
Физика на кондензираната материя с, през седм.
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 Ф
доц. П. Георгиев
Физика на кондензираната материя л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б228
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ИФ б
Молекулна физика пр
--- --- ---
1 АМГ, 1 ФЛФ
Молекулна физика пр
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ б
Молекулна физика пр
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б229
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 АМГ
ЛП:Оптика пр
2 ИФ
ЛП:Оптика пр
2 NPP
Assist. prof. K.Genkov
Laboratory exercises in Optics lab. exer.
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ККТФб
ас. К. Генков
ЛП:Оптика пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 ККТФа, 2 ЯТЯЕ
гл. ас. Д. Цанков, ас. К. Генков
ЛП:Оптика пр
2 Ф
ЛП:Оптика пр
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
2 Опт. а, 2 Опт. б
доц. К.Кирилов
Радиометрия и фотометрия пр, през седм.
2 МФ
гл. ас. Д. Цанков
ЛП:Оптика пр
--- ---
петък ---
1 Опт. а
ас. А. Алексиев, гл. ас. Д. Цанков
ОХО пр., Оптл а , ФХФ 609/ Вълнова опт., ФзФ Б229 през седм.
2 ФМ
гл. ас. Д. Цанков
ЛП:Оптика пр
--- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б230
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б231
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ИФ в
Молекулна физика пр
--- --- --- ---
1 ИФ а
Молекулна физика пр
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ в
Молекулна физика пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика пр
1 ККТФ а
Молекулна физика пр
--- ---
четвъртък
1 МФ, 2 ФМ
Молекулна физика пр
1 NPP
Assoc. prof. K. Stoichkova
Laboratory exercises in Molecular physics lab. exer.
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б234а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Геология, Геология и природни науки
доц. Г. Алексиева
Физика л
--- --- --- --- ---
сряда -x- -x- -x- -x- -x- -x-
1 ККТФ
гл. ас. Л. Симеонов
Комплексен анализ с
--- --- --- --- ---
четвъртък -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Фармация-eng
доц. Пл. Петков
Физика и биофизика л
--- --- --- --- ---
петък -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б241
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ИФ а
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- --- ---
1 ИФ б
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 КИ б
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 МФ
доц. Й.Иванова
Акустични методи в медицината пр, през седм.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 КИ в
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- --- --- ---
1 ИФ в, 1 ЯТЯЕ
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- ---
петък
1 КИ а
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б302
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
Химия
доц. В.Вълчев
Физика л
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
доц. В. Дончев
Молекулна физика л
--- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
проф. М. Абрашев
Оптика л
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
гл. ас. Св. Георгиев
МАФМП с
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 КИ
доц. В. Дончев
Оптоелектр. прибори л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
проф. М. Абрашев
Оптика л
--- ---
3 ККТФ
доц. Н.Джерманова
Обща физика VI л
---
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КФЕ
М. Стоянова
Основи на физ.ІІ с
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б316
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 NPP
Assoc. prof. V. Atanasov
Optics Lect.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 NPP
Assoc. prof. V. Atanasov
Optics Lect., Sem.
Биология и химия
гл. ас. Г.Гоев
Физика л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б320
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 ИФ
доц. Цв.Велинов
СЕМ пр, /
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б335
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 ЯТЯЕ
гл. ас. М.Джонголов
Теория на ядрото л
---
4 ЯТЯЕ
гл. ас. Н. Петров
Ядрен горивен цикъл л
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 ЯТЯЕ
гл. ас. Н. Петров
Неутронна физика с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
4 NPP
Assist. prof. М. Dzhongolov
Theoretical Nuclear Physics Lect.
--- --- --- --- ---
петък ---
3 ЯТЯЕ
доц. Г. Петков
Физика на ядрените реактори л
3 ЯТЯЕ
доц. Г. Петков
Физика на ядрените реактори с
---
4 NPP
Assist. prof. М. Dzhongolov
Theoretical Nuclear Physics Lect., Sem.
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б346
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б427
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б428
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
доц. Ст.Колев
Въведение в електрониката л
--- ---
3 КИ
д-р М.Митов
Сензори л
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ИФ
доц. Ж.Кисьовски
ОЕ 1 л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
1 КФЕ, 4 ИФ
доц. Е. Владков
Увод в комуникациите л
--- --- ---
2 КИ, 2 КФЕ
доц. Е. Владков
EСУ - АТ л
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б431
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
доц. Е. Владков
Комуник. технологии с, пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б435
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 113
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
2 УПНОСО
гл. ас. М. Шкодрова
Физиология на животните и човека с, през седм.
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 143,158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 УПНОСО
гл. ас. М. Мишонова
Физиология на животните и човека л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 158,143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 211
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 221
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 228
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
доц. В.Москова-Думанова
ЦОХЧ л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 243
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 УПНОСО
гл. ас. Сл. Георгиева, доц. В. Делов
Зоология л, БФ
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 УПНОСО
доц. Ив. Трайков
Екология л, с
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 333
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 УПНОСО
доц. Г. Чанева, гл. ас. Д. Петрова
Физиология на растенията л, пр
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 343
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 УПНОСО
гл. ас. Сл. Георгиева, доц. В. Делов
Зоология пр, БФ
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 359
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 УПНОСО
доц. М.Стефанова, доц. А. Тошева, доц. Б. Узунов
Ботаника л, БФ
1 УПНОСО
доц. М.Стефанова, доц. А. Тошева, доц. Б. Узунов
Ботаника пр, БФ
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 436
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 438
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 УПНОСО
доц. К. Йотовска, доц. Асенова
МОБ л
3 УПНОСО
доц. Райчева, доц. Хаджиали
МОБ л, с
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ л
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В13
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 ФЛФ
проф. А.Пашов
ФАМ л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
2 Опт.
доц. Сн.Йорданова
Радиометрия и фотометрия л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 Опт.
доц. Д.Филипова
Обща неврология л
---
2 Опт.
доц. Д.Филипова
АФО л
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 Опт.
проф. А.Пашов
Оптика на окото 2 л
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В17
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 ФЛФ
гл. ас. М. Жекова
ФАМ с, пр
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В21
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В22
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 Опт.
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 2 с, през седм.
--- --- ---
2 Опт. а, 2 Опт. б
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 2 пр, през седм.
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт. а
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 1 с, пр
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт. б
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 1 с, пр
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В24
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В28б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В29а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 NPP
Assoc. prof. I. Rusinov
Nuclear Electronics lab. exer.
3 ИФ, 3 МФ
доц. М.Богомилов
ФАЯЕЧ с, през седм.
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 NPP
Assoc. prof. M. Bogomilov
Nuclear Reactions Lect.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В29б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 NPP
Assoc. prof. I. Rusinov
Nuclear Electronics Lect.
---
3 NPP
Assoc. prof. K. Gladnishki
Nuclear Physics Lect.
3 ЯТЯЕ
доц. В. Семкова
Неутронна физика л
--- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 NPP
Assoc. prof. Kr.Mitev
Detectors of Ionizing Radiation Lect.
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
Experimental Nuclear Physics Lect.
3 NPP
Assoc. prof. Kr.Mitev
Detectors of Ionizing Radiation Sem.
3 NPP
Assoc. prof. K. Gladnishki
Nuclear Physics Sem.
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
1 NPP
Assoc. prof. B. Pavlov
Object-oriented programming Lect.
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В30
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В33
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
Experimental Nuclear Physics lab. exer.
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В44
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ККТФ
проф. Н.Витанов
Комплексен анализ л
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
проф. Н.Витанов
Основи на квантовата механика л
3 ККТФ
гл. ас. Л. Симеонов
Основи на квантовата механика с
--- --- ---
вторник --- ---
2 NPP
Assist. prof. D. Arnaudov
Theoretical mechanics Lect., Sem.
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
проф. Н.Витанов
Основи на квантовата механика л
3 ККТФ
доц. Н.Карчев
ЕДНС л
--- --- ---
сряда ---
2 ККТФ
доц. П. Иванов
ТМ л
--- ---
КС на ТФ
--- ---
2 КФЕ
доц. Цв. Вецов
ЕДОК л
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 NPP
Assist. prof. D. Arnaudov
Theoretical mechanics Lect., Sem.
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ
гл. ас. Д. Арнаудов
ТФ 1 л, с
3 ККТФ
доц. Цв. Вецов
Термодинамика л
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В45
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 ККТФ
доц. Цв. Вецов
КТПКИ л
4 ККТФ
доц. Г.Гюлчев
Теоретична астрофизика л
2 NPP
Assist. prof. M. Naydenov
Partial Differntial Equations Sem.
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ККТФ
доц. Цв. Вецов
КТПКИ л
---
4 ККТФ
гл. ас. М.Радомиров
КТПКИ с
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В60
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
3 АМГ - Геофизика
доц. Р. Райкова
Обща Геофизика II с, през седм.
--- --- ---
3 АМГ - Астрофизика
доц. Т.Велчев
Обща Aстрофизика л
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 Ф
доц. Ц.Иванов
Квантова механика л
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 АМГ - Геофизика
гл. ас. Г.Георгиева
Обща Геофизика II пр, през седм.
3 АМГ - Геофизика
доц. Р. Райкова
Обща Геофизика II л
---
1 АМГ
доц. Р. Райкова
ОАМГ л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В63
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
3 АМГ - Астрофизика
Обща Aстрофизика с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 АМГ - Астрофизика
доц. А. Вълчева
Звездна Астрофизка л
---
2 АМГ
доц. Г.Герова , доц. Е.Овчаров
МАМГ л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 АМГ - Астрофизика
доц. А. Вълчева
Звездна Астрофизка с
---
3 АМГ - Астрофизика
Обща Aстрофизика пр, през седм.
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В67
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
3 АМГ - Метеорология
доц. Г.Герова
Обща Метеорология II л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 АМГ - Метеорология
гл. ас. В.Данчовски
Обща Метеорология II с, пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб 4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб. Б 209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб.2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ФЛФ
гл. ас. Н.Димитров
Лазерна физика: Видове лазери пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ 204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
2 Опт. а, 2 Опт. б
гл. ас. Н. Горунски
Източници на светлина пр, през седм.
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ 209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ 303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
доц. Ив.Стефанов
Източници на светлина л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 ФЛФ
проф. А.Драйшу
Лазерна физика: Видове лазери л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ФЛФ
гл. ас. Н. Горунски
УООУ II л, с
1 ФЛФ
гл. ас. Н. Горунски
УООУ II пр
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 ФЛФ
проф. А.Драйшу
Оптични вълни в линейни и нелинейни среди л
--- --- --- ---
3 ФЛФ
доц. Ив. Бъчваров
Оптични комуникации л, с
--- --- --- ---
петък --- ---
3 ФЛФ
проф. А.Драйшу
Оптични вълни в линейни и нелинейни среди л
---
3 ФЛФ
доц. Ив. Бъчваров
Оптични комуникации л, с
3 ФЛФ
гл. ас. А. Гайдарджиев
Матрична оптика л
--- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБАЛ СвСофия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБАЛ СвСофия_
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
сг.А сутерен лаб.ФПГР
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 КИ а
ас. К. Генков
Полупроводникови елементи пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 КИ б
ас. А. Зяпков
Полупроводникови елементи пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Училище
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФзФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 120
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 222
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 403
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 122
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 МФ
гл. ас. В.Видева
Химия пр, през седм.
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 214
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 326
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
2 ФМ
проф. Ив. Тонов
УКМ 1 л
2 ФМ
проф. Ив. Тонов
УКМ 1 пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 107
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 ФМ, 1 ФИ
проф. Кр. Стефанов
Увод в прогр. л
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 ФМ, 1 ФИ
проф. Кр. Стефанов
Увод в прогр. л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 019/013
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ФМ, 1 ФИ
доц. В. Симеонова
Увод в прогр. с
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 ФМ, 1 ФИ
доц. В. Симеонова
Увод в прогр. с
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 013
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 301
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПНОСО
гл. ас. З.Златанова
Неорганична химия л, ФХФ
1 УПНОСО
гл. ас. З.Златанова
Неорганична химия пр, ФХФ
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч.

обратно нагоре