Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Летен семестър 2022-23, задочно обучение

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
вторник 24.01.2023
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
петък 27.01.2023
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- ---
вторник 31.02.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- ---
сряда 01.02.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- ---
петък 03.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- ---
събота 04.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- ---
вторник 07.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
сряда 08.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- --- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- ---
петък 10.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
събота 11.02.2023 ---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОАМГ пр
гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски , гл.ас. М.Цеков
В60
--- --- ---
вторник 14.02.2023 ---
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
---
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
сряда 15.02.2023 ---
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
---
ОАМГ пр
гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски , гл.ас. М.Цеков
В60
--- --- ---
четвъртък 16.02.2023 ---
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
---
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
петък 17.02.2023 ---
ОАМГ пр
гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски , гл.ас. М.Цеков
В60
ОАМГ пр
гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски , гл.ас. М.Цеков
В60
--- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
вторник 24.01.2023 ---
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
сряда 25.01.2023 ---
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
петък 27.01.2023 ---
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
събота 28.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
вторник 31.02.2023 ---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
сряда 01.02.2023 ---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
петък 03.02.2023 ---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
---
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къндинска
ФХФ 246
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
събота 04.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
---
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- ---
вторник 07.02.2023 ---
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
---
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- ---
сряда 08.02.2023 ---
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
---
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- --- ---
четвъртък 09.02.2023 --- ---
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
В15
---
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
--- --- --- ---
петък 10.02.2023 ---
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
В15
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
---
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
--- --- ---
събота 11.02.2023 ---
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
В15
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
вторник 14.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
сряда 15.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
четвъртък 16.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
петък 17.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
събота 18.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
вторник 24.01.2023
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
петък 27.01.2023
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А201
---
1 ИФ, 1 Ф, 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 ИФ, 1 Ф, 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- ---
вторник 31.02.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ИФ, 1 Ф, 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- ---
сряда 01.02.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А313
--- ---
петък 03.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А313
--- ---
събота 04.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А313
--- ---
вторник 07.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
сряда 08.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А313
--- --- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А313
--- --- ---
петък 10.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
събота 11.02.2023 ---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
---
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А313
--- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А313
--- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
вторник 24.01.2023
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
петък 27.01.2023
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А201
---
1 ИФ, 1 Ф, 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 ИФ, 1 Ф, 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- ---
вторник 31.02.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ИФ, 1 Ф, 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- ---
сряда 01.02.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
петък 03.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
събота 04.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
вторник 07.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
сряда 08.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
петък 10.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
събота 11.02.2023 ---
1 АМГ , 1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ
Механика л, с
доц. Р. Райкова , гл.ас. В.Данчовски
А201
---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 ---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 ---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
вторник 24.01.2023
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
петък 27.01.2023
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А201
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А201
---
1 ИФ, 1 Ф, 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 --- --- --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 Ф, 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- ---
вторник 31.02.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ИФ, 1 Ф, 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- ---
сряда 01.02.2023 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 02.02.2023 --- --- --- --- ---
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
--- ---
петък 03.02.2023 ---
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
---
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
--- --- --- ---
събота 04.02.2023 ---
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
---
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
--- --- --- ---
неделя 05.02.2023 ---
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
---
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
--- --- --- ---
понеделник 06.02.2023
Увод в прогр. л ФМИ, прФМИ
Траян Илиев
ФМИ 122
---
Увод в прогр. л ФМИ, прФМИ
Траян Илиев
ФМИ 122
--- --- ---
вторник 07.02.2023
Увод в прогр. л ФМИ, прФМИ
Траян Илиев
ФМИ 122
---
Увод в прогр. л ФМИ, прФМИ
Траян Илиев
ФМИ 122
--- --- ---
сряда 08.02.2023
Увод в прогр. л ФМИ, прФМИ
Траян Илиев
ФМИ 122
---
Увод в прогр. л ФМИ, прФМИ
Траян Илиев
ФМИ 122
--- --- ---
четвъртък 09.02.2023
Увод в прогр. л ФМИ, прФМИ
Траян Илиев
ФМИ 122
---
Увод в прогр. л ФМИ, прФМИ
Траян Илиев
ФМИ 122
--- --- ---
петък 10.02.2023
Увод в прогр. л ФМИ, прФМИ
Траян Илиев
ФМИ 122
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
вторник 14.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
сряда 15.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
четвъртък 16.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
петък 17.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
--- ---
събота 18.02.2023 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 --- ---
Практическа физика л
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- ---
вторник 24.01.2023 --- ---
Практическа физика л
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- ---
сряда 25.01.2023 --- ---
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- ---
петък 27.01.2023 ---
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
Вълнова оптика пр
гл.ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
вторник 31.02.2023 ---
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
Вълнова оптика пр
гл.ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
сряда 01.02.2023 ---
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
Вълнова оптика пр
гл.ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 --- --- ---
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В15
--- ---
Вълнова оптика пр
гл.ас. Д. Цанков
Б229
--- ---
петък 03.02.2023 ---
Оптика на окото 2 с
гл.ас. Ив. Божинова
В15
---
Практическа физика л, пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
--- --- --- ---
събота 04.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
--- ---
вторник 07.02.2023 ---
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
--- ---
сряда 08.02.2023 ---
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
--- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
А309
---
Оптика на окото 2 с
гл.ас. Ив. Божинова
В13
--- ---
петък 10.02.2023 ---
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
А309
---
Оптика на окото 2 с
гл.ас. Ив. Божинова
В13
--- ---
събота 11.02.2023 ---
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
А309
--- ---
Оптика на окото 2 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- ---
неделя 12.02.2023 ---
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
А309
--- ---
Оптика на окото 2 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- ---
понеделник 13.02.2023 ---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 ---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- --- --- ---
сряда 15.02.2023 ---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 ---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- --- --- ---
петък 17.02.2023 ---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- --- --- ---
събота 18.02.2023 ---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- --- --- ---
неделя 19.02.2023 ---
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
---
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
вторник 24.01.2023 ---
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
---
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
сряда 25.01.2023 ---
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
---
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 27.01.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
вторник 31.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
сряда 01.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 03.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 ИФ, 2 АМГ
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
---
събота 04.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
--- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
вторник 07.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 ИФ, 2 АМГ
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
сряда 08.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 ИФ, 2 АМГ
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 ИФ, 2 АМГ
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
петък 10.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
събота 11.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
вторник 14.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
сряда 15.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 17.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
--- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 24.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 25.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 27.01.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
вторник 31.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
сряда 01.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 03.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
---
2 ИФ, 2 АМГ
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
---
събота 04.02.2023 ---
2 АМГ, 2 ИФ
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А305
--- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 07.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 ИФ, 2 АМГ
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
сряда 08.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 ИФ, 2 АМГ
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 ИФ, 2 АМГ
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
петък 10.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
събота 11.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
вторник 14.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
сряда 15.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 АМГ, 2 ИФ
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 17.02.2023 ---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
2 ИФ, 2 АМГ
ММ II л, с
доц. Д. Мърваков
А303
--- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Опт
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
---
Физиология на зрението л
доц. Д.Филипова
--- --- ---
вторник 24.01.2023 ---
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
---
Физиология на зрението л
доц. Д.Филипова
--- --- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
---
Физиология на зрението л
доц. Д.Филипова
--- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
---
Физиология на зрението л
доц. Д.Филипова
--- --- --- ---
петък 27.01.2023 ---
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
---
Физиология на зрението л
доц. Д.Филипова
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
Колориметрия л
доц. Сн.Йорданова
---
Физиология на зрението л
доц. Д.Филипова
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
Колориметрия л
доц. Сн.Йорданова
---
Физиология на зрението л
доц. Д.Филипова
--- ---
вторник 31.02.2023 ---
Колориметрия л
доц. Сн.Йорданова
---
Физиология на зрението л
доц. Д.Филипова
--- ---
сряда 01.02.2023 ---
Колориметрия пр
доц. Сн.Йорданова
В13
---
Кл.Рефр 1 л
доц. Хр. Видинова
А519
--- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
Колориметрия л
доц. Сн.Йорданова
В13
---
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
--- --- --- ---
петък 03.02.2023 --- ---
Колориметрия пр
доц. Сн.Йорданова
В13
---
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
--- --- ---
събота 04.02.2023 ---
Кл.Рефр 1 л
ас. Н.Пеев
А519
---
Кл.Рефр 1 л
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
Кл.Рефр 1 пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
Кл.Рефр 1 л
доц. Хр. Видинова
А519
--- ---
вторник 07.02.2023 ---
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б1
---
Радиометрия и фотометрия пр
доц. К.Кирилов
Б229
--- --- ---
сряда 08.02.2023 --- ---
Радиометрия и фотометрия пр
доц. К.Кирилов
Б229
---
Кл.Рефр 1 л
доц. Хр. Видинова
А519
--- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б1
---
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
--- ---
петък 10.02.2023 ---
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б1
---
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
--- ---
събота 11.02.2023 ---
Компютърно моделиране в оптиката-изборен л
гл.ас. Г.Добрев
А401
---
Компютърно моделиране в оптиката-изборен л
гл.ас. Г.Добрев
А401
--- ---
неделя 12.02.2023 ---
Компютърно моделиране в оптиката-изборен пр
гл.ас. Г.Добрев
А401
---
Компютърно моделиране в оптиката-изборен л
гл.ас. Г.Добрев
А401
--- ---
понеделник 13.02.2023 ---
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б1
---
Кл.Рефр 1 л
доц. Хр. Видинова
А519
--- ---
вторник 14.02.2023 ---
ОМИ л
проф. Г.Железова
МФ
---
ОМИ пр
гл.ас. Л. Церовска, гл.ас. Л.Йочева
МФ
--- ---
сряда 15.02.2023 ---
ОМИ л
проф. Г.Железова
МФ
---
ОМИ пр
гл.ас. Л. Церовска, гл.ас. Л.Йочева
МФ
--- ---
четвъртък 16.02.2023 ---
Кл.Рефр 1 пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- ---
петък 17.02.2023 ---
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б1
---
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б1
--- ---
събота 18.02.2023 ---
Компютърно моделиране в оптиката-изборен пр
гл.ас. Г.Добрев
А401
---
Компютърно моделиране в оптиката-изборен пр
гл.ас. Г.Добрев
А401
--- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
МОФА л, с
гл.ас. В.Димова
А507-каб.
--- --- --- ---
вторник 24.01.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
МОФА л, с
гл.ас. В.Димова
А507-каб.
--- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
МОФА л, с
гл.ас. В.Димова
А507-каб.
--- --- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
АЯФ л, с
доц. М.Богомилов, доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- --- ---
петък 27.01.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
АЯФ л, с
доц. М.Богомилов, доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- --- ---
събота 28.01.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
АЯФ л, с
доц. М.Богомилов, доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
АЯФ л, с
доц. М.Богомилов, доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- --- ---
вторник 31.02.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
АЯФ л, с
доц. М.Богомилов, доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- ---
сряда 01.02.2023
МОФА-хоспетиране
гл.ас. В.Димова
Училище
---
АЯФ л, с
доц. М.Богомилов, доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
АЯФ л, с
доц. М.Богомилов, доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- ---
петък 03.02.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
---
АЯФ л, с
доц. М.Богомилов, доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- ---
събота 04.02.2023 ---
ТФ: (МиЕД) л, с
доц. Н.Карчев
В45
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
МОФА л, с
гл.ас. В.Димова
А507-каб.
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- ---
вторник 07.02.2023 ---
МОФА л, с
гл.ас. В.Димова
А507-каб.
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- ---
сряда 08.02.2023
МОФА-хоспетиране
гл.ас. В.Димова
Училище
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
МОФА л, с
гл.ас. В.Димова
А507-каб.
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- ---
петък 10.02.2023 ---
МОФА л, с
гл.ас. В.Димова
А507-каб.
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- ---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023
МОФА-хоспетиране
гл.ас. В.Димова
Училище
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- ---
вторник 24.01.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- ---
петък 27.01.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- ---
вторник 31.02.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- ---
сряда 01.02.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- --- ---
петък 03.02.2023
Електродинамика л, с
доц. Д. Мърваков
А303
---
ТМ л, с
проф. Р.Рашков
В45
--- --- --- ---
събота 04.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
Физика на атомното ядро и елементарните частици л, с
проф. Г.Райновски
В29б
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- ---
вторник 07.02.2023 ---
Физика на атомното ядро и елементарните частици л, с
проф. Г.Райновски
В29б
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- ---
сряда 08.02.2023 ---
Физика на атомното ядро и елементарните частици л, с
проф. Г.Райновски
В29б
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
Физика на атомното ядро и елементарните частици л, с
проф. Г.Райновски
В29б
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- ---
петък 10.02.2023 ---
Физика на атомното ядро и елементарните частици л, с
проф. Г.Райновски
В29б
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- --- ---
събота 11.02.2023 ---
Физика на атомното ядро и елементарните частици л, с
проф. Г.Райновски
В29б
---
3 Ф, 3 ФМ
Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 ---
Физика на атомното ядро и елементарните частици л, с
проф. Г.Райновски
В29б
---
Физика на атомното ядро и елементарните частици л, с
проф. Г.Райновски
В29б
--- --- --- ---
вторник 14.02.2023 ---
Физика на атомното ядро и елементарните частици л, с
проф. Г.Райновски
В29б
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 24.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък 27.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота 28.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
вторник 31.02.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
сряда 01.02.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък 03.02.2023 ---
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота 04.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
---
Физика на кондензираната материя с
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- ---
вторник 07.02.2023 ---
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
---
Физика на кондензираната материя с
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- ---
сряда 08.02.2023 ---
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
---
Физика на кондензираната материя с
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
---
Физика на кондензираната материя с
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- ---
петък 10.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
Оптични инструменти и измервания в медицината-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
---
Оптични инструменти и измервания в медицината-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В13
---
вторник 24.01.2023 ---
Оптични инструменти и измервания в медицината-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
---
Оптични инструменти и измервания в медицината-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
---
сряда 25.01.2023 ---
Оптични инструменти и измервания в медицината-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
---
Биомембрани и биосензори-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В13
--- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Биомембрани и биосензори-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
---
Биомембрани и биосензори-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
--- ---
петък 27.01.2023 ---
Биомембрани и биосензори-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
---
Биомембрани и биосензори-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
--- ---
събота 28.01.2023 ---
Биомембрани и биосензори-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
---
Оптични инструменти и измервания в медицината-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
--- ---
неделя 29.01.2023 ---
Оптични инструменти и измервания в медицината-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
---
Оптични инструменти и измервания в медицината-изборен л, пр
гл.ас. Л.Владимирова
В15
---
понеделник 30.01.2023 ---
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
---
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
вторник 31.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
---
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
сряда 01.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
---
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
---
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
петък 03.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
---
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
събота 04.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
---
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
неделя 05.02.2023 ---
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
---
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
понеделник 06.02.2023 ---
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
вторник 07.02.2023 ---
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
сряда 08.02.2023 ---
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
петък 10.02.2023 ---
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
събота 11.02.2023 ---
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
неделя 12.02.2023 ---
ОТОМОП пр
гл.ас. Н.Димитров
А516
---
ОТОМОП пр
ас. А.Цонев
А516
--- ---
понеделник 13.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
---
Кл.Рефр 2 пр
ас. М. Драгомирова
Б2
--- ---
вторник 14.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
---
Кл.Рефр 2 пр
ас. М. Драгомирова
Б2
--- ---
сряда 15.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 л
ас. М. Драгомирова
А309
---
Кл.Рефр 2 пр
ас. М. Драгомирова
Б2
--- ---
четвъртък 16.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- --- ---
петък 17.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- --- ---
събота 18.02.2023 ---
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
Училищен курс по математика л, с
гл.ас. Р. Алашка
А518
---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
вторник 24.01.2023 ---
Училищен курс по математика л, с
гл.ас. Р. Алашка
А518
---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
Училищен курс по математика л, с
гл.ас. Р. Алашка
А518
---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Училищен курс по математика л, с
гл.ас. Р. Алашка
А518
---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
петък 27.01.2023 ---
Училищен курс по математика л, с
гл.ас. Р. Алашка
А518
---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
Училищен курс по математика л, с
гл.ас. Р. Алашка
А518
---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
вторник 31.02.2023 ---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
сряда 01.02.2023 ---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
петък 03.02.2023 ---
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
събота 04.02.2023 --- ---
ИКТ в ОРДС пр
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 ---
ИКТ в ОРДС пр
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- ---
вторник 07.02.2023 --- ---
ИКТ в ОРДС пр
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
сряда 08.02.2023 ---
ИКТ в ОРДС пр
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 09.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 10.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 Опт.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
Контактни лещи II л
ас. М. Драгомирова
А519
---
Първа помощ. Инд. средства за защите пр
доц. Хр. Видинова
В15
--- --- ---
вторник 24.01.2023 ---
Контактни лещи II л
ас. М. Драгомирова
А519
---
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
--- ---
сряда 25.01.2023 ---
Контактни лещи II л
ас. М. Драгомирова
А519
---
Първа помощ. Инд. средства за защите пр
доц. Хр. Видинова
В15
--- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
---
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
--- ---
петък 27.01.2023 ---
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
---
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
--- ---
събота 28.01.2023 ---
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
--- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 ---
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
--- --- ---
вторник 31.02.2023 ---
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
--- --- ---
сряда 01.02.2023 ---
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 ---
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
--- --- ---
петък 03.02.2023 ---
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
--- --- ---
събота 04.02.2023 ---
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
--- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 07.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 08.02.2023 ---
Практика Оптометрия пр
ас. М. Драгомирова
Б2
--- --- ---
четвъртък 09.02.2023 ---
Практика Оптометрия пр
ас. М. Драгомирова
Б2
--- --- ---
петък 10.02.2023 ---
Практика Оптометрия пр
ас. М. Драгомирова
Б2
--- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
вторник 24.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък 27.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 31.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 01.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 02.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 03.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 04.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 07.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 08.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 09.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 10.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
вторник 24.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък 27.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота 28.01.2023 ---
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 31.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 01.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 02.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 03.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 04.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 07.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 08.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 09.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 10.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Химия 1курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 ---
Химия 1курс
Физика I л
проф. В. Иванов
А311
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- ---
вторник 24.01.2023 ---
Химия 1курс
Физика I л
проф. В. Иванов
А311
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- ---
сряда 25.01.2023 ---
Химия 1курс
Физика I л
проф. В. Иванов
А311
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- ---
четвъртък 26.01.2023 ---
Химия 1курс
Физика I л
проф. В. Иванов
А311
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- ---
петък 27.01.2023 ---
Химия 1курс
Физика I л
проф. В. Иванов
А311
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- ---
събота 28.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 31.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 01.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 02.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 03.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 04.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 07.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 08.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 09.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 10.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Биология 1курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А303
--- --- ---
вторник 24.01.2023 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А303
--- --- ---
сряда 25.01.2023 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А303
--- --- ---
четвъртък 26.01.2023 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А303
--- --- ---
петък 27.01.2023 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А303
--- --- --- --- ---
събота 28.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика пр
гл.ас. Г.Гоев
А429
--- --- ---
вторник 31.02.2023 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика пр
гл.ас. Г.Гоев
А429
--- --- ---
сряда 01.02.2023 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика пр
гл.ас. Г.Гоев
А429
--- --- ---
четвъртък 02.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 03.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 04.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 07.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 08.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 09.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 10.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Биотехнологии 1курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 23.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 24.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 25.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 26.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 27.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 28.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 29.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 30.01.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 31.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 01.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 02.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 03.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 04.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 05.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 06.02.2023
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
---
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
А303
--- --- ---
вторник 07.02.2023
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
---
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
А303
--- --- ---
сряда 08.02.2023
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
---
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
А303
--- --- ---
четвъртък 09.02.2023
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
---
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
А303
--- --- ---
петък 10.02.2023
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- ---
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
А303
--- --- ---
събота 11.02.2023 --- --- --- --- --- --- ---
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
А303
--- ---
неделя 12.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 13.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 14.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 15.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 16.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 17.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 18.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 19.02.2023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч.

обратно нагоре