Име на институцията: СУ"Св.Кл.Охридски"
Коментари: Зимен семестър, 2022-2023г, редовно обучение

Съдържание

 

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 АМГ
Механика пр
А308
---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
А203
1 АМГ , 1 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика с
доц. Р. Райкова
А301
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика л
доц. М. Георгиева
Б202
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ФМ
ЛААГ с
М. Конова
Б202
--- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Е.Овчаров , доц. Т.Велчев, гл.ас. М.Цеков
В60
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Опт
Мат Опт с
гл.ас. М. Радомиров
А201
---
1 Опт
Основи на физ. І с
доц. В. Дончев
А203
1 Опт
Геометрична оптика с
гл.ас. Ив. Божинова
А203
1 Опт
УвОпт с, /
ас. М. Драгомирова
А203
--- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
---
1 Опт. а, 1 Опт. б, 1 Опт. в
Основи на физ.I А308 / Обща химия 13-17ч ФХФ 301,335 пр, /
гл.ас. Хр.Христов
А308
--- ---
сряда ---
1 Опт
Мат Опт л
гл.ас. М. Радомиров
А201
---
1 Опт
ОАЧ л
гл.ас. Е. Павлова
А307
Геометрична оптика пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- --- ---
четвъртък ---
1 Опт
Обща химия л
гл.ас. Хр.Христов
А303
---
1 Опт
Геометрична оптика л
гл.ас. Ив. Божинова
А201
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Опт
Мат Опт с
гл.ас. М. Радомиров
А201
---
1 Опт
Основи на физ. І с
доц. В. Дончев
А203
1 Опт
Геометрична оптика с
гл.ас. Ив. Божинова
А203
1 Опт
УвОпт с, /
ас. М. Драгомирова
А203
--- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
---
1 Опт. а, 1 Опт. б, 1 Опт. в
Основи на физ.I А308 / Обща химия 13-17ч ФХФ 301,335 пр, /
гл.ас. Хр.Христов
А308
--- ---
сряда ---
1 Опт
Мат Опт л
гл.ас. М. Радомиров
А201
---
1 Опт
ОАЧ л
гл.ас. Е. Павлова
А307
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт
Обща химия л
гл.ас. Хр.Христов
А303
---
1 Опт
Геометрична оптика л
гл.ас. Ив. Божинова
А201
Геометрична оптика пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Опт. в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Опт
Мат Опт с
гл.ас. М. Радомиров
А201
---
1 Опт
Основи на физ. І с
доц. В. Дончев
А203
1 Опт
Геометрична оптика с
гл.ас. Ив. Божинова
А203
1 Опт
УвОпт с, /
ас. М. Драгомирова
А203
--- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
---
1 Опт. а, 1 Опт. б, 1 Опт. в
Основи на физ.I А308 / Обща химия 13-17ч ФХФ 301,335 пр, /
гл.ас. Хр.Христов
А308
--- ---
сряда ---
1 Опт
Мат Опт л
гл.ас. М. Радомиров
А201
---
1 Опт
ОАЧ л
гл.ас. Е. Павлова
А307
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт
Обща химия л
гл.ас. Хр.Христов
А303
---
1 Опт
Геометрична оптика л
гл.ас. Ив. Божинова
А201
--- --- --- --- --- ---
петък ---
Геометрична оптика пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
1 КИв, 1 Опт. в, 1 КФЕб
Основи на физ. І пр, сборна
А308
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Фа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
--- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
А203
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А203
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А205
---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
1 Ф
Механика пр
А308
--- --- --- --- ---
петък --- ---
1 Ф, 1 ККТФ в
Механика с
ас. К. Генков
А201
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
КОЕД пр, сборна
доц. К.Кирилов
А403
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Фб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
--- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
А203
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А203
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А205
---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
1 Ф
Механика пр
А308
--- --- --- --- ---
петък --- ---
1 Ф, 1 ККТФ в
Механика с
ас. К. Генков
А201
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
1 ЯТЯЕ, 1 Фб
КОЕД пр, сборна
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ИФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- ---
1 ИФа, 1 ИФб
Механика пр
А310
--- --- --- ---
вторник ---
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
---
1 ИФ
Механика с
доц. Р. Райкова
Б202
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
А201
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика л
доц. М. Георгиева
Б202
--- --- --- --- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
---
1 ИФ
ЛААГ с
М. Конова
А203
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ИФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- ---
1 ИФа, 1 ИФб
Механика пр
А310
--- --- --- ---
вторник ---
КОЕД пр
ас. А.Цонев
А403
---
1 ИФ
Механика с
доц. Р. Райкова
Б202
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
А201
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика л
доц. М. Георгиева
Б202
--- --- --- --- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
---
1 ИФ
ЛААГ с
М. Конова
А203
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ИФв
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
---
1 ФЛФ, 1 ИФв
КОЕД пр, сборна
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
А516
---
1 ФЛФ, 1 ИФв
Механика пр, сборна
А310
---
вторник --- --- --- --- ---
1 ИФ
Механика с
доц. Р. Райкова
Б202
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
А201
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика л
доц. М. Георгиева
Б202
--- --- --- --- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
---
1 ИФ
ЛААГ с
М. Конова
А203
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
А201
1 ФМ, 1 КФЕ
Основи на физ. І с
доц. В. Дончев
А201
--- ---
четвъртък ---
1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ. І пр
А310
---
1 ФМ
ИКТ в ОРДС л, пр
гл.ас. Ив. Коцева
А518
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ФМ
ЛААГ с
М. Конова
Б202
--- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
--- ---
1 ФИ, 1 ФМ, 1 УПН
Психология л, с
проф.И.Зиновиева, Г.Гърков
А303
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А203
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика с
гл.ас. М.Цеков
Б316
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А205
---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика л
доц. М. Георгиева
Б202
1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ а
Механика пр, сборна
А308
--- ---
петък --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
Б302
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
1 ЯТЯЕ, 1 Фб
КОЕД пр, сборна
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
---
1 ФЛФ, 1 ИФв
КОЕД пр, сборна
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
А516
---
1 ФЛФ, 1 ИФв
Механика пр, сборна
А310
---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
А203
1 АМГ , 1 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика с
доц. Р. Райкова
А301
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика л
доц. М. Георгиева
Б202
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ФМ
ЛААГ с
М. Конова
Б202
--- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
---
1 ФЛФ
УООУ л
гл.ас. Н. Горунски
ЛЛТ 311
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 МФ
КОЕД пр
гл.ас. Н.Димитров
А516
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А203
--- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФЕП л
гл.ас. Цв.Стоянова
А209
--- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика с
гл.ас. М.Цеков
Б316
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А205
---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика л
доц. М. Георгиева
Б202
1 МФ
Механика пр
ас. К. Генков
А310
--- ---
петък --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
МАФЕП с
гл.ас. Цв.Стоянова
Б302
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
1 ККТФ б, 1 ККТФ а
Механика с
ас. К. Генков
А301
1 ККТФ
МАФЕП л
доц. Ив. Гаджев
А301
1 ККТФ
МАФЕП с
В. Николов
А301
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
1 ККТФ
МАФЕП л
доц. Ив. Гаджев
Б302
---
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А313
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 ККТФ
МАФЕП с
В. Николов
А203
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ а
Механика пр, сборна
А308
--- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А205
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
1 ККТФ б, 1 ККТФ а
Механика с
ас. К. Генков
А301
1 ККТФ
МАФЕП л
доц. Ив. Гаджев
А301
1 ККТФ
МАФЕП с
В. Николов
А301
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
1 ККТФ
МАФЕП л
доц. Ив. Гаджев
Б302
---
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А313
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 ККТФ
МАФЕП с
В. Николов
А203
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
--- --- ---
четвъртък --- ---
Механика пр
ас. К. Генков
А308
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А205
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- --- ---
1 ККТФ
МАФЕП л
доц. Ив. Гаджев
А301
1 ККТФ
МАФЕП с
В. Николов
А301
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
1 ККТФ
МАФЕП л
доц. Ив. Гаджев
Б302
---
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А313
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 ККТФ
МАФЕП с
В. Николов
А203
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика л
доц. В. Дончев
Б302
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
--- --- ---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
---
Механика пр
ас. К. Генков
А310
--- --- --- --- ---
петък --- ---
1 Ф, 1 ККТФ в
Механика с
ас. К. Генков
А201
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ л
гл.ас. Д.Радкова
А205
1 ККТФ
ЛААГ с
гл.ас. Л.Андреев
А205
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 УПН
Обща биология л
доц. Т.Топузова
БФ 333
--- ---
1 УПН
Обща биология пр
доц. Т.Топузова
БФ 229
--- --- --- ---
сряда ---
1 УПН
Математика л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
1 УПН
Механика л, с
доц. М. Гайдарова
А518
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
1 УПН
Обща химия л, пр
доц. М. Цветков
ФХФ
---
1 ФИ, 1 ФМ, 1 УПН
Психология л, с
проф.И.Зиновиева, Г.Гърков
А303
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц. А.Живков
А303
1 ФИ
КСТ л, с
доц. Ел.Гурова, гл.ас. Н.Зографов
А112
--- ---
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
КППМ I пр
ас. Ст.Иванов
А403
1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І с
доц. Ст.Лишев
А303
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ. І пр
А310
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А303
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 ФИ, 1 ФМ, 1 УПН
Психология л, с
проф.И.Зиновиева, Г.Гърков
А303
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КФЕа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ
Осн на Пр пр
доц. К.Кирилов
А521
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр л
доц. Р.Бездушний
А205
--- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц. А.Живков
А303
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 КФЕ
Комп с-ми с
гл.ас. Ю. Цукровски, доц. Цв.Паунска
А408
---
Основи на физ. І пр, /
А308
---
1 ФМ, 1 КФЕ
Основи на физ. І с
доц. В. Дончев
А201
--- ---
четвъртък ---
1 КФЕ
УФЕл л
доц. Ст.Лишев
Б428
КППМ I пр
доц. Ст.Лишев
А403
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А303
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КФЕб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ
Осн на Пр пр
доц. К.Кирилов
А521
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр л
доц. Р.Бездушний
А205
--- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц. А.Живков
А303
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 КФЕ
Комп с-ми с
гл.ас. Ю. Цукровски, доц. Цв.Паунска
А408
--- --- --- --- ---
1 ФМ, 1 КФЕ
Основи на физ. І с
доц. В. Дончев
А201
--- ---
четвъртък ---
1 КФЕ
УФЕл л
доц. Ст.Лишев
Б428
--- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А303
--- --- --- --- ---
петък ---
1 КИв, 1 КФЕб
КППМ I пр, сборна
ас. Ст.Иванов
А401
1 КИв, 1 Опт. в, 1 КФЕб
Основи на физ. І пр, сборна
А308
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1 КИа, 1 КИб
Основи на физ. І пр, /
А308
--- ---
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр л
доц. Р.Бездушний
А205
--- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц. А.Живков
А303
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
КППМ I пр
ас. Ст.Иванов
А403
1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І с
доц. Ст.Лишев
А303
---
1 КИа, 1 КИб, 1 КИв
ККиПер с, пр, /
гл.ас. Н.Зографов
А112
---
четвъртък --- ---
Осн на Пр пр
доц. К.Кирилов
А521
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А303
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1 КИа, 1 КИб
Основи на физ. І пр, /
А308
--- ---
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр л
доц. Р.Бездушний
А205
--- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц. А.Живков
А303
1 КИб, 1 КИв
Осн на Пр пр
доц. К.Кирилов
А521
--- --- ---
сряда --- --- ---
1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І с
доц. Ст.Лишев
А303
---
1 КИа, 1 КИб, 1 КИв
ККиПер с, пр, /
гл.ас. Н.Зографов
А112
---
четвъртък --- ---
КППМ I пр
ас. Ст.Иванов
А401
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А303
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КИв
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр л
доц. Р.Бездушний
А205
--- --- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
Основи на физ. І л
проф.М. Абрашев
А301
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I л
доц. А.Живков
А303
1 КИб, 1 КИв
Осн на Пр пр
доц. К.Кирилов
А521
--- --- ---
сряда --- --- ---
1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І с
доц. Ст.Лишев
А303
---
1 КИа, 1 КИб, 1 КИв
ККиПер с, пр, /
гл.ас. Н.Зографов
А112
---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I с
Б.Петков
А303
--- --- --- --- ---
петък ---
1 КИв, 1 КФЕб
КППМ I пр, сборна
ас. Ст.Иванов
А401
1 КИв, 1 Опт. в, 1 КФЕб
Основи на физ. І пр, сборна
А308
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1Nuclear&Part.Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
А201
1Nuclear&Part.Phys.
Lab.exer. in Mechanics lab. exer.
Assist. prof. N. Zografov, гл.ас. Н.Зографов
А308
---
вторник ---
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
А311
---
1Nuclear&Part.Phys.
Mechanics Lect.
Assoc. prof. Sv. Ivanov, доц. Св. Иванов
Б216
--- --- --- ---
сряда ---
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable Lect.
Prof. R. Rashkov, проф.Р.Рашков
В44
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable Sem.
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
А311
---
1Nuclear&Part.Phys.
Mechanics Lect.
Assoc. prof. Sv. Ivanov, доц. Св. Иванов
А313
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable Lect.
Prof. R. Rashkov, проф.Р.Рашков
В44
---
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable Sem.
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
А311
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 МФ
ПИФ л, с
доц. Цв.Велинов
Б302
2 АМГ, 2 МФ
ЕМ пр
А304
---
вторник ---
2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ л
доц. Н. Тодоров
А307
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I л
доц. Д.Младенов
А301
2 АМГ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
--- ---
сряда ---
2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I с
доц. К.Стайков
А313
---
2 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ, 2 АМГ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А303
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 АМГ
Физ. изсл на Слънч. с-ма л, с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А. Вълчева , гл.ас. О.Станчев
В60
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Опт а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Опт
ОФЧ л
гл.ас. Ил.Саздова
БФ113
---
ОФЧ пр БФ113, /
гл.ас. Ил. Саздова
--- --- --- ---
вторник ---
2 Опт
ОБФ л
доц. К.Стоичкова
А203
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБФ пр, /
доц. К.Стоичкова
Б229
--- --- --- ---
сряда ---
2 Опт, 4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А307
---
2 Опт
Практическа физика л, пр, /
доц. Г.Цуцуманова
А203
2 Опт а, 2 Опт б
Практическа физика пр, /
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
А203
--- ---
четвъртък ---
2 Опт а, 2 Опт б
Техника на очилата с, пр
ас. Н.Пеев
А519
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОТОМОП пр, /
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- --- --- ---
петък ---
2 Опт
ОБХ л
проф.Й.Думанов
БФ 333
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБХ пр. БФ 221, /
гл.ас. К.Младенова
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Опт б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Опт
ОФЧ л
гл.ас. Ил.Саздова
БФ113
---
ОФЧ пр БФ113, /
гл.ас. Ил.Саздова
--- --- --- ---
вторник ---
2 Опт
ОБФ л
доц. К.Стоичкова
А203
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБФ пр, /
доц. К.Стоичкова
Б229
--- --- --- ---
сряда ---
2 Опт, 4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А307
---
2 Опт
Практическа физика л, пр, /
доц. Г.Цуцуманова
А203
2 Опт а, 2 Опт б
Практическа физика пр, /
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
А203
--- ---
четвъртък ---
2 Опт а, 2 Опт б
Техника на очилата с, пр
ас. Н.Пеев
А519
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОТОМОП пр, /
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- --- --- ---
петък ---
2 Опт
ОБХ л
проф.Й.Думанов
БФ 333
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБХ пр. БФ 221, /
гл.ас. К.Младенова
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Ф, 2 ФЛФ
ОДУ л
доц. К.Стайков
А203
2 Ф, 2 ИФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А203
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 МФ
ПИФ л, с
доц. Цв.Велинов
Б302
--- --- --- ---
вторник --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б202
2 Ф, 2 ФЛФ
ВТС л
доц. Ц.Иванов
А203
--- ---
2 Ф
ЕМ пр
А306
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ФЛФ
ОДУ с
доц. К.Стайков
А311
2 Ф, 2 ФЛФ
ВТС с
гл.ас. Ал.Стефанов
А311
--- ---
четвъртък --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б302
---
2 Ф
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ИФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 Ф, 2 ИФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А203
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 МФ
ПИФ л, с
доц. Цв.Велинов
Б302
--- --- --- ---
вторник --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б202
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I л
доц. Д.Младенов
А301
2 ИФ а, 2 ИФ б
Техническа механика пр, /
доц. Й.Иванова
Б246
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б302
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ММ I с
доц. К.Стайков
А313
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Техническа механика л
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- ---
петък ---
ЕМ пр
А306
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ИФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 Ф, 2 ИФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А203
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 МФ
ПИФ л, с
доц. Цв.Велинов
Б302
--- --- --- ---
вторник --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б202
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I л
доц. Д.Младенов
А301
2 ИФ а, 2 ИФ б
Техническа механика пр, /
доц. Й.Иванова
Б246
---
сряда --- --- --- ---
2 МФ, 2 ИФ б
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б302
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ММ I с
доц. К.Стайков
А313
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Техническа механика л
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- ---
петък --- --- --- ---
ЕМ пр
А304
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ л
доц. Н. Тодоров
А307
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I л
доц. Д.Младенов
А301
---
1 АМГ , 1 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика с
доц. Р. Райкова
А301
--- ---
сряда ---
2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I с
доц. К.Стайков
А313
---
2 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ, 2 АМГ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А303
---
2 ФМ, 2 ФИ
Механика пр
А308
--- ---
четвъртък --- ---
2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ пр
А304
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика л
доц. М. Георгиева
Б202
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 ФЛФ, 2 ЯТЯЕ
ПИФ л
гл.ас. Г.Ванкова
Б316
2 ФЛФ, 2 ЯТЯЕ
ПИФ пр
А403
2 ЯТЯЕ
Техническа механика пр, /
доц. Й.Иванова
Б246
--- ---
вторник ---
2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ л
доц. Н. Тодоров
А307
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I л
доц. Д.Младенов
А301
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А203
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ММ I с
доц. К.Стайков
А313
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Техническа механика л
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- ---
петък ---
2 ЯТЯЕ, 3 ЯТЯЕ
АЕЦ л, с
доц. Пл.Петков
Б316
2 ЯТЯЕ
ЕМ пр
А306
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Ф, 2 ФЛФ
ОДУ л
доц. К.Стайков
А203
2 ФЛФ, 2 ЯТЯЕ
ПИФ л
гл.ас. Г.Ванкова
Б316
2 ФЛФ, 2 ЯТЯЕ
ПИФ пр
А403
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ л
доц. Н. Тодоров
А307
2 Ф, 2 ФЛФ
ВТС л
доц. Ц.Иванов
А203
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ, 2 АМГ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А303
2 Ф, 2 ФЛФ
ОДУ с
доц. К.Стайков
А311
2 Ф, 2 ФЛФ
ВТС с
гл.ас. Ал.Стефанов
А311
--- ---
четвъртък --- ---
2 ФЛФ
ЕМ пр
А306
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 МФ
ПИФ л, с
доц. Цв.Велинов
Б302
2 АМГ, 2 МФ
ЕМ пр
А304
---
вторник ---
2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ л
доц. Н. Тодоров
А307
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I л
доц. Д.Младенов
А301
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I с
доц. К.Стайков
А313
2 МФ, 2 ИФ б
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А203
---
3 МФ, 2 МФ
УМФ л
проф.Д.Пресиянов, доц. Кр.Митев, доц. Б.Павлов
А315
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
ЕМ пр
А306
---
2 ККТФ
ОДУВС л
доц. К.Стайков
В44
2 ККТФ
ВТА с
гл.ас. М. Радомиров
А303
--- --- ---
вторник --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б202
---
2 ККТФ
ОДУВС с
доц. Д.Арнаудов
А205
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
ПИФ пр, /
гл.ас. Г.Ванкова
А401
2 ККТФ
ПИФ л
гл.ас. Г.Ванкова
А301
2 ККТФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А303
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б302
---
2 ККТФ
ВТА л
проф.Ст. Язаджиев
В44
2 ККТФ
ОДУВС л
доц. К.Стайков
А303
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 ККТФ
ОДУВС л
доц. К.Стайков
В44
2 ККТФ
ВТА с
гл.ас. М. Радомиров
А303
--- --- ---
вторник --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б202
---
2 ККТФ
ОДУВС с
доц. Д.Арнаудов
А205
ЕМ пр, сборна
А304
--- ---
сряда ---
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
ПИФ пр, /
гл.ас. Г.Ванкова
А401
2 ККТФ
ПИФ л
гл.ас. Г.Ванкова
А301
2 ККТФ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А303
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
ЕМ л
доц. В.Атанасов
Б302
---
2 ККТФ
ВТА л
проф.Ст. Язаджиев
В44
2 ККТФ
ОДУВС л
доц. К.Стайков
А303
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 УПН
Органична химия 1 ФХФ лаб. 224
доц. Ст.Стоянов
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 УПН
Анатомия на човека л, пр
гл.ас. М.Пиринска
БФ 243
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 УПН
ЕМ л, с
гл.ас. Л.Стоянов
Б234а
--- --- ---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
Астрономия л, с
ас. А. Куртенков
---
2 УПН
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
А518
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ л
доц. Н. Тодоров
А307
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I л
доц. Д.Младенов
А301
---
1 АМГ , 1 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика с
доц. Р. Райкова
А301
--- ---
сряда ---
2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
ММ I с
доц. К.Стайков
А313
---
2 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ, 2 АМГ
ЕМ с
ас. А. Зяпков
А303
---
2 ФМ, 2 ФИ
Механика пр
А308
--- ---
четвъртък --- ---
2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ пр
А304
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
Механика л
доц. М. Георгиева
Б202
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
2 КФЕ, 2 КИ
ЕМ за инж. л
проф.А.Драйшу
Б428
---
2 КФЕ, 2 КИ
Пр.Мат III л
гл.ас. Ал.Стефанов
Б302
2 КФЕ, 2 КИ
ЕМ за инж. с, /
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
Б302
--- --- ---
сряда --- --- ---
2 КФЕ, 2 КИ
ТеорЕлектр. л
доц. Ж.Кисьовски
Б428
---
2 КФЕ
ЕМ за инж. пр
гл.ас. М.Жекова
А304
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
2 КФЕ
КОВД л
доц. Е. Владков
Б431
---
2 КФЕ
КОВД пр
доц. Цв.Паунска
А404
--- --- --- ---
петък ---
2 КФЕ, 2 КИ
Пр.Мат III с
гл.ас. Д.Недановски
А203
2 КФЕ, 2 КИ
ТеорЕлектр. с
гл.ас. В.Вачков
А303
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 КИ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 КИ
Машинознание пр, /
доц. Й.Иванова
Б246
2 КФЕ, 2 КИ
ЕМ за инж. л
проф.А.Драйшу
Б428
---
2 КФЕ, 2 КИ
Пр.Мат III л
гл.ас. Ал.Стефанов
Б302
2 КФЕ, 2 КИ
ЕМ за инж. с, /
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
Б302
--- --- ---
сряда --- --- ---
2 КФЕ, 2 КИ
ТеорЕлектр. л
доц. Ж.Кисьовски
Б428
---
2 КИ
Материалознание л
доц. П. Георгиев
Б202
2 КИ
Материалознание пр, /
доц. П. Георгиев
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 КИ
Машинознание л
доц. Й.Иванова
Б246
Електр Изм пр
гл.ас. Н.Зографов
А112
--- ---
петък ---
2 КФЕ, 2 КИ
Пр.Мат III с
гл.ас. Д.Недановски
А203
2 КФЕ, 2 КИ
ТеорЕлектр. с
гл.ас. В.Вачков
А303
---
ЕМ за инж. пр
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
А306
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 КИ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 КИ
Машинознание пр, /
доц. Й.Иванова
Б246
2 КФЕ, 2 КИ
ЕМ за инж. л
проф.А.Драйшу
Б428
---
2 КФЕ, 2 КИ
Пр.Мат III л
гл.ас. Ал.Стефанов
Б302
2 КФЕ, 2 КИ
ЕМ за инж. с, /
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
Б302
--- --- ---
сряда --- --- ---
2 КФЕ, 2 КИ
ТеорЕлектр. л
доц. Ж.Кисьовски
Б428
---
2 КИ
Материалознание л
доц. П. Георгиев
Б202
2 КИ
Материалознание пр, /
доц. П. Георгиев
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
Електр Изм пр
гл.ас. Н.Зографов
А112
2 КИ
Машинознание л
доц. Й.Иванова
Б246
ЕМ за инж. пр
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
А306
--- ---
петък ---
2 КФЕ, 2 КИ
Пр.Мат III с
гл.ас. Д.Недановски
А203
2 КФЕ, 2 КИ
ТеорЕлектр. с
гл.ас. В.Вачков
А303
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Nuclear&Part. Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. Lect., Sem.
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Б316
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Lab.exer. in Electr&Magn. lab. exer.
Assist. prof. N. Zografov, гл.ас. Н.Зографов
А306
2 Nuclear&Part. Phys.
Ordinary Differential Equations Lect., Sem.
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
Б202
--- --- --- ---
вторник --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Vectors and Tensors Lect., Sem.
Assist. prof. G. Vassilev
А205
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Vectors and Tensors Lect., Sem.
Assist. prof. G. Vassilev
Б316
2 Nuclear&Part. Phys.
Ordinary Differential Equations Lect., Sem.
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
Б202
--- --- --- ---
сряда ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. Lect., Sem.
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Б316
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Basics of Electronics Lect.
Assoc. prof. St.Kolev, доц. Ст.Колев
Б428
2 Nuclear&Part. Phys.
Basics of Electronics lab. exer.
Assist. prof. M.Iliev, гл.ас. М.Илиев
А406
--- --- ---
четвъртък ---
2 Nuclear&Part. Phys.
General Astronomy, Optional Sem.
Assist. prof. O. Stanchev, гл.ас. О.Станчев
В63
2 Nuclear&Part. Phys.
General Astronomy, Optional Lect.
Assist. prof. O. Stanchev, гл.ас. О.Станчев
В63
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
АФВЙЛВ л
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
АФВЙЛВ с, /
доц. К. Гладнишки
А315
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ л
доц. Д.Арнаудов
А313
--- --- ---
вторник ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД л
доц. Г.Гюлчев
А201
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД с
ас. П. Славов
А311
--- --- --- --- --- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ с
доц. Д.Арнаудов
А307
---
3 ИФ
Инф. технологии л
проф.Ст.Русев
Б216
3 ИФ
Инф. технологии прКК
доц. Г.Цуцуманова
А401
--- --- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
АФВЙЛВ л
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
АФВЙЛВ с, /
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф
ТМ л
проф.Р.Рашков
В44
3 Ф
АФВЙЛВ пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
---
вторник --- ---
3 Ф
ТМ л
проф.Р.Рашков
В44
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД л
проф.Ст. Язаджиев
В44
---
3 Ф
ТМ с
гл.ас. М. Радомиров
А307
--- --- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД л
проф.Ст. Язаджиев
В44
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД с
ас. П. Славов
А201
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Опт а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
Кл.Рефр I пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 Опт а, 3 Опт б
Кл.Рефр I л
доц. Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
А309
3 Опт
Колориметрия л. Опт, пр.Опт
доц. Сн.Йорданова
А309
--- --- --- ---
вторник ---
3 Опт
ПОК л. Опт
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
3 Опт а, 3 Опт б
ОМИ л, пр, /
проф.Г.Железова
В15
--- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
Физ на Зрен л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Опт б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
Кл.Рефр I пр
ас. А.Коева
Б2
3 Опт а, 3 Опт б
Кл.Рефр I л
доц. Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
А309
3 Опт
Колориметрия л. Опт, пр.Опт
доц. Сн.Йорданова
А309
--- --- --- ---
вторник ---
3 Опт
ПОК л. Опт
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
3 Опт а, 3 Опт б
ОМИ л, пр, /
проф.Г.Железова
В15
--- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
Физ на Зрен л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
АФВЙЛВ л
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
АФВЙЛВ с, /
доц. К. Гладнишки
А315
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ л
доц. Д.Арнаудов
А313
--- --- ---
вторник ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД л
доц. Г.Гюлчев
А201
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД с
ас. П. Славов
А311
--- --- --- --- --- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ с
доц. Д.Арнаудов
А307
---
3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) л каб
доц. Н.Карчев
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507
гл.ас. В.Димова
3 ФМ
АЯФпр пр
А319
--- ---
вторник ---
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) л каб
доц. Н.Карчев
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) с каб
ас. П. Славов
3 ФМ
Информатика л, пр
доц. Ел.Гурова, гл.ас. Н.Зографов
--- --- --- --- ---
сряда
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА-хоспетиране /
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФМ
АЯФ л, с
доц. М.Богомилов
каб
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507
гл.ас. В.Димова
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
АФВЙЛВ л
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
АФВЙЛВ с, /
доц. К. Гладнишки
А315
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ л
доц. Д.Арнаудов
А313
--- --- ---
вторник ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД л
доц. Г.Гюлчев
А201
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД с
ас. П. Славов
А311
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ЯТЯЕ
ЯЕ л
доц. И. Русинов
В29а
---
3 ЯТЯЕ
ЯЕ пр
доц. И. Русинов
В29а
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ с
доц. Д.Арнаудов
А307
---
3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
--- --- --- --- ---
петък ---
2 ЯТЯЕ, 3 ЯТЯЕ
АЕЦ л, с
доц. Пл.Петков
Б316
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 ФЛФ
ОЕИО пр, /
доц. Ст.Куртев
Б435
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) л
доц. П.Иванов
Б302
--- --- --- ---
3 ФЛФ
КИГ л, пр
доц. Й.Иванова
А403
---
четвъртък ---
3 ФЛФ
СОУ л
проф.А.Пашов
В15
---
3 ФЛФ
ОЕИО л
доц. Ст.Куртев
Б409
--- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 ФЛФ
ЛФ I л
проф.А.Драйшу
Б428
---
3 ФЛФ
ОЕИО л
доц. Ст.Куртев
Б409
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) с
доц. П.Иванов
А301
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Nuclear&Particle Physics
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- ---
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Lect.
Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки
А315
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 Nuclear&Particle Physics
Quantum mechanics Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
Б202
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Sem.
Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Quantum mechanics Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
А311
---
3 Nuclear&Particle Physics
Electrodynamics Lect., Sem.
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
А203
--- --- --- --- ---
петък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Electrodynamics Lect., Sem.
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
В44
---
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter lab. exer.
Assist. prof. D.Kocheva, гл.ас. Д.Кочева
А317
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 МФ
ФАМ л
доц. И. Русинов
А315
---
3 МФ
ОММ пр
ст.преп. М.Ванков
А108
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) л
доц. П.Иванов
Б302
---
3 МФ
ПЛМ л
гл.ас. Н.Димитров
А516
3 МФ
АФВЙЛВ прАФ
гл.ас. Д.Кочева
А317
---
четвъртък ---
3 МФ
ОММ л
гл.ас. Н. Горунски
ЛЛТ 311
---
3 МФ, 2 МФ
УМФ л
проф.Д.Пресиянов, доц. Кр.Митев, доц. Б.Павлов
А315
3 МФ
ФАМ с, /
доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- ---
петък --- --- ---
3 МФ
ИФОД лАФ
доц. Кр.Митев
А315
---
3 МФ
ИФОД пр
доц. П.Петков
А503
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) с
доц. П.Иванов
А301
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
АФВЙЛВ л
доц. К. Гладнишки
А315
---
3 ККТФ
ФПТГ л
доц. Д.Младенов
Б234а
--- --- --- ---
вторник ---
3 ККТФ
Обща физика V (АФ) пр
гл.ас. Д.Кочева
А317
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД л
проф.Ст. Язаджиев
В44
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД л
проф.Ст. Язаджиев
В44
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД с
ас. П. Славов
А201
---
3 ККТФ
Обща физика V (АФ) с
доц. К. Гладнишки
В29б
--- --- --- --- ---
петък --- ---
3 ККТФ
ФПТГ с
ас. П. Славов
А303
---
3 ККТФ
МНС л, с
доц. Ц.Иванов
В44
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
каб.А507
---
3 УПН
Аналитична химия ФХФ
гл.ас. Д. Цекова
3 УПН
Английски език с
ст.преп.Р.Радкова
А307
--- --- ---
вторник ---
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
каб.А507
---
3 УПН
Хигиена и здраве л, с
гл.ас. М.Пиринска
БФ 243а
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
Училище
--- --- --- --- --- --- ---
петък
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
Училище
---
3 УПН
Физикохимия л, пр
гл.ас. Н. Данчова
ФХФ 445
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 ФИ
Училищен курс по Информационни технологии л
доц. Н.Николова, гл.ас. Ф.Петров
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507
гл.ас. В.Димова
--- --- --- --- ---
вторник ---
3 ФИ
Физика на вълновите процеси л, с
доц. Св. Иванов
---
3 ФИ
Училищен курс по Информационни технологии прФМИ
доц. Н.Николова, гл.ас. Ф.Петров
--- --- --- --- --- ---
сряда
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА-хоспетиране /
---
3 ФИ
Лабораторен практикум - оптика пр
гл.ас. Д. Цанков
--- --- ---
четвъртък ---
3 ФИ
Физика на вълновите процеси л, с
доц. Св. Иванов
---
3 ФИ
ОРЕ л
3 ФИ
ОРЕ пр
--- --- ---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
Астрономия л, с
ас. А. Куртенков
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507
гл.ас. В.Димова
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 КФЕ
Трептения и вълни л
доц. Ж.Кисьовски
---
3 КФЕ
УЕД л
3 КФЕ
ФЕ I л
доц. Ст.Лишев
--- ---
сряда --- ---
3 КФЕ
ОСОК л
проф.А.Драйшу
---
3 КФЕ
ФЕ I пр, с
доц. Ст.Лишев
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 КФЕ
Трептения и вълни пр, /
3 КФЕ
УЕД с
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 КИ
Компютърни архитектури ФМИ 101
гл.ас. Ю. Цукровски
--- --- --- --- ---
вторник ---
3 КИ
Сигнали и обработка на данни
доц. Ст.Колев
А303
---
3 КИ
Операционни системи ФМИ 01
гл.ас. Г.Георгиев
---
3 КИа, 3 КИб
Операционни системи пр
К.Стоименова
ФМИ107
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 КИ
Електронни схеми и устройства - аналогова техника л
доц. Е. Владков
Б428
--- --- --- ---
петък ---
Електронни схеми и устройства - аналогова техника пр
гл.ас. Ю. Цукровски
А408
---
3 КИ
Компютърни архитектури с
гл.ас. Ю. Цукровски
Б202
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 КИ
Компютърни архитектури ФМИ 101
гл.ас. Ю. Цукровски
--- --- --- --- ---
вторник ---
3 КИ
Сигнали и обработка на данни
доц. Ст.Колев
А303
---
3 КИ
Операционни системи ФМИ 01
гл.ас. Г.Георгиев
---
3 КИа, 3 КИб
Операционни системи пр
К.Стоименова
ФМИ107
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 КИ
Електронни схеми и устройства - аналогова техника л
доц. Е. Владков
Б428
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
3 КИ
Компютърни архитектури с
гл.ас. Ю. Цукровски
Б202
Електронни схеми и устройства - аналогова техника пр
гл.ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л
доц. Цв.Вецов
А313
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
4 Ф, 4 АМГ
СЕМ пр, /
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л
доц. Цв.Вецов
А313
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ с
гл.ас. М. Радомиров
А313
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Опт.а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Опт
Очни болести л
доц. Хр.Благоева
МБАЛ "Св.София"
---
4 Опт
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ "Св.София"
4 Опт.а, 4 Опт.б
Очни болести пр, /
Вл.Баков
МБАЛ "Св.София"
--- --- ---
вторник ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
Контактни лещи I пр, /
ас. М. Драгомирова, ас. А.Коева
А519
---
4 Опт
ОптПракт л
проф.А.Пашов
А309
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт, 4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А307
---
4 Опт
Хим на контактните лещи л, пр
доц. Г.Георгиев
А309
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 Опт
ОТОМОП л
гл.ас. Н.Димитров
А516
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОТОМОП пр
гл.ас. Н.Димитров, ас. А.Цонев
А516
---
ОптПракт пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- --- ---
петък --- ---
4 Опт
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Опт.б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Опт
Очни болести л
доц. Хр.Благоева
МБАЛ "Св.София"
---
4 Опт
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ "Св.София"
4 Опт.а, 4 Опт.б
Очни болести пр, /
Вл.Баков
МБАЛ "Св.София"
--- --- ---
вторник ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
Контактни лещи I пр, /
ас. М. Драгомирова, ас. А.Коева
А519
---
4 Опт
ОптПракт л
проф.А.Пашов
А309
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт, 4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А307
---
4 Опт
Хим на контактните лещи л, пр
доц. Г.Георгиев
А309
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 Опт
ОТОМОП л
гл.ас. Н.Димитров
А516
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОТОМОП пр
гл.ас. Н.Димитров, ас. А.Цонев
А516
---
ОптПракт пр
ас. А.Коева
Б2
--- --- --- ---
петък --- ---
4 Опт
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л
доц. Цв.Вецов
А313
4 Ф
Астрофизика л, с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Ф
Астрофизика л, с
доц. Т.Велчев
В63
--- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
4 Ф, 4 АМГ
СЕМ пр, /
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л
доц. Цв.Вецов
А313
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ с
гл.ас. М. Радомиров
А313
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л
доц. Цв.Вецов
А313
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
4 ИФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л
доц. Цв.Вецов
А313
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ с
гл.ас. М. Радомиров
А313
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив. Стефанов
ЛЛТ 311
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 ФМ
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. М. Гайдарова
А518
---
4 ФИ, 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л, с
гл.ас. В.Димова
каб.А507
--- --- --- ---
сряда
4 ФМ, 4 ФИ
Текуща педагогическа практика по физика Учебна практика
гл.ас. В.Димова
--- --- --- --- ---
четвъртък
4 ФМ
Текуща педагогическа практика по математика Учебна практика
--- --- --- --- ---
петък
4 ФМ
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л, с
гл.ас. Ив. Коцева
каб.А514
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 ЯТЯЕ
УЯТ л
гл.ас. М.Джонголов
Б335
---
4 ЯТЯЕ
УЯТ с
гл.ас. М.Джонголов
Б335
--- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л
доц. Цв.Вецов
А313
--- ---
4 ЯТЯЕ
Дозиметрия и лъчезащита пр
гл.ас. Стр.Георгиев
В24
--- --- --- ---
сряда ---
4 ЯТЯЕ
Дозиметрия и лъчезащита л
проф.Д.Пресиянов
А315
---
4 ЯТЯЕ
УЯТ пр
доц. Ст.Лалковски
Б335
--- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ л
доц. Цв.Вецов
А313
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ с
гл.ас. М. Радомиров
А313
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ЯТЯЕ
ИМЯТ л, пр
Ср. Колев
Б335
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ФЛФ
ЛТ I пр, /
доц. Ст.Куртев
Б404
--- --- --- --- ---
вторник ---
4 МФ, 4 ФЛФ
Изборни курсове л+с+пр
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) л
доц. Цв.Вецов
А209
--- --- --- --- ---
сряда ---
4 МФ, 4 ФЛФ
Изборни курсове л+с+пр
4 ФЛФ
ЛТ I л
доц. Ст.Куртев
Б409
4 ФЛФ
ОргОпт л
доц. Ст. Балушев
В21
--- ---
четвъртък ---
4 ФЛФ
ЕкспФ л
доц. Ив. Стефанов
ЛЛТ 303
---
4 ФЛФ
ЕкспФ пр
гл.ас. Н. Горунски
ЛЛТ 204
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) с
гл.ас. М. Радомиров
А203
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 МФ, 4 ФЛФ
Изборни курсове л+с+пр
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) л
доц. Цв.Вецов
А209
--- --- --- --- ---
сряда ---
4 МФ, 4 ФЛФ
Изборни курсове л+с+пр
---
4 МФ
Изборни курсове л+с+пр
4 МФ
Дозиметрия и лъчезащита л
проф.Д.Пресиянов
А315
--- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 МФ
ЕМЯФМ пр
гл.ас. Стр.Георгиев
В33
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) с
гл.ас. М. Радомиров
А203
--- --- ---
петък ---
4 МФ
ЕМЯФМ л
гл.ас. Стр.Георгиев
В33
---
4 МФ
Дозиметрия и лъчезащита пр
гл.ас. Стр.Георгиев
В24
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ККТФ
Статистическа физика л
проф.Ст. Язаджиев
В44
---
4 ККТФ
ОФVIII л
проф.Г.Райновски
В29б
4 ККТФ
Статистическа физика с
В.Делийски
А311
--- --- ---
вторник --- --- --- ---
4 ККТФ
ОФVIII с
гл.ас. Д.Кочева
В29б
---
4 ККТФ
Методи на квантовата механика л
доц. П.Иванов
В44
--- --- ---
сряда ---
4 ККТФ
ОФVII л, с
доц. П. Георгиев
Б216
---
4 ККТФ
ОФVIII л
проф.Г.Райновски
А315
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 ККТФ
ОФVII л, с
доц. П. Георгиев
А307
4 ККТФ
Методи на квантовата механика с
доц. П.Иванов
В44
--- --- ---
петък --- ---
4 ККТФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 УПН
МТУЕ по химия л, пр
доц. Е. Бояджиева
ФХФ 219
4 УПН
Текуща педагогическа практика по природни науки (човекът и природата,химия) Учебна практика
вторник ---
4 УПН
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- --- ---
сряда
4 УПН
МТУЕ по биология л, пр
доц. К. Йотовска
БФ
---
4 УПН
Текуща педагогическа практика по природни науки (човекът и природата, биология) Учебна практика
четвъртък ---
4 УПН
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- --- ---
петък
4 УПН
МТУЕ по физика л, пр
гл.ас. Хр. Андреева
каб.А515
---
4 УПН
Текуща педагогическа практика по природни науки (човекът и природата, физика) Учебна практика
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 ФИ
Физика на макросистемите л
доц. М. Георгиева
Б216
4 ФИ
Физика на макросистемите с
доц. П. Георгиев
Б216
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ФИ
Физика на макросистемите л
доц. М. Георгиева
Б216
---
4 ФИ, 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л, с
гл.ас. В.Димова
каб.А507
--- --- --- ---
сряда
4 ФМ, 4 ФИ
Текуща педагогическа практика по физика Учебна практика
гл.ас. В.Димова
4 ФИ
Лабораторен практикум - топлинна физика пр
Б231
--- ---
четвъртък ---
4 ФИ
Методика на обучението по информатика и информационни технологии с хоспитиране л
доц. А. Ангелов
4 ФИ
Методика на обучението по информатика и информационни технологии с хоспитиране с, пр
гл.ас. В. Дзивев
---
4 ФИ
Астрономия л, с
--- --- ---
петък --- --- ---
4 ФИ
Тестове и статистическа обработка на резултати от обучението по Физика и Информатика л, с
гл.ас. Ив. Коцева
каб.А514
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 КФЕ
СМКТИ л
доц. Цв.Паунска
Б429
---
4 КФЕ
Микровълнова и безжична техника л
доц. Хр.Йорданов
А410
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
4 КФЕ
ЦОС л
доц. Е. Владков
Б431
4 КФЕ
ЦОС пр
доц. Е. Владков
Б431
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 КФЕ
СМКТИ пр
доц. Цв.Паунска
А404
---
4 КФЕ
СМКТИ с
доц. Цв.Паунска
Б429
4 КФЕ
Микровълнова и безжична техника с, пр
доц. Хр.Йорданов
А410
--- --- --- ---
петък
4 КФЕ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 122
С. Костадинова
--- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 200
доц. Н.Найденов
--- --- ---
вторник ---
4 КИ
Вградени системи лФзФ
Д. Гайдажиев
А521
---
4 КИа, 4 КИб
Вградени системи практ.ФзФ, /
Д. Гайдажиев
А521
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 КИ
Високопроизводителни компютърни системи л
доц. П.Петков
А503
---
4 КИа, 4 КИб
Високопроизводителни компютърни системи пр, /
доц. П.Петков
А503
--- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 122
С. Костадинова
--- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 200
доц. Н.Найденов
--- --- ---
вторник ---
4 КИ
Вградени системи лФзФ
Д. Гайдажиев
А521
---
4 КИа, 4 КИб
Вградени системи практ.ФзФ, /
Д. Гайдажиев
А521
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 КИ
Високопроизводителни компютърни системи л
доц. П.Петков
А503
---
4 КИа, 4 КИб
Високопроизводителни компютърни системи пр, /
доц. П.Петков
А503
--- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Nuclear&Part. Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Nuclear&Part. Phys.
Particle physics Sem.
Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов
В29б
---
4 Nuclear&Part. Phys.
Dosimetry and radiation protection lab. exer.
Assist. prof. Str. Georgiev, гл.ас. Стр.Георгиев
В24
4 Nuclear&Part. Phys.
Thermodynamics and statistical physics Lect., Sem.
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
Б316
--- ---
вторник --- --- --- --- ---
4 Nuclear&Part. Phys.
Astrophysics Lect., Sem.
Assoc. prof. A. Valcheva, доц. А. Вълчева
В60
4 Nuclear&Part. Phys.
Particle physics Lect.
Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов
В29б
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 Nuclear&Part. Phys.
Thermodynamics and statistical physics Lect., Sem.
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
А313
---
4 Nuclear&Part. Phys.
Dosimetry and radiation protection Lect.
Prof. D.Preesyanov, проф.Д.Пресиянов
А315
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Химия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Химия
Физика л
доц. Хр.Илиев
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Биология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
Биология
Физика л
доц. Г. Алексиева
А301
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ИХСМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
Обща физика Iч л
доц. Хр.Илиев
А311
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЯХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
Обща физика Iч л
доц. Хр.Илиев
А311
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Екохимия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Екохимия
Физика л
доц. Пл.Петков
А307
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
Екохимия
Физика л
доц. Пл.Петков
Б316
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
КХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
КХ
Физика л
проф.В. Иванов
Б316
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
КХ
Физика л
проф.В. Иванов
Б316
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Факултативен курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Увод в университетската математика л, с
гл.ас. В. Данчовски
А205
--- --- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Основи на прогр. с Python л, с
гл.ас. Г.Георгиева
А521
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Основи на прогр. с Python л, с
гл.ас. Г.Георгиева
А521
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката с
гл.ас. М.Цеков
А301
--- --- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Практически корейски език 1 част
доц. Ирина Сотирова
А201
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Корейско странознание
доц. Ирина Сотирова
А201
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре