Име на институцията: СУ"Св.Кл.Охридски"
Коментари: Зимен семестър, 2022-2023г, редовно обучение

Съдържание

 

СУ"Св.Кл.Охридски"
А108
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 МФ
ст.преп. М.Ванков
ОММ пр
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
ОММ пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А112
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ФИ
доц. Ел.Гурова, гл.ас. Н.Зографов
КСТ л, с
--- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 КИа, 1 КИб, 1 КИв
гл.ас. Н.Зографов
ККиПер с, пр, /
---
четвъртък --- --- ---
2 КИ б
гл.ас. Н.Зографов
Електр Изм пр
--- ---
2 КИ а
гл.ас. Н.Зографов
Електр Изм пр
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А201
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Опт
гл.ас. М. Радомиров
Мат Опт с
---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. К. Christov
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
--- --- --- ---
вторник ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
доц. Г.Гюлчев
ЕД л
преместено от В44
---
преместено от В44
--- --- ---
сряда ---
1 Опт
гл.ас. М. Радомиров
Мат Опт л
--- ---
1 ИФ, 1 ФМ
гл.ас. Цв.Стоянова
МАФЕП с
1 ФМ, 1 КФЕ
доц. В. Дончев
Основи на физ. І с
--- ---
четвъртък ---
преместено от В44
3 Ф, 3 ККТФ
ас. П. Славов
ЕД с
1 Опт
гл.ас. Ив. Божинова
Геометрична оптика л
--- --- --- ---
Факултативен курс
доц. Ирина Сотирова
Практически корейски език 1 част
петък --- ---
1 Ф, 1 ККТФ в
ас. К. Генков
Механика с
преместено от В44
--- ---
Факултативен курс
доц. Ирина Сотирова
Корейско странознание
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А203
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Ф, 2 ФЛФ
доц. К.Стайков
ОДУ л
2 Ф, 2 ИФ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
1 Опт
доц. В. Дончев
Основи на физ. І с
1 Опт
гл.ас. Ив. Божинова
Геометрична оптика с
1 Опт
ас. М. Драгомирова
УвОпт с, /
--- ---
вторник ---
2 Опт
доц. К.Стоичкова
ОБФ л
2 Ф, 2 ФЛФ
доц. Ц.Иванов
ВТС л
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
гл.ас. Цв.Стоянова
МАФЕП с
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Л.Андреев
ЛААГ с
--- ---
сряда --- --- ---
1 ККТФ
В. Николов
МАФЕП с
2 Опт
доц. Г.Цуцуманова
Практическа физика л, пр, /
2 Опт а, 2 Опт б
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
Практическа физика пр, /
--- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
---
3 Nuclear&Particle Physics
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
Electrodynamics Lect., Sem.
4 ФЛФ, 4 МФ
гл.ас. М. Радомиров
ТФ III (ТСФ) с
--- --- ---
петък ---
2 КФЕ, 2 КИ
гл.ас. Д.Недановски
Пр.Мат III с
---
1 ИФ
М. Конова
ЛААГ с
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А205
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
гл.ас. В. Данчовски
Увод в университетската математика л, с
---
НПМГ , Физика , 11 В л, с
1 КИ, 1 КФЕ
доц. Р.Бездушний
Осн на Пр л
--- --- ---
вторник --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. G. Vassilev
Vectors and Tensors Lect., Sem.
---
2 ККТФ
доц. Д.Арнаудов
ОДУВС с
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Д.Радкова
ЛААГ л
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Л.Андреев
ЛААГ с
---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
НПМГ л, с
--- --- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
гл.ас. Д.Радкова
ЛААГ л
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Д.Радкова
ЛААГ л
1 ККТФ
гл.ас. Л.Андреев
ЛААГ с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А207
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
НПМГ , Физика , 12 З л, с
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 ФЛФ, 4 МФ
доц. Цв.Вецов
ТФ III (ТСФ) л
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
гл.ас. Цв.Стоянова
МАФЕП л
---
преместено от В44
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
доц. Цв.Велинов
Физика,семинар, НПМГ
--- --- --- ---
НПМГ , Физика , 12 В л, с
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- ---
доц. Цв.Велинов
Физика,семинар, НПМГ
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А301
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
1 ККТФ б, 1 ККТФ а
ас. К. Генков
Механика с
1 ККТФ
доц. Ив. Гаджев
МАФЕП л
1 ККТФ
В. Николов
МАФЕП с
--- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
проф.М. Абрашев
Основи на физ. І л
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
доц. Д.Младенов
ММ I л
---
1 АМГ , 1 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ
доц. Р. Райкова
Механика с
--- ---
сряда --- ---
Химия
доц. Хр.Илиев
Физика л
---
2 ККТФ
гл.ас. Г.Ванкова
ПИФ л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
гл.ас. М.Цеков
Основни понятия в механиката с
---
преместено от В44
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
Биология
доц. Г. Алексиева
Физика л
3 ФЛФ, 3 МФ
доц. П.Иванов
ТФ II (Кв М) с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
НПМГ л, с
преместено от В44
2 ККТФ
гл.ас. М. Радомиров
ВТА с
--- --- ---
вторник ---
3 КИ
доц. Ст.Колев
Сигнали и обработка на данни
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
доц. А.Живков
Пр.Мат I л
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 ФИ, 1 КИ
доц. Ст.Лишев
Основи на физ. І с
2 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ, 2 АМГ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
2 ККТФ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
--- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт
гл.ас. Хр.Христов
Обща химия л
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Б.Петков
Пр.Мат I с
2 ККТФ
доц. К.Стайков
ОДУВС л
--- --- ---
петък --- ---
3 ККТФ
ас. П. Славов
ФПТГ с
2 КФЕ, 2 КИ
гл.ас. В.Вачков
ТеорЕлектр. с
1 ФИ, 1 ФМ, 1 УПН
проф.И.Зиновиева, Г.Гърков
Психология л, с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А304
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 МФ
ЕМ пр
---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ККТФ б
ЕМ пр, сборна
--- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
гл.ас. М.Жекова
ЕМ за инж. пр
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
2 ИФ б
ЕМ пр
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А305
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А306
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 ККТФ а
ЕМ пр
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. N. Zografov, гл.ас. Н.Зографов
Lab.exer. in Electr&Magn. lab. exer.
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф
ЕМ пр
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 ФЛФ
ЕМ пр
--- --- ---
2 КИ б
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
ЕМ за инж. пр
--- ---
петък ---
2 ИФ а
ЕМ пр
2 ЯТЯЕ
ЕМ пр
2 КИ а
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
ЕМ за инж. пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А307
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
преместено от В44
---
Екохимия
доц. Пл.Петков
Физика л
3 УПН
ст.преп.Р.Радкова
Английски език с
--- --- ---
вторник ---
2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
доц. Н. Тодоров
ЕМ л
--- --- ---
3 Ф
гл.ас. М. Радомиров
ТМ с
--- --- ---
сряда ---
2 Опт, 4 Опт
гл.ас. Н.Димитров
ОТОМОП л, с
---
1 Опт
гл.ас. Е. Павлова
ОАЧ л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
доц. Д.Арнаудов
ТМ с
---
4 ККТФ
доц. П. Георгиев
ОФVII л, с
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А308
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1 КИа, 1 КИб
Основи на физ. І пр, /
--- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Assist. prof. N. Zografov, гл.ас. Н.Зографов
Lab.exer. in Mechanics lab. exer.
---
вторник --- ---
1 АМГ
Механика пр
1 Опт. а, 1 Опт. б, 1 Опт. в
гл.ас. Хр.Христов
Основи на физ.I А308 / Обща химия 13-17ч ФХФ 301,335 пр, /
--- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 КФЕа
Основи на физ. І пр, /
2 ФМ, 2 ФИ
Механика пр
--- ---
четвъртък --- ---
1 ККТФ б
ас. К. Генков
Механика пр
1 Ф
Механика пр
1 ЯТЯЕ, 1 ККТФ а
Механика пр, сборна
--- ---
петък --- --- ---
1 КИв, 1 Опт. в, 1 КФЕб
Основи на физ. І пр, сборна
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А309
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
3 Опт а, 3 Опт б
доц. Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
Кл.Рефр I л
3 Опт
доц. Сн.Йорданова
Колориметрия л. Опт, пр.Опт
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 Опт
проф.А.Пашов
ОптПракт л
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
4 Опт
доц. Г.Георгиев
Хим на контактните лещи л, пр
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А310
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 ИФа, 1 ИФб
Механика пр
1 ФЛФ, 1 ИФв
Механика пр, сборна
---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ. І пр
---
1 ККТФ в
ас. К. Генков
Механика пр
1 МФ
ас. К. Генков
Механика пр
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
доц. Хр.Илиев
Обща физика Iч л
--- ---
4 ККТФ
В.Делийски
Статистическа физика с
--- --- ---
вторник ---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. К. Christov
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ас. П. Славов
ЕД с
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
Calculus of a function of a single real variable Sem.
--- ---
2 Ф, 2 ФЛФ
доц. К.Стайков
ОДУ с
2 Ф, 2 ФЛФ
гл.ас. Ал.Стефанов
ВТС с
--- ---
четвъртък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Assoc. prof. К. Christov
Quantum mechanics Lect., Sem.
--- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
Calculus of a function of a single real variable Sem.
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А313
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
доц. Д.Арнаудов
ТМ л
--- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
доц. Цв.Вецов
ТСФ л
--- --- --- ---
1 ККТФ
гл.ас. Л.Андреев
ЛААГ с
--- --- --- ---
сряда ---
2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
доц. К.Стайков
ММ I с
--- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. Sv. Ivanov, доц. Св. Иванов
Mechanics Lect.
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
доц. Цв.Вецов
ТСФ л
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
гл.ас. М. Радомиров
ТСФ с
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
доц. К.Стайков
ММ I с
преместено от В44
--- --- ---
петък ---
4 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
Thermodynamics and statistical physics Lect., Sem.
--- ---
НПМГ л, с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А315
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
доц. К. Гладнишки
АФВЙЛВ л
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ, 3 ИФ
доц. К. Гладнишки
АФВЙЛВ с, /
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 МФ
доц. И. Русинов
ФАМ л
3 Nuclear&Particle Physics
Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Lect.
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ЯТЯЕ
проф.Д.Пресиянов
Дозиметрия и лъчезащита л
---
4 ККТФ
проф.Г.Райновски
ОФVIII л
---
4 МФ
проф.Д.Пресиянов
Дозиметрия и лъчезащита л
--- ---
четвъртък --- ---
КС кат. АФ
3 МФ, 2 МФ
проф.Д.Пресиянов, доц. Кр.Митев, доц. Б.Павлов
УМФ л
Научен семинар кат. АФ
--- ---
петък --- --- ---
3 МФ
доц. Кр.Митев
ИФОД лАФ
4 Nuclear&Part. Phys.
Prof. D.Preesyanov, проф.Д.Пресиянов
Dosimetry and radiation protection Lect.
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А317
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 Ф
гл.ас. Д.Кочева
АФВЙЛВ пр
---
вторник ---
3 ККТФ
гл.ас. Д.Кочева
Обща физика V (АФ) пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
3 ИФ
гл.ас. Д.Кочева
АФВЙЛВ пр
---
3 МФ
гл.ас. Д.Кочева
АФВЙЛВ прАФ
---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
гл.ас. Д.Кочева
АФВЙЛВ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
3 Nuclear&Particle Physics
Assist. prof. D.Kocheva, гл.ас. Д.Кочева
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter lab. exer.
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А319
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ФМ
АЯФпр пр
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А401
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 ИФа
доц. К.Кирилов
КОЕД пр
--- --- --- ---
2 АМГ
ас. А.Цонев
ПИФ пр
--- ---
сряда ---
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
гл.ас. Г.Ванкова
ПИФ пр, /
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 КИб
ас. Ст.Иванов
КППМ I пр
---
2 Ф
ас. А.Цонев
ПИФ пр
3 ИФ
доц. Г.Цуцуманова
Инф. технологии прКК
--- --- ---
петък ---
1 КИв, 1 КФЕб
ас. Ст.Иванов
КППМ I пр, сборна
---
2 ИФ а
ас. А.Цонев
ПИФ пр
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А403
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 ФЛФ, 2 ЯТЯЕ
ПИФ пр
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 ИФб
ас. А.Цонев
КОЕД пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
ас. Ст.Иванов
КППМ I пр
---
2 МФ, 2 ИФ б
ас. А.Цонев
ПИФ пр
--- ---
3 ФЛФ
доц. Й.Иванова
КИГ л, пр
---
четвъртък --- --- ---
1 КФЕа
доц. Ст.Лишев
КППМ I пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Фа
доц. К.Кирилов
КОЕД пр, сборна
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 КФЕ
доц. Цв.Паунска
СМКТИ пр
--- --- ---
2 КФЕ
доц. Цв.Паунска
КОВД пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. M.Iliev, гл.ас. М.Илиев
Basics of Electronics lab. exer.
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 КФЕ
гл.ас. Ю. Цукровски, доц. Цв.Паунска
Комп с-ми с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 КИа
гл.ас. Ю. Цукровски
Електронни схеми и устройства - аналогова техника пр
--- --- ---
3 КИб
гл.ас. Ю. Цукровски
Електронни схеми и устройства - аналогова техника пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А408А
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А410
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
4 КФЕ
доц. Хр.Йорданов
Микровълнова и безжична техника л
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
4 КФЕ
доц. Хр.Йорданов
Микровълнова и безжична техника с, пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А414
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А501
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А503
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 КИ
доц. П.Петков
Високопроизводителни компютърни системи л
---
4 КИа, 4 КИб
доц. П.Петков
Високопроизводителни компютърни системи пр, /
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
3 МФ
доц. П.Петков
ИФОД пр
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А506
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А512
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А516
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
1 ФЛФ, 1 ИФв
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
КОЕД пр, сборна
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 МФ
гл.ас. Н.Димитров
КОЕД пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 МФ
гл.ас. Н.Димитров
ПЛМ л
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 Опт
гл.ас. Н.Димитров
ОТОМОП л
4 Опт.а, 4 Опт.б
гл.ас. Н.Димитров, ас. А.Цонев
ОТОМОП пр
--- ---
2 Опт а, 2 Опт б
гл.ас. Н.Димитров
ОТОМОП пр, /
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 Фб
гл.ас. Н.Димитров
КОЕД пр, сборна
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А518
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 ФМ
доц. М. Гайдарова
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПН
гл.ас. Ив. Коцева
Математика л, с
---
1 УПН
доц. М. Гайдарова
Механика л, с
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ФМ
гл.ас. Ив. Коцева
ИКТ в ОРДС л, пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
2 УПН
доц. Ил.Петкова
Педагогика л, с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А519
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ас. М. Драгомирова, ас. А.Коева
Контактни лещи I пр, /
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт а, 2 Опт б
ас. Н.Пеев
Техника на очилата с, пр
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А521
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ
доц. К.Кирилов
Осн на Пр пр
--- --- ---
Факултативен курс
гл.ас. Г.Георгиева
Основи на прогр. с Python л, с
вторник ---
4 КИ
Д. Гайдажиев
Вградени системи лФзФ
---
4 КИа, 4 КИб
Д. Гайдажиев
Вградени системи практ.ФзФ, /
1 КИб, 1 КИв
доц. К.Кирилов
Осн на Пр пр
---
Факултативен курс
гл.ас. Г.Георгиева
Основи на прогр. с Python л, с
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 КИа
доц. К.Кирилов
Осн на Пр пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
А521а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Астрономическа обсерватория
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 Опт а
ас. Н.Пеев
Кл.Рефр I пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Опт.а
ас. Н.Пеев
ОптПракт пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 Опт б
ас. А.Коева
Кл.Рефр I пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Опт.б
ас. А.Коева
ОптПракт пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б202
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
Ordinary Differential Equations Lect., Sem.
--- --- --- ---
вторник --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
доц. В.Атанасов
ЕМ л
---
1 ИФ
доц. Р. Райкова
Механика с
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
Ordinary Differential Equations Lect., Sem.
--- --- --- ---
сряда ---
3 Nuclear&Particle Physics
Assoc. prof. К. Christov
Quantum mechanics Lect., Sem.
--- ---
2 КИ
доц. П. Георгиев
Материалознание л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
доц. М. Георгиева
Механика л
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ФМ
М. Конова
ЛААГ с
--- ---
петък --- --- --- --- ---
3 КИ
гл.ас. Ю. Цукровски
Компютърни архитектури с
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б216
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 ФИ
доц. М. Георгиева
Физика на макросистемите л
4 ФИ
доц. П. Георгиев
Физика на макросистемите с
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ФИ
доц. М. Георгиева
Физика на макросистемите л
--- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Assoc. prof. Sv. Ivanov, доц. Св. Иванов
Mechanics Lect.
--- --- --- ---
сряда ---
4 ККТФ
доц. П. Георгиев
ОФVII л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 ИФ
проф.Ст.Русев
Инф. технологии л
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б228
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б229
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 Опт а, 2 Опт б
доц. К.Стоичкова
ОБФ пр, /
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б230
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б231
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
4 ФИ
Лабораторен практикум - топлинна физика пр
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б234а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
3 ККТФ
доц. Д.Младенов
ФПТГ л
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 УПН
гл.ас. Л.Стоянов
ЕМ л, с
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б241
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 ЯТЯЕ
доц. Й.Иванова
Техническа механика пр, /
--- ---
вторник ---
2 КИ
доц. Й.Иванова
Машинознание пр, /
--- --- --- --- ---
2 ИФ а, 2 ИФ б
доц. Й.Иванова
Техническа механика пр, /
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 КИ
доц. Й.Иванова
Машинознание л
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
доц. Й.Иванова
Техническа механика л
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б302
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 МФ
доц. Цв.Велинов
ПИФ л, с
--- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
доц. В. Дончев
Механика л
1 ККТФ
доц. Ив. Гаджев
МАФЕП л
2 КФЕ, 2 КИ
гл.ас. Ал.Стефанов
Пр.Мат III л
2 КФЕ, 2 КИ
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
ЕМ за инж. с, /
--- --- ---
сряда --- ---
3 МФ, 3 ФЛФ
доц. П.Иванов
ТФ II (Кв М) л
---
1 Ф, 1 ККТФ
доц. В. Дончев
Механика л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
доц. В.Атанасов
ЕМ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Цв.Стоянова
МАФЕП с
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б316
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Electr&Magn. Lect., Sem.
2 ФЛФ, 2 ЯТЯЕ
гл.ас. Г.Ванкова
ПИФ л
--- --- ---
4 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
Thermodynamics and statistical physics Lect., Sem.
--- ---
вторник ---
КХ
проф.В. Иванов
Физика л
--- ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. G. Vassilev
Vectors and Tensors Lect., Sem.
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Electr&Magn. Lect., Sem.
--- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. М.Цеков
Механика с
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
КХ
проф.В. Иванов
Физика л
--- --- --- ---
Екохимия
доц. Пл.Петков
Физика л
--- --- --- ---
петък ---
2 ЯТЯЕ, 3 ЯТЯЕ
доц. Пл.Петков
АЕЦ л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б320
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
4 Ф, 4 АМГ
доц. Цв.Велинов
СЕМ пр, /
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б335
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 ЯТЯЕ
гл.ас. М.Джонголов
УЯТ л
---
4 ЯТЯЕ
гл.ас. М.Джонголов
УЯТ с
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
4 ЯТЯЕ
доц. Ст.Лалковски
УЯТ пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ЯТЯЕ
Ср. Колев
ИМЯТ л, пр
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б346
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ФЛФ
доц. Ст.Куртев
ЛТ I пр, /
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б409
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
доц. Ст.Куртев
ЛТ I л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 ФЛФ
доц. Ст.Куртев
ОЕИО л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
3 ФЛФ
доц. Ст.Куртев
ОЕИО л
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б428
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
2 КФЕ, 2 КИ
проф.А.Драйшу
ЕМ за инж. л
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
2 КФЕ, 2 КИ
доц. Ж.Кисьовски
ТеорЕлектр. л
2 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. St.Kolev, доц. Ст.Колев
Basics of Electronics Lect.
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 КФЕ
доц. Ст.Лишев
УФЕл л
--- --- ---
3 КИ
доц. Е. Владков
Електронни схеми и устройства - аналогова техника л
--- --- --- ---
петък --- ---
3 ФЛФ
проф.А.Драйшу
ЛФ I л
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б429
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 КФЕ
доц. Цв.Паунска
СМКТИ л
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 КФЕ
доц. Цв.Паунска
СМКТИ с
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б431
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
4 КФЕ
доц. Е. Владков
ЦОС л
4 КФЕ
доц. Е. Владков
ЦОС пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
2 КФЕ
доц. Е. Владков
КОВД л
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Б435
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 ФЛФ
доц. Ст.Куртев
ОЕИО пр, /
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 УПН
доц. К. Йотовска
МТУЕ по биология л, пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 143,158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 211
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 221
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 229
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- ---
1 УПН
доц. Т.Топузова
Обща биология пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 243
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 УПН
гл.ас. М.Пиринска
Анатомия на човека л, пр
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 243а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 УПН
гл.ас. М.Пиринска
Хигиена и здраве л, с
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ 333
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 УПН
доц. Т.Топузова
Обща биология л
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Опт
проф.Й.Думанов
ОБХ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ л
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ113
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Опт
гл.ас. Ил.Саздова
ОФЧ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФ158,143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
БФп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В13
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Опт
гл.ас. Д.Иванова
ПОК л. Опт
---
3 Опт а, 3 Опт б
проф.Г.Железова
ОМИ л, пр, /
--- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
доц. Д.Филипова
Физ на Зрен л
---
3 Опт
доц. Д.Филипова
Обща неврология л
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 ФЛФ
проф.А.Пашов
СОУ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В21
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
доц. Ст. Балушев
ОргОпт л
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В22
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт. а
гл.ас. Ив. Божинова
Геометрична оптика пр
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт. б
гл.ас. Ив. Божинова
Геометрична оптика пр
--- --- --- ---
петък ---
1 Опт. в
гл.ас. Ив. Божинова
Геометрична оптика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В24
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
4 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. Str. Georgiev, гл.ас. Стр.Георгиев
Dosimetry and radiation protection lab. exer.
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
4 ЯТЯЕ
гл.ас. Стр.Георгиев
Дозиметрия и лъчезащита пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
4 МФ
гл.ас. Стр.Георгиев
Дозиметрия и лъчезащита пр
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В29а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ЯТЯЕ
доц. И. Русинов
ЯЕ л
---
3 ЯТЯЕ
доц. И. Русинов
ЯЕ пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В29б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов
Particle physics Sem.
--- --- ---
4 ККТФ
проф.Г.Райновски
ОФVIII л
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- ---
4 ККТФ
гл.ас. Д.Кочева
ОФVIII с
--- --- ---
4 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов
Particle physics Lect.
---
сряда --- --- --- ---
3 Nuclear&Particle Physics
Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Sem.
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 ККТФ
доц. К. Гладнишки
Обща физика V (АФ) с
3 МФ
доц. К. Гладнишки
ФАМ с, /
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В30
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В33
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 МФ
гл.ас. Стр.Георгиев
ЕМЯФМ пр
--- --- --- --- ---
петък ---
4 МФ
гл.ас. Стр.Георгиев
ЕМЯФМ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В44
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ККТФ
проф.Ст. Язаджиев
Статистическа физика л
2 ККТФ
доц. К.Стайков
ОДУВС л
3 Ф
проф.Р.Рашков
ТМ л
--- --- --- ---
вторник --- ---
3 Ф
проф.Р.Рашков
ТМ л
3 Ф, 3 ККТФ
проф.Ст. Язаджиев
ЕД л
---
4 ККТФ
доц. П.Иванов
Методи на квантовата механика л
--- --- ---
сряда ---
1Nuclear&Part.Phys.
Prof. R. Rashkov, проф.Р.Рашков
Calculus of a function of a single real variable Lect.
--- ---
Катедрен съвет
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
проф.Ст. Язаджиев
ЕД л
1Nuclear&Part.Phys.
Prof. R. Rashkov, проф.Р.Рашков
Calculus of a function of a single real variable Lect.
2 ККТФ
проф.Ст. Язаджиев
ВТА л
4 ККТФ
доц. П.Иванов
Методи на квантовата механика с
--- --- ---
петък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
Electrodynamics Lect., Sem.
---
3 ККТФ
доц. Ц.Иванов
МНС л, с
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В45
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
преместено от В44
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
преместено от В44
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
преместено от В44
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В60
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
преместено от В44
--- --- --- ---
вторник --- ---
преместено от В44
---
4 Nuclear&Part. Phys.
Assoc. prof. A. Valcheva, доц. А. Вълчева
Astrophysics Lect., Sem.
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 АМГ
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А. Вълчева , гл.ас. О.Станчев
Физ. изсл на Слънч. с-ма л, с
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
1 АМГ
доц. Н.Рачев , доц. Е.Овчаров , доц. Т.Велчев, гл.ас. М.Цеков
История на науките за Космоса и Земята л, с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
В63
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
4 Ф
доц. Т.Велчев
Астрофизика л, с
---
4 Ф
доц. Т.Велчев
Астрофизика л, с
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. O. Stanchev, гл.ас. О.Станчев
General Astronomy, Optional Sem.
2 Nuclear&Part. Phys.
Assist. prof. O. Stanchev, гл.ас. О.Станчев
General Astronomy, Optional Lect.
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
каб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФМ
доц. М.Богомилов
АЯФ л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
каб.2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
каб.А507
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 УПН
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 УПН
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ
---
4 ФИ, 4 ФМ
гл.ас. В.Димова
Училищен курс по физика и астрономия л, с
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
каб.А514
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък
4 ФМ
гл.ас. Ив. Коцева
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л, с
4 ФИ
гл.ас. Ив. Коцева
Тестове и статистическа обработка на резултати от обучението по Физика и Информатика л, с
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
каб.А515
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък
4 УПН
гл.ас. Хр. Андреева
МТУЕ по физика л, пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЛЛТ 204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
гл.ас. Н. Горунски
ЕкспФ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЛЛТ 209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЛЛТ 303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ФЛФ
доц. Ив. Стефанов
ЕкспФ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЛЛТ 311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 МФ
гл.ас. Н. Горунски
ОММ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ИФ
доц. Ив. Стефанов
Обща метрология л
---
1 ФЛФ
гл.ас. Н. Горунски
УООУ л
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
МБАЛ "Св.София"
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Опт
доц. Хр.Благоева
Очни болести л
---
4 Опт
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
Контактни лещи I л
4 Опт.а, 4 Опт.б
Вл.Баков
Очни болести пр, /
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
сг.А сутерен лаб.ФПГР
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Училище
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
3 УПН
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ
--- --- --- --- --- --- ---
петък
3 УПН
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФзФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФМИ 217
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФМИ107
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 КИа, 3 КИб
К.Стоименова
Операционни системи пр
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФХФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
1 УПН
доц. М. Цветков
Обща химия л, пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФХФ 219
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 УПН
доц. Е. Бояджиева
МТУЕ по химия л, пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФХФ 445
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
3 УПН
гл.ас. Н. Данчова
Физикохимия л, пр
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ФХФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 14.10.22 г. 9:48 ч.

обратно нагоре