Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Зимен семестър 2022-23, задочно обучение

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
четвъртък08.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
петък09.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
събота10.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
вторник13.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
сряда14.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
четвъртък15.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- ---
петък16.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- ---
събота17.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- --- ---
вторник20.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- --- ---
сряда21.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
гл. ас. М.Цеков
В60
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
гл. ас. М.Цеков
В60
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
четвъртък08.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
петък09.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
събота10.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
вторник13.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
сряда14.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
четвъртък15.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
гл. ас. М.Цеков
В60
--- --- ---
петък16.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
--- ---
събота17.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
--- --- ---
вторник20.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
--- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
четвъртък08.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
петък09.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
събота10.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
вторник13.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
сряда14.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
четвъртък15.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- ---
петък16.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- ---
събота17.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- --- ---
вторник20.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 Ф , 1 ИФ
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- --- ---
сряда21.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
1 Опт.
Обща химия л+пр
гл. ас .Хр.Христов
ФХФ 331
--- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г ---
1 Опт.
Обща химия л+пр
гл. ас .Хр.Христов
ФХФ 331
--- --- --- ---
сряда07.09.2022г ---
1 Опт.
Обща химия л+пр
гл. ас .Хр.Христов
ФХФ 331
--- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
1 Опт.
Обща химия л+пр
гл. ас .Хр.Христов
ФХФ 331
---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А301
--- --- ---
петък09.09.2022г ---
1 Опт.
Обща химия л+пр
гл. ас .Хр.Христов
ФХФ 331
---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А301
--- --- ---
събота10.09.2022г
1 Опт.
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А301
---
1 Опт.
Геометрична оптика пр
гл. ас. Г.Добрев
В22
--- --- ---
неделя11.09.2022г
1 Опт.
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А301
---
1 Опт.
Геометрична оптика пр
гл. ас. Г.Добрев
В22
--- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
1 Опт.
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
В15
---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А301
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- ---
вторник13.09.2022г ---
1 Опт.
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
А309
---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А301
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- ---
сряда14.09.2022г ---
1 Опт.
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
В15
---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А301
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
1 Опт.
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
А309
---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А301
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- ---
петък16.09.2022г ---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А301
---
1 Опт.
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
А309
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- ---
събота17.09.2022г
1 Опт.
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А301
---
1 Опт.
Геометрична оптика пр
гл. ас. Г.Добрев
В22
--- --- ---
неделя18.09.2022г
1 Опт.
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А301
---
1 Опт.
Геометрична оптика пр
гл. ас. Г.Добрев
В22
--- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А301
---
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- ---
вторник20.09.2022г ---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А301
---
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
1 Опт.
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А301
---
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
1 Опт.
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А301
---
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- --- ---
петък23.09.2022г ---
1 Опт.
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А301
---
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- --- ---
събота24.09.2022г
1 Опт.
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г
1 Опт.
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
1 Опт.
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А301
---
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- --- ---
вторник27.09.2022г ---
1 Опт.
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А301
---
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- --- ---
сряда28.09.2022г ---
1 Опт.
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А301
---
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г ---
1 Опт.
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А301
---
1 Опт.
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А301
--- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
1 ФМ
ИКТ в ОРДС л+пр
гл. ас. Ив. Коцева
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
1 ФМ
ИКТ в ОРДС л+пр
гл. ас. Ив. Коцева
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
четвъртък08.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
петък09.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
събота10.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
вторник13.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
сряда14.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- ---
четвъртък15.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 ФМ
ИКТ в ОРДС л+пр
гл. ас. Ив. Коцева
А201
--- --- ---
петък16.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201
---
1 ФМ
ИКТ в ОРДС л+пр
гл. ас. Ив. Коцева
А201
--- --- ---
събота17.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
--- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 ФМ
ИКТ в ОРДС л+пр
гл. ас. Ив. Коцева
А201
--- --- --- ---
вторник20.09.2022г ---
1 Ф , 1 АМГ , 1 ИФ , 1 ФМ
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201
---
1 ФМ
ИКТ в ОРДС л+пр
гл. ас. Ив. Коцева
А201
--- --- --- ---
сряда21.09.2022г ---
1 ФМ
Психология л+с
А201
---
1 ФМ
Психология л+с
А201
--- ---
четвъртък22.09.2022г ---
1 ФМ
Психология л+с
А201
---
1 ФМ
Психология л+с
А201
--- ---
петък23.09.2022г ---
1 ФМ
Психология л+с
А201
---
1 ФМ
Психология л+с
А201
--- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
вторник06.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
сряда07.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
четвъртък08.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
петък09.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
събота10.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
2 Ф
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
А303
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
вторник13.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
2 Ф
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
2 Ф
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
2 Ф
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
2 Ф
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
А313
---
2 Ф
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
вторник20.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
А313
---
2 Ф
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- ---
сряда21.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
А313
---
2 Ф
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
вторник06.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
сряда07.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
четвъртък08.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
петък09.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
събота10.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
вторник13.09.2022г ---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- ---
събота17.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В63
--- --- --- --- ---
вторник20.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В63
--- --- --- --- ---
сряда21.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В63
--- --- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В63
--- --- --- --- ---
петък23.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 АМГ
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В63
--- --- --- ---
събота24.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
вторник06.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
сряда07.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
четвъртък08.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
петък09.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика с
доц. Цв.Велинов
А203
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
събота10.09.2022г ---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А203
---
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
2 Ф , 2 АМГ , 2 ИФ
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
вторник13.09.2022г ---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- ---
събота17.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
--- --- --- ---
вторник20.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
--- --- --- --- --- ---
сряда21.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
--- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
--- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
---
2 ИФ
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
А307
--- --- --- --- ---
събота24.09.2022г ---
2 АМГ , 2 ИФ
ММ I л+с
доц. П. Иванов
В44
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- ---
вторник06.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- ---
сряда07.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- --- ---
събота10.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
--- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
2 Опт.
Основи на биохимията л
проф. Й.Думанов
БФ 211
---
2 Опт.
Основи на биохимията пр
гл. ас. К.Младенова
БФ 211
--- --- --- ---
вторник13.09.2022г ---
2 Опт.
Основи на биохимията л
проф. Й.Думанов
БФ 211
---
2 Опт.
Основи на биохимията пр
гл. ас. К.Младенова
БФ 211
--- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
2 Опт.
Основи на биохимията л
проф. Й.Думанов
БФ 211
---
2 Опт.
Основи на биохимията пр
гл. ас. К.Младенова
БФ 211
--- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
2 Опт.
Основи на биохимията л
проф. Й.Думанов
БФ 211
---
2 Опт.
Основи на биохимията пр
гл. ас. К.Младенова
БФ 211
--- --- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
2 Опт.
Основи на биохимията л
проф. Й.Думанов
БФ 211
---
2 Опт.
Основи на биохимията пр
гл. ас. К.Младенова
БФ 211
--- --- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
---
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- --- ---
вторник20.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
---
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
---
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- --- ---
събота24.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
2 Опт.
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 Опт.
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
вторник27.09.2022г ---
2 Опт.
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 Опт.
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
сряда28.09.2022г ---
2 Опт.
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 Опт.
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
четвъртък29.09.2022г ---
2 Опт.
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 Опт.
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
петък30.09.2022г ---
2 Опт.
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 Опт.
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
Б316
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- ---
вторник06.09.2022г ---
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
Б316
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- ---
сряда07.09.2022г ---
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
Б316
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
Б316
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
Б316
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313
--- --- --- --- ---
събота10.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
--- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
---
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
А307
--- --- --- ---
вторник13.09.2022г ---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
---
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
А307
--- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
---
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
А307
--- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
2 ФМ
Астрономия л+с
гл. ас. Ева Божурова
А305
--- --- ---
петък16.09.2022г
2 ФМ
Астрономия л+с
гл. ас. Ева Божурова
А305
--- --- ---
събота17.09.2022г
2 ФМ
Астрономия л+с
гл. ас. Ева Божурова
А305
--- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
А311
--- --- ---
вторник20.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
А311
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
А311
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
А311
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
2 ФМ
ММ I л+с
доц. Н.Карчев
А311
--- ---
събота24.09.2022г ---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
2 Опт. , 2 ФМ
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
Б202
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- ---
вторник06.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- ---
сряда07.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- ---
четвъртък08.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
петък09.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
3 Ф
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
събота10.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
вторник13.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
сряда14.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
В44
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
събота17.09.2022г ---
3 Ф
ЧДУ л+с
доц. Г.Гюлчев
А313
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
А313
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
вторник20.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
А313
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
2 Ф , 3 Ф
ОДУ л+с
доц. Цв. Вецов
А313
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф
ЧДУ л+с
доц. Г.Гюлчев
А313
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф
ЧДУ л+с
доц. Г.Гюлчев
А313
--- --- ---
събота24.09.2022г --- ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф
ЧДУ л+с
доц. Г.Гюлчев
А313
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
3 Ф
ЧДУ л+с
доц. Г.Гюлчев
А313
---
3 Ф
ЧДУ л+с
доц. Г.Гюлчев
А313
--- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г ---
3 Ф
ЧДУ л+с
доц. Г.Гюлчев
А313
---
3 Ф
ЧДУ л+с
доц. Г.Гюлчев
А313
--- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Астрофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- --- ---
събота10.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
вторник13.09.2022г ---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
сряда14.09.2022г ---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г --- ---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
вторник20.09.2022г ---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
събота24.09.2022г --- ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
--- --- --- ---
вторник27.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
--- --- ---
сряда28.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
--- --- ---
четвъртък29.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Астрономия л+с
гл. ас. О.Станчев
каб. В64
--- --- --- ---
петък30.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Метеорология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- --- ---
събота10.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
вторник13.09.2022г ---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
сряда14.09.2022г ---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г --- ---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
вторник20.09.2022г ---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
събота24.09.2022г --- ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
--- --- --- ---
вторник27.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
--- --- --- ---
сряда28.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
--- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Метеорология I л+с+пр
доц. Г.Герова , гл. ас. В.Данчовски
каб. В62
--- --- --- --- ---
петък30.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Геофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- --- ---
събота10.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
вторник13.09.2022г ---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
сряда14.09.2022г ---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г --- ---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
вторник20.09.2022г ---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
събота24.09.2022г --- ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
--- --- --- ---
вторник27.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
--- --- --- ---
сряда28.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
--- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
Обща Геофизика I л+с+пр
гл. ас. М.Цеков
каб. В67
--- --- --- --- ---
петък30.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- --- ---
събота10.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ л+с
доц. К. Гладнишки
А315
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
3 ИФ
Интегрална електр. л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
вторник13.09.2022г ---
3 ИФ
Интегрална електр. л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
сряда14.09.2022г ---
3 ИФ
Интегрална електр. л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
3 ИФ
Интегрална електр. л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
петък16.09.2022г --- ---
3 ИФ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ л+с
доц. Цв.Велинов
А403
--- --- --- ---
събота17.09.2022г --- ---
3 ИФ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
3 ИФ
Интегрална електр. л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- ---
вторник20.09.2022г ---
3 ИФ
Интегрална електр. л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А403
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
3 ИФ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
събота24.09.2022г --- ---
3 Ф , 3 АМГ , 3 ИФ
АФВЙЛВ пр
гл. ас. Д.Кочева
А317
---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
3 ИФ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
--- ---
вторник27.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
3 ИФ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- ---
сряда28.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
3 ИФ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
3 ИФ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
--- ---
петък30.09.2022г ---
3 АМГ , 3 ИФ
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44
---
3 ИФ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл. ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Опт.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
3 Опт.
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А301
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
---
вторник06.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
3 Опт.
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А301
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
---
четвъртък08.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- --- ---
петък09.09.2022г ---
2 Опт. , 3 Опт.
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
3 Опт.
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А309
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
---
събота10.09.2022г ---
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
---
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
3 Опт.
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
3 Опт.
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А301
---
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- ---
вторник13.09.2022г ---
3 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
сряда14.09.2022г ---
3 Опт.
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А301
---
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- ---
четвъртък15.09.2022г ---
3 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
петък16.09.2022г ---
3 Опт.
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
---
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- ---
събота17.09.2022г ---
3 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
3 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт.
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
--- --- --- ---
вторник20.09.2022г ---
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
3 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
А203
--- --- --- ---
сряда21.09.2022г ---
3 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт.
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
--- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
3 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
А203
--- --- --- ---
петък23.09.2022г ---
3 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт.
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
--- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
3 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт.
Източници на светлина пр
доц. Ив.Стефанов
А203
--- ---
вторник27.09.2022г ---
3 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
А203
---
3 Опт.
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
--- --- --- ---
сряда28.09.2022г ---
3 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
А203
--- --- ---
четвъртък29.09.2022г ---
3 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
А203
---
3 Опт.
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- --- --- ---
петък30.09.2022г ---
3 Опт.
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
В15
---
3 Опт.
Източници на светлина пр
доц. Ив.Стефанов
А203
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
3 ФМ
Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 ФМ
ЛП: Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
--- --- --- ---
вторник06.09.2022г ---
3 ФМ
Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 ФМ
ЛП: Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
3 ФМ
Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 ФМ
ЛП: Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
--- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
3 ФМ
Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 ФМ
ЛП: Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
--- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
3 ФМ
Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 ФМ
ЛП: Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
--- --- --- ---
събота10.09.2022г ---
3 ФМ
Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
---
3 ФМ
ЛП: Основи на електрониката л
гл. ас. М.Илиев
А406
--- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Информатика л+с
Б316
--- ---
вторник13.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Информатика л+с
Б316
--- ---
сряда14.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Информатика л+с
Б316
--- ---
четвъртък15.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Информатика л+с
Б316
--- ---
петък16.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Информатика л+с
Б316
--- ---
събота17.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Информатика л+с
Б316
--- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Астрономия л+с
гл. ас. Ева Божурова
А305
--- ---
вторник20.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Астрономия л+с
гл. ас. Ева Божурова
А305
--- ---
сряда21.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Астрономия л+с
гл. ас. Ева Божурова
А305
--- ---
четвъртък22.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Астрономия л+с
гл. ас. Ева Божурова
А305
--- ---
петък23.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Астрономия л+с
гл. ас. Ева Божурова
А305
--- ---
събота24.09.2022г ---
3 ФМ
Геометрия л+с
доц. Гергана Енева
Б316
---
3 ФМ
Астрономия л+с
гл. ас. Ева Божурова
А305
--- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
4 Ф
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Ф
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
--- --- --- ---
събота10.09.2022г ---
4 Ф
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Ф
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
--- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- ---
вторник13.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
събота17.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
вторник20.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
сряда21.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
събота24.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
вторник27.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
сряда28.09.2022г ---
4 Ф
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г ---
4 Ф
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Ф
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
--- --- --- ---
петък30.09.2022г ---
4 Ф
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Ф
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък09.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота10.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- ---
вторник13.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
събота17.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
вторник20.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
сряда21.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
събота24.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
вторник27.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г ---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив.Стефанов
А311
---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив.Стефанов
А311
--- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив.Стефанов
А311
---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив.Стефанов
А311
--- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив.Стефанов
А311
---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив.Стефанов
А311
--- --- --- --- ---
събота10.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- ---
вторник13.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
--- --- --- ---
събота17.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
вторник20.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
сряда21.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
СЕМ пр
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
събота24.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
вторник27.09.2022г ---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
А311
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- ---
сряда28.09.2022г --- ---
4 ИФ
Комуникации л
доц. Е. Владков
Б428
---
4 Ф , 4 АМГ , 4 ИФ
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303
--- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- ---
4 ИФ
Комуникации л
доц. Е. Владков
Б428
---
4 ИФ
Комуникации л
доц. Е. Владков
Б428
--- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- ---
4 ИФ
Комуникации л
доц. Е. Владков
Б428
---
4 ИФ
Комуникации л
доц. Е. Владков
Б428
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
---
4 Опт.
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А401
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
---
4 Опт.
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А401
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
--- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
---
4 Опт.
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А401
--- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
--- --- ---
събота10.09.2022г ---
4 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
---
4 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- ---
неделя11.09.2022г ---
4 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
---
4 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
4 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
---
4 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- --- ---
вторник13.09.2022г ---
4 Опт.
Инф. технологии пр
ас. А.Цонев
А401
---
4 Опт.
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А401
--- --- ---
сряда14.09.2022г ---
4 Опт.
Инф. технологии пр
ас. А.Цонев
А401
---
4 Опт.
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А401
--- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
4 Опт.
Инф. технологии пр
ас. А.Цонев
А401
---
4 Опт.
КМОД л
доц. Г.Георгиев
А521
--- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
---
4 Опт.
КМОД л
доц. Г.Георгиев
А521
--- --- --- ---
събота17.09.2022г ---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
--- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
--- --- ---
вторник20.09.2022г ---
4 Опт.
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15
---
4 Опт.
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15
--- ---
сряда21.09.2022г ---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
4 Опт.
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15
---
4 Опт.
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15
--- ---
петък23.09.2022г ---
4 Опт.
Инф. технологии пр
ас. А.Цонев
А401
--- ---
4 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15
--- --- ---
събота24.09.2022г ---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
--- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
---
4 Опт.
КМОД пр
доц. Г. Алексиева
А401
--- ---
вторник27.09.2022г ---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
---
4 Опт.
КМОД пр
доц. Г. Алексиева
А401
--- ---
сряда28.09.2022г ---
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
---
4 Опт.
КМОД пр
доц. Г. Алексиева
А401
--- ---
четвъртък29.09.2022г ---
4 Опт.
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15
---
4 Опт.
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15
--- ---
петък30.09.2022г
4 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цветалин Тотев
А309
---
4 Опт.
КМОД пр
доц. Г. Алексиева
А401
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
А518
--- --- ---
вторник06.09.2022г ---
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
А518
--- --- ---
сряда07.09.2022г ---
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
А518
--- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
А518
--- --- ---
петък09.09.2022г ---
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
А518
--- --- ---
събота10.09.2022г ---
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
А518
--- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
---
4 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
А518
--- --- --- ---
вторник13.09.2022г ---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
---
4 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
А518
--- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
--- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
--- --- ---
петък16.09.2022г ---
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
--- --- ---
събота17.09.2022г ---
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
--- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
--- --- --- --- --- ---
вторник20.09.2022г
4 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
--- --- --- --- --- ---
сряда21.09.2022г ---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
--- --- --- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
--- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г ---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
---
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
--- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г ---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
2 ФМ , 4 ФМ
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
каб. А 507
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г ---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
--- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г ---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г ---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г ---
4 ФМ
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
А518
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
събота10.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник13.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък16.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник20.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда21.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
събота10.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник13.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък16.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник20.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда21.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
5 Ф , 5 АМГ , 5 ИФ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
събота10.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник13.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък16.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник20.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда21.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 Опт.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б1
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- --- ---
вторник06.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б1
---
5 Опт.
Хим на контактните лещи л+с
доц. Г.Георгиев
В15
--- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б1
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б1
---
5 Опт.
Хим на контактните лещи л+с
доц. Г.Георгиев
В15
--- --- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б1
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- --- ---
събота10.09.2022г --- --- --- --- --- ---
5 Опт.
Очна фармакология л
доц. Милка .Милева
В15
--- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
5 Опт.
Очна фармакология л
доц. Милка .Милева
В15
--- ---
вторник13.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
---
5 Опт.
Очна фармакология л
доц. Милка .Милева
А309
--- ---
сряда14.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 Опт.
Очна фармакология л
доц. Милка .Милева
А309
--- ---
четвъртък15.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 Опт.
Очна фармакология л
доц. Милка .Милева
А309
--- ---
петък16.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I пр
А.Коева
А519
---
5 Опт.
Лумeнисцентни методи за анализ л+с
гл. ас. Е. Павлова
А209
--- ---
събота17.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
5 Опт.
Контактни лещи I пр
А.Коева
А519
--- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
5 Опт.
Лумeнисцентни методи за анализ л+с
гл. ас. Е. Павлова
А309
--- --- ---
вторник20.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
---
5 Опт.
Лумeнисцентни методи за анализ л+с
гл. ас. Е. Павлова
А309
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 Опт.
Лумeнисцентни методи за анализ л+с
гл. ас. Е. Павлова
А309
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 Опт.
Лумeнисцентни методи за анализ л+с
гл. ас. Е. Павлова
А309
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
5 Опт.
Лумeнисцентни методи за анализ л+с
гл. ас. Е. Павлова
А309
--- --- ---
събота24.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
5 Опт.
Контактни лещи I пр
А.Коева
А519
--- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
5 Опт.
Хим на контактните лещи л+с
доц. Г.Георгиев
В15
--- --- ---
вторник27.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
---
5 Опт.
Хим на контактните лещи л+с
доц. Г.Георгиев
В15
--- --- --- ---
сряда28.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 Опт.
Контактни лещи I пр
А.Коева
А519
--- --- ---
четвъртък29.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 Опт.
Контактни лещи I пр
А.Коева
А519
--- --- ---
петък30.09.2022г ---
5 Опт.
Контактни лещи I пр
А.Коева
А519
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г ---
5 ФМ
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
А307
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г ---
5 ФМ
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
А307
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г ---
5 ФМ
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
А307
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г ---
5 ФМ
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
А307
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък09.09.2022г ---
5 ФМ
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
А307
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота10.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
5 ФМ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
вторник13.09.2022г ---
5 ФМ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
5 ФМ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
5 ФМ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
5 ФМ
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник20.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда21.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Химия , ЗО (ФХФ)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък09.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота10.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник13.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък16.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
доц. З.Златанов
А429
--- --- ---
вторник20.09.2022г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
доц. З.Златанов
А429
--- --- ---
сряда21.09.2022г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
доц. З.Златанов
А429
--- --- ---
четвъртък22.09.2022г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
доц. З.Златанов
А429
--- --- ---
петък23.09.2022г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
доц. З.Златанов
А429
--- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЕООС , ЗО (БФ)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник05.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник06.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда07.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък08.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък09.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота10.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя11.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник12.09.2022г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
А203
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
--- --- --- --- --- ---
вторник13.09.2022г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
А203
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
--- --- --- --- --- ---
сряда14.09.2022г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
А203
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
--- --- --- --- --- ---
четвъртък15.09.2022г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
А203
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
--- --- --- --- --- ---
петък16.09.2022г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
А203
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Д. Лютов
А429
--- --- --- --- --- ---
събота17.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя18.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник19.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник20.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда21.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък22.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък23.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота24.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя25.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник26.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник27.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда28.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък29.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък30.09.2022г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 27.08.22 г. 10:14 ч.

обратно нагоре