Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Летен семестър 2023-24, редовно обучение, бакалаври

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А014
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 КИб
ас. А. Зяпков
Полупроводникови елементи пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 КИа, 2 КИв
ас. К. Генков
Полупроводникови елементи пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А108
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
2 КИв
доц. К.Кирилов
Оптоелектр. прибори пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
2 КИа
доц. К.Кирилов
Оптоелектр. прибори пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 КИб
доц. К.Кирилов
Оптоелектр. прибори пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А112
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А201п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
2 КИ
доц. Г.Цуцуманова
Полупроводникови елементи л
--- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
ас. А.Цонев
Молекулна физика с
--- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КИ
проф. Е. Вълчева
ТТМ л
---
1 NPP, 2 NPP
Maria Petkova
Bulgarian Lect., Sem.
--- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика с, през седм.
2 ККТФ
д-р. П. Николов
Частни диференциални уравнения л
---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 3 ФМ
доц. Хр.Йорданов
Въведение в електрониката л
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
гл. ас. Цв.Стоянова
МАФМП с
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 ИФ, 3 КИ
гл. ас. В.Вачков
Микропроцесори и микроконтролери л
2 ККТФ
д-р. П. Николов
Частни диференциални уравнения л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А203
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 Ф, 1 АМГ
гл. ас. Цв.Стоянова
МАФМП с
1 Ф, 1 ФЛФ
доц. К.Стайков
Комплексен анализ л
--- ---
2 КФЕ, 2 КИ
гл. ас. Ю. Цукровски
EСУ - АТ с, през седм.
2 УПНОСО
ст.преп. Р.Радкова
Английски език с
Факултативни курсове
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
Практически корейски език 2 част
---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ
доц. К.Стайков
Комплексен анализ с
1 ИФ, 1 Ф
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика с, през седм.
---
Факултативни курсове
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
Практически корейски език 4 част л, с
---
сряда --- ---
4 ККТФ
доц. П. Недкова
Теоретична астрофизика л
--- --- ---
2 Ф, 2 ФЛФ
ас. П. Славов
Частни диференциални уравнения с
---
Факултативни курсове
Парк Сън Юнг
Практически корейски език 2 част
---
четвъртък --- --- ---
2 Ф, 2 ФЛФ
доц. П. Недкова
Частни диференциални уравнения л
--- --- ---
2 Ф, 2 АМГ
гл. ас. М.Радомиров
ТМ с
---
Факултативни курсове
доц. И. Сотирова, У. Йонгил
Практически корейски език 4 част л, с
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А205п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Фармация
доц. Пл. Петков
Физика л
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
гл. ас. Цв.Стоянова
МАФМП л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
проф. В. Иванов
Основи на физ.ІІ л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ, 2 КИ
проф. В. Иванов
ВФС л, с
---
Кръжок по Астрономия
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А207
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А209п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Биотехнологии
доц. Ив.Димитрова
Физика л
---
Молекулярна биология
доц. Ив.Димитрова
Физика л
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 ФИ
доц. Св. Иванов
Оптика л
НПМГ
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Биотехнологии
доц. Ив.Димитрова
Физика л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
НПМГ
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А301п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
Химия
доц. Хр.Илиев
Физика л
1 ККТФ
доц. Ив.Гаджев
МАФМП л
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
гл. ас. Д.Недановски
Пр.Мат II л
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
доц. Г.Гюлчев
ММ II л
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 КФЕ
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика л
---
1 ИФ
ас. А.Цонев
Молекулна физика с
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика л
---
ЕООС
доц. Г. Алексиева
Физика л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А303п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 ККТФ
доц. А.Рангелов
ЕДНС л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
Геология, Геология и проучване на природни ресурси
доц. Г. Алексиева
Физика л
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 КИ, 1 КФЕ, 1 ФИ
гл. ас. Ал. Стефанов
Пр.Мат II с
1 КИ
доц. В. Тончев
Химия л
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
гл. ас. Д. Арнаудов
ТФ 1 л, с
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А304
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А305
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А306
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А307п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
ХИ+ХА
гл. ас. Д. Лютов
Физика л
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 ЯТЯЕ
гл. ас. Н. Петров
Ядрен горивен цикъл л
--- --- --- ---
4 Опт.
гл. ас. Росица Лолова
Контактни лещи II л, през седм.
--- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
доц. Д. Ташева
ОХО л
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
доц. Й.Иванова
ОТИП л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 КИ
гл. ас. Н.Зографов
Химия с
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А308
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А309п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 Опт.
проф. М. Милева
Очна фармакология л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт.
проф. Ст. Балушев
Вълнова оптика л
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Опт.
доц. Ив. Николова
Инф. на окото л
---
3 Опт.
гл. ас. Цв. Тотев
Психофизика и психология на зрителния процес л
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А310
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
1 АМГ
доц. Р.Димитрова
ОАМГ с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 ФМ
доц. М.Богомилов
Атомна и субатомна физика с
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
3 ЯТЯЕ
гл. ас. М.Джонголов
Увод в ядрените технологии л
3 ЯТЯЕ
гл. ас. М.Джонголов
Увод в ядрените технологии с
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
ИХСМ+ЯХ
доц. Хр.Илиев
Физика л
1 МФ
доц. Ал. Василев, гл. ас. М. Симеонов
Химия л
3 ЯТЯЕ
гл. ас. Н. Петров
Ядрен горивен цикъл с
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А313п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
гл. ас. Д. Арнаудов
ТФ 1 л
---
2 ККТФ
ас. П. Славов
Частни диференциални уравнения с
2 Ф, 2 ККТФ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 Опт., 2 ФЛФ
Севда Иванова
Английски език (начинаещи)-факултативен с
--- --- ---
вторник --- ---
4 ККТФ
гл. ас. М.Радомиров
КТПКИ л
---
4 ККТФ
гл. ас. М.Радомиров
КТПКИ л
4 ККТФ
гл. ас. М.Радомиров
КТПКИ с
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 ФЛФ
гл. ас. Д. Арнаудов
ТФ 1 л, с
---
БМУР
доц. Г. Алексиева
Физика л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 ККТФ
доц. Цв. Вецов
ТМ с
--- --- --- --- ---
петък --- --- ---
1 КИ, 1 ФМ, 1 КФЕ, 1 ФИ
доц. Ст.Лишев
Основи на физ.ІІ с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А315п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
4 МФ
доц. П. Петков
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината с
---
4 МФ
доц. П. Петков
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината л
--- --- --- --- ---
вторник ---
3 ФМ
доц. М.Богомилов
Атомна и субатомна физика л
---
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
доц. К. Гладнишки
ФАМЙЛ л
Научен семинар
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
3 ИФ, 3 АМГ
гл. ас. М.Найденов
ФАМЙЛ с, през седм.
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
КС кат. АФ
3 Ф, 3 ЯТЯЕ, 3 ККТФ
доц. К. Гладнишки
ФАМЙЛ с
Научен семинар
--- --- ---
петък ---
3 ИФ, 3 АМГ
доц. И. Русинов
ФАМЙЛ л
--- --- ---
3 ЯТЯЕ
доц. Г. Петков
Вероятностен анализ в ядрените технологии л
3 ЯТЯЕ
доц. Г. Петков
Вероятностен анализ в ядрените технологии с
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А317
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 NPP
Assist. prof. D.Kocheva, гл. ас. Д.Кочева
Lab. exer. Nuclear Physics lab. exer.
--- --- ---
вторник --- ---
2 УПНОСО
гл. ас. М. Стоянова
Оптика и атомна физика с, пр
---
3 ИФа
ФАМЙЛ пр
3 ЯТЯЕ
ФАМЙЛ пр
--- --- ---
сряда --- --- --- ---
3 ККТФа
ФАМЙЛ пр
--- ---
3 ККТФб, 3 Ф
ФАМЙЛ пр
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 ФМ
Атомна и субатомна физика пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- ---
3 ИФб, 3 АМГ
ФАМЙЛ пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А319
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А401комп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
ОТИП пр пр
---
2 NPP
M. Makariev, М. Макариев
Programming and Computational Physics Lect.
---
ОТИП пр пр
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
ОТИП пр пр
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
ОТИП пр пр
---
2 NPP
M. Makariev, М. Макариев
Programming and Computational Physics lab. exer.
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 NPP
Assoc. prof. B. Pavlov, доц. Б.Павлов
Object-oriented programming Sem.
1 КИ в, 1 ФИ
ас. Стоил Иванов
КПрПрМ II пр
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А403комп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
ОТИП пр пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Вероятности и статистика
--- --- ---
четвъртък --- ---
1 КИ а, 1 КФЕ
ас. Стоил Иванов
КПрПрМ II пр
--- --- --- ---
1 КИ б
ас. Стоил Иванов
КПрПрМ II пр
--- --- --- ---
петък
ОТИП пр пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 ИФа
гл. ас. В.Вачков
ИзмТехн пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
3 ИФб, 3 КИ б
гл. ас. В.Вачков
Микропроцесори и микроконтролери пр
---
3 КИ а
гл. ас. В.Вачков
Микропроцесори и микроконтролери пр
3 КИ
д-р М.Митов
Сензори и сензорни мрежи л, пр, през седм.
--- ---
четвъртък --- --- ---
3 ИФ, 3 КФЕ
гл. ас. В.Вачков
ИзмТехн л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- ---
3 ИФа
гл. ас. В.Вачков
Микропроцесори и микроконтролери пр
---
3 КФЕ, 3 ИФб
гл. ас. В.Вачков
ИзмТехн пр
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
гл. ас. М.Илиев
Въведение в електрониката пр
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- ---
3 ФМ
гл. ас. М.Илиев
Въведение в електрониката пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
2 Ф, 2 ФЛФ
гл. ас. Ю. Цукровски
ОЕ 1 пр
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 КИа
гл. ас. Ю. Цукровски
EСУ - АТ пр
--- --- ---
сряда --- ---
2 КИб
гл. ас. Ю. Цукровски
EСУ - АТ пр
--- --- ---
2 КИв, 2 КФЕ
гл. ас. Ю. Цукровски
EСУ - АТ пр
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 ИФа
гл. ас. Ю. Цукровски
ОЕ 1 пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
2 ИФб
гл. ас. Ю. Цукровски
ОЕ 1 пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А410п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
3 КФЕ
доц. Хр.Йорданов
Антенни системи и технологии пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А412
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
1 Опт. б
гл. ас. П. Чолаков
Осн. физ.II , Опт.б ,ФзФ А414 /ЦОХЧ пр , БФ228/ през седм.
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А414
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
1 КИ а
гл. ас. Б. Петков
Основи на физ.ІІ пр
--- --- --- --- --- ---
сряда
Х2
гл. ас. Б. Петков
Физика с, пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
Х1
гл. ас. Д. Лютов
Физика пр, с
--- ---
ИХСМ+ЯХ
доц. Ст.Лишев
Физика пр, с
--- --- --- ---
петък
1 КИ б, 1 КИ в, 1 КФЕ, 1 ФМ, 1 ФИ
гл. ас. Г.Гоев
Основи на физ.ІІ пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А429
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
БТ1
гл. ас. Б. Петков
Физика пр
МБ1
гл. ас. Г.Гоев
Физика пр
ХИ+ХА
гл. ас. Д. Лютов
Физика пр
Ф3
гл. ас. Б. Петков
Физика пр
--- ---
вторник --- --- ---
МБ3
доц. Р.Димитрова
Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
БТ3
гл. ас. Г.Гоев
Физика пр
Ф7
доц. Е.Пенева
Физика пр
МБ5
гл. ас. М. Стоянова
Физика пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
ЕООС1
гл. ас. Б. Петков
Физика пр
Ф1
доц. Цв.Паунска
Физика пр
Фармация-eng
доц. Пл. Петков
Физика и биофизика пр
--- ---
петък
Ф4
доц. Е.Пенева
Физика пр
МБ7
гл. ас. Б. Петков
Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А431
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
БТ2
доц. Р.Димитрова
Физика пр
МБ2
гл. ас. М. Стоянова
Физика пр
--- --- ---
Ф6
гл. ас. Н. Горунски
Физика пр
--- ---
вторник ---
Геология и проучване на природни ресурси, Геология
гл. ас. С.Петрова
Физика пр
МБ4
доц. Стр.Георгиев
Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
МБ6
доц. Ив.Димитрова
Физика пр
БМУР
гл. ас. Б. Петков
Физика пр
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
Ф2
гл. ас. Н. Горунски
Физика пр
--- --- --- --- ---
петък
Ф5
доц. Цв.Паунска
Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А501комп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А503
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 NPP
Assist. prof. М. Dzhongolov, гл. ас. М.Джонголов
Probability and Statistics in Physics Lect., lab. exer.
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А506
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А512комп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ИФ, 1 КФЕ
ас. А.Цонев
Инф. технологии с
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А513
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
4 УПНОСО
ас. В. Нечева, гл. ас. Л. Симеонов, гл. ас. З.Златанова
История на науката л
4 УПНОСО
ас. В. Нечева, гл. ас. Л. Симеонов, гл. ас. З.Златанова
История на науката л
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 ФМ
доц. Ил.Петкова
Педагогика л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 ФМ
гл. ас. М. Петкова
Педагогика с, през седм.
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А516
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А518
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
1 УПНОСО
доц. М.Гайдарова
Молекулна физика и термодинамика л
1 УПНОСО
доц. М.Гайдарова
Молекулна физика и термодинамика пр
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 УПНОСО
доц. И. Русинов
Оптика и атомна физика л
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 УПНОСО
гл. ас. В.Димова
МОФА л
3 УПНОСО
гл. ас. В.Димова
МОФА с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 УПНОСО
доц. М.Кирова, доц. Асенова, ас. Ф.Кунис
ИКТ в ОРДС л
2 УПНОСО
доц. М.Кирова, доц. Асенова, ас. Ф.Кунис
ИКТ в ОРДС пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФМ
гл. ас. В.Димова
МОФА л, с
---
3 ФМ
гл. ас. В.Димова
МОФА л, с
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А519
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Опт. а, 4 Опт. б
ас. А.Коева
Контактни лещи II пр, през седм.
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А521комп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 МФ, 2 КФЕ
Вероятности и статистика пр
---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Вероятности и статистика пр
--- --- ---
четвъртък --- ---
3 Опт.
доц. Г.Георгиев, доц. Г. Алексиева
КМиОбрД л, пр
--- ---
1 ИФ б, 1 ИФ а
Вероятности и статистика пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А521а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Астрономическа обсерватория
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 Опт. б
гл. ас. М. Драгомирова, ас. Г. Михова
Практика Оптометрия пр
--- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Опт. a
ас. Г. Михова
Кл.Рефр 2 пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Опт. а
ас. Н.Пеев
Оптом. изм. пр
--- ---
2 Опт. б
ас. Н.Пеев
Оптом. изм. пр
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 Опт. а
К. Савов
Практика Оптометрия пр
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- ---
3 Опт. б
ас. Г. Михова
Кл.Рефр 2 пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б202п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ККТФ
гл. ас. Л. Симеонов
Комплексен анализ с
1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика с
---
1 ККТФ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика с
1 ККТФ
А. Проданов
МАФМП с
--- ---
вторник --- --- ---
1 ККТФ
доц. Ив.Гаджев
МАФМП л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ФЛФ, 1 АМГ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика с
---
1 ККТФ
А. Проданов
МАФМП с
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 АМГ
ас. П. Славов
ММ II с
1 Опт.
доц. Сн.Йорданова
Оптика на окото 1 л
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ
ас. К. Генков
Оптика с
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Опт.
гл. ас. М. Стоянова
Основи на физ.ІІ с
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б216
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- ---
1 NPP
Assoc. prof. P. Georgiev , доц. П. Георгиев
Molecular physics Lect.
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 NPP
Assoc. prof. P. Georgiev , доц. П. Георгиев
Molecular physics Sem.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
4 АМГ
доц. Г.Цуцуманова
Физика на кондензираната материя л, с
---
4 АМГ
доц. Г.Цуцуманова
Физика на кондензираната материя л
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б228
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 АМГб
Молекулна физика пр
1 ИФ а
Молекулна физика пр
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 МФ
Молекулна физика пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ б, 1 Ф
Молекулна физика пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б229
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 АМГ, 2 Ф
ЛП:Оптика пр
---
2 ИФ
ЛП:Оптика пр
2 ФМ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ
гл. ас. Д. Цанков
ЛП:Оптика пр
--- --- ---
вторник ---
2 Опт. а, 2 Опт. б
гл. ас. А.Андреева
Радиометрия и фотометрия пр, през седм.
--- --- ---
2 ККТФб, 2 ФЛФ
ЛП:Оптика пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 ККТФа
гл. ас. Д. Цанков
ЛП:Оптика пр
2 NPP
Assist. prof. A. Andreeva, гл. ас. А.Андреева
Laboratory exercises in Optics lab. exer.
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ККТФв, 2 ФИ
ЛП:Оптика пр
--- ---
петък ---
1 Опт. а
ас. А. Алексиев, гл. ас. А.Андреева
ОХО пр., Оптл а , ФХФ 243/ Вълнова опт., ФзФ Б229 през седм.
2 ККТФ, 2 ИФ
ЛП:Оптика сборна група
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б230
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б231
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ФМ, 2 ФИ, 1 ИФ б
Молекулна физика пр
---
1 ФЛФ, 1 АМГа
Молекулна физика пр
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ в
Молекулна физика пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ а
Молекулна физика пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 NPP
Assoc. prof. K. Stoichkova, доц. К.Стоичкова
Laboratory exercises in Molecular physics lab. exer.
--- ---
1 ЯТЯЕ
Молекулна физика пр
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б234а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---
2 ИФ, 2 ФМ, 2 ФИ
ас. П. Славов
ММ II с
--- --- ---
сряда -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3 КФЕ
проф. Ст.Русев
Физична електроника 2 л
--- --- --- --- ---
четвъртък -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Фармация-eng
доц. Пл. Петков
Физика и биофизика л
--- --- --- --- ---
петък -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б241
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ИФ а
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- --- ---
1 ИФ б
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 КИ б
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 КИ в
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък
1 КИ а
доц. Й.Иванова
ОТИП пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б302п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
доц. В. Дончев
Молекулна физика л
--- --- --- --- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
проф. М. Абрашев
Оптика л
2 Ф, 2 ККТФ
доц. Н.Тодоров
Оптика с
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
гл. ас. Цв.Стоянова
МАФМП с
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 КИ
доц. В. Дончев
Оптоелектр. прибори л
---
2 ФМ, 2 АМГ, 2 МФ, 2 ФИ
ас. К. Генков
Оптика с
--- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
проф. М. Абрашев
Оптика л
--- --- ---
3 ИФ, 1 КФЕ
доц. Г.Цуцуманова
Инф. технологии л
--- --- --- --- ---
петък ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 Опт. б, 2 ИФа
Севда Иванова
Английски език (начинаещи)-факултативен с
---
2 Ф, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 КИ, 2 МФ, 2 ФЛФ, 2 ФМ
Севда Иванова
Английски език (начинаещи)-факултативен с
2 Ф, 2 ККТФ, 2 КФЕ, 2 ФИ, 2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 МФ, 2 КИ, 2 ФМ, 2 ФЛФ, 2 Опт. а
Севда Иванова
Английски език (начинаещи)-факултативен с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б316
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 NPP
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Optics Lect.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 NPP
Assoc. prof. P. Nedkova, доц. П. Недкова
Partial Differntial Equations Lect.
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 NPP
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Optics Lect., Sem.
Биология и химия
гл. ас. Г.Гоев
Физика л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
2 NPP
Assoc. prof. P. Nedkova, доц. П. Недкова
Partial Differntial Equations Sem.
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б320
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
доц. К.Кирилов
СЕМ пр
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б335
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 ЯТЯЕ
гл. ас. М.Джонголов
Теория на ядрото л
---
4 ЯТЯЕ
гл. ас. Н. Петров
Ядрен горивен цикъл л
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
4 NPP
Assist. prof. М. Dzhongolov, гл. ас. М.Джонголов
Theoretical Nuclear Physics Lect.
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
4 NPP
Assist. prof. М. Dzhongolov, гл. ас. М.Джонголов
Theoretical Nuclear Physics Lect., Sem.
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б346
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б427
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б428п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
гл. ас. М.Найденов
ЕДОК с
2 КФЕ
доц. Е. Владков
Комуник. технологии с, пр
3 КИ
д-р М.Митов
Сензори и сензорни мрежи л
--- ---
сряда --- ---
3 ИФ, 3 КФЕ
проф. А.Драйшу
ОСОК л
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 ФЛФ
доц. Ж.Кисьовски
ОЕ 1 л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 КФЕ
Ив. Иванов
Антенни системи и технологии с, през седм.
---
1 КФЕ, 4 ИФ
доц. Е. Владков
Увод в комуникациите л
2 КФЕ
доц. Е. Владков
Комуник. технологии л
2 КИ, 2 КФЕ
доц. Е. Владков
EСУ - АТ л
--- ---
петък --- ---
3 КФЕ
доц. Ж.Кисьовски
Антенни системи и технологии л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б431
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б435
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 113
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
2 УПНОСО
гл. ас. М. Шкодрова
Физиология на животните и човека с, през седм.
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 143,158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 УПНОСО
гл. ас. М. Мишонова
Физиология на животните и човека л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 158,143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 211
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 221
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 228
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
доц. В.Москова-Думанова, доц. Й. Глухчева
ЦОХЧ л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 243а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 УПНОСО
доц. А. Гьонова, доц. В. Делов
Зоология л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 УПНОСО
доц. Ив. Трайков
Екология л, пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 319
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 УПНОСО
гл. ас. М. Рогова
Физиология на растенията л, пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 333
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 343
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 УПНОСО
доц. В. Делов, гл. ас. Е. Тодорова
Зоология пр, БФ
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 359
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 436
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 УПНОСО
доц. М.Стефанова, доц. А. Тошева, доц. Б. Узунов
Ботаника л
1 УПНОСО
ас. Кр. Иванов, ас. М. Андров
Ботаника пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 438
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 УПНОСО
доц. К. Йотовска, доц. Асенова
МОБ л
3 УПНОСО
доц. Райчева, доц. Хаджиали
МОБ с
---
3 УПНОСО
доц. Хаджиали
МОБ хоспетиране
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ л
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В13
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
2 Опт.
доц. Сн.Йорданова
Радиометрия и фотометрия л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 Опт.
доц. Д.Филипова
Обща неврология л
---
2 Опт.
доц. Д.Филипова
АФО л
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 Опт.
проф. А.Пашов
Оптика на окото 2 л
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В17
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В21
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В22
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 Опт. а, 2 Опт. б
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 2 пр, през седм.
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
1 Опт.
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 1 с
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт. а, 1 Опт. б
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 1 пр, през седм.
--- --- --- ---
петък --- --- --- ---
2 Опт.
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 2 с, през седм.
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В24
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В28б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В29а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 NPP
Assoc. prof. I. Rusinov, доц. И. Русинов
Nuclear Electronics lab. exer.
---
3 NPP
Assoc. prof. B. Pavlov, доц. Б.Павлов
Detectors of Ionizing Radiation Lect.
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 NPP
Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов
Nuclear Reactions Lect.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 NPP
Assoc. prof. B. Pavlov, доц. Б.Павлов
Detectors of Ionizing Radiation Sem.
3 NPP
Assist. prof. D.Kocheva, гл. ас. Д.Кочева
Nuclear Physics Sem.
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В29б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 NPP
Assoc. prof. I. Rusinov, доц. И. Русинов
Nuclear Electronics Lect.
---
3 NPP
Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки
Nuclear Physics Lect.
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 NPP
Assoc. prof. B. Pavlov, доц. Б.Павлов
Object-oriented programming Lect.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
Experimental Nuclear Physics Lect.
4 NPP, 4 ЯТЯЕ
проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski
Experimental Nuclear Physics lab. exer.
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 NPP
Assoc. prof. V. Kozuharov
Theory of Elementary Particles Lect.
--- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 NPP
Assoc. prof. V. Kozuharov
Theory of Elementary Particles Lect.
4 NPP
Assoc. prof. V. Kozuharov
Theory of Elementary Particles Sem.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В30
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В33
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В44п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ККТФ
доц. П. Иванов
ТМ л
---
3 ККТФ
доц. П. Иванов
МПКМ л, с
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
доц. Цв. Вецов
ТСФ л, с
---
1 ККТФ
проф. Н.Витанов
Комплексен анализ л
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 ККТФ
доц. П. Иванов
ТМ л
2 Ф, 2 АМГ
проф. Р.Рашков
ТМ л
КС на ТФ
3 ККТФ
доц. П. Иванов
МПКМ л, с
--- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
доц. Цв. Вецов
ТСФ л, с
---
2 Ф, 2 АМГ
проф. Р.Рашков
ТМ л
3 ККТФ
доц. А.Рангелов
ЕДНС с
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В45
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 NPP
Assoc. prof. К. Christov, доц. К. Христов
Calculus of a function of several real variables Lect.
2 КФЕ
доц. Цв. Вецов
ЕДОК л
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
2 NPP
Assist. prof. D. Arnaudov, гл. ас. Д. Арнаудов
Theoretical mechanics Lect., Sem.
--- ---
1 NPP
Assoc. prof. К. Christov, доц. К. Христов
Calculus of a function of several real variables Sem.
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 NPP
Assist. prof. D. Arnaudov, гл. ас. Д. Арнаудов
Theoretical mechanics Lect., Sem.
--- --- ---
1 NPP
Assoc. prof. К. Christov, доц. К. Христов
Calculus of a function of several real variables Lect.
--- --- --- --- ---
петък ---
1 NPP
Assoc. prof. К. Christov, доц. К. Христов
Calculus of complex functions Lect., Sem.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В60
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 АМГ - Геофизика
доц. Р. Райкова
Обща Геофизика II с, през седм.
3 АМГ - Геофизика
гл. ас. Г.Георгиева
Обща Геофизика II пр, през седм.
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 АМГ
доц. Р. Райкова
ОАМГ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 АМГ - Геофизика
доц. Р. Райкова
Обща Геофизика II л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В63
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 АМГ
гл. ас. Г.Георгиева, гл. ас. О.Станчев
МАМГ с
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 АМГ - Астрофизика
доц. А. Вълчева
Звездна Астрофизка л
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 АМГ - Астрофизика
Обща Aстрофизика пр, през седм.
3 АМГ - Астрофизика
доц. Т.Велчев
Обща Aстрофизика л
2 АМГ
доц. Г.Герова , доц. Е.Овчаров
МАМГ л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 АМГ - Астрофизика
доц. А. Вълчева
Звездна Астрофизка с
3 АМГ - Астрофизика
Обща Aстрофизика с
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В67
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 АМГ - Метеорология
доц. Н.Рачев
Обща Метеорология II л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 АМГ - Метеорология
доц. Р.Димитрова
Обща Метеорология II с, пр
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб 4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб. Б 209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб.2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ 204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ 209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ 303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ФЛФ
гл. ас. Л. Стоянов
Основи на нелинейната оптика л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 ФЛФ
гл. ас. Л. Стоянов
Основи на нелинейната оптика л
---
4 ФЛФ
доц. Ив. Бъчваров
Фотоволтаични у-ва и с-ми л, пр
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
гл. ас. Н. Горунски
Източници на светлина л
--- --- ---
2 Опт. а, 2 Опт. б
гл. ас. Л.Стоянов
Източници на светлина пр, през седм.
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ФЛФ
гл. ас. Н. Горунски
УООУ II пр
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 ФЛФ
гл. ас. Н. Горунски
УООУ II л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБАЛ СвСофия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБАЛ СвСофия_
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Училище
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФзФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 013
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 019/013
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ФМ, 1 ФИ
ас. Л. Русенова
Увод в прогр. с
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 ФМ, 1 ФИ
ас. Л. Русенова
Увод в прогр. с
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 107
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 ФМ, 1 ФИ
доц. В. Симеонова
Увод в прогр. л
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 ФМ, 1 ФИ
доц. В. Симеонова
Увод в прогр. л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 120
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 210
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 ФМ
гл. ас. Б. Кирилова
МОМ с
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 216
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 ФМ
доц. И.Вутова
МОМ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 222
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 302
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ФМ
проф. Ив. Тонов
УКМ 1 пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 ФМ
проф. Ив. Тонов
УКМ 1 л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 326
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 403
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ФИ
ас. В.Дзивев, ас. Стан.Иванов
Училищен курс по Информатика с
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 ФИ
доц. Ф.Петров
Училищен курс по Информатика л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 122
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 МФ
гл. ас. В.Видева
Химия пр, през седм.
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 214
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 301
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПНОСО
гл. ас. З.Златанова
Неорганична химия л, ФХФ
1 УПНОСО
гл. ас. З.Златанова
Неорганична химия пр, ФХФ
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 704
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 УПНОСО
гл. ас. Н.Маркова
МОХ л
3 УПНОСО
гл. ас. Н.Маркова
МОХ с
---
3 УПНОСО
гл. ас. Н.Маркова
МОХ хоспетиране, през седм.
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 23.02.24 г. 10:53 ч.

обратно нагоре