Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Летен семестър 2023-24, задочно обучение

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 АМГ
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- --- ---
петък 02.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 АМГ
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- --- ---
събота 03.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
--- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 АМГ
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- --- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А203
---
1 АМГ
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- --- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А203
---
1 АМГ , 2 ФМ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
1 АМГ , 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
1 АМГ , 2 ФМ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
петък 09.02.2024 ---
1 АМГ , 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
1 АМГ , 2 ФМ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
събота 10.02.2024 ---
1 АМГ , 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
1 АМГ , 2 ФМ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А203
---
1 АМГ
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- --- ---
вторник 13.02.2024 ---
1 АМГ
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
---
1 АМГ
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- --- ---
сряда 14.02.2024 ---
1 АМГ
ОАМГ пр
гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски , гл.ас. М.Цеков
В60
---
1 АМГ
ОАМГ л, с
доц. Р. Райкова , доц. Р.Димитрова , гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски
В60
--- --- ---
четвъртък 15.02.2024 ---
1 АМГ
ОАМГ пр
гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски , гл.ас. М.Цеков
В60
--- --- ---
петък 16.02.2024 ---
1 АМГ
ОАМГ пр
гл.ас. О.Станчев , гл.ас. В.Данчовски , гл.ас. М.Цеков
В60
--- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт. a
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
вторник 23.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
сряда 24.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
петък 26.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
събота 27.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
--- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
петък 02.02.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
събота 03.02.2024 ---
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
--- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
---
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
--- --- --- ---
вторник 06.02.2024
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
--- --- --- --- ---
сряда 07.02.2024 --- --- ---
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
--- --- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък 09.02.2024 --- --- --- ---
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
В15
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
вторник 13.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
сряда 14.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
четвъртък 15.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
петък 16.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
вторник 23.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
сряда 24.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
петък 26.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
събота 27.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
--- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
петък 02.02.2024 ---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
---
1 Опт
ОХ за опт л ФХФ
доц. М. Къдинска
ФХФ 246
1 Опт
ОХ за опт практ ФХФ
ас. А. Алексиев
ФХФ 246
--- ---
събота 03.02.2024 ---
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
--- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
---
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
--- --- --- ---
вторник 06.02.2024 --- --- ---
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
--- --- --- --- ---
сряда 07.02.2024
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
1 Опт
Оптика на окото 1 с
гл.ас. Ив. Божинова
А309
--- --- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- --- ---
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
А309
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- --- ---
петък 09.02.2024
Оптика на окото 1 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
1 Опт
Оптика на окото 1 л
доц. Сн.Йорданова
В15
--- --- --- --- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
вторник 13.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
сряда 14.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
четвъртък 15.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
петък 16.02.2024 ---
1 Опт
ЦОХЧ л БФ
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
---
1 Опт
ЦОХЧ практ БФ
доц. Й. Глухчева
БФ 228
--- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
петък 02.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
събота 03.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
--- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ИФ, 1 Ф
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А203
--- ---
1 ИФ, 1 Ф
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А203
---
1 Ф
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А311
--- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- ---
1 Ф, 1 ИФ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
---
1 Ф
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А311
--- --- ---
петък 09.02.2024 --- ---
1 Ф, 1 ИФ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
---
1 Ф
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А311
--- --- ---
събота 10.02.2024 --- ---
1 Ф, 1 ИФ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
---
1 Ф
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А311
--- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А203
---
1 Ф
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А203
--- --- --- ---
вторник 13.02.2024 ---
1 ИФ, 1 Ф
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
---
1 Ф
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А203
--- --- ---
сряда 14.02.2024 ---
1 Ф
Комплексен анализ л, с
гл.ас. Г.Василев
А311
---
1 Ф, 1 ИФ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
петък 02.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ИФ, 1 Ф
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
събота 03.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
--- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ИФ, 1 Ф
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А203
--- ---
1 ИФ, 1 Ф
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А203
---
1 ИФ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- ---
1 Ф, 1 ИФ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
---
1 ИФ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- ---
петък 09.02.2024 --- ---
1 Ф, 1 ИФ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
---
1 ИФ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- ---
събота 10.02.2024 --- ---
1 Ф, 1 ИФ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
---
1 ИФ
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А203
---
1 ИФ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- ---
вторник 13.02.2024 ---
1 ИФ, 1 Ф
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
1 ИФ
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- ---
сряда 14.02.2024 ---
1 ИФ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
Б246
---
1 Ф, 1 ИФ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 ---
1 ИФ
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 ---
1 ИФ
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
1 ИФ
ОТИП пр
доц. Й.Иванова
Б246
--- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
вторник 23.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
сряда 24.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
петък 26.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І пр
доц. К.Стоичкова
А308
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- ---
събота 27.01.2024 ---
1 Опт, 1 ФМ
Основи на физ. І л, с
проф. М. Абрашев
Б202
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А201
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ФМ
Увод в прогр. л, с
гл.ас. Г.Георгиева
В68
--- --- ---
петък 02.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ФМ
Увод в прогр. л, с
гл.ас. Г.Георгиева
В68
--- --- ---
събота 03.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
--- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
МАФМП л, с
доц. Н. Иванов
А201
---
1 ФМ
Увод в прогр. л, с
гл.ас. Г.Георгиева
В68
--- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А203
--- ---
1 ФМ
Увод в прогр. л, с
гл.ас. Г.Георгиева
В68
--- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А203
---
1 ФМ
Увод в прогр. л, с
гл.ас. Г.Георгиева
В68
--- --- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
1 АМГ , 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
1 ФМ
Увод в прогр. л, с
гл.ас. Г.Георгиева
В68
--- --- ---
петък 09.02.2024 ---
1 АМГ , 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
1 ФМ
Увод в прогр. л, с
гл.ас. Г.Георгиева
В68
--- --- ---
събота 10.02.2024 ---
1 АМГ , 1 ФМ
Вероятности и статистика пр
доц. Ст.Лалковски
А401
--- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
1 Ф, 1 АМГ , 1 ФМ, 1 ИФ
Вероятности и статистика с
доц. Ст.Лалковски
А203
---
1 ФМ
Увод в прогр. л, с
гл.ас. Г.Георгиева
В68
--- --- ---
вторник 13.02.2024 ---
1 ФМ
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
---
1 ФМ
Увод в прогр. л, с
гл.ас. Г.Георгиева
В68
--- ---
сряда 14.02.2024 ---
1 ФМ
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
---
1 ФМ
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
--- --- ---
четвъртък 15.02.2024 ---
1 ФМ
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
---
1 ФМ
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
--- --- ---
петък 16.02.2024 ---
1 ФМ
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
---
1 ФМ
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
Б316
--- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- ---
вторник 23.01.2024 ---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- ---
сряда 24.01.2024 ---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- ---
петък 26.01.2024 ---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- ---
събота 27.01.2024 ---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
---
2 Опт
Анатомия и физиология на окото л
доц. Д.Филипова
--- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
2 Опт
Практическа физика л
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
2 Опт
Вълнова оптика л
проф. Ст. Балушев
В21
--- --- ---
вторник 30.01.2024 ---
2 Опт
Практическа физика л
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
2 Опт
Вълнова оптика л
проф. Ст. Балушев
В21
--- --- ---
сряда 31.01.2024 ---
2 Опт
Вълнова оптика л
проф. Ст. Балушев
В21
---
2 Опт
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
--- --- --- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
2 Опт
Вълнова оптика л
проф. Ст. Балушев
В21
---
2 Опт
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
--- --- --- ---
петък 02.02.2024 ---
2 Опт
Вълнова оптика л
проф. Ст. Балушев
В21
---
2 Опт
Вълнова оптика пр
гл.ас. Д. Цанков
Б229
--- ---
събота 03.02.2024 ---
2 Опт
Вълнова оптика л
проф. Ст. Балушев
В21
---
2 Опт
Вълнова оптика пр
гл.ас. Д. Цанков
Б229
--- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
2 Опт
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
---
2 Опт
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В13
--- ---
вторник 06.02.2024 ---
2 Опт
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В13
---
2 Опт
Вълнова оптика пр
гл.ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
2 Опт
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В13
---
2 Опт
Вълнова оптика пр
гл.ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
2 Опт
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В13
---
2 Опт
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
--- --- --- --- ---
петък 09.02.2024 ---
2 Опт
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В13
---
2 Опт
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
--- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 ---
2 Опт
Оптика на окото 2 с
гл.ас. Ив. Божинова
В13
2 Опт
Практическа физика пр
доц. Г.Цуцуманова
А203
--- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
2 Опт
Оптика на окото 2 с
гл.ас. Ив. Божинова
В13
2 Опт
Оптика на окото 2 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- --- ---
вторник 13.02.2024 ---
2 Опт
Оптика на окото 2 с
гл.ас. Ив. Божинова
В13
2 Опт
Оптика на окото 2 пр
гл.ас. Ив. Божинова
В22
--- --- ---
сряда 14.02.2024 ---
2 Опт
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
2 Опт
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
--- ---
четвъртък 15.02.2024 ---
2 Опт
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
2 Опт
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
--- ---
петък 16.02.2024 ---
2 Опт
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
---
2 Опт
Психология на общуването с клиента л
гл.ас. Д.Иванова
В15
--- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
2 ИФ, 2 Ф
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
2 ИФ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
вторник 23.01.2024 ---
2 ИФ, 2 Ф
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
2 ИФ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
сряда 24.01.2024 ---
2 ИФ, 2 Ф
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
2 ИФ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
петък 02.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
--- --- ---
събота 03.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
--- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 09.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
събота 10.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- --- ---
вторник 13.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- --- ---
сряда 14.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 ИФ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 23.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 24.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
петък 02.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
--- --- ---
събота 03.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
--- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 09.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
събота 10.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- --- ---
вторник 13.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- --- ---
сряда 14.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 АМГ , 2 ФМ
Механика л, с
доц. М. Георгиева , доц. Р. Райкова
А203
--- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
петък 02.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
--- --- ---
събота 03.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
--- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
1 АМГ , 2 ФМ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
1 АМГ , 2 ФМ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
петък 09.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
1 АМГ , 2 ФМ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
събота 10.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
1 АМГ , 2 ФМ
Механика пр
гл.ас. Й.Кърмаков
А308
--- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- --- ---
вторник 13.02.2024 ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ
ММ II л, с
доц. П. Недкова
А311
--- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
2 ИФ, 2 Ф
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
2 ИФ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
вторник 23.01.2024 ---
2 ИФ, 2 Ф
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
2 ИФ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
сряда 24.01.2024 ---
2 ИФ, 2 Ф
Основи на електрониката 1 л
гл.ас. М.Илиев
А406
2 ИФ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Електричество и магнетизъм пр
гл.ас. Д. Цанков
А306
--- ---
петък 02.02.2024 ---
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
--- --- ---
събота 03.02.2024 --- --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
--- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
--- --- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
--- --- --- ---
сряда 07.02.2024 --- ---
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- ---
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
--- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
петък 09.02.2024 --- ---
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
--- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ л, с
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- --- ---
събота 10.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ФМ, 2 Ф
ЕМ л, с
доц. В.Атанасов
А311
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
--- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 ---
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
2 Ф
Частни диференциални уравнения л, с
гл.ас. Г.Василев
В40
--- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 Ф
ПИФ пр
доц. Г.Герова , доц. В.Тончев
А403
---
2 ИФ, 2 Ф
Лабораторен практикум: Основи на електрониката пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Опт
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
3 Опт
Физиология на зрението л
ас. Сл. Стойкова
А309
---
3 Опт
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
проф. Ст. Балушев
В21
--- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
3 Опт
Физиология на зрението л
ас. Сл. Стойкова
А309
---
3 Опт
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
проф. Ст. Балушев
В21
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
3 Опт
Физиология на зрението л
ас. Сл. Стойкова
А309
---
3 Опт
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
проф. Ст. Балушев
В21
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
3 Опт
Физиология на зрението л
ас. Сл. Стойкова
А309
---
3 Опт
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
проф. Ст. Балушев
В21
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
3 Опт
Физиология на зрението л
ас. Сл. Стойкова
А309
---
3 Опт
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
проф. Ст. Балушев
В21
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
3 Опт
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
проф. Ст. Балушев
В21
---
3 Опт
Взаимодействие на органичната материя със светлина пр
проф. Ст. Балушев
В21
--- --- --- ---
неделя 28.01.2024 ---
3 Опт
Взаимодействие на органичната материя със светлина пр
проф. Ст. Балушев
В21
--- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
3 Опт
Физиология на зрението л
д-р Е. Петрова
А309
---
3 Опт
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
3 Опт
Физиология на зрението л
д-р Е. Петрова
А309
---
3 Опт
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
3 Опт
Физиология на зрението л
д-р Е. Петрова
А309
---
3 Опт
Кл.Рефр 1 л
доц. Хр. Видинова
А519
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
3 Опт
Физиология на зрението л
д-р Е. Петрова
А309
---
3 Опт
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
--- ---
петък 02.02.2024 ---
3 Опт
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
---
3 Опт
Кл.Рефр 1 л
доц. Хр. Видинова
А519
--- ---
събота 03.02.2024 ---
3 Опт
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б2
---
3 Опт
Кл.Рефр 1 л
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
3 Опт
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
---
3 Опт
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б1
--- ---
вторник 06.02.2024 ---
3 Опт
ОМИ л
проф. Г.Железова
В15
---
3 Опт
Кл.Рефр 1 л
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
сряда 07.02.2024 ---
3 Опт
ОМИ пр
гл.ас. Л. Церовска, гл.ас. Л.Йочева
МФ
---
3 Опт
ОМИ пр
гл.ас. Л. Церовска, гл.ас. Л.Йочева
МФ
--- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
3 Опт
Кл.Рефр 1 л
доц. Хр. Видинова
А519
---
3 Опт
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б2
--- ---
петък 09.02.2024 ---
3 Опт
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б2
---
3 Опт
Кл.Рефр 1 л
доц. Хр. Видинова
А519
--- ---
събота 10.02.2024 ---
3 Опт
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б2
---
3 Опт
Кл.Рефр 1 пр
А.Коева
Б2
--- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
---
3 ИФ
Инф. технологии л
доц. Г.Цуцуманова
Б316
--- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
3 ИФ
Инф. технологии л
доц. Г.Цуцуманова
Б316
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
3 ИФ
Инф. технологии л
доц. Г.Цуцуманова
Б316
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
3 ИФ
Инф. технологии л
доц. Г.Цуцуманова
Б316
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
3 ИФ
Инф. технологии л
доц. Г.Цуцуманова
Б316
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
3 ИФ
Инф. технологии л
доц. Г.Цуцуманова
Б316
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
3 ИФ
Основи на електрониката 2 л
гл.ас. М.Илиев
А406
3 ИФ
Основи на електрониката 2 пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
3 ИФ
Основи на електрониката 2 л
гл.ас. М.Илиев
А406
3 ИФ
Основи на електрониката 2 пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
3 ИФ
Основи на електрониката 2 л
гл.ас. М.Илиев
А406
3 ИФ
Основи на електрониката 2 пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
3 ИФ
ИзмТехн л
гл.ас. В.Вачков
А404
---
3 ИФ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
Б216
--- ---
петък 02.02.2024 ---
3 ИФ
ИзмТехн л
гл.ас. В.Вачков
А404
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- ---
събота 03.02.2024 ---
3 ИФ
ИзмТехн л
гл.ас. В.Вачков
А404
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
3 ИФ
ИзмТехн пр
гл.ас. В.Вачков
А404
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- ---
вторник 06.02.2024 ---
3 ИФ
ИзмТехн пр
гл.ас. В.Вачков
А404
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- ---
сряда 07.02.2024 ---
3 ИФ
ИзмТехн пр
гл.ас. В.Вачков
А404
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
3 ИФ
Обща метрология л
гл.ас. Л.Стоянов
ЛЛТ311
---
3 ИФ
Теорет. физика 2 л, с
доц. Н.Карчев
Б316
--- ---
петък 09.02.2024 ---
3 ИФ
Обща метрология л
гл.ас. Л.Стоянов
ЛЛТ311
---
3 ИФ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
Б216
--- ---
събота 10.02.2024 ---
3 ИФ
Обща метрология л
гл.ас. Л.Стоянов
ЛЛТ311
---
3 ИФ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
Б216
--- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
3 ИФ
Основи на електрониката 2 л
гл.ас. М.Илиев
А406
---
3 ИФ
Основи на електрониката 2 пр
гл.ас. М.Илиев
А406
--- ---
вторник 13.02.2024 ---
3 ИФ
Обща метрология л
гл.ас. Л.Стоянов
ЛЛТ311
---
3 ИФ
Основи на електрониката 2 л
гл.ас. М.Илиев
А406
--- --- --- ---
сряда 14.02.2024 ---
3 ИФ
Обща метрология л
гл.ас. Л.Стоянов
ЛЛТ311
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
--- --- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
--- --- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
--- --- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
--- --- --- ---
петък 26.01.2024 ---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
--- --- --- --- ---
събота 27.01.2024 ---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
---
3 АМГ
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката л, с
доц. Е.Овчаров , гл.ас. Г.Георгиева, гл.ас. О.Станчев
В60
--- --- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
3 АМГ
ЕД л, с
доц. А.Рангелов
В45
---
3 АМГ
КвМех л, с
доц. Ц.Иванов
В45
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
3 АМГ
ЕД л, с
доц. А.Рангелов
В45
---
3 АМГ
КвМех л, с
доц. Ц.Иванов
В45
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
3 АМГ
ЕД л, с
доц. А.Рангелов
В45
---
3 АМГ
КвМех л, с
доц. Ц.Иванов
В45
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
3 АМГ
ЕД л, с
доц. А.Рангелов
В45
---
3 АМГ
КвМех л, с
доц. Ц.Иванов
В45
--- ---
петък 02.02.2024 ---
3 АМГ
ЕД л, с
доц. А.Рангелов
В45
---
3 АМГ
КвМех л, с
доц. Ц.Иванов
В45
--- ---
събота 03.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
3 АМГ
ЕД л, с
доц. А.Рангелов
В45
---
3 АМГ
КвМех л, с
доц. Ц.Иванов
В45
--- ---
вторник 06.02.2024 ---
3 АМГ
ЕД л, с
доц. А.Рангелов
В45
---
3 АМГ
КвМех л, с
доц. Ц.Иванов
В45
--- ---
сряда 07.02.2024 ---
3 АМГ
ЕД л, с
доц. А.Рангелов
В45
---
3 АМГ
КвМех л, с
доц. Ц.Иванов
В45
--- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
3 АМГ
ЕД л, с
доц. А.Рангелов
В45
---
3 АМГ
КвМех л, с
доц. Ц.Иванов
В45
--- ---
петък 09.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
4 Опт
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
В15
--- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
4 Опт
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
4 Опт
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
4 Опт
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
4 Опт
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
В15
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
4 Опт
Очни болести л, пр
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия_
--- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 л
гл.ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
вторник 30.01.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 л
гл.ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 л
гл.ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 л
гл.ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
петък 02.02.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 л
гл.ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
събота 03.02.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 л
гл.ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- --- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
---
4 Опт
ОТОМОП л, с
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
петък 09.02.2024 ---
4 Опт
ОТОМОП пр
ас. А.Цонев
А516
---
4 Опт
ОТОМОП пр
гл.ас. Н.Димитров
А516
--- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 л
гл.ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- ---
вторник 13.02.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 л
гл.ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- ---
сряда 14.02.2024 ---
4 Опт
Кл.Рефр 2 л
гл.ас. М. Драгомирова
А519
---
4 Опт
Кл.Рефр 2 пр
ас. Г. Михова
Б2
--- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
4 ФМ
Училищен курс по математика л, с
доц. И. Вутова
А518
---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
вторник 23.01.2024
4 ФМ
Училищен курс по математика л, с
доц. И. Вутова
А518
---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
сряда 24.01.2024
4 ФМ
Училищен курс по математика л, с
доц. И. Вутова
А518
---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024
4 ФМ
Училищен курс по математика л, с
доц. И. Вутова
А518
---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
петък 26.01.2024
4 ФМ
Училищен курс по математика л, с
доц. И. Вутова
А518
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
събота 27.01.2024 --- --- --- --- --- --- ---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
4 ФМ
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
вторник 30.01.2024 ---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
4 ФМ
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
сряда 31.01.2024 ---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
4 ФМ
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
4 ФМ
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
петък 02.02.2024 ---
4 ФМ
Математическо моделиране л, с
гл.ас. Ив. Коцева
А518
---
4 ФМ
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
доц. Мая Гайдарова
А518
--- --- ---
събота 03.02.2024 --- ---
4 ФМ
ИКТ в ОРДС пр
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
4 ФМ
ИКТ в ОРДС пр
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- ---
вторник 06.02.2024 --- ---
4 ФМ
ИКТ в ОРДС пр
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- ---
сряда 07.02.2024 ---
4 ФМ
ИКТ в ОРДС пр
гл.ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 09.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
4 Ф
Физика на кондензираната материя л
доц. П. Георгиев
Б216
---
4 Ф
Физика на кондензираната материя с
И.Асенова
Б216
--- --- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
4 Ф
Физика на кондензираната материя л
доц. П. Георгиев
Б216
---
4 Ф
Физика на кондензираната материя с
И.Асенова
Б216
--- --- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
4 Ф
Физика на кондензираната материя л
доц. П. Георгиев
Б216
---
4 Ф
Физика на кондензираната материя с
И.Асенова
Б216
--- --- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
4 Ф
Физика на кондензираната материя л
доц. П. Георгиев
Б216
---
4 Ф
Физика на кондензираната материя с
И.Асенова
Б216
--- --- --- ---
петък 26.01.2024 ---
4 Ф
Физика на кондензираната материя л
доц. П. Георгиев
Б216
--- --- --- --- --- --- ---
събота 27.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 30.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 31.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 01.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 02.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 03.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 06.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 07.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 09.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 Опт.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
К. Савов
Б1
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
К. Савов
Б2
--- ---
вторник 23.01.2024 ---
5 Опт.
Изборни курсове
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
5 Опт.
Изборни курсове
---
5 Опт.
Контактни лещи II л
гл.ас. Р. Лолова
В15
--- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
гл.ас. М. Драгомирова
Б1
---
5 Опт.
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
--- ---
петък 26.01.2024 ---
5 Опт.
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
гл.ас. М. Драгомирова
Б1
--- ---
събота 27.01.2024 ---
5 Опт.
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
---
5 Опт.
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
--- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
К. Савов
Б2
---
5 Опт.
Първа помощ. Инд. средства за защите пр
доц. Хр. Видинова
А309
--- --- ---
вторник 30.01.2024 ---
5 Опт.
Изборни курсове
---
5 Опт.
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
--- ---
сряда 31.01.2024 ---
5 Опт.
Изборни курсове
---
5 Опт.
Контактни лещи II л
гл.ас. Р. Лолова
В15
--- ---
четвъртък 01.02.2024 ---
5 Опт.
Изборни курсове
---
5 Опт.
Контактни лещи II пр
А.Коева
А519
--- ---
петък 02.02.2024 ---
5 Опт.
Изборни курсове
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
гл.ас. М. Драгомирова
Б2
--- ---
събота 03.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
К. Савов
Б1
---
5 Опт.
Първа помощ. Инд. средства за защите пр
доц. Хр. Видинова
В15
--- --- ---
вторник 06.02.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
гл.ас. М. Драгомирова
Б1
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
гл.ас. М. Драгомирова
Б1
--- ---
сряда 07.02.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
гл.ас. М. Драгомирова
Б1
---
5 Опт.
Контактни лещи II л
гл.ас. Р. Лолова
В15
--- ---
четвъртък 08.02.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
--- ---
петък 09.02.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
--- ---
събота 10.02.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
ас. Г. Михова
Б1
--- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 ---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
К. Савов
Б2
---
5 Опт.
Практика Оптометрия пр
К. Савов
Б1
--- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
5 ФМ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
вторник 23.01.2024 ---
5 ФМ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
5 ФМ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
5 ФМ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък 26.01.2024 ---
5 ФМ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
събота 27.01.2024 ---
5 ФМ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 30.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 31.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 01.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 02.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 03.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 06.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 07.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 09.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 23.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 24.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 25.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 26.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 27.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 30.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 31.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 01.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 02.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 03.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 06.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 07.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 09.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Химия 1курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 ---
Химия 1курс
Физика I л
доц. Ив.Димитрова
А311
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Г.Гоев
А429
--- --- ---
вторник 23.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Г.Гоев
А429
--- --- ---
сряда 24.01.2024 ---
Химия 1курс
Физика I л
доц. Ив.Димитрова
А311
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Г.Гоев
А429
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 ---
Химия 1курс
Физика I л
доц. Ив.Димитрова
А311
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Г.Гоев
А429
--- --- ---
петък 26.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Г.Гоев
А429
--- --- ---
събота 27.01.2024 --- --- ---
Химия 1курс
Физика I пр
гл.ас. Г.Гоев
А429
--- --- --- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 30.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 31.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 01.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 02.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 03.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 06.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 07.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 09.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Биология 1курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А311
--- --- ---
вторник 23.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А311
--- --- ---
сряда 24.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А311
--- --- ---
четвъртък 25.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А311
--- --- ---
петък 26.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика л
гл.ас. Д. Лютов
А311
--- --- --- --- ---
събота 27.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- ---
вторник 30.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- ---
сряда 31.01.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- ---
четвъртък 01.02.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- ---
петък 02.02.2024 --- --- --- --- --- ---
Биология 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- ---
събота 03.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 06.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 07.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 09.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Биотехнологии 1курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник 22.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 23.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 24.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 25.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 26.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 27.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 28.01.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 29.01.2024
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
Б316
--- --- ---
вторник 30.01.2024
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
Б316
--- --- ---
сряда 31.01.2024
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
Б316
--- --- ---
четвъртък 01.02.2024
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
Б316
--- --- ---
петък 02.02.2024
Биотехнологии 1курс
Физика пр
гл.ас. Савка Петрова
А429
--- ---
Биотехнологии 1курс
Физика л
гл.ас. Г.Гоев
А203
--- --- ---
събота 03.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 04.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 05.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 06.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 07.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 08.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 09.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 10.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 11.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник 12.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник 13.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда 14.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък 15.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък 16.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота 17.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя 18.02.2024 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 19.01.24 г. 10:36 ч.

обратно нагоре