Име на институцията: СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Коментари: Зимен семестър, 2023-2024г, редовно обучение, бакалаври

Съдържание

 

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А03
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 КФЕ
доц. Ст.Лишев
ФЕ I пр, с
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А108
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 МФ
гл.ас. Д. Цанков
ОММ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
ОММ пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А112
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ФИ
доц. Ел.Гурова, гл.ас. Н.Зографов
КСТ л, с
---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 КИа, 1 КИб, 1 КИв
гл.ас. Н.Зографов
ККП с, пр, /
---
четвъртък --- ---
2 КИ б
гл.ас. Н.Зографов
Електр Изм пр
--- ---
2 КИ а, 2 КИ в
гл.ас. Н.Зографов
Електр Изм пр, /
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А201п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Опт
гл.ас. М. Радомиров
Мат Опт л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 Опт
доц. К.Стоичкова
ОБФ л
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
доц. А.Живков
Пр.Мат I л
--- --- --- --- ---
сряда ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
ас. П. Славов
ЕД с
--- ---
1 ИФ, 1 ФМ
гл.ас. Цв.Стоянова
МАФЕП с
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
доц. Ирина Сотирова
Практически корейски език 1 част
петък --- ---
1 Ф, 1 ККТФ в
ас. К. Генков
Механика с
2 ККТФ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
--- --- --- ---
Факултативен курс
доц. Ирина Сотирова
Корейско странознание
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А203
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Ф, 2 ФЛФ
доц. К.Стайков
ОДУ л
2 Ф, 2 ИФ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
1 Опт
гл.ас. Ив. Божинова
Геометрична оптика л
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Ф, 3 АМГ
ас. П. Славов
КвМех с
---
2 Ф, 2 ФЛФ
доц. Ц.Иванов
ВТС л
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
гл.ас. Цв.Стоянова
МАФЕП с
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Л.Андреев
ЛААГ с
--- ---
сряда ---
3 ЯТЯЕ, 3 МФ
гл.ас. Г. Василев
ТФ II с
1 ККТФ
Ал. Проданов
МАФЕП с
2 Опт
доц. Г.Цуцуманова
Практическа физика л, пр, /
2 Опт а, 2 Опт б
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
Практическа физика пр, /
--- ---
четвъртък --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 МФ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
3 NPP
Assist. prof. М. Naydenov
Electrodynamics Sem.
--- --- --- --- --- ---
петък --- ---
2 КФЕ, 2 КИ
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
ЕМ за инж. с, /
---
1 ИФ
Ив.Попов
ЛААГ с
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А205п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативен курс-задължителен
Севда Иванова
Английски език(за напреднали) с
---
вторник ---
3 МФ, 3 ИФ, 3 ФМ, 3 ЯТЯЕ
доц. Д. Мърваков
ТФ II л
--- --- --- ---
1 ККТФ
гл.ас. Л.Андреев
ЛААГ с
Факултативен курс-задължителен
Севда Иванова
Английски език(за напреднали) с
---
сряда
2 КФЕ, 2 КИ
гл.ас. Д.Недановски
Пр.Мат III с
--- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Д.Радкова
ЛААГ л
--- --- ---
четвъртък ---
3 МФ, 3 ИФ, 3 ФМ, 3 ЯТЯЕ
доц. Д. Мърваков
ТФ II л
--- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Л.Андреев
ЛААГ с
--- --- ---
петък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
гл.ас. Д.Радкова
ЛААГ л
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Д.Радкова
ЛААГ л
1 ККТФ
гл.ас. Л.Андреев
ЛААГ с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А207п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А209п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
НПМГ
НПМГ , Физика , 11 В л, с
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ФМ
гл.ас. Цв.Стоянова
МАФЕП л
--- --- --- ---
НПМГ
НПМГ , Физика , 12 В
--- ---
четвъртък ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ФМ
Я.Йорданов
ЛААГ с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А301п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ
доц. Ив. Гаджев
МАФЕП л
1 ККТФ
Ал. Проданов
МАФЕП с
--- ---
вторник ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1 ФМ
проф.М. Абрашев
Основи на физ. І л
---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
доц. Д.Младенов
ММ I л
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
Химия
доц. Хр.Илиев
Физика л
--- ---
3 ККТФ
гл.ас. Л.Симеонов
ОКМ с
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
Биология
доц. Г. Алексиева
Физика л
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А303п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
НПМГ
Физика л, с
1 ККТФ б, 1 ККТФ а
ас. К. Генков
Механика с
2 ККТФ
гл.ас. М. Радомиров
ВТА с
--- --- ---
вторник ---
4 КИ
Д. Гайдажиев
Вградени системи лФзФ
--- ---
3 Ф, 3 АМГ
доц. Ц.Иванов
КвМех л
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 ФИ, 1 КИ
доц. Ст.Лишев
Основи на физ. І с
2 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ, 2 АМГ
ас. А. Зяпков
ЕМ с
3 ЯТЯЕ
доц. Пл.Петков
УЯТ л, с
--- --- --- ---
четвъртък ---
КХ
проф.В. Иванов
Физика л
3 Ф, 3 АМГ
доц. Ц.Иванов
КвМех л
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
гл.ас. Б.Петков
Пр.Мат I с
2 ККТФ
доц. К.Стайков
ОДУВС л
--- --- ---
петък --- --- --- ---
2 КФЕ, 2 КИ
гл.ас. В.Вачков
ТеорЕлектр. с
---
1 ФИ, 1 ФМ, 1 УПН
проф.И.Зиновиева
Психология л, с
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А304
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 МФ
ЕМ пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф
ЕМ пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ЕМ за инж. пр
--- --- --- ---
четвъртък ---
2 ФМ, 2 ФИ
ЕМ пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 ИФ а
ЕМ пр
2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ
ЕМ пр
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А305
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А306
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 ККТФа
ЕМ пр
---
2 NPP
Assist. prof. N. Zografov, гл.ас. Н.Зографов
Lab.exer. in Electr&Magn. lab. exer.
---
2 АМГ
ЕМ пр
---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ККТФб
ЕМ пр, сборна
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
2 ИФ б
ЕМ пр
2 ККТФв
ЕМ пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А307п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
доц. Н. Тодоров
ЕМ л
--- ---
4 ФЛФ, 4 МФ
доц. Цв.Вецов
ТФ III (ТСФ) л
4 ФЛФ, 4 МФ
гл.ас. М. Радомиров
ТФ III (ТСФ) с
--- --- ---
сряда ---
2 Опт, 4 Опт
гл.ас. Н.Димитров
ОТОМОП л, с
---
1 Опт
гл.ас. Е. Павлова
ОАЧ л
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт
гл.ас. Хр.Христов
Обща химия л
---
2 КИ
доц. Й.Иванова
Машинознание л
---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
доц. Й.Иванова
Техническа механика л
--- --- ---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
гл.ас. Ал. Куртенков
Астрономия л, с
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А308
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
1 КИв
Основи на физ. І пр
--- ---
1NPP
Assist. prof. N. Zografov, гл.ас. Н.Зографов
Lab.exer. in Mechanics lab. exer.
---
вторник --- ---
1 АМГб, 1 МФб
Механика пр
1 Опт. а, 1 Опт. б, 1 ФМ
гл.ас. Хр.Христов
Основи на физ.I А308 / Обща химия 13-17ч ФХФ 301,335 пр, /
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 КИб, 1 КФЕ
Основи на физ. І пр
---
1 Ф
Механика пр
1 ИФа
Механика пр
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А309
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 Опт
доц. Г.Георгиев
Хим на контактните лещи л, пр
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 Опт
гл.ас. М. Радомиров
Мат Опт с
---
4 Опт
проф.А.Пашов
ОптПракт л, /
--- --- ---
1 Опт
гл.ас. М. Драгомирова
УвОпт с, /
---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 Опт
гл.ас. Ив. Божинова
Геометрична оптика с
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А310
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1 ККТФ в
Механика пр
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 МФа
Механика пр
---
1 ЯТЯЕ
Механика пр
1 ККТФ а
Механика пр
---
сряда --- --- --- --- ---
1 АМГа
Механика пр
2 ФМ, 2 ФИ, 1 ФЛФ
Механика пр
--- ---
четвъртък ---
1 ФИ, 1 КИа
Основи на физ. І пр
--- --- --- ---
1 ИФб
Механика пр
--- ---
петък --- ---
1 ККТФ б
Механика пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
4 ЯТЯЕ
гл.ас. М.Джонголов
УЯТ л
4 ЯТЯЕ
доц. Ст.Лалковски
УЯТ пр
--- --- ---
вторник ---
КХ
проф.В. Иванов
Физика л
--- --- --- ---
3 ИФ, 3 ФМ
гл.ас. Г. Василев
ТФ II с
3 ИФ, 3 ФМ
гл.ас. Г. Василев
ТФ II с
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 NPP
Assoc. prof. К. Christov
Quantum mechanics Lect., Sem.
--- ---
3 ККТФ
ас. П. Славов
Теория на гр. с
--- --- --- ---
петък --- --- ---
4 ККТФ
В.Делийски
Статистическа физика с
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А313п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
доц. Хр.Илиев
Обща физика Iч л
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 МФ
доц. Г.Герова , доц. В. Тончев
ПИФ л, с
--- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
доц. Цв.Вецов
ТСФ л
3 ЯТЯЕ, 3 МФ
гл.ас. Г. Василев
ТФ II с
2 ККТФ
доц. Д.Арнаудов
ОДУВС с
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 АМГ, 2 ФМ, 2 МФ, 2 ФИ
П. Йорданов
ММ I с
--- --- ---
2 Ф, 2 ФЛФ
доц. К.Стайков
ОДУ с
2 Ф, 2 ФЛФ
доц. Ал.Стефанов
ВТС с
--- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
доц. Цв.Вецов
ТСФ л
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
гл.ас. М. Радомиров
ТСФ с
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
П. Йорданов
ММ I с
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
НПМГ
Физика л, с
4 NPP
Assist. prof. М. Naydenov
Thermodynamics and statistical physics Sem.
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А315п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 NPP
Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов
Particle physics Sem.
--- ---
4 ККТФ
доц. В.Кожухаров
ОФVIII л
---
4 ККТФ
гл.ас. Д.Кочева
ОФVIII с
--- --- ---
вторник ---
4 NPP
Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов
Particle physics Lect.
---
3 ЯТЯЕ
доц. Пл.Петков
УЯТ л, с
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
4 ККТФ
проф.Г.Райновски
ОФVIII л
4 ЯТЯЕ
проф.Д.Пресиянов
Дозиметрия и лъчезащита л
4 МФ
проф.Д.Пресиянов
Дозиметрия и лъчезащита л
--- ---
четвъртък --- ---
КС кат. АФ
2 МФ
проф.Д.Пресиянов, доц. Кр.Митев, доц. Б.Павлов
УМФ л
Научен семинар кат. АФ
--- ---
петък --- --- --- --- --- ---
4 NPP
Prof. D.Preesyanov, проф.Д.Пресиянов
Dosimetry and radiation protection Lect.
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А317
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 NPP
Assist. prof. D.Kocheva, гл.ас. Д.Кочева
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter lab. exer.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А319
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А401
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 ККТФб, 2 ККТФв
гл.ас. Г.Ванкова
ПИФ пр
2 ФЛФ, 2 ЯТЯЕ
гл.ас. Г.Ванкова
ПИФ пр
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
ас. Ст.Иванов
КППМ I пр
---
2 МФ
ас. А.Цонев
ПИФ пр
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 КИв
ас. Ст.Иванов
КППМ I пр, сборна
--- --- ---
2 АМГ
доц. В. Тончев
ПИФ пр
--- ---
петък ---
2 ИФ б
ас. А.Цонев
ПИФ пр
2 ИФ а
доц. В. Тончев
ПИФ пр
2 ККТФа
гл.ас. Г.Ванкова
ПИФ пр
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А403
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
ПИФ пр
1 КИб, 1 КФЕ
ас. Ст.Иванов
КППМ I пр
--- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 ИФа
доц. К.Кирилов
КОЕД пр
--- ---
1 МФ
гл.ас. Н.Димитров
КОЕД пр
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Ф
доц. К.Кирилов
КОЕД пр, сборна
---
2 Ф
ас. А.Цонев
ПИФ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ
гл.ас. Н.Димитров
КОЕД пр
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
2 КФЕ
доц. Цв.Паунска
КОВД пр
--- --- ---
3 КФЕ
гл.ас. Ю. Цукровски
Сигнали и с-ми пр
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- ---
3 КФЕ
ас. Ст.Иванов
Трептения и вълни пр, /
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 ИФ
гл.ас. М.Илиев
ОЕ II пр
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 Ф
гл.ас. М.Илиев
ОЕ II пр
---
2 NPP
Assist. prof. M.Iliev, гл.ас. М.Илиев
Basics of Electronics lab. exer.
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 КФЕ
гл.ас. Ю. Цукровски
ЕСУ - цифр. т-ка пр
--- --- --- ---
сряда --- ---
1 КФЕ
гл.ас. Ю. Цукровски, доц. Цв.Паунска
Комп с-ми с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
Сигнали и с-ми 8-15седм пр
--- --- ---
петък ---
3 КИа
гл.ас. Ю. Цукровски
ЕСУ - цифр. т-ка пр
--- --- ---
3 КИб
гл.ас. Ю. Цукровски
ЕСУ - цифр. т-ка пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А410
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А412
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А414
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А429
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
КХ
гл.ас. Г.Гоев
Физика пр
--- --- --- --- ---
Екохимия
гл.ас. Г.Гоев
Физика пр
--- --- ---
вторник ---
Х1
гл.ас. Д. Лютов
Физика с, пр
--- --- ---
ИХСМ, ЯХ
доц. Ст.Лишев
Физика с, пр
---
сряда
Б3
гл.ас. Б.Петков
Физика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
Б1
гл.ас. Д. Лютов
Физика пр
--- --- ---
петък ---
Х2
гл.ас. Б.Петков
Физика с, пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А431
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
Б2
гл.ас. Г.Гоев
Физика пр
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А501
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А503
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 КИ
доц. П.Петков
Високопроизводителни компютърни системи л
---
4 КИа, 4 КИб
доц. П.Петков
Високопроизводителни компютърни системи пр, /
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А513
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 ФМ
гл.ас. Ив. Коцева
Математическо моделиране л, пр
3 ФМ
гл.ас. Ив. Коцева
Математическо моделиране л, пр
---
3 ФМ
гл.ас. Ал. Куртенков
Астрономия л, с
--- --- ---
четвъртък
1 УПН
гл.ас. Ив. Коцева
Математика л, пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А516
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
3 МФ
гл.ас. Н.Димитров
ПЛМ л
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 Опт
гл.ас. Н.Димитров
ОТОМОП л
4 Опт.а, 4 Опт.б
гл.ас. Н.Димитров, ас. А.Цонев
ОТОМОП пр
---
2 Опт а, 2 Опт б
гл.ас. Н.Димитров
ОТОМОП пр, /
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А518
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
3 ФМ
гл.ас. В.Димова
Училищен курс по физика и астрономия л, с
3 ФМ
гл.ас. В.Димова
Училищен курс по физика и астрономия л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 ФМ
доц. М. Гайдарова
Методика на обучението: решаване на физични задачи л, с
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПН
доц. М. Гайдарова
Механика л, пр.
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 УПН
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
МОЧПХ / с, /, ФзФ, БФ, ФХФ
--- ---
1 ФМ
гл.ас. Ив. Коцева
ИКТ в ОРДС л, пр
--- --- --- --- ---
петък ---
3 УПН
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
МОЧПХ / л, ФзФ, БФ, ФХФ
---
2 УПН
доц. Ил.Петкова
Педагогика л, с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А519
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Опт.а, 4 Опт.б
гл.ас. М. Драгомирова
Контактни лещи I пр, /
2 Опт а, 2 Опт б
ас. Н.Пеев
Техника на очилата с, пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
А521
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
1 КИ, 1 КФЕ
доц. К.Кирилов
Осн на Пр л
1 КИа, 1 КФЕ, 1 КИв
доц. К.Кирилов
Осн на Пр пр
Факултативен курс
гл.ас. Г.Георгиева
Основи на прогр. с Python л, с
вторник ---
1 ИФб, 1 ФЛФ
ас. А.Цонев
КОЕД пр
---
4 КИа, 4 КИб
Д. Гайдажиев
Вградени системи практ.ФзФ, /
1 КИб
доц. К.Кирилов
Осн на Пр пр
---
Факултативен курс
гл.ас. Г.Георгиева
Основи на прогр. с Python л, с
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
2 ККТФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ
гл.ас. Г.Ванкова
ПИФ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
3 Опт а
ас. Н.Пеев
Кл.Рефр I пр
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Опт.а
ас. Н.Пеев
ОптПракт пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
3 Опт б
ас. А.Коева
Кл.Рефр I пр
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Опт.б
ас. А.Коева
ОптПракт пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б202п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
доц. В.Атанасов
ЕМ л
---
1 ИФ
доц. К.Стоичкова
Механика с
--- ---
1 АМГ , 1 ФЛФ, 2 ФМ, 2 ФИ
доц. К.Стоичкова
Механика с
--- ---
сряда ---
3 NPP
Assoc. prof. К. Christov
Quantum mechanics Lect., Sem.
--- ---
2 КИ
доц. П. Георгиев
Материалознание л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 МФ
гл.ас. Е. Павлова
Увод в биофизиката л
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 2 ФМ, 2 ФИ
доц. М. Георгиева
Механика л
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б216
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1NPP
Assoc. prof. Sv. Ivanov, доц. Св. Иванов
Mechanics Lect.
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1NPP
Assoc. prof. Sv. Ivanov, доц. Св. Иванов
Mechanics Lect.
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
4 ККТФ
доц. П. Георгиев
ОФVII л, с
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
4 ККТФ
доц. П. Георгиев
ОФVII л, с
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б228
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б229
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт а, 2 Опт б
доц. К.Стоичкова
ОБФ пр, /
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б230
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б231
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б234а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---
3 УПН
ст.преп.Р.Радкова
Английски език с
--- --- ---
вторник -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---
2 ЯТЯЕ
доц. Пл.Петков
АЕЦ л, с
--- ---
сряда -x- -x- -x- -x- -x- -x-
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
доц. К.Стоичкова
Механика с
--- --- --- --- ---
четвъртък -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2 УПН
гл.ас. Л.Симеонов
EM_ л
--- --- --- --- ---
петък -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б241
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 ЯТЯЕ
доц. Й.Иванова
Техническа механика пр, /
--- --- ---
вторник ---
2 КИ а, 2 КИ б, 2 КИ в
доц. Й.Иванова
Машинознание пр, /
--- --- --- --- ---
2 ИФ а, 2 ИФ б
доц. Й.Иванова
Техническа механика пр, /
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б302п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ
доц. В. Дончев
Механика л
1 ККТФ
доц. Ив. Гаджев
МАФЕП л
2 КФЕ, 2 КИ
доц. Ал.Стефанов
Пр.Мат III л
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
КС-ФКМ
--- ---
1 Ф, 1 ККТФ
доц. В. Дончев
Механика л
1 Опт, 1 ФМ, 1 КФЕ
доц. В. Дончев
Основи на физ. І с
--- --- ---
четвъртък --- ---
2 Ф, 2 ККТФ, 2 ИФ
доц. В.Атанасов
ЕМ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
гл.ас. Цв.Стоянова
МАФЕП с
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б316
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 NPP
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Electr&Magn. Lect., Sem.
--- --- ---
А.Петков
Математика, спец.Геология л, с
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- ---
А.Петков
Математика,ГППР л, с
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
4 ЯТЯЕ
гл.ас. М.Джонголов
УЯТ с
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 NPP
Assoc. prof. V. Atanasov, доц. В.Атанасов
Electr&Magn. Lect., Sem.
--- --- --- ---
петък ---
1NPP, 2 NPP, 3 NPP, 4 NPP
M. Petkova
Bulgarian Sem.
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б320
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Ф, 4 АМГ
доц. К.Кирилов
СЕМ пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б335
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ЯТЯЕ
Ср. Колев
ИМЯТ л, пр
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б346
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ФЛФ
доц. Ст.Куртев
ЛТ I пр, /
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б409
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
доц. Ст.Куртев
ЛТ I л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 ФЛФ
ОЕИО л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
3 ФЛФ
ОЕИО л
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б428п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 КФЕ
доц. Ж.Кисьовски
Трептения и вълни л
2 КФЕ, 2 КИ
проф.А.Драйшу
ЕМ за инж. л
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
2 КФЕ, 2 КИ
доц. Ж.Кисьовски
ТеорЕлектр. л
2 NPP
Assoc. prof. St.Kolev, доц. Ст.Колев
Basics of Electronics Lect.
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 КИ, 3 КФЕ
доц. Е. Владков
ЕСУ - цифр. т-ка л
---
3 ИФ, 3 КФЕ, 3 КИ
Assoc. prof. St.Kolev, доц. Ст.Колев
Сигнали и с-ми л
3 Ф, 3 ИФ
доц. Е. Владков
ОЕ II л
--- --- ---
петък ---
3 КФЕ
доц. Ст.Лишев
ФЕ I л
---
3 ИФ, 3 КФЕ, 3 КИ
Assoc. prof. St.Kolev, доц. Ст.Колев
Сигнали и с-ми с
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б429
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ
доц. Ст.Лишев
УФЕл л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
2 КФЕ
доц. Е. Владков
КОВД л
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б431
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
4 КФЕ
ЦОС л
4 КФЕ
ЦОС пр
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Б435
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
4 УПН
Текуща педагогическа практика по природни науки (човекът и природата, биология) Учебна практика
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 УПН
Текуща педагогическа практика по природни науки (човекът и природата, биология) Учебна практика
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 143,158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 Опт а, 2 Опт б
гл.ас. М.Мишонова, ас. Б.Илиева
ОФЧ пр, /
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 158.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
3 МФ
гл.ас. М.Шкодрова
ОАФЧ л, пр, /
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 211
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 221
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
2 Опт а, 2 Опт б
гл.ас. К.Младенова
ОБХ пр. пр, /
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 229
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
1 УПН
доц. Т.Топузова
Обща биология л
1 УПН
доц. Т.Топузова
Обща биология пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 243
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 МФ
гл.ас. М.Пиринска
ОАФЧ л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 УПН
гл.ас. М.Пиринска
Анатомия на човека л, пр
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 243а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 УПН
гл.ас. М.Пиринска
Хигиена и здраве л, с
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 333
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Опт
проф.Й.Думанов
ОБХ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ 453
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
4 УПН
доц. К. Йотовска
МТУЕ по биология л, пр
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
БФ113
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Опт
гл.ас. Ил.Саздова
ОФЧ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В13
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В15п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 Опт
доц. Хр. Виденова
Кл.Рефр I л
--- --- --- ---
вторник ---
3 Опт а, 3 Опт б
доц. Сн.Йорданова
Колориметрия пр, /
3 Опт
доц. Сн.Йорданова
Колориметрия л
---
3 Опт
проф.Г.Железова
ОМИ л
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
3 Опт
доц. Ст. Балушев
ВОМС л
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Опт
гл.ас. Д.Иванова
ПОК л. Опт
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В21
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
доц. Ст. Балушев
ОргОпт л
--- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 Опт а, 3 Опт б
доц. Ст. Балушев
ВОМС пр, /
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В22
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт. а
гл.ас. Ив. Божинова
Геометрична оптика пр
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
1 Опт. б
гл.ас. Ив. Божинова
Геометрична оптика пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В24
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
4 NPP
Assist. prof. Str. Georgiev, доц. Стр.Георгиев
Dosimetry and radiation protection lab. exer.
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- ---
4 ЯТЯЕ
доц. Стр.Георгиев
Дозиметрия и лъчезащита пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
4 МФ
доц. Стр.Георгиев
Дозиметрия и лъчезащита пр
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В29а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- ---
3 NPP
Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Lect.
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 ЯТЯЕ
доц. И. Русинов
ЯЕ л
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 ЯТЯЕ
доц. И. Русинов
ЯЕ пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В29б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
3 NPP
Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Sem.
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 NPP
Assoc. prof. K. Staykov, доц. К.Стайков
Vectors and Tensors Lect., Sem.
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В30
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В33
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
4 МФ
доц. Стр.Георгиев
ЕМЯФМ пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 МФ
доц. Стр.Георгиев
ЕМЯФМ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В44п
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ККТФ
проф.Ст. Язаджиев
Статистическа физика л
2 ККТФ
доц. К.Стайков
ОДУВС л
---
4 NPP
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
Thermodynamics and statistical physics Lect.
--- --- ---
вторник ---
2 NPP
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
Ordinary Differential Equations Lect.
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
проф.Ст. Язаджиев
ЕД л
---
3 ККТФ
проф.Н.Витанов
ОКМ л
---
4 NPP
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
Thermodynamics and statistical physics Lect., Sem.
--- ---
сряда ---
1NPP
Prof. R. Rashkov, проф.Р.Рашков
Calculus of a function of a single real variable Lect.
3 ККТФ
доц. Ц.Иванов
МНС л, с
Катедрен съвет
4 ККТФ
доц. П.Иванов
Методи на квантовата механика л
--- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ, 3 АМГ
проф.Ст. Язаджиев
ЕД л
3 ККТФ
проф.Н.Витанов
ОКМ л
2 ККТФ
проф.Ст. Язаджиев
ВТА л
4 ККТФ
доц. П.Иванов
Методи на квантовата механика с
--- --- ---
петък ---
3 ККТФ
доц. Д.Младенов
Теория на гр. л
---
3 ККТФ
доц. Ц.Иванов
МНС л, с
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В45
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
1NPP
Assoc. prof. К. Christov
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
--- --- --- ---
вторник ---
1NPP
Assoc. prof. К. Christov
Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem.
---
2 NPP
Assoc. prof. K. Staykov, доц. К.Стайков
Vectors and Tensors Lect., Sem.
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1NPP
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
Calculus of a function of a single real variable Sem.
--- ---
3 NPP
Assoc. prof. G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев
Electrodynamics Lect.
--- --- ---
четвъртък ---
2 NPP
Assist. prof. М. Naydenov
Ordinary Differential Equations Sem.
1NPP
Prof. R. Rashkov, проф.Р.Рашков
Calculus of a function of a single real variable Lect.
---
1NPP
Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов
Calculus of a function of a single real variable Sem.
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В60
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
4 NPP
Assoc. prof. A. Valcheva, доц. А. Вълчева
Astrophysics Lect., Sem.
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 АМГ
гл.ас. М.Цеков
Обща Геофизика I л
3 АМГ
гл.ас. Г.Георгиева
Обща Геофизика I с, пр
--- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
2 АМГ
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А. Вълчева , гл.ас. О.Станчев
Физ. изсл на Слънч. с-ма л, с
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
1 АМГ
доц. Н.Рачев , доц. Е.Овчаров , доц. Т.Велчев, гл.ас. М.Цеков
История на науките за Космоса и Земята л, с
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В63
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 NPP
Assist. prof. O. Stanchev, гл.ас. О.Станчев
General Astronomy, Optional Sem.
--- --- ---
вторник --- --- ---
2 NPP
Assist. prof. O. Stanchev, гл.ас. О.Станчев
General Astronomy, Optional Lect.
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 Ф
доц. Т.Велчев
Астрофизика л, с
4 Ф
доц. Т.Велчев
Астрофизика л, с
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 АМГ
гл.ас. О.Станчев
Обща Астрономия л
---
3 АМГ
гл.ас. О.Станчев
Обща Астрономия с
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
В67
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 АМГ
гл.ас. В. Данчовски
Обща Метеорология I л
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 АМГ
гл.ас. В. Данчовски
Обща Метеорология I с, пр
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
каб.А224
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Екохимия
доц. Пл.Петков
Физика л
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
Екохимия
доц. Пл.Петков
Физика л
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
каб.А515
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 УПН
гл.ас. Хр. Андреева
МТУЕ по физика л, пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ЛЛТ 204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 ФЛФ
гл.ас. Н. Горунски
ЕкспФ пр
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ЛЛТ 209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ЛЛТ 303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 ФЛФ
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
ТПЛ л
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- ---
3 МФ
гл.ас. Н. Горунски
ОММ л
--- --- ---
сряда --- ---
2 ФЛФ
гл.ас. Ал. Гайдарджиев
ТПЛ пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 ФЛФ
доц. Ив. Стефанов
ЕкспФ л
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ЛЛТ 311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ИФ
доц. Ив. Стефанов
Обща метрология л
--- ---
1 ФЛФ
гл.ас. Н. Горунски
УООУ л
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ИФ
гл.ас. Л.Стоянов
Обща метрология л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
МБАЛ "Св.София"
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Опт
доц. Хр.Благоева
Очни болести л
---
4 Опт
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
Контактни лещи I л
4 Опт.а, 4 Опт.б
Вл.Баков
Очни болести пр, /
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
УМБАЛ "Лозенец"
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 Опт а, 3 Опт б
гл.ас. Л.Йочева, гл.ас. Л.Церовска
ОМИ пр, /
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
Училище
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 УПН
гл.ас. В.Димова, доц. М.Кирова, доц. К. Йотовска
МОЧПХ / пр, ФзФ, БФ, ФХФ
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФзФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
4 УПН
Текуща педагогическа практика по природни науки (човекът и природата, физика) Учебна практика
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФМИ 02
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФМ
проф. К. Банков
Училищен курс по математика II л
3 ФМ
гл.ас. Р.Алашка
Училищен курс по математика II с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФМИ 217
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФМИ 304
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- ---
3 ФМ
гл.ас. Р.Алашка
Училищен курс по математика II с
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФМИ107
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФМИ309
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 КИа, 3 КИб
ас. Н.Панделиева
Операционни системи пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФХФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
1 УПН
доц. М. Цветков
Обща химия л, пр
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФХФ 219
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФХФ 441
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 УПН
доц. Е. Бояджиева
МТУЕ по химия л, пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФХФ 445
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
3 УПН
гл.ас. Н. Данчова
Физикохимия л, пр
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФХФ 507
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 УПН
гл.ас. Г.Йотова
Аналитична химия ФХФ
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври
ФХФ 704
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 УПН
доц. М.Кирова
Текуща педагогическа практика по природни науки (човекът и природата,химия) Учебна практика
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 УПН
доц. М.Кирова
Текуща педагогическа практика по природни науки (човекът и природата,химия) Учебна практика
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 6.10.23 г. 11:54 ч.

обратно нагоре