Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Зимен семестър 2023-24, задочно обучение, бакалаври

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Фзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник05.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда06.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък08.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота09.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник12.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
---
1 Фзо, 1 ИФзо
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- ---
петък15.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
---
1 Фзо, 1 ИФзо
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- ---
събота16.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 ИФзо
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
вторник19.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
сряда20.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
петък22.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
събота23.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 ИФзо
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
вторник26.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
сряда27.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
петък29.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
събота30.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 АМГзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник05.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда06.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък08.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота09.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
1 АМГзо
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
---
1 АМГзо
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
В60
--- --- --- ---
вторник12.09.2023г ---
1 АМГзо
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
---
1 АМГзо
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
В60
--- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
1 АМГзо
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
---
1 АМГзо
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
В60
--- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
---
1 АМГзо
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
В60
--- --- --- ---
петък15.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
---
1 АМГзо
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
В60
--- --- --- ---
събота16.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 АМГзо
История на науките за Космоса и Земята л, с
доц. Н.Рачев , доц. Т.Велчев
В60
--- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
вторник19.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
сряда20.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
петък22.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
събота23.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
--- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
вторник26.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
сряда27.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
петък29.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
събота30.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник05.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда06.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък08.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота09.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник12.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
---
1 Фзо, 1 ИФзо
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- --- ---
петък15.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
---
1 Фзо, 1 ИФзо
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- ---
събота16.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 ИФзо
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
вторник19.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
сряда20.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
петък22.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
събота23.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 ИФзо
КОЕД пр
доц. К.Кирилов
А401
--- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
вторник26.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
сряда27.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
петък29.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
МАФЕП л, с
гл. ас. Н. Иванов
А201п
--- --- --- ---
събота30.09.2023г ---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
---
1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо
ЛААГ л+с
гл. ас. Т.Тодорова
А201п
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ОПТзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
1 ОПТзо
Обща химия л
гл. ас.Хр.Христов
А307п
---
1 ОПТзо
Обща химия л
гл. ас.Хр.Христов
А307п
--- --- ---
вторник05.09.2023г ---
1 ОПТзо
Обща химия л
гл. ас.Хр.Христов
А307п
---
1 ОПТзо
Обща химия л
гл. ас.Хр.Христов
А307п
--- --- ---
сряда06.09.2023г ---
1 ОПТзо
Обща химия л
гл. ас.Хр.Христов
А307п
---
1 ОПТзо
Обща химия пр
гл. ас.Хр.Христов
ФХФ 301
--- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
1 ОПТзо
Обща химия пр
гл. ас.Хр.Христов
ФХФ 301
---
1 ОПТзо
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А307п
--- --- ---
петък08.09.2023г ---
1 ОПТзо
Обща химия пр
гл. ас.Хр.Христов
ФХФ 301
---
1 ОПТзо
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А307п
--- --- ---
събота09.09.2023г
1 ОПТзо
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А309п
---
1 ОПТзо
Геометрична оптика пр
гл. ас. Г.Добрев
В22
--- --- ---
неделя10.09.2023г
1 ОПТзо
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А309п
---
1 ОПТзо
Геометрична оптика пр
гл. ас. Г.Добрев
В22
--- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
1 ОПТзо
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
А309п
---
1 ОПТзо
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А307п
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
--- --- ---
вторник12.09.2023г ---
1 ОПТзо
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
А309п
---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
--- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
1 ОПТзо
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
А309п
---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
--- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
1 ОПТзо
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
А309п
---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
--- --- --- --- ---
петък15.09.2023г ---
1 ОПТзо
УвОпт пр
ас. М. Драгомирова
А309п
---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
--- --- --- --- ---
събота16.09.2023г
1 ОПТзо
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А309п
---
1 ОПТзо
Геометрична оптика пр
гл. ас. Г.Добрев
В22
--- --- ---
неделя17.09.2023г
1 ОПТзо
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А309п
---
1 ОПТзо
Геометрична оптика пр
гл. ас. Г.Добрев
В22
--- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
---
1 ОПТзо
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А307п
1 ОПТзо
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А307п
--- ---
вторник19.09.2023г ---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
---
1 ОПТзо
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А307п
1 ОПТзо
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А307п
--- ---
сряда20.09.2023г ---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
---
1 ОПТзо
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А307п
1 ОПТзо
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А307п
--- ---
четвъртък21.09.2023г ---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
---
1 ОПТзо
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А307п
1 ОПТзо
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А307п
--- ---
петък22.09.2023г ---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
---
1 ОПТзо
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А307п
--- --- --- --- ---
събота23.09.2023г
1 ОПТзо
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А309п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г
1 ОПТзо
Геометрична оптика л
гл. ас. Г.Добрев
А309п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
1 ОПТзо
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А307п
---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
--- --- --- ---
вторник26.09.2023г ---
1 ОПТзо
Геометрична оптика с
гл. ас. Ив. Божинова
А307п
---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
--- --- --- ---
сряда27.09.2023г ---
1 ОПТзо
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А307п
---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
--- --- ---
четвъртък28.09.2023г
1 ОПТзо
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А307п
---
1 ОПТзо
Мат Опт л+с
гл. ас. Генко Василев
А307п
--- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Фзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
2 Фзо
ОДУ л+с
гл. ас. М. Радомиров
В45
---
2 Фзо
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
В45
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
вторник05.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
В45
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
сряда06.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
В45
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
четвъртък07.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
В45
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
петък08.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
В45
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
събота09.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
вторник12.09.2023г ---
2 Фзо
ОДУ л+с
гл. ас. М. Радомиров
В45
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
2 Фзо
ОДУ л+с
гл. ас. М. Радомиров
В45
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
2 Фзо
ОДУ л+с
гл. ас. М. Радомиров
В45
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
петък15.09.2023г ---
2 Фзо
ОДУ л+с
гл. ас. М. Радомиров
В45
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
събота16.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
2 Фзо
ОДУ л+с
гл. ас. М. Радомиров
В45
---
2 Фзо
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
В45
--- --- ---
вторник19.09.2023г ---
2 Фзо
ОДУ л+с
гл. ас. М. Радомиров
В45
---
2 Фзо
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
В45
--- --- --- ---
сряда20.09.2023г ---
2 Фзо
ОДУ л+с
гл. ас. М. Радомиров
В45
---
2 Фзо
ВТС л+с
доц. Ц.Иванов
В45
--- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък22.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник26.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда27.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 АМГзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
А203
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
вторник05.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
сряда06.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
четвъртък07.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
петък08.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
събота09.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
вторник12.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
петък15.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
събота16.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г --- ---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- --- ---
вторник19.09.2023г --- ---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
сряда20.09.2023г --- ---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г --- ---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
петък22.09.2023г ---
2 АМГзо
Физични изследвания на Слънчевата система л+с
доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева
В60
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
събота23.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник26.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда27.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ИФзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
вторник05.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
сряда06.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
четвъртък07.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
петък08.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
събота09.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
Б202п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика пр
гл. ас. Й. Кърмаков
Б231
--- ---
вторник12.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
петък15.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302п
--- --- --- --- ---
събота16.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- --- ---
вторник19.09.2023г --- --- ---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
сряда20.09.2023г ---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г --- --- ---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
петък22.09.2023г --- ---
2 ИФзо
Техническа механика л+пр
доц. Й.Иванова
Б246
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
събота23.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник26.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда27.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ОПТзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
2 ОПТзо
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- ---
вторник05.09.2023г ---
2 ОПТзо
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- ---
сряда06.09.2023г ---
2 ОПТзо
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А309п
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- --- ---
събота09.09.2023г ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
--- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г
2 ОПТзо
Основи на биохимията л
проф. Й.Думанов
БФ 211
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник12.09.2023г
2 ОПТзо
Основи на биохимията л
проф. Й.Думанов
БФ 211
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г
2 ОПТзо
Основи на биохимията л
проф. Й.Думанов
БФ 211
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г
2 ОПТзо
Основи на биохимията л
проф. Й.Думанов
БФ 211
---
2 ОПТзо
Основи на биохимията пр
гл. ас. К.Младенова
БФ 211
--- --- ---
петък15.09.2023г
2 ОПТзо
Основи на биохимията пр
гл. ас. К.Младенова
БФ 211
--- --- --- ---
събота16.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
вторник19.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
сряда20.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
четвъртък21.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
петък22.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
2 ОПТзо
Техника на очилата пр
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- ---
2 ОПТзо
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
2 ОПТзо
Техника на очилата с
ас. Н.Пеев
А519
--- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
2 ОПТзо
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 ОПТзо
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
вторник26.09.2023г ---
2 ОПТзо
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 ОПТзо
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
сряда27.09.2023г ---
2 ОПТзо
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 ОПТзо
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
четвъртък28.09.2023г ---
2 ОПТзо
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 ОПТзо
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
петък29.09.2023г ---
2 ОПТзо
ОФЧ л
гл. ас. Ил.Саздова
БФ 143
---
2 ОПТзо
ОФЧ пр
ас. Б. Илиева
БФ 143
--- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФМзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- ---
вторник05.09.2023г ---
2 ФМзо
Астрономия л+с
гл. ас. Ал.Куртенков
А311
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- ---
сряда06.09.2023г ---
2 ФМзо
Астрономия л+с
гл. ас. Ал.Куртенков
А311
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А313п
--- --- --- --- ---
събота09.09.2023г ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
--- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
2 ФМзо
Астрономия л+с
гл. ас. Ал.Куртенков
А311
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
вторник12.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
сряда13.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
четвъртък14.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
петък15.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
събота16.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 ФМзо
Астрономия л+с
гл. ас. Ал.Куртенков
А311
--- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- --- ---
вторник19.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
сряда20.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ с
доц. Ст.Лишев
А313п
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
петък22.09.2023г --- ---
2 ОПТзо, 2 ФМзо
Основи на физ.ІІ пр
доц. Ст.Лишев
А414
---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
--- --- --- ---
събота23.09.2023г ---
2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо
ММ I л+с
гл. ас. Генко Василев
А313п
---
2 ФМзо
Астрономия л+с
гл. ас. Ал.Куртенков
А311
--- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
2 ФМзо
Астрономия л+с
гл. ас. Ал.Куртенков
А311
---
2 ФМзо
Астрономия л+с
гл. ас. Ал.Куртенков
А311
--- --- --- ---
вторник26.09.2023г ---
2 ФМзо
Астрономия л+с
гл. ас. Ал.Куртенков
А311
---
2 ФМзо
Астрономия л+с
гл. ас. Ал.Куртенков
А311
--- --- --- --- --- ---
сряда27.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
вторник05.09.2023г ---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
сряда06.09.2023г ---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
--- --- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
--- --- --- --- ---
събота09.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
--- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- ---
вторник12.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
петък15.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
събота16.09.2023г ---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
--- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- --- --- ---
вторник19.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- --- --- ---
сряда20.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- ---
четвъртък21.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
петък22.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
--- --- ---
вторник26.09.2023г ---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
--- --- ---
сряда27.09.2023г ---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
--- --- ---
четвъртък28.09.2023г ---
3 АМГзо
ТМ л+с
проф. Р.Рашков
В44п
--- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ИФзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
--- --- --- ---
вторник05.09.2023г ---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
--- --- --- ---
сряда06.09.2023г ---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
--- --- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
--- --- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
--- --- --- --- ---
събота09.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
--- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
--- --- ---
вторник12.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
--- --- ---
сряда13.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
--- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
--- --- ---
петък15.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
--- --- ---
събота16.09.2023г ---
3 ИФзо
Теорет. физика 1 л+с
доц. Д. Мърваков
Б316
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
--- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- --- --- ---
вторник19.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- --- --- ---
сряда20.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- ---
четвъртък21.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
петък22.09.2023г ---
3 АМГзо, 3 ИФзо
Оптика л+с
проф. М. Абрашев
Б302п
---
3 АМГзо, 3 ИФзо
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
--- --- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник26.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда27.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ОПТзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
3 ОПТзо
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А303п
---
3 ОПТзо
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ303
--- ---
вторник05.09.2023г ---
3 ОПТзо
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ303
---
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- ---
сряда06.09.2023г ---
3 ОПТзо
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А303п
---
3 ОПТзо
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ303
--- ---
четвъртък07.09.2023г ---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
3 ОПТзо
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А303п
---
3 ОПТзо
Източници на светлина пр
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ204
--- ---
събота09.09.2023г ---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
3 ОПТзо
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А303п
---
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- ---
вторник12.09.2023г ---
3 ОПТзо
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ303
---
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- ---
сряда13.09.2023г ---
3 ОПТзо
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А303п
---
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- ---
четвъртък14.09.2023г ---
3 ОПТзо
Източници на светлина пр
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ204
---
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- ---
петък15.09.2023г ---
3 ОПТзо
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ303
---
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
--- ---
събота16.09.2023г ---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
---
3 ОПТзо
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
--- --- --- ---
вторник19.09.2023г ---
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
3 ОПТзо
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
3 ОПТзо
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
--- ---
сряда20.09.2023г ---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
---
3 ОПТзо
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
--- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г ---
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
3 ОПТзо
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
3 ОПТзо
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
--- --- ---
петък22.09.2023г ---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
---
3 ОПТзо
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
--- --- --- ---
събота23.09.2023г ---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
---
3 ОПТзо
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
--- --- --- ---
вторник26.09.2023г ---
3 ОПТзо
Оптом. изм. пр
ас. Н.Пеев
Б1
---
3 ОПТзо
Радиометрия и фотометрия пр
доц. К.Кирилов
Б229
--- --- --- ---
сряда27.09.2023г ---
3 ОПТзо
Обща неврология л
доц. Д.Филипова
---
3 ОПТзо
Радиометрия и фотометрия л
доц. Сн.Йорданова
--- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г ---
3 ОПТзо
Основи на биофизиката пр
доц. К.Стоичкова
Б228
---
3 ОПТзо
Радиометрия и фотометрия пр
доц. К.Кирилов
Б229
--- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Фзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
4 Фзо
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
вторник05.09.2023г ---
4 Фзо
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
сряда06.09.2023г ---
4 Фзо
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
4 Фзо
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Фзо
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
--- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
4 Фзо
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Фзо
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
--- --- --- ---
събота09.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
4 Фзо
СЕМ пр
доц. К.Кирилов
Б320
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- ---
вторник12.09.2023г ---
4 Фзо
СЕМ пр
доц. К.Кирилов
Б320
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
4 Фзо
СЕМ пр
доц. К.Кирилов
Б320
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
4 Фзо
СЕМ пр
доц. К.Кирилов
Б320
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
петък15.09.2023г ---
4 Фзо
СЕМ пр
доц. К.Кирилов
Б320
---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
--- --- --- ---
събота16.09.2023г ---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
--- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
---
4 Фзо
СЕМ пр
доц. К.Кирилов
Б320
--- --- --- ---
вторник19.09.2023г ---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
---
4 Фзо
СЕМ пр
доц. К.Кирилов
Б320
--- --- --- ---
сряда20.09.2023г ---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
---
4 Фзо
СЕМ пр
доц. К.Кирилов
Б320
--- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г ---
4 Фзо
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
--- --- ---
петък22.09.2023г ---
4 Фзо
Астрофизика л+с
доц. Т.Велчев
В63
---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
--- --- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
--- --- ---
вторник26.09.2023г ---
4 Фзо, 3 АМГзо
ТСФ л+с
доц. Цв. Вецов
В44п
---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
--- --- ---
сряда27.09.2023г ---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
---
4 Фзо
Квантова механика л+с
доц. Ц.Иванов
А303п
--- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ОПТзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
4 ОПТзо
Избираеми дисциплини л+с+пр
--- --- ---
вторник05.09.2023г ---
4 ОПТзо
Избираеми дисциплини л+с+пр
--- --- ---
сряда06.09.2023г ---
4 ОПТзо
Избираеми дисциплини л+с+пр
--- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
4 ОПТзо
Избираеми дисциплини л+с+пр
--- --- ---
петък08.09.2023г ---
4 ОПТзо
Избираеми дисциплини л+с+пр
--- --- ---
събота09.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
--- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
4 ОПТзо
КМОД л
доц. Г.Георгиев
А403
---
4 ОПТзо
КМОД пр
доц. Г. Алексиева
А403
--- ---
вторник12.09.2023г ---
4 ОПТзо
КМОД л
доц. Г.Георгиев
А403
---
4 ОПТзо
КМОД пр
доц. Г. Алексиева
А403
--- ---
сряда13.09.2023г ---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
---
4 ОПТзо
КМОД пр
доц. Г. Алексиева
А403
--- ---
четвъртък14.09.2023г ---
4 ОПТзо
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
В15п
---
4 ОПТзо
КМОД пр
доц. Г. Алексиева
А403
--- --- ---
петък15.09.2023г ---
4 ОПТзо
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
В15п
---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
--- --- ---
събота16.09.2023г ---
4 ОПТзо
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
В15п
---
4 ОПТзо
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
В15п
--- --- --- ---
неделя17.09.2023г ---
4 ОПТзо
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
В15п
---
4 ОПТзо
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
В15п
--- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
--- --- ---
вторник19.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15п
---
4 ОПТзо
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15п
--- ---
сряда20.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15п
---
4 ОПТзо
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15п
--- ---
четвъртък21.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15п
---
4 ОПТзо
Психология на общуването с клиента л
гл. ас. Д.Иванова
В15п
--- ---
петък22.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
--- --- ---
събота23.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
--- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
--- --- ---
вторник26.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
--- --- ---
сряда27.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
--- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г ---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
--- --- --- ---
петък29.09.2023г
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
---
4 ОПТзо
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
В15п
--- --- --- ---
събота30.09.2023г ---
4 ОПТзо
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл. ас. Цв. Тотев
В15п
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФМзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник05.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда06.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
--- --- --- --- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
--- --- --- --- --- --- ---
събота09.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
вторник12.09.2023г ---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
сряда13.09.2023г ---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
четвъртък14.09.2023г ---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
петък15.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
2 ФМзо, 4 ФМзо
Училищен курс по физика и астрономия л+с
гл. ас. В.Димова
А518
--- ---
събота16.09.2023г ---
4 ФМзо
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
доц. Хр. Андреева
А518
--- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
доц. Хр. Андреева
А518
--- --- ---
вторник19.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
доц. Хр. Андреева
А518
--- --- ---
сряда20.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
доц. Хр. Андреева
А518
--- --- ---
четвъртък21.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
доц. Хр. Андреева
А518
--- --- ---
петък22.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
доц. Хр. Андреева
А518
--- --- ---
събота23.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
доц. Хр. Андреева
А518
--- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
4 ФМзо
Методика и техника на учебния експеримент л+пр
доц. Хр. Андреева
А518
---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
--- --- ---
вторник26.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
--- --- ---
сряда27.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
--- --- ---
четвъртък28.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
--- --- ---
петък29.09.2023г ---
4 ФМзо
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л+с
доц. Д. Мърваков
А518
---
4 ФМзо
Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр
доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова
А203
--- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 АМГзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
5 АМГзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
вторник05.09.2023г ---
5 АМГзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
сряда06.09.2023г ---
5 АМГзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
5 АМГзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
5 АМГзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- ---
събота09.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник12.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък15.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота16.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник19.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда20.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък22.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник26.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда27.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 ОПТзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
5 ОПТзо
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
--- --- ---
вторник05.09.2023г ---
5 ОПТзо
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 ОПТзо
Хим на контактните лещи л+с
доц. Г.Георгиев
А309п
--- --- ---
сряда06.09.2023г ---
5 ОПТзо
Контактни лещи I пр
ас. А.Коева
А519
---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
--- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
5 ОПТзо
Контактни лещи I пр
ас. А.Коева
А519
---
5 ОПТзо
Хим на контактните лещи л+с
доц. Г.Георгиев
А309п
--- --- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б2
---
5 ОПТзо
Хим на контактните лещи л+с
доц. Г.Георгиев
А309п
--- --- --- --- ---
събота09.09.2023г ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б2
---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б2
5 ОПТзо
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б2
--- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
5 ОПТзо
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 ОПТзо
Хим на контактните лещи л+с
доц. Г.Георгиев
А309п
--- --- ---
вторник12.09.2023г ---
5 ОПТзо
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия л
проф. А.Пашов
Б2
--- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
---
5 ОПТзо
Контактни лещи I пр
ас. А.Коева
А519
--- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
---
5 ОПТзо
Контактни лещи I пр
ас. А.Коева
А519
--- ---
петък15.09.2023г ---
5 ОПТзо
Контактни лещи I пр
ас. А.Коева
А519
---
5 ОПТзо
Очна фармакология л
доц. М. Милева
А303п
--- ---
събота16.09.2023г ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
--- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г
5 ОПТзо
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 ОПТзо
Очна фармакология л
доц. М. Милева
А309п
--- ---
вторник19.09.2023г
5 ОПТзо
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 ОПТзо
Очна фармакология л
доц. М. Милева
А309п
--- ---
сряда20.09.2023г
5 ОПТзо
Контактни лещи I пр
ас. А.Коева
А519
--- ---
5 ОПТзо
Очна фармакология л
доц. М. Милева
А309п
--- ---
четвъртък21.09.2023г
5 ОПТзо
Контактни лещи I пр
ас. А.Коева
А519
--- ---
5 ОПТзо
Очна фармакология л
доц. М. Милева
А309п
--- ---
петък22.09.2023г ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
---
5 ОПТзо
Очна фармакология л
доц. М. Милева
А309п
--- --- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
--- --- ---
вторник26.09.2023г ---
5 ОПТзо
Контактни лещи I л
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
МБАЛ СвСофия
--- ---
5 ОПТзо
Практика Оптометрия пр
ас. Н.Пеев
Б2
--- --- ---
сряда27.09.2023г ---
5 ОПТзо
Избираеми дисциплини л+с+пр
--- --- ---
четвъртък28.09.2023г ---
5 ОПТзо
Избираеми дисциплини л+с+пр
--- --- ---
петък29.09.2023г ---
5 ОПТзо
Избираеми дисциплини л+с+пр
--- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
5 ФМзо
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г ---
5 ФМзо
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
гл. ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник05.09.2023г ---
5 ФМзо
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
гл. ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда06.09.2023г ---
5 ФМзо
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
гл. ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г ---
5 ФМзо
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
гл. ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък08.09.2023г ---
5 ФМзо
Статистически методи за оценка на обучението по физика и математика л+с
гл. ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота09.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
5 ФМзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
вторник12.09.2023г ---
5 ФМзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
5 ФМзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
5 ФМзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
петък15.09.2023г ---
5 ФМзо
Избираеми дисциплини
--- --- --- --- --- --- ---
събота16.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник19.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда20.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък22.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник26.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда27.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Химия , ЗО (ФХФ)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник05.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда06.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък08.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота09.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник12.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък15.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота16.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- ---
вторник19.09.2023г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- ---
сряда20.09.2023г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- ---
четвъртък21.09.2023г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- ---
петък22.09.2023г ---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II л
проф. В. Иванов
А203
---
Химия , ЗО (ФХФ)
Физика II пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник26.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда27.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЕООС , ЗО (БФ)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник04.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник05.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда06.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък07.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък08.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота09.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя10.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник11.09.2023г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
Б316
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- --- ---
вторник12.09.2023г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
Б316
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- --- ---
сряда13.09.2023г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
Б316
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- --- ---
четвъртък14.09.2023г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
Б316
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- --- ---
петък15.09.2023г ---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
Б316
---
ЕООС , ЗО (БФ)
Физика пр
гл. ас. Савка Петрова
А429
--- --- --- --- --- ---
събота16.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя17.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник18.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник19.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда20.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък21.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък22.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота23.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
неделя24.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
понеделник25.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник26.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда27.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък28.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък29.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
събота30.09.2023г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре