Име на институцията:

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

Коментари:

Зимен семестър 2023-24, задочно обучение, бакалаври

Съдържание СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

А201п

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък08.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота09.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

Идва от А303 3 ОПТзодоц. К.СтоичковаОснови на биофизиката л

---

Идва от Б302

2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо

доц. М. Георгиева

Молекулна физика с

---

---

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

---

---

---

петък15.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

---

---

---

събота16.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

вторник19.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

сряда20.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

петък22.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

събота23.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

петък29.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Н. Иванов

МАФЕП л, с

---

---

---

---

събота30.09.2023г

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

1 Фзо, 1 АМГзо, 1 ИФзо

гл. ас. Т.Тодорова

ЛААГ л+с

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.
СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

А203

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

---

---

---

---

---

2 АМГзо

доц. Р. Райкова , доц. Е.Пенева, доц. А.Вълчева

Физични изследвания на Слънчевата система л+с

---

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

---

---

---

---

петък08.09.2023г

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

---

---

---

---

събота09.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък15.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота16.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

Химия , ЗО (ФХФ)

проф. В. Иванов

Физика II л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник19.09.2023г

---

Химия , ЗО (ФХФ)

проф. В. Иванов

Физика II л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда20.09.2023г

---

Химия , ЗО (ФХФ)

проф. В. Иванов

Физика II л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

Химия , ЗО (ФХФ)

проф. В. Иванов

Физика II л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък22.09.2023г

---

Химия , ЗО (ФХФ)

проф. В. Иванов

Физика II л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота23.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

петък29.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 ФМзо

доц. И. Вутова, гл. ас. Б. Виденова

Методика на обучението по математика с хоспитиране л+с+пр

---

---

---

събота30.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

А303п

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

3 ОПТзо

доц. К.Стоичкова

Основи на биофизиката л

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

3 ОПТзо

доц. К.Стоичкова

Основи на биофизиката л

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък08.09.2023г

---

3 ОПТзо

доц. К.Стоичкова

Основи на биофизиката л

---

---

---

---

---

---

---

---

събота09.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

3 ОПТзо отива в А201п

доц. К.Стоичкова

Основи на биофизиката л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

3 ОПТзо отива в А311

доц. К.Стоичкова

Основи на биофизиката л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък15.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

5 ОПТзо отива в А309

доц. М. Милева

Очна фармакология л

---

---

събота16.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 Фзо отива вА307

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

4 Фзо отива в А311

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник19.09.2023г

---

4 Фзоотива в А311

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда20.09.2023г

---

4 Фзоотива в А311

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 Фзоотива в А311

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

петък22.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 Фзоотива в А311

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

събота23.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 Фзо отива вБ234а

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

---

---

---

---

---

4 Фзо отива вБ234а

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

4 Фзоотива в А311

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

4 Фзоотива в А311

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък29.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота30.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.


СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

А307п

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас.Хр.Христов

Обща химия л

---

1 ОПТзо

гл. ас.Хр.Христов

Обща химия л

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас.Хр.Христов

Обща химия л

---

1 ОПТзо

гл. ас.Хр.Христов

Обща химия л

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас.Хр.Христов

Обща химия л

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

1 ОПТзо

гл. ас. Е. Павлова

ОАЧ л

---

---

---

петък08.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

1 ОПТзо

гл. ас. Е. Павлова

ОАЧ л

---

---

---

събота09.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

Идва от Б202

2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо

доц. М. Георгиева

Молекулна физика л

1 ОПТзо

гл. ас. Е. Павлова

ОАЧ л

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

Идва от А313

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+с

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

---

---

---

---

петък15.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

---

---

---

---

събота16.09.2023г

---

---

Идва от А303

4 Фз доц. Ц.ИвановКвантова механика л+с

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

1 ОПТзо

гл. ас. Ив. Божинова

Геометрична оптика с

1 ОПТзо

гл. ас. Е. Павлова

ОАЧ л

---

---

вторник19.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

1 ОПТзо

гл. ас. Ив. Божинова

Геометрична оптика с

1 ОПТзо

гл. ас. Е. Павлова

ОАЧ л

---

---

сряда20.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

1 ОПТзо

гл. ас. Ив. Божинова

Геометрична оптика с

1 ОПТзо

гл. ас. Е. Павлова

ОАЧ л

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

1 ОПТзо

гл. ас. Ив. Божинова

Геометрична оптика с

1 ОПТзо

гл. ас. Е. Павлова

ОАЧ л

---

---

петък22.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

1 ОПТзо

гл. ас. Ив. Божинова

Геометрична оптика с

---

---

---

---

---

събота23.09.2023г

---

Идва от А313 2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзогл. ас. Генко ВасилевММ I л+с

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Ив. Божинова

Геометрична оптика с

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Ив. Божинова

Геометрична оптика с

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

1 ОПТзо

гл. ас. Е. Павлова

ОАЧ л

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

1 ОПТзо

гл. ас. Е. Павлова

ОАЧ л

---

1 ОПТзо

гл. ас. Генко Василев

Мат Опт л+с

---

---

---

петък29.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота30.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.


СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

А309п

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

5 ОПТзо

доц. Г.Георгиев

Хим на контактните лещи л+с

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

2 ОПТзо

ас. Н.Пеев

Техника на очилата с

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

---

---

---

---

5 ОПТзо

доц. Г.Георгиев

Хим на контактните лещи л+с

---

---

---

---

---

петък08.09.2023г

---

---

---

---

---

5 ОПТзо

доц. Г.Георгиев

Хим на контактните лещи л+с

---

---

---

---

---

събота09.09.2023г

1 ОПТзо

гл. ас. Г.Добрев

Геометрична оптика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

1 ОПТзо

гл. ас. Г.Добрев

Геометрична оптика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

1 ОПТзо

ас. М. Драгомирова

УвОпт пр

---

---

---

5 ОПТзо

доц. Г.Георгиев

Хим на контактните лещи л+с

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

1 ОПТзо

ас. М. Драгомирова

УвОпт пр

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

1 ОПТзо

ас. М. Драгомирова

УвОпт пр

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

1 ОПТзо

ас. М. Драгомирова

УвОпт пр

---

---

---

Идва от А303

5 ОПТзо

доц. М. Милева

Очна фармакология л

---

---

петък15.09.2023г

---

1 ОПТзо

ас. М. Драгомирова

УвОпт пр

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота16.09.2023г

1 ОПТзо

гл. ас. Г.Добрев

Геометрична оптика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

1 ОПТзо

гл. ас. Г.Добрев

Геометрична оптика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

---

Идва от А313

2 ОПТзо, 2 ФМзо

доц. Ст.Лишев

Основи на физ.ІІ с

---

---

5 ОПТзо

доц. М. Милева

Очна фармакология л

---

---

вторник19.09.2023г

---

---

---

---

5 ОПТзо

доц. М. Милева

Очна фармакология л

---

---

сряда20.09.2023г

---

---

---

---

5 ОПТзо

доц. М. Милева

Очна фармакология л

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

5 ОПТзо

доц. М. Милева

Очна фармакология л

---

---

петък22.09.2023г

---

---

---

---

---

---

5 ОПТзо

доц. М. Милева

Очна фармакология л

---

---

---

събота23.09.2023г

1 ОПТзо

гл. ас. Г.Добрев

Геометрична оптика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

1 ОПТзо

гл. ас. Г.Добрев

Геометрична оптика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък29.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота30.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

А311

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

2 ФМзо

гл. ас. Ал.Куртенков

Астрономия л+с

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

2 ФМзо

гл. ас. Ал.Куртенков

Астрономия л+с

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък08.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота09.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

2 ФМзо

гл. ас. Ал.Куртенков

Астрономия л+с

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

Идва от А303

3 ОПТзо

доц. К.Стоичкова

Основи на биофизиката л


---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък15.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота16.09.2023г

---

---

---

---

---

---

2 ФМзо

гл. ас. Ал.Куртенков

Астрономия л+с

---

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

Идва от А303

4 Фзо

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с


---

Идва от А313

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+с

---

---

---

---

вторник19.09.2023г

---

---

---

---

---

---

сряда20.09.2023г

---

---

---

---

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък22.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота23.09.2023г

---

---

---

---

---

2 ФМзо

гл. ас. Ал.Куртенков

Астрономия л+с

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

2 ФМзо

гл. ас. Ал.Куртенков

Астрономия л+с

---

2 ФМзо

гл. ас. Ал.Куртенков

Астрономия л+с

---

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

2 ФМзо

гл. ас. Ал.Куртенков

Астрономия л+с

---

2 ФМзо

гл. ас. Ал.Куртенков

Астрономия л+с

---

---

---

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък29.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота30.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.
СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

А313п

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+с

2 ОПТзо, 2 ФМзо

проф. В. Иванов

Основи на физ.ІІ л

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

---

---

---

---

2 ОПТзо, 2 ФМзо

проф. В. Иванов

Основи на физ.ІІ л

---

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

---

---

---

---

2 ОПТзо, 2 ФМзо

проф. В. Иванов

Основи на физ.ІІ л

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

2 ОПТзо, 2 ФМзо

доц. Ст.Лишев

Основи на физ.ІІ с

---

2 ОПТзо, 2 ФМзо

проф. В. Иванов

Основи на физ.ІІ л

---

---

---

---

---

петък08.09.2023г

---

2 ОПТзо, 2 ФМзо

доц. Ст.Лишев

Основи на физ.ІІ с

---

2 ОПТзо, 2 ФМзо

проф. В. Иванов

Основи на физ.ІІ л

---

---

---

---

---

събота09.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+с отива в А307

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А307

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А307

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък15.09.2023г

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А307

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота16.09.2023г

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А307

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

---

2 ОПТзо, 2 ФМзо

доц. Ст.Лишев

Основи на физ.ІІ с отива в А309

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А311

---

---

---

---

---

вторник19.09.2023г

---

---

2 ОПТзо, 2 ФМзо

доц. Ст.Лишев

Основи на физ.ІІ с

отива в А309

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А311

---

---

---

---

сряда20.09.2023г

---

---

2 ОПТзо, 2 ФМзо

доц. Ст.Лишев

Основи на физ.ІІ с

отива в А309

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А311

---

---

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

---

---

---

---

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А311

---

---

---

---

петък22.09.2023г

---

---

---

---

---

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А311

---

---

---

---

събота23.09.2023г

---

2 АМГзо, 2 ИФзо, 2 ФМзо

гл. ас. Генко Василев

ММ I л+сотива в А307

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък29.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота30.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

Б202п

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо

доц. М. Георгиева

Молекулна физика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо

доц. М. Георгиева

Молекулна физика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо

доц. М. Георгиева

Молекулна физика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък08.09.2023г

---

2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо

доц. М. Георгиева

Молекулна физика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота09.09.2023г

---

2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо

доц. М. Георгиева

Молекулна физика л

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

Отива в А307

2 Фзо, 2 АМГзо, 2 ИФзо

доц. М. Георгиева

Молекулна физика л


---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък15.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота16.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник19.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда20.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък22.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота23.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък29.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота30.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.

обратно нагоре


СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

Б216

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък08.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота09.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък15.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота16.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник19.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда20.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък22.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота23.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък29.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота30.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.
СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

Б234а

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък07.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък08.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота09.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя10.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник11.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник12.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда13.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък14.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък15.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота16.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя17.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник18.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник19.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда20.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък21.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък22.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота23.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

неделя24.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

понеделник25.09.2023г

---

---

---

---

---

---

Идва от А303

4 Фзо

доц. Ц.Иванов

Квантова механика л+с

---

---

---

вторник26.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда27.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

четвъртък28.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

петък29.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

събота30.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 24.08.23 г. 11:31 ч.СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет

Б302

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

понеделник04.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

вторник05.09.2023г

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

сряда06.09.2023г

---

---

---