Учебно заведение: СУ"Св.Кл.Охридски", ФзФ;
Коментар: Разпис за зимен семестър на учебната 2021-2022г. -дистанционно обучение

Съдържание

 

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- ---
1 АМГ , 1 ФЛФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
--- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
1ФМ, 1 ФЛФ, 1 АМГ
ЛААГ дистанционно
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ дистанционно
--- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята дистанционно
доц. Н.Рачев , доц. Е.Овчаров , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
---
1 АМГ
История на науките за Космоса и Земята дистанционно
доц. Н.Рачев , доц. Е.Овчаров , доц. Т.Велчев, гл. ас. М.Цеков
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Опт
Геометрична оптика дистанционно
гл. ас Ив. Божинова
--- ---
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І дистанционно
1 Опт
УвОпт дистанционно
ас. М. Драгомирова
--- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Обща химия ФХФ 301,335 пр, /
гл.ас.Хр.Христов
А308
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
доц. Е.Пенева
---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
М. Найденов
1 Опт
Геометрична оптика дистанционно
Г.Добрев
--- ---
четвъртък ---
1 Опт
Обща химия л. Опт
гл.ас.Хр.Христов
---
1 Опт
Оптика на окото 1 дистанционно
доц.Сн.Йорданова
--- --- --- --- ---
петък
1 Опт
Оптика на окото 1 дистанционно
гл. ас Ив. Божинова
1 Опт
Мат Опт дистанционно
доц. Е.Пенева
---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
М. Найденов
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Опт
Геометрична оптика дистанционно
гл. ас Ив. Божинова
--- ---
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І дистанционно
1 Опт
УвОпт дистанционно
ас. М. Драгомирова
--- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 Опт. а, 1 Опт. б
Обща химия ФХФ 301,335 пр, /
гл.ас.Хр.Христов
А308
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
доц. Е.Пенева
---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
М. Найденов
1 Опт
Геометрична оптика дистанционно
Г.Добрев
--- ---
четвъртък ---
1 Опт
Обща химия л. Опт
гл.ас.Хр.Христов
---
1 Опт
Оптика на окото 1 дистанционно
доц.Сн.Йорданова
--- --- --- --- ---
петък
1 Опт
Оптика на окото 1 дистанционно
гл. ас Ив. Божинова
1 Опт
Мат Опт дистанционно
доц. Е.Пенева
---
1 Опт
Мат Опт дистанционно
М. Найденов
--- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно, /
гл.ас.Л.Андреев
---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
--- ---
1 Ф
КОЕД дистанционно
доц. К.Кирилов
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
петък ---
1 Ф, 1 ККТФ в
Механика дистанционно
доц. К.Стоичкова
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ИФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 ИФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
--- ---
1 ИФа, 1 ИФб
КОЕД /, дистанционно
доц. К.Кирилов, ас. А.Цонев
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
--- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- --- --- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ИФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
1 ИФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ИФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 ИФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
--- ---
1 ИФа, 1 ИФб
КОЕД /, дистанционно
доц. К.Кирилов, ас. А.Цонев
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
--- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- --- --- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ИФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
1 ИФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
---
1ФМ, 1 Опт
Основи на физ. І дистанционно
1ФМ
ИКТ в ОРДС дистанционно
гл.ас. Ив. Коцева
А506
---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
--- --- --- ---
1ФМ, 1 ФЛФ, 1 АМГ
ЛААГ дистанционно
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
---
1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
--- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
--- --- --- --- ---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ дистанционно
--- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- ---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
Психология дистанционно
проф.И.Зиновиева
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
КОЕД прКК, /, дистанционно
ас. Т.Йорданов, гл.ас.Н.Димитров
А401
--- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
--- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно, /
гл.ас.Л.Андреев
---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
---
петък ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
МАФЕП дистанционно
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- ---
1 АМГ , 1 ФЛФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
--- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
1ФМ, 1 ФЛФ, 1 АМГ
ЛААГ дистанционно
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1ФМ
ЛААГ дистанционно
--- ---
петък
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
---
1 ФЛФ
УООУ дистанционно
гл.ас. Н. Горунски
1 ФЛФ
КОЕД прКК
гл.ас.Н.Димитров
А403
--- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
КОЕД прКК, /, дистанционно
ас. Т.Йорданов, гл.ас.Н.Димитров
А401
--- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
--- ---
сряда
1 ЯТЯЕ, 1 МФ, 1 Ф, 1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1ФМ
МАФЕП дистанционно
Цв.Стоянова
--- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 Ф, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно, /
гл.ас.Л.Андреев
---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
---
1 ФЛФ, 1 АМГ , 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Механика дистанционно
ас. К. Генков
---
петък ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ
МАФЕП дистанционно
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
---
вторник ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- ---
четвъртък ---
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
Механика дистанционно
доц. К.Стоичкова
---
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
---
вторник ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- ---
четвъртък ---
1 ККТФ а, 1 ККТФ б
Механика дистанционно
доц. К.Стоичкова
---
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ККТФ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
---
вторник ---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.В.Георгиев
--- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 ККТФ
МАФЕП дистанционно
гл.ас.Ж.Петров
---
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
--- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
--- ---
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
1 Ф, 1 ККТФ
Механика дистанционно
доц.М. Георгиева
--- ---
петък ---
1 Ф, 1 ККТФ в
Механика дистанционно
доц. К.Стоичкова
---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Д.Радкова
1 ККТФ
ЛААГ дистанционно
гл.ас.Л.Андреев
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 УПН
Математика дистанционно
гл.ас. Ив. Коцева
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПН
Механика дистанционно
доц. Мая Гайдарова
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 УПН
Обща биология БФ, дистанционно
доц. Т.Топузова
---
1 УПН
Обща биология БФ, дистанционно
доц. Т.Топузова
--- --- --- --- --- ---
петък ---
1 УПН
Обща химия ФХФ, дистанционно
---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
Психология дистанционно
проф.И.Зиновиева
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
доц.А.Живков
---
1 ФИ
КСТ дистанционно
доц.Ел.Гурова, гл. ас.Н.Зографов
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
КомпПр поПрМ I дистанционно
ас. Ст.Иванов
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І дистанционно
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
Б.Петков
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 ФИ, 1ФМ, 1 УПН
Психология дистанционно
проф.И.Зиновиева
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ
Осн на Пр дистанционно
доц. К.Кирилов
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- --- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
доц.А.Живков
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ
Комп с-ми дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски, доц.Цв.Паунска
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І дистанционно
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 КФЕ
УФЕл дистанционно
доц.Ст.Лишев
1 КФЕ
КомпПр поПрМ I дистанционно
доц.Ст.Лишев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
Б.Петков
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- --- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
доц.А.Живков
--- --- --- --- ---
сряда ---
1 КИа, 1 ФИ
КомпПр поПрМ I дистанционно
ас. Ст.Иванов
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І дистанционно
1 КИа, 1 КИб
ККиПер /, дистанционно
гл. ас.Н.Зографов
---
четвъртък --- ---
Осн на Пр дистанционно
доц. К.Кирилов
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
Б.Петков
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 КИ, 1 КФЕ
Осн на Пр дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- --- ---
вторник
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 Опт, 1 КИ, 1ФМ
Основи на физ. І дистанционно
проф.М. Абрашев
---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
доц.А.Живков
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ. І дистанционно
1 КИа, 1 КИб
ККиПер /, дистанционно
гл. ас.Н.Зографов
---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 1 ФИ, 1 КИ
Пр.Мат I дистанционно
Б.Петков
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
КомпПр поПрМ I дистанционно
ас. Ст.Иванов
Осн на Пр дистанционно
доц. К.Кирилов
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
1Nuclear&Part.Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry distance learning
Assoc. prof. К. Christov
---
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry distance learning
Assoc. prof. К. Christov
--- --- ---
вторник
1Nuclear&Part.Phys.
Linear Algebra and Analytical Geometry distance learning
Assoc. prof. К. Christov
---
1Nuclear&Part.Phys.
Mechanics distance learning
Assoc. prof. Sv. Ivanov
--- --- ---
сряда
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable distance learning
Prof. R. Rashkov, Assist. prof. Tz. Vetzov
---
1Nuclear&Part.Phys.
Mechanics distance learning
Assoc. prof. Sv. Ivanov
--- --- --- ---
четвъртък
1Nuclear&Part.Phys.
Programming in UNIX environment distance learning
Assoc. prof.V. Kozhuharov
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable distance learning
Prof. R. Rashkov
1Nuclear&Part.Phys.
Calculus of a function of a single real variable distance learning
Assist. prof. Tz. Vetzov
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 АМГ
Ув курс Геоф дистанционно
гл. ас. М.Цеков , гл. ас. Г.Георгиева, доц. Р. Райкова
---
2 АМГ
Ув курс Геоф дистанционно
гл. ас. М.Цеков , гл. ас. Г.Георгиева, доц. Р. Райкова
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ дистанционно
доц.Н.Джерманова
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов, гл.ас.К.Стайков
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Опт а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
ОФЧ практ БФ, /, дистанционно
гл.ас.Ил.Саздова.
БФ 143
---
2 Опт
ОФЧ л БФ, дистанционно
гл.ас. Ил.Саздова
БФ 221
--- --- --- ---
вторник ---
2 Опт
ММО дистанционно
доц. Е.Пенева
---
2 Опт
ММО дистанционно
М. Найденов
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт
Практическа физика дистанционно
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
2 Опт
Практическа физика /, дистанционно
доц. Г.Цуцуманова
---
2 Опт
Вълнова оптика дистанционно
доц. Ст. Балушев
2 Опт а, 2 Опт б
Техника на очилата дистанционно, /
ас. Н.Пеев
---
четвъртък --- ---
2 Опт
Вълнова оптика дистанционно
доц. Ст. Балушев
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Опт
ОБХ л БФ, дистанционно
доц. Й.Думанов
БФ 333
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБХ пр. / БФ 221, дистанционно
гл.ас. К.Младенова, гл. ас. Д. Цанков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Опт б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
ОФЧ практ БФ, /
гл.ас. Ил.Саздова
БФ113
---
2 Опт
ОФЧ л БФ, дистанционно
гл.ас. Ил.Саздова
БФ 221
--- --- --- ---
вторник ---
2 Опт
ММО дистанционно
доц. Е.Пенева
---
2 Опт
ММО дистанционно
М. Найденов
--- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт
Практическа физика дистанционно
доц. Г.Цуцуманова, ас. А.Цонев
2 Опт
Практическа физика /, дистанционно
доц. Г.Цуцуманова
---
2 Опт
Вълнова оптика дистанционно
доц. Ст. Балушев
2 Опт а, 2 Опт б
Техника на очилата дистанционно, /
ас. Н.Пеев
---
четвъртък --- ---
2 Опт
Вълнова оптика дистанционно
доц. Ст. Балушев
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 Опт
ОБХ л БФ, дистанционно
доц. Й.Думанов
БФ 333
---
2 Опт а, 2 Опт б
ОБХ пр. / БФ 221, дистанционно
гл.ас. К.Младенова, гл. ас. Д. Цанков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков, Виктор Данчев
--- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ дистанционно
доц.Н.Джерманова
2 Ф
ОРЕ дистанционно
доц.Н.Джерманова
--- ---
четвъртък --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
--- ---
2 Ф
ВТС дистанционно
доц. Ц.Иванов
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 Ф
ВТС дистанционно
гл.ас.Ал.Стефанов
--- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Техническа механика дистанционно
доц. Й.Иванова
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Основи на електрониката дистанционно
доц.Ж.Кисьовски
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов, гл.ас.К.Стайков
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Техническа механика дистанционно
доц. Й.Иванова
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
Основи на електрониката дистанционно
доц.Ж.Кисьовски
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
доц. Д.Младенов, гл.ас.К.Стайков
---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък ---
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 ФЛФ
Комп.Модел. дистанционно
доц.Цв.Паунска
2 ФЛФ
Осн.на Акуст дистанционно
гл. ас. Гергана Алексиева
--- ---
вторник ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ВФС дистанционно
доц. Ст.Лалковски
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ
ВФС дистанционно
2 ФЛФ
Осн.на Акуст дистанционно
гл. ас. Гергана Алексиева
--- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
2 МФ
ОАФЧ практ БФ, /, дистанционно
М.Шкодрова
БФ158,143
3 УПН, 2 МФ
Английски език ФМИ 217, дистанционно
ст.преп.Р.Радкова
---
вторник ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ВФС дистанционно
доц. Ст.Лалковски
2 АМГ, 2 ИФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
сряда ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
2 МФ
ВФС дистанционно
--- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ I дистанционно
гл.ас.К.Стайков
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
2 ИФ, 2 АМГ, 2 ЯТЯЕ, 2 ФЛФ, 2 МФ
ЕМ дистанционно
доц. Р.Бездушний
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 ККТФ
ПИФ дистанционно
Г.Ванкова
2 ККТФ
ВТА дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
2 ККТФ
ВТА дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- ---
сряда --- ---
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
ПИФ /, дистанционно
Г.Ванкова
---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
петък --- ---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 ККТФ
ПИФ дистанционно
Г.Ванкова
2 ККТФ
ВТА дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
ас. А. Зяпков
2 ККТФ
ВТА дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- ---
сряда --- ---
2 ККТФ а, 2 ККТФ б
ПИФ /, дистанционно
Г.Ванкова
---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 Ф, 2 ККТФ
ЕМ дистанционно
проф.А.Драйшу
---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
гл.ас.К.Стайков
--- --- --- ---
петък --- ---
2 ККТФ
ОДУ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 УПН
Органична химия 1 ФХФ лаб. 224, дистанционно
доц.Ст.Стоянов
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
2 УПН
Анатомия на човека БФ
гл.ас.М.Пиринска
--- ---
2 УПН
ЕМ дистанционно
гл.ас.Л.Стоянов
--- --- ---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
Астрономия дистанционно
гл. ас Ева Божурова
---
2 УПН
Педагогика дистанционно
гл.ас.Ил.Петкова
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ООПрогр дистанционно
доц.Б.Павлов
2 КФЕ
КОВД дистанционно
доц.Е. Владков
--- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ООПрогр дистанционно
доц.Б.Павлов
---
2 КФЕ
Пр.Мат III дистанционно
Б.Петков
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
2 КФЕ
ИзмТехн дистанционно
В.Вачков
---
2 КФЕ
КОВД каб Б427, дистанционно
доц.Цв.Паунска
2 КФЕ
Пр.Мат III Б 204, дистанционно
доц. Св. Иванов
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 КИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 КИ
Ф II дистанционно
проф. В. Иванов
2 КИ
ТеорЕлектр. дистанционно
В.Вачков
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
2 КИ
Пр.Мат III дистанционно
гл.ас.Ал.Стефанов
--- ---
четвъртък ---
2 КИ
Ф II дистанционно
доц. Хр.Илиев
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
2 КИ
Пр.Мат III дистанционно
Д.Недановски
2 КИ
ТеорЕлектр. дистанционно
доц.Ж.Кисьовски
--- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
2 Nuclear&Part. Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. V. Atanasov
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Ordinary Differential Equations Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. G. Gyulchev
--- --- --- ---
вторник ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Vectors and Tensors Lect., Sem., distance learning
Assist. prof. G. Vassilev
---
2 Nuclear&Part. Phys.
Vectors and Tensors Lect., Sem., distance learning
Assist. prof. G. Vassilev
2 Nuclear&Part. Phys.
Ordinary Differential Equations Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. G. Gyulchev
--- ---
сряда ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. distance learning
Assoc. prof. V. Atanasov
2 Nuclear&Part. Phys.
Basics of Electronics Lect., distance learning
Assoc. prof. St.Kolev
---
2 Nuclear&Part. Phys.
General Astronomy, Optional Lect., distance learning
Assist. prof. O. Stanchev
--- --- ---
четвъртък ---
2 Nuclear&Part. Phys.
Electr&Magn. Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. V. Atanasov
---
2 Nuclear&Part. Phys.
General Astronomy, Optional Sem., distance learning
Assist. prof. O. Stanchev
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
вторник ---
3 ИФ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. Ст.Лалковски
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
---
3 ИФ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. Ст.Лалковски
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
четвъртък --- --- ---
3 ИФ
Инф. технологии дистанционно
проф. Ст.Русев
---
3 ИФ
Инф. технологии дистанционно
проф. Ст.Русев
3 ИФ
Инф. технологии дистанционно
доц. Г.Цуцуманова
--- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 Ф
ТМ дистанционно
проф. Р.Рашков
--- --- --- ---
вторник
3 Ф
ТМ дистанционно
проф. Р.Рашков
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД дистанционно
доц. Г.Гюлчев
--- --- --- --- --- --- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД дистанционно
доц. Г.Гюлчев
---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД /, дистанционно
ас. П. Славов
3 Ф
ТМ дистанционно
гл.ас. Димо Арнаудов
---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Опт а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 Опт а, 3 Опт б
Кл.Рефр I дистанционно
доц Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
---
3 Опт
Колориметрия дистанционно
доц.Сн.Йорданова
3 Опт
Комютърно моделиране в оптометрията дистанционно
проф. А.Пашов, Г.Добрев
--- ---
вторник ---
3 Опт
ПОК дистанционно
гл.ас. Д.Иванова
---
3 Опт а, 3 Опт б
ОМИ /, дистанционно
проф.Г.Железова
--- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
Обща неврология дистанционно
доц. Д.Филипова
---
3 Опт
Физ на Зрен дистанционно
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Опт б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 Опт а, 3 Опт б
Кл.Рефр I дистанционно
доц Хр. Виденова, ас. Н.Пеев
---
3 Опт
Колориметрия дистанционно
доц.Сн.Йорданова
3 Опт
Комютърно моделиране в оптометрията дистанционно
проф. А.Пашов, Г.Добрев
--- ---
вторник ---
3 Опт
ПОК дистанционно
гл.ас. Д.Иванова
---
3 Опт а, 3 Опт б
ОМИ /, дистанционно
проф.Г.Железова
--- --- --- ---
сряда ---
3 Опт
Обща неврология дистанционно
доц. Д.Филипова
---
3 Опт
Физ на Зрен дистанционно
доц. Д.Филипова
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
сряда
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Ф, 3 ИФ, 3 АМГ
Изборни курсове л+с+пр дистанционно
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) л каб, дистанционно
доц. Н.Карчев
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) л каб, дистанционно
доц. Н.Карчев
3 ФМ
ТФ: (МиЕД) с каб, дистанционно
ас. П. Славов
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА-хоспетиране /, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 ФМ
Информатика дистанционно
доц.Ел.Гурова, гл. ас.Н.Зографов
--- --- ---
петък ---
3 ФМ
АЯФ дистанционно
доц.М.Богомилов
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 АМГ , 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
ЕД дистанционно
доц. А.Рангелов
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
сряда ---
3 ЯТЯЕ
ЯЕ дистанционно
доц. И. Русинов
3 Ф, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 ИФ, 3 АМГ , 3 ЯТЯЕ
ТМ дистанционно
доц. Д.Арнаудов
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ЯТЯЕ
АЕЦ дистанционно
гл.ас. Пл.Петков
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
--- --- --- ---
сряда ---
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
--- ---
3 ФЛФ
КИГ дистанционно, /
доц. Й.Иванова
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 ФЛФ
СОУ дистанционно
проф. А.Пашов
---
3 ФЛФ
ОЕИО дистанционно
доц.Ст.Куртев
--- --- --- --- ---
петък --- ---
3 ФЛФ
ЛФ I дистанционно
проф.А.Драйшу
---
3 ФЛФ
ОЕИО дистанционно
доц.Ст.Куртев
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 Nuclear&Particle Physics
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Sem., distance learning
Assoc. prof. K. Gladnishki
--- --- --- --- ---
сряда ---
3 Nuclear&Particle Physics
Quantum mechanics Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. К. Christov
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Lect., distance learning
Assoc. prof. K. Gladnishki
---
3 Nuclear&Particle Physics
Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter distance learning, Lect., Sem.
Assoc. prof. K. Gladnishki
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Quantum mechanics Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. К. Christov
---
3 Nuclear&Particle Physics
Electrodynamics Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. G. Gyulchev
--- --- --- --- ---
петък ---
3 Nuclear&Particle Physics
Electrodynamics Lect., Sem., distance learning
Assoc. prof. G. Gyulchev, М. Naydenov
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 МФа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 МФ
ФАМ дистанционно
доц. И. Русинов
---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
--- --- --- ---
сряда ---
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
---
3 МФ
ПЛМ дистанционно
гл.ас.Н.Димитров
--- --- --- ---
четвъртък
3 МФ
ОММ дистанционно
гл.ас. Н. Горунски
---
3 МФ
УМФ дистанционно
проф. Пресиянов, доц.Кр.Митев, доц.Б.Павлов
--- --- --- --- ---
петък
3 МФ
ФАМ /, дистанционно
Г.Ванкова
3 МФ
ИФОД дистанционно
доц.Кр.Митев
---
3 МФа, 3 МФб
ИФОДпр А503 /, дистанционно
доц. П.Петков
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 МФб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 МФ
ФАМ дистанционно
доц. И. Русинов
---
3 МФ, 3 ФЛФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
--- --- --- ---
сряда ---
3 ФЛФ, 3 МФ
ТФ II (Кв М) дистанционно
доц.П.Иванов
---
3 МФ
ПЛМ дистанционно
гл.ас.Н.Димитров
--- --- --- ---
четвъртък
3 МФ
ОММ дистанционно
гл.ас. Н. Горунски
---
3 МФ
УМФ дистанционно
проф. Пресиянов, доц.Кр.Митев, доц.Б.Павлов
--- --- --- --- ---
петък
3 МФ
ФАМ /, дистанционно
Г.Ванкова
3 МФ
ИФОД дистанционно
доц.Кр.Митев
---
3 МФа, 3 МФб
ИФОДпр А503 /, дистанционно
доц. П.Петков
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 АМГ , 3 Ф, 3 ККТФ, 3 ЯТЯЕ
АФВЙЛВ дистанционно
доц. К. Гладнишки
---
3 ККТФ
ФПТГ дистанционно
доц. Д.Младенов
--- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД дистанционно
доц. Г.Гюлчев
---
3 ККТФ
АФВЙЛВ дистанционно
--- --- ---
сряда ---
3 ККТФ
ФПТГ дистанционно
доц. Д.Младенов
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД дистанционно
доц. Г.Гюлчев
---
3 Ф, 3 ККТФ
ЕД /, дистанционно
ас. П. Славов
--- --- --- --- ---
петък --- --- ---
3 ККТФ
МНС дистанционно
доц. Ц.Иванов
---
3 ККТФ
МНС дистанционно
доц. Ц.Иванов
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ, дистанционно
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
---
3 УПН
Аналитична химия ФХФ, дистанционно
---
3 УПН, 2 МФ
Английски език ФМИ 217, дистанционно
ст.преп.Р.Радкова
---
вторник ---
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФзФ, ФХФ, дистанционно
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
---
3 УПН
Хигиена и здраве дистанционно
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ, дистанционно
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
--- --- --- --- --- --- ---
петък
3 УПН
МОЧПХ / БФ, ФХФ, ФзФ, дистанционно
гл.ас.В.Димова, доц.М.Кирова, преп. БФ
---
3 УПН
Физикохимия ФХФ лаб.542, дистанционно
гл.ас.Нина Данчова
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
3 ФИ
Училищен курс по Информационни технологии дистанционно
доц.Н.Николова, гл.ас.Ф.Петров
---
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- ---
вторник
3 ФИ
Физика на вълновите процеси дистанционно
доц. Св. Иванов
---
3 ФИ
Училищен курс по Информационни технологии прФМИ, дистанционно
доц.Н.Николова, гл.ас.Ф.Петров
--- --- --- --- --- ---
сряда
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА-хоспетиране /, дистанционно
гл.ас.В.Димова
2 Ф, 2 АМГ, 3 ФИ
ОРЕ дистанционно
доц.Н.Джерманова
--- --- --- ---
четвъртък
3 ФИ
Физика на вълновите процеси дистанционно
доц. Св. Иванов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФИ, 2 УПН
Астрономия дистанционно
гл. ас Ева Божурова
3 ФМ, 3 ФИ
МОФА каб.507, дистанционно
гл.ас.В.Димова
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 КФЕ
Трептения и вълни дистанционно
доц.Ж.Кисьовски
---
3 КФЕ
УЕД дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
3 КФЕ
ФЕ I дистанционно
доц.Ст.Лишев
--- ---
сряда --- ---
3 КФЕ
ОСОК дистанционно
проф.А.Драйшу
---
3 КФЕ
ФЕ I дистанционно
доц.Ст.Лишев
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 КФЕ
Трептения и вълни дистанционно
ас. Ст.Иванов
3 КФЕ
УЕД дистанционно
гл.ас . Цв.Вецов
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
3 КИ
Компютърни архитектури ФМИ 229, дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 КИ
Сигнали и обработка на данни дистанционно
доц.Ст.Колев
3 КИ
Операционни системи ФМИ 01, дистанционно
гл.ас.Г.Георгиев
---
3 КИа, 3 КИб
Операционни системи ФМИ 309, дистанционно
К.Стоименова
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 КИ
Компютърни архитектури дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски
---
3 КИ
Електронни схеми и устройства - аналогова техника дистанционно
доц.Е. Владков
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
3 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник
3 КИ
Компютърни архитектури ФМИ 229, дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 КИ
Сигнали и обработка на данни дистанционно
доц.Ст.Колев
3 КИ
Операционни системи ФМИ 01, дистанционно
гл.ас.Г.Георгиев
---
3 КИа, 3 КИб
Операционни системи ФМИ 309, дистанционно
К.Стоименова
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
3 КИ
Компютърни архитектури дистанционно
гл.ас. Юри Цукровски
---
3 КИ
Електронни схеми и устройства - аналогова техника дистанционно
доц.Е. Владков
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Опт.а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 Опт
Очни болести дистанционно
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
---
4 Опт
Очни болести дистанционно, /
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
4 Опт
Хим на контактните лещи дистанционно, /
доц. Г.Георгиев
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 Опт
ОптПракт дистанционно, /
проф. А.Пашов
4 Опт
Контактни лещи I дистанционно
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Опт
Биомембрани и биосензори дистанционно
гл.ас. Л.Владимирова
---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОТОМОП дистанционно
гл.ас.Н.Димитров, ас. А.Цонев
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Опт.б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 Опт
Очни болести дистанционно
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
---
4 Опт
Очни болести дистанционно, /
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
4 Опт
Хим на контактните лещи дистанционно, /
доц. Г.Георгиев
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 Опт
ОптПракт дистанционно, /
проф. А.Пашов
4 Опт
Контактни лещи I дистанционно
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Опт
Биомембрани и биосензори дистанционно
гл.ас. Л.Владимирова
---
4 Опт.а, 4 Опт.б
ОТОМОП дистанционно
гл.ас.Н.Димитров, ас. А.Цонев
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
---
4 Ф
Астрофизика дистанционно
доц. Т.Велчев
--- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
4 ИФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ИФ
Обща метрология л
доц. Ив. Стефанов
ЛЛТ311
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
4 Ф, 4 ИФ, 4 АМГ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- ---
4 ЯТЯЕ
УЯТ дистанционно
гл.ас.М.Джонголов
--- --- --- ---
вторник ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ЯТЯЕ
Дозиметрия и лъчезащита дистанционно, /
проф. Пресиянов
---
4 ЯТЯЕ
Дозиметрия и лъчезащита дистанционно
проф. Пресиянов
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф, 4 АМГ, 4 ИФ, 4 ЯТЯЕ
ТСФ дистанционно
проф. В. Попов
---
4 ЯТЯЕ
УЯТ дистанционно
гл.ас.М.Джонголов
--- --- --- --- ---
петък --- ---
4 ЯТЯЕ
ИМЯТ дистанционно
доц.Ив.Христосков
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ФЛФ
ЛТ I дистанционно
доц.Ст.Куртев
---
4 ФЛФ
ОргОпт дистанционно
доц. Ст. Балушев
--- --- --- ---
сряда ---
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) дистанционно
проф. В. Попов
---
4 МФ, 4 ФЛФ
ТФ III (ТСФ) дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ФЛФ
ЕкспФ дистанционно
доц. Ив. Стефанов
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 МФ
Дозиметрия и лъчезащита дистанционно
проф. Пресиянов
---
4 МФ
Дозиметрия и лъчезащита дистанционно, /
проф. Пресиянов
--- --- --- --- ---
сряда ---
4 ФЛФ, 4 МФ
ТФ III (ТСФ) дистанционно
проф. В. Попов
---
4 МФ, 4 ФЛФ
ТФ III (ТСФ) дистанционно
проф. В. Попов
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 МФ
ЕМЯФМ дистанционно
гл.ас.Стр.Георгиев
---
4 МФ
ЕМЯФМ дистанционно
гл.ас.Стр.Георгиев
--- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- ---
4 ККТФ
Методи на квантовата механика дистанционно
доц.П.Иванов
---
4 ККТФ
ОФVIII дистанционно
проф.Г.Райновски
--- --- --- --- ---
вторник ---
4 ККТФ
ОФVII дистанционно
доц. П. Георгиев
---
4 ККТФ
ОФVIII дистанционно
гл.ас.Д.Кочева
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ККТФ
Статистическа физика дистанционно
доц. Д. Мърваков
---
4 ККТФ
ОФVIII дистанционно
проф.Г.Райновски
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 ККТФ
Статистическа физика дистанционно
доц. Д. Мърваков
4 ККТФ
Методи на квантовата механика дистанционно
доц.П.Иванов
---
4 ККТФ
ОФVII дистанционно
доц. П. Георгиев
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 УПН
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 КФЕ
ЦОС дистанционно
доц.Е. Владков
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
4 КФЕ
СМКТИ дистанционно
доц.Цв.Паунска
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 КФЕ
СМКТИ дистанционно
доц.Цв.Паунска
---
4 КФЕ
СМКТИ дистанционно
доц.Цв.Паунска
--- --- --- --- --- ---
петък
4 КФЕ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КИа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 122, дистанционно
С. Костадинова
--- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 200, дистанционно
доц.М.Найденов
--- --- ---
вторник ---
4 КИ
Вградени системи лФзФ, дистанционно
---
4 КИ
Вградени системи лФзФ, /, дистанционно
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 КИ
Високопроизводителни компютърни системи дистанционно
доц. П.Петков
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 КИб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 122, дистанционно
С. Костадинова
--- ---
4 КИ
Компютърна графика ФМИ 200, дистанционно
доц.М.Найденов
--- --- ---
вторник ---
4 КИ
Вградени системи лФзФ, дистанционно
---
4 КИ
Вградени системи лФзФ, /, дистанционно
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 КИ
Високопроизводителни компютърни системи дистанционно
доц. П.Петков
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
4 Nuclear&Part. Phys.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Химия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Химия
Физика дистанционно
доц. Хр.Илиев
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Биология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
Биология
Физика дистанционно
доц.З.Златанов
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ИХСМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
Обща физика Iч дистанционно
доц. Хр.Илиев
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
ЯХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
ИХСМ, ЯХ
Обща физика Iч дистанционно
доц. Хр.Илиев
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Екохимия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- ---
Екохимия
Физика дистанционно
гл.ас. Пл.Петков
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Екохимия
Физика дистанционно
гл.ас. Пл.Петков
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
КХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
КХ
Физика дистанционно
проф. В. Иванов
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
КХ
Физика дистанционно
проф. В. Иванов
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре

СУ"Св.Кл.Охридски"
Факултативен курс
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
понеделник ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, Факултативен курс
Увод в университетската математика дистанционно, /
доц. Е.Пенева
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 Ф, 1 ФЛФ, 1 МФ, 1 ИФ, 1 АМГ , 1 ЯТЯЕ, 1ФМ, 1 ККТФ в, Факултативен курс
Основни понятия в механиката дистанционно, /
гл. ас. М.Цеков
--- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Практически корейски език 1 част дистанционно
доц. Ирина Сотирова
---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативен курс
Корейско странознание дистанционно
доц. Ирина Сотирова
---
Разписът е съставен с помощта на FET 6.1.5 12.11.2021 15:06

нагоре