Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Летен семестър 2021-22, редовно обучение

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
1 Ф, 1 АМГ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
А301
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А209
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А201
--- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф
Молекулна физика пр
Б231
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика с, през седм.
ас. Т.Йорданов
Б302
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ с
Ст. Велков
А203
1 Ф
Вероятности и статистика пр
ас. Т.Йорданов
А403
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ККТФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
А301
---
1 ККТФ
МАФМП л
гл.ас.Ж.Петров
Б302
1 ККТФ
МАФМП с
Д. Георгиев
Б302
--- --- --- ---
вторник ---
1 ККТФ
МАФМП л
гл.ас.Ж.Петров
Б202
1 ККТФ
МАФМП с
Д. Георгиев
Б202
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А209
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 ККТФ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302
---
1 ККТФ
Комплексен анализ с
Ст. Велков
Б302
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
Молекулна физика пр
Б231
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ККТФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
А301
---
1 ККТФ
МАФМП л
гл.ас.Ж.Петров
Б302
1 ККТФ
МАФМП с
Д. Георгиев
Б302
--- --- --- ---
вторник ---
1 ККТФ
МАФМП л
гл.ас.Ж.Петров
Б202
1 ККТФ
МАФМП с
Д. Георгиев
Б202
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А209
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
1 ККТФ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302
---
1 ККТФ
Комплексен анализ с
Ст. Велков
Б302
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ККТФ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
А301
---
1 ККТФ
МАФМП л
гл.ас.Ж.Петров
Б302
1 ККТФ
МАФМП с
Д. Георгиев
Б302
--- --- --- ---
вторник ---
1 ККТФ
МАФМП л
гл.ас.Ж.Петров
Б202
1 ККТФ
МАФМП с
Д. Георгиев
Б202
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А209
1 АМГ б, 1 ККТФ в
Молекулна физика пр
Б228
--- --- ---
сряда --- ---
1 ККТФ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б302
---
1 ККТФ
Комплексен анализ с
Ст. Велков
Б302
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ
Комплексен анализ л
проф. Н.Витанов
А301
---
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
--- --- --- --- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А209
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 ФЛФ
УООУ II л, с, пр
гл.ас. Н. Горунски
ЛЛТ311
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- ---
петък --- --- ---
1 ФЛФ, 1 МФ в
Молекулна физика пр
Б231
1 Ф, 1 ФЛФ
Комплексен анализ с
Ст. Велков
А203
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
Б302
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
Б202
1 КФЕ, 4 ИФ
Увод в комуникациите л
доц. Е. Владков
А313
--- --- --- ---
четвъртък ---
2 КФЕ, 1 КФЕ
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А203
---
1 КФЕ, 2 КФЕ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
А403
--- --- --- --- --- --- ---
петък ---
1 КФЕ, 1 ФИ
КПрПрМ II пр
гл. ас. В.Вачков
А404
1 КФЕ
Основи на физ.ІІ пр
Б.Петков
А412
1 Опт., 1 КФЕ
Основи на физ.ІІ с
доц.Ст.Лишев
Б202
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
проф. Кр. Стефанов
ФМИ
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
доц. В. Симеонова
ФМИ
--- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
проф. Кр. Стефанов
ФМИ
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
доц. В. Симеонова
ФМИ
--- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ.ІІ с
М. Стоянова
Б302
--- --- ---
петък --- --- ---
1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ пр
М. Стоянова
А414
1 ФМ
Педагогика л, с
доц. Ил.Петкова
А518
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 АМГ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
1 Ф, 1 АМГ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 АМГ
ОАМГ л
доц. Р. Райкова
В60
---
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
1 АМГ
ОАМГ с
В63
--- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А209
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
Молекулна физика пр
Б228
--- ---
петък
ОАМГ пр
гл. ас. В.Данчовски
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 АМГ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
1 Ф, 1 АМГ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 АМГ
ОАМГ л
доц. Р. Райкова
В60
---
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
1 АМГ
ОАМГ с
В63
--- --- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А209
1 АМГ б, 1 ККТФ в
Молекулна физика пр
Б228
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
ОАМГ пр
гл. ас. М.Цеков
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
ОТИП пр
Б246
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А209
Молекулна физика пр
Б231
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
Б302
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика с, през седм.
ас. Т.Йорданов
Б302
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- ---
Вероятности и статистика пр
ас. Т.Йорданов
А401
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
1 ИФ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А303
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ИФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
Молекулна физика пр
Б231
---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А209
ОТИП пр
Б246
--- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
Б302
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика с, през седм.
ас. Т.Йорданов
Б302
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
1 ИФ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А303
Вероятности и статистика пр
ас. Т.Йорданов
А503
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ в
Вероятности и статистика пр
ас. Т.Йорданов
А503
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика л
доц. Цв.Велинов
А209
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
Молекулна физика с
ас. А.Цонев
А201
--- --- ---
вторник --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
Б302
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика с, през седм.
ас. Т.Йорданов
Б302
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
1 ЯТЯЕ
ОТИП пр
Б246
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ
Молекулна физика пр
Б231
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 МФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
---
1 МФ
Увод в Биолог. БФ 451
В. Нечева
--- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А209
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика с, през седм.
ас. Т.Йорданов
Б302
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 МФ а, 1 МФ б
Молекулна физика пр
Б228
1 МФ
Химия л
доц. Ал. Василев
А313
1 МФ а, 1 МФ б, 1 МФ в
Химия пр, през седм.
доц. Ал. Василев
ФХФ.
--- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 МФ а, 1 МФ б
Вероятности и статистика пр
ас. Т.Йорданов
А403
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 МФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
---
1 МФ
Увод в Биолог. БФ 451
В. Нечева
--- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А209
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика с, през седм.
ас. Т.Йорданов
Б302
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 МФ а, 1 МФ б
Молекулна физика пр
Б228
1 МФ
Химия л
доц. Ал. Василев
А313
1 МФ а, 1 МФ б, 1 МФ в
Химия пр, през седм.
доц. Ал. Василев
ФХФ.
--- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 МФ а, 1 МФ б
Вероятности и статистика пр
ас. Т.Йорданов
А403
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 МФ в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ в
Вероятности и статистика пр
ас. Т.Йорданов
А503
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
Молекулна физика с
доц. М. Георгиева
Б202
---
1 МФ
Увод в Биолог. БФ 451
В. Нечева
--- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
МАФМП с
гл. ас. Св. Георгиев
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
МАФМП л
гл. ас. Св. Георгиев
А205
---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
Молекулна физика л
доц. М. Георгиева
А209
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика л
доц. Ст.Лалковски
А205
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
Вероятности и статистика с, през седм.
ас. Т.Йорданов
Б302
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 МФ
Химия л
доц. Ал. Василев
А313
1 МФ а, 1 МФ б, 1 МФ в
Химия пр, през седм.
доц. Ал. Василев
ФХФ.
--- ---
петък --- --- ---
1 ФЛФ, 1 МФ в
Молекулна физика пр
Б231
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
ЦОХЧ л
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
--- ---
ЦОХЧ пр Опт. а БФ228/ Осн. физ.II ФзФ А412 през седм.
доц. Й. Глухчева
--- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А303
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
ОХО л
доц. Д. Ташева
А307
---
1 Опт.
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- --- --- ---
петък ---
ОХО пр., Оптл а , ФХФ 609/ Вълнова опт., ФзФ Б229 през седм.
ас. А. Алексиев
Б229
---
1 Опт., 1 КФЕ
Основи на физ.ІІ с
доц.Ст.Лишев
Б202
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
ЦОХЧ л
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
--- ---
1 Опт. б, 1 Опт. в
Осн. физ.II , Опт.б ,ФзФ А412 /ЦОХЧ пр , БФ228/ през седм.
гл. ас. Г.Добрев
А412
--- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А303
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
ОХО л
доц. Д. Ташева
А307
---
1 Опт.
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- --- --- ---
петък ---
Вълнова опт., Опт. б , ФзФ Б229/ ОХО пр., ФХФ 609/ през седм.
---
1 Опт., 1 КФЕ
Основи на физ.ІІ с
доц.Ст.Лишев
Б202
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Опт. в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
ЦОХЧ л
доц. В.Москова-Думанова
БФ 228
--- ---
1 Опт. б, 1 Опт. в
Осн. физ.II , Опт.б ,ФзФ А412 /ЦОХЧ пр , БФ228/ през седм.
гл. ас. Г.Добрев
А412
--- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 Опт.
ОАЧ л
гл. ас. Е. Павлова
А303
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
ОХО л
доц. Д. Ташева
А307
---
1 Опт.
Вълнова оптика л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Опт., 1 КФЕ
Основи на физ.ІІ с
доц.Ст.Лишев
Б202
Вълнова оптика пр
Б229
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КИ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
Б302
---
1 КИ а, 1 КИ б
Основи на физ.ІІ пр, през седм.
доц. Хр.Илиев, Б.Петков
А414
--- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
Б202
1 КИ
Химия с
гл. ас. Н.Зографов
А303
--- --- --- ---
четвъртък ---
1 КИ а, 1 КИ б
КПрПрМ II пр, през седм.
ас. Ст.Иванов
А403
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
---
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ.ІІ с
М. Стоянова
Б302
--- --- ---
петък --- ---
1 КИ
Химия л
доц. В. Тончев
А201
1 КИ а, 1 КИ б
ОТИП пр, през седм.
Б246
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 КИ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
Б302
---
1 КИ а, 1 КИ б
Основи на физ.ІІ пр, през седм.
доц. Хр.Илиев, Б.Петков
А414
--- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
Б202
1 КИ
Химия с
гл. ас. Н.Зографов
А303
--- --- --- ---
четвъртък ---
1 КИ а, 1 КИ б
КПрПрМ II пр, през седм.
ас. Ст.Иванов
А403
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
ОТИП л
доц. Й.Иванова
А301
---
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ.ІІ с
М. Стоянова
Б302
--- --- ---
петък --- ---
1 КИ
Химия л
доц. В. Тончев
А201
1 КИ а, 1 КИ б
ОТИП пр, през седм.
Б246
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 Nuclear & Particle Physics
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 Nuclear & Particle Physics
Calculus of a function of several real variables Lect.
Assoc. prof. К. Christov
В29б
---
1 Nuclear & Particle Physics
Probability and Statistics in Physics Lect., lab. exer.
Assist. prof. М. Dzhongolov
А503
--- --- --- ---
вторник ---
1 Nuclear & Particle Physics
Molecular physics Lect.
Assoc. prof. P. Georgiev
А311
1 Nuclear & Particle Physics
Calculus of a function of several real variables Lect.
Assoc. prof. К. Christov
А311
---
1 Nuclear & Particle Physics
Calculus of a function of several real variables Sem.
Assoc. prof. К. Christov
А311
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Nuclear & Particle Physics
Molecular physics Sem.
Assoc. prof. P. Georgiev
А311
1 Nuclear & Particle Physics
Object-oriented programming Lect.
Assoc. prof. B. Pavlov
А315
1 Nuclear & Particle Physics
Laboratory exercises in Molecular physics lab. exer.
Assoc. prof. K. Stoichkova
Б231
--- --- --- --- ---
петък ---
1 Nuclear & Particle Physics
Calculus of complex functions Lect., Sem.
Assoc. prof. К. Christov
В44
---
1 Nuclear & Particle Physics
Object-oriented programming Sem.
Assoc. prof. B. Pavlov
А503
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II л
гл. ас. Д.Недановски
Б302
---
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
проф. Кр. Стефанов
ФМИ
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
доц. В. Симеонова
ФМИ
--- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ л
проф. В. Иванов
А205
---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
Пр.Мат II с
гл. ас. Ал. Стефанов
Б202
--- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. л
проф. Кр. Стефанов
ФМИ
1 ФМ, 1 ФИ
Увод в прогр. с
доц. В. Симеонова
ФМИ
--- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ
ВФС л, с
проф. В. Иванов
А205
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КИ
Основи на физ.ІІ с
М. Стоянова
Б302
--- --- ---
петък ---
1 КФЕ, 1 ФИ
КПрПрМ II пр
гл. ас. В.Вачков
А404
1 ФМ, 1 ФИ
Основи на физ.ІІ пр
М. Стоянова
А414
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
1 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 УПНОСО
Зоология л
гл. ас. Сл. Георгиева, доц. В. Белов
---
1 УПНОСО
Зоология пр
гл. ас. Сл. Георгиева, доц. В. Белов
---
1 УПНОСО
Физиология на растенията л, пр
доц. Г. Чанева, гл. ас. Д. Петрова
БФ 333
--- --- --- ---
вторник ---
1 УПНОСО
Ботаника л
доц. М.Стефанова, доц. А. Тошева, доц. Б. Узунов
1 УПНОСО
Ботаника пр
доц. М.Стефанова, доц. А. Тошева, доц. Б. Узунов
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
1 УПНОСО
Неорганична химия л
---
1 УПНОСО
Неорганична химия пр
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 УПНОСО
Молекулна физика и термодинамика л
доц. М.Гайдарова
А518
1 УПНОСО
Молекулна физика и термодинамика пр
доц. М.Гайдарова
А518
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
А307
2 Ф
Частни диференциални уравнения л
доц. П. Недкова
А201
---
2 Ф
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
2 Ф
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А311
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 Ф
ЛП:Електр. у-ва пр
гл.ас.М.Илиев
А406
2 Ф
ЛП:Оптика пр
ас. К. Генков
Б229
--- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302
---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика с
гл. ас. Нено Тодоров
Б302
2 Ф, 2 АМГ
ПИФ л, с
доц. Цв.Велинов
Б302
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 Опт.
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А301
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
гл.ас. П. Николов
А311
---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В60
2 ККТФ
ТМ с
гл. ас. Цв. Вецов
В44
--- --- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
А307
2 ККТФ
СИФ л
доц. П. Петков
А503
2 ККТФ
СИФ пр
доц. П. Петков
А503
---
2 ККТФ
ТМ л
доц. П. Иванов
В60
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
2 ККТФ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
---
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения с
ас. П. Славов
А311
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика л
проф. М. Абрашев
Б302
---
2 Ф, 2 ККТФ
Оптика с
гл. ас. Нено Тодоров
Б302
2 ККТФ
Частни диференциални уравнения л
гл.ас. П. Николов
А303
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ТФ I (МиЕД) л
гл. ас. Д.Арнаудов
А313
2 МФ, 2 ФЛФ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
2 ФЛФ
ОРЕ пр
гл.ас.М.Илиев
А501
--- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ II с
гл.ас.К.Стайков
А201
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
3 ККТФ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ОФVI/ОЕ/ОРЕ л
доц. Н.Джерманова
А313
2 ФЛФ, 2 МФ
ТФ I (МиЕД) с
гл. ас. Д.Арнаудов
А201
--- --- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
Оптика л
гл. ас. Нено Тодоров
А301
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ II л
доц. Е. Грънчарова
А201
2 ФЛФ, 2 МФ
Оптика с
ас. К. Генков
А201
--- --- --- ---
петък --- ---
2 ФЛФ
УФКМ л
проф. Е. Вълчева
Б316
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 КФЕ
ЕМ л
проф. А.Драйшу
каб
---
2 КФЕ
Пр.Мат IV л
гл. ас. Д.Недановски
А311
--- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 КФЕ
ЕМ с
гл. ас. А. Гайдарджиев
каб
2 КФЕ
ЕМ л
проф. А.Драйшу
каб
---
2 КФЕ
ЛП: ЕМ пр
ас. А. Зяпков
А306
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 КФЕ, 1 КФЕ
Инф. технологии л
проф. Ст.Русев
А203
---
1 КФЕ, 2 КФЕ
Инф. технологии с
ас. А.Цонев
А403
2 КФЕ
Пр.Мат IV с
гл. ас. Ал. Стефанов
Б316
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
Комуник. технологии л
доц. Е. Владков
каб
2 КФЕ
Комуник. технологии с, пр
доц. Е. Владков
каб
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 АМГ
Уводен курс Метеорология л
доц. Н.Рачев , доц. Р.Димитрова
В60
2 АМГ
Уводен курс Метеорология с
гл. ас. В.Данчовски
В60
---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
ММИФ:ДУ л
доц. Г.Гюлчев
А313
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
Оптика с
ас. К. Генков
А313
--- --- --- ---
сряда --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
ММИФ:ДУ с
ас. П. Славов
А307
---
2 ЯТЯЕ, 2 АМГ
ЛП:Оптика пр
ас. К. Генков, гл. ас. Д. Цанков
Б229
2 АМГ
ПИФ пр
ас. А.Цонев
А401
--- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
Оптика л
гл. ас. Нено Тодоров
А301
--- ---
2 Ф, 2 АМГ
ПИФ л, с
доц. Цв.Велинов
Б302
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 Опт.
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А301
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
ПИФ л
доц. П. Петков
Б302
---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Интегрална електр. л
доц. Е. Владков
Б428
2 ИФ
ЛП:Оптика пр
Б229
--- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
ММИФ:ДУ л
доц. Г.Гюлчев
А313
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
Оптика с
ас. К. Генков
А313
--- --- --- ---
сряда --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
ММИФ:ДУ с
ас. П. Славов
А307
---
2 ИФ
ПИФ пр
гл.ас.М.Джонголов
А403
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
Оптика л
гл. ас. Нено Тодоров
А301
---
2 ИФ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл.ас. Ю. Цукровски
А408
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 Опт.
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А301
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
ПИФ л
доц. П. Петков
Б302
---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
Интегрална електр. л
доц. Е. Владков
Б428
--- --- --- --- ---
вторник ---
2 ЯТЯЕ
ПИФ пр
гл.ас.М.Джонголов
А403
---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
ММИФ:ДУ л
доц. Г.Гюлчев
А313
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
Оптика с
ас. К. Генков
А313
--- --- --- ---
сряда --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
ММИФ:ДУ с
ас. П. Славов
А307
---
2 ЯТЯЕ, 2 АМГ
ЛП:Оптика пр
ас. К. Генков, гл. ас. Д. Цанков
Б229
2 ЯТЯЕ
ЛП: Интегрална електр. пр
гл.ас. Ю. Цукровски
А408
--- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
Оптика л
гл. ас. Нено Тодоров
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ТФ I (МиЕД) л
гл. ас. Д.Арнаудов
А313
2 МФ, 2 ФЛФ
ЛП:Оптика пр
гл. ас. Д. Цанков
Б229
---
2 УПНОСО, 3 УПНОСО, 2 МФ
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А307
--- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ II с
гл.ас.К.Стайков
А201
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 МФ
Основи на електрониката пр
гл.ас.М.Илиев
А501
---
3 ККТФ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ОФVI/ОЕ/ОРЕ л
доц. Н.Джерманова
А313
2 ФЛФ, 2 МФ
ТФ I (МиЕД) с
гл. ас. Д.Арнаудов
А201
--- --- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
Оптика л
гл. ас. Нено Тодоров
А301
---
2 ФЛФ, 2 МФ
ММ II л
доц. Е. Грънчарова
А201
2 ФЛФ, 2 МФ
Оптика с
ас. К. Генков
А201
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 Опт.
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А307
2 Опт.
Оптика на окото 2 с
гл. ас. Ив. Божинова
Б202
---
2 Опт.
Радиометрия и фотометрия л
доц.Сн.Йорданова
А309
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт.
АФО л
доц. Д.Филипова
В15
---
Оптика на окото 2 пр
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ
---
2 Опт.
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В15
2 Опт.
Радиометрия и фотом. Б229 / Изт. на светлина ЛЛТ 204 пр, през седм.
доц. К.Кирилов, гл.ас. Н. Горунски
Б229
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 Опт.
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А301
--- ---
петък --- ---
2 Опт.
Основи на биофизиката пр, през седм.
доц. К.Стоичкова
Б228
2 Опт.
Оптом. изм. Опт. а + Опт. в-I / Опт. б + Опт. в-II пр, през седм.
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 Опт.
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А307
2 Опт.
Оптика на окото 2 с
гл. ас. Ив. Божинова
Б202
Оптика на окото 2 пр
гл. ас. Ив. Божинова
В22
2 Опт.
Радиометрия и фотометрия л
доц.Сн.Йорданова
А309
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт.
АФО л
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ
---
2 Опт.
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В15
2 Опт.
Радиометрия и фотом. Б229 / Изт. на светлина ЛЛТ 204 пр, през седм.
доц. К.Кирилов, гл.ас. Н. Горунски
Б229
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 Опт.
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А301
--- ---
петък --- ---
2 Опт.
Основи на биофизиката пр, през седм.
доц. К.Стоичкова
Б228
2 Опт.
Оптом. изм. Опт. а + Опт. в-I / Опт. б + Опт. в-II пр, през седм.
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт. в-I
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 Опт.
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А307
2 Опт.
Оптика на окото 2 с
гл. ас. Ив. Божинова
Б202
---
2 Опт.
Радиометрия и фотометрия л
доц.Сн.Йорданова
А309
2 Опт. в-I, 2 Опт. в-II
Оптика на окото 2 пр
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт.
АФО л
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ
---
2 Опт.
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В15
2 Опт.
Радиометрия и фотом. Б229 / Изт. на светлина ЛЛТ 204 пр, през седм.
доц. К.Кирилов, гл.ас. Н. Горунски
Б229
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 Опт.
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А301
--- ---
петък --- ---
2 Опт.
Основи на биофизиката пр, през седм.
доц. К.Стоичкова
Б228
2 Опт.
Оптом. изм. Опт. а + Опт. в-I / Опт. б + Опт. в-II пр, през седм.
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Опт. в-II
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 Опт.
Основи на биофизиката л
доц. К.Стоичкова
А307
2 Опт.
Оптика на окото 2 с
гл. ас. Ив. Божинова
Б202
---
2 Опт.
Радиометрия и фотометрия л
доц.Сн.Йорданова
А309
2 Опт. в-I, 2 Опт. в-II
Оптика на окото 2 пр
гл. ас. Ив. Божинова
В22
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт.
АФО л
доц. Д.Филипова
В15
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
Източници на светлина л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ
---
2 Опт.
Оптика на окото 2 л
проф. А.Пашов
В15
2 Опт.
Радиометрия и фотом. Б229 / Изт. на светлина ЛЛТ 204 пр, през седм.
доц. К.Кирилов, гл.ас. Н. Горунски
Б229
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 Опт.
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А301
--- ---
петък --- ---
2 Опт.
Основи на биофизиката пр, през седм.
доц. К.Стоичкова
Б228
2 Опт.
Оптом. изм. Опт. а + Опт. в-I / Опт. б + Опт. в-II пр, през седм.
ас. Н.Пеев
А519
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КИ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 КИ
Полупроводникови елементи л
проф. Ст.Русев
А203
---
2 КИ а, 2 КИ б
ПП елем. А 014, пр/ЕСУ -цифр. техн. А408 през седм.
ас. А. Зяпков, гл.ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 КИ
ТТМ л
проф. Е. Вълчева
А313
---
2 КИ
Оптоелектр. прибори л
доц. К.Кирилов
А201
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 КИ
ЕСУ -цифр. техн. л
доц. Е. Владков
Б428
--- --- --- --- ---
петък --- --- ---
2 КИ а, 2 КИ б
Оптоелектр. прибори пр, през седм.
ст.преп. М.Ванков
А108
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 КИ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 КИ
Полупроводникови елементи л
проф. Ст.Русев
А203
---
2 КИ а, 2 КИ б
ПП елем. А 014, пр/ЕСУ -цифр. техн. А408 през седм.
ас. А. Зяпков, гл.ас. Ю. Цукровски
А408
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 КИ
ТТМ л
проф. Е. Вълчева
А313
---
2 КИ
Оптоелектр. прибори л
доц. К.Кирилов
А201
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 КИ
ЕСУ -цифр. техн. л
доц. Е. Владков
Б428
--- --- --- --- ---
петък --- --- ---
2 КИ а, 2 КИ б
Оптоелектр. прибори пр, през седм.
ст.преп. М.Ванков
А108
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 Nuclear & Particle Physics
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 Nuclear & Particle Physics
Partial Differntial Equations Lect.
Assoc. prof. P. Nedkova
каб. В41
2 Nuclear & Particle Physics
Partial Differntial Equations Sem.
Assoc. prof. P. Nedkova
каб. В41
---
2 Nuclear & Particle Physics
Theoretical mechanics Lect., Sem.
Assist. prof. D. Arnaudov
А203
2 Nuclear & Particle Physics
Programming and Computational Physics Lect.
Assoc. prof. V. Kozuharov
Б316
--- --- ---
вторник ---
2 Nuclear & Particle Physics
Optics Lect., Sem.
Assoc. prof. V. Atanasov
Б316
2 Nuclear & Particle Physics
Laboratory exercises in Optics lab. exer.
Assist. prof. K.Genkov
Б229
---
2 Nuclear & Particle Physics
Programming and Computational Physics lab. exer.
Assist. prof. M. Naydenov
А503
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 Nuclear & Particle Physics
Theoretical mechanics Lect., Sem.
Assist. prof. D. Arnaudov
В44
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
2 Nuclear & Particle Physics
Optics Lect.
Assoc. prof. V. Atanasov
А203
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
2 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 УПНОСО
Физиология на животните и човека л
гл. ас. М. Мишонова
БФ 158
2 УПНОСО
Физиология на животните и човека с, през седм.
гл. ас. М. Шкодрова
БФ 113
---
2 УПНОСО, 3 УПНОСО, 2 МФ
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А307
--- --- ---
вторник ---
2 УПНОСО
Оптика и атомна физика л
доц. И. Русинов
А518
2 УПНОСО
ИКТ в ОРДС л
гл. ас. Ив. Коцева
А518
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 УПНОСО
Оптика и атомна физика с, пр
М. Стоянова
2 УПНОСО
ИКТ в ОРДС пр
гл. ас. Ив. Коцева
---
2 УПНОСО
Органична химия 2 л ФХФ 219
доц. Ст. Стоянов
2 УПНОСО
Органична химия 2 пр
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 Ф
Физика на кондензираната материя л
доц. П. Георгиев
Б216
3 Ф
Квантова механика л
доц. Ц.Иванов
каб
3 Ф
Квантова механика с
ас. П. Славов
каб
--- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 Ф
Квантова механика л
доц. Ц.Иванов
каб
3 Ф
Физика на кондензираната материя с, през седм.
И. Асенова
каб
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 Ф
Физика на кондензираната материя л
доц. П. Георгиев
Б216
---
3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
гл.ас.Д.Кочева
А317
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл.ас.Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 Ф
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
3 ККТФ
ЕДНС л
доц. А.Рангелов
А201
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
3 ККТФ
Основи на квантовата механика с
гл.ас. Л. Симеонов
А311
--- --- ---
вторник ---
3 ККТФ
Термодинамика с
Виктор Данчев
А313
3 ККТФ
ЕДНС с
доц. А.Рангелов
В44
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 ККТФ
Термодинамика л
доц. Д. Мърваков
А303
---
3 ККТФ, 2 МФ, 2 ФЛФ
ОФVI/ОЕ/ОРЕ л
доц. Н.Джерманова
А313
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ККТФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 КФЕ
Сигнали и системи л
доц.Ст.Колев
Б428
3 КФЕ
Сигнали и системи с
доц.Ст.Колев
Б428
---
3 КФЕ
Антенни системи и технологии л
доц. Ж.Кисьовски
Б234а
--- --- --- --- ---
вторник ---
3 КФЕ
Физична електроника 2 л
проф. Ст.Русев
Б216
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 КФЕ
ЛП: Сигнали и системи пр
гл.ас. Ю. Цукровски
А408
3 КФЕ
Антенни системи и технологии пр
ас. Ст.Иванов
А501
---
3 КФЕ
Мобилни и сателитни комуникации л
д-р Хр. Йорданов
Б316
3 КФЕ
Мобилни и сателитни комуникации с
д-р Хр. Йорданов
Б316
3 КФЕ
Мобилни и сателитни комуникации пр
д-р Хр. Йорданов
Б316
--- ---
четвъртък ---
3 КФЕ
КМПКУ пр
гл. ас. В.Вачков
А404
---
3 КФЕ
Физична електроника 2 пр
---
3 КФЕ
Антенни системи и технологии с, през седм.
гл. ас. В.Вачков
А404
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 ФИ
Квантова физика л
гл. ас. Г.Ванкова
3 ФИ
Квантова физика л
гл. ас. Г.Ванкова
---
3 ФИ
МТУЕФ пр
гл.ас. Хр. Андреева
каб. А 515
--- --- --- --- ---
вторник ---
3 ФИ
МТУЕФ л
гл.ас. Хр. Андреева
каб. А 515
---
3 ФИ
Училищен курс по Информатика л
доц. Н.Николова
ФМИ 403
3 ФИ
Информационни системи (бази от данни) л , ФМИ
доц. М. Добрева
ФМИ 120
3 ФИ
Информационни системи (бази от данни) с, ФМИ
доц. М. Добрева
ФМИ 222
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 ФИ
Училищен курс по Информатика пр
гл.ас.Ф.Петров
ФМИ 403
---
3 ФИ
МО: РФЗ л
доц. М.Гайдарова
3 ФИ
МО: РФЗ с
доц. М.Гайдарова
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 ФИ
ЛП:АЯФ пр
гл.ас.Д.Кочева
А317
3 ФИ
Квантова физика с
гл. ас. Г.Ванкова
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Астрофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Обща Aстрофизика с
В63
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
Обща Aстрофизика л
доц. Т.Велчев
В60
--- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика с
гл.ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда --- --- ---
Обща Aстрофизика пр, през седм.
В63
---
3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
гл.ас.Д.Кочева
А317
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл.ас.Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 АМГ
Изборни курсове
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Метеорология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика с
гл.ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда ---
Обща Метеорология II л
доц. Г.Герова , доц. Р.Димитрова
В67
Обща Метеорология II с, пр
гл. ас. В.Данчовски
В67
---
3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
гл.ас.Д.Кочева
А317
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл.ас.Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 АМГ
Изборни курсове
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 АМГ - Геофизика
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
--- --- --- --- --- ---
вторник
Обща Геофизика II с, през седм.
доц. Р. Райкова
В63
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика с
гл.ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда ---
Обща Геофизика II пр, през седм.
гл. ас. Г.Георгиева
В60
Обща Геофизика II л
доц. Р. Райкова
В60
---
3 Ф, 3 АМГ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
гл.ас.Д.Кочева
А317
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл.ас.Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 АМГ
Изборни курсове
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
3 ИФ, 3 МФ
ФАЯЕЧ с
доц. М.Богомилов
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
3 ИФ
Физическо материалознание л, с
доц. Р.Бездушний
Б216
--- --- ---
вторник --- --- ---
3 ИФ
ФАЯЕЧ л
проф. В. Русанов
А303
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика с
гл.ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда --- ---
3 ИФ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
гл.ас.Д.Кочева
А317
---
3 ИФ, 4 ФЛФ
СЕМ пр, /
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 ИФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
3 ИФ, 4 ИФ
Изборни курсове
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
3 ЯТЯЕ
ЛП: ФАЯЕЧ пр
гл.ас.Д.Кочева
А317
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
3 ЯТЯЕ
Неутронна физика л
доц. В. Семкова
Б335
--- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ л
проф. Г.Райновски
А315
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика л
проф. Н.Витанов
А301
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
Основи на квантовата механика с
гл.ас. Л. Симеонов
А307
--- --- --- ---
сряда --- ---
3 ЯТЯЕ
Физика на ядрените реактори л
доц. Ив.Христосков
Б335
3 ЯТЯЕ
Физика на ядрените реактори с
доц. Ив.Христосков
Б335
---
3 ЯТЯЕ
Неутронна физика с
ас. Т.Йорданов
Б335
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
ФАЯЕЧ с, през седм.
гл.ас.Д.Кочева
А315
--- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ЯТЯЕ, 4 ЯТЯЕ
Изборни курсове
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 МФ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 МФ
Акустични методи в медицината л
доц. Цв.Велинов
А303
3 ИФ, 3 МФ
ФАЯЕЧ с
доц. М.Богомилов
А315
---
3 МФ
Инф. технологии л
доц. Б.Павлов
А315
Инф. технологии пр
доц. Б.Павлов
А403
--- --- ---
вторник --- --- ---
ЛП: ФАЯЕЧ пр, през седм.
гл.ас.Д.Кочева
А317
---
3 МФ
Акустични методи в медицината пр, през седм.
доц. Цв.Велинов
--- --- --- --- ---
сряда ---
3 МФ
Увод в биофизиката л
гл. ас. Е. Павлова
А203
3 МФ
ФАЯЕЧ л
доц. М.Богомилов
А315
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 МФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 МФ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 МФ
Акустични методи в медицината л
доц. Цв.Велинов
А303
3 ИФ, 3 МФ
ФАЯЕЧ с
доц. М.Богомилов
А315
---
3 МФ
Инф. технологии л
доц. Б.Павлов
А315
--- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- ---
3 МФ
Акустични методи в медицината пр, през седм.
доц. Цв.Велинов
ЛП: ФАЯЕЧ пр
гл.ас.Д.Кочева
А317
--- ---
сряда ---
3 МФ
Увод в биофизиката л
гл. ас. Е. Павлова
А203
3 МФ
ФАЯЕЧ л
доц. М.Богомилов
А315
---
Инф. технологии пр
доц. Б.Павлов
А503
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 МФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Опт. a
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 Опт.
Кл.Рефр 2 л
доц Хр. Виденова, ас. М. Драгомирова
В15
--- --- ---
вторник ---
3 Опт.
КМиОбрД л, пр
доц. Г.Георгиев, гл. ас. Гергана Алексиева
А521
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Кл.Рефр 2 пр
Б1
---
3 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл.ас. Цветалин Тотев
А309
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Опт.
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък --- ---
3 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
А309
---
3 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
Кл.Рефр 2 пр
ас. М. Драгомирова
Б2
3 Опт.
Кл.Рефр 2 л
доц Хр. Виденова, ас. М. Драгомирова
В15
--- --- ---
вторник ---
3 Опт.
КМиОбрД л, пр
доц. Г.Георгиев, гл. ас. Гергана Алексиева
А521
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 Опт.
Психофизика и психология на зрителния процес л
гл.ас. Цветалин Тотев
А309
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 Опт.
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък --- ---
3 Опт.
Инф. на окото л
доц. Ив. Николова
А309
---
3 Опт.
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
доц. Ст. Балушев
А309
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л
доц. Д. Мърваков
каб. А 508
3 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л
доц. Д. Мърваков
каб. А 508
---
3 ФМ
Математическо моделиране л
гл. ас. Ив. Коцева
3 ФМ
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) с
Виктор Данчев
--- --- ---
вторник --- --- ---
3 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент пр
гл.ас. Хр. Андреева
каб. А 515
---
3 ФМ
Методика и техника на учебния експеримент л
гл.ас. Хр. Андреева
каб. А 515
3 ФМ
Математическо моделиране пр
гл. ас. Ив. Коцева
--- ---
сряда ---
3 ФМ
Астрономия л
гл. ас. Ева Божурова
3 ФМ
Астрономия с
гл. ас. Ева Божурова
---
3 ФМ
Училищен курс по математика л
3 ФМ
Училищен курс по математика с
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ФМ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 КИ а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 КИ, 4 КФЕ
МТМУ / МБТ л
д-р Н. Нешев
А410
3 КИ
Сензори л
д-р М.Митов
Б428
--- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 КИ
Компютърни мрежи л, ФМИ 229
доц. Ст. Димитров
3 КИ
Компютърни мрежи пр, ФМИ 229
Борис Зографов
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 КИ, 4 КФЕ
МТМУ / МБТ с
д-р Н. Нешев
А410
3 КИ а, 3 КИ б
Микропроцесори и микроконтролери пр, през седм.
гл. ас. В.Вачков
А404
3 КИ
Микропроцесори и микроконтролери л
гл. ас. В.Вачков
А404
3 КИ
Сензори пр, през седм.
д-р М.Митов
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 КИ
Изборни курсове
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 КИ б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 КИ, 4 КФЕ
МТМУ / МБТ л
д-р Н. Нешев
А410
3 КИ
Сензори л
д-р М.Митов
Б428
--- ---
вторник --- --- --- --- ---
3 КИ
Компютърни мрежи л, ФМИ 229
доц. Ст. Димитров
3 КИ
Компютърни мрежи пр, ФМИ 229
Борис Зографов
--- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 КИ, 4 КФЕ
МТМУ / МБТ с
д-р Н. Нешев
А410
3 КИ а, 3 КИ б
Микропроцесори и микроконтролери пр, през седм.
гл. ас. В.Вачков
А404
3 КИ
Микропроцесори и микроконтролери л
гл. ас. В.Вачков
А404
3 КИ
Сензори пр, през седм.
д-р М.Митов
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 КИ
Изборни курсове
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 Nuclear & Particle Physics
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 Nuclear & Particle Physics
Nuclear Electronics lab. exer.
Assoc. prof. I. Rusinov
---
3 Nuclear & Particle Physics
Nuclear Physics Lect.
Assoc. prof. K. Gladnishki
3 Nuclear & Particle Physics
Lab. exer. Nuclear Physics lab. exer.
Assist. prof. D.Kocheva
А317
--- --- ---
вторник ---
3 Nuclear & Particle Physics
Nuclear Reactions Lect.
Assoc. prof. M. Bogomilov
---
3 Nuclear & Particle Physics
Detectors of Ionizing Radiation Lect.
Assoc. prof. Kr.Mitev
3 Nuclear & Particle Physics
Functional analysis
М. Naydenov
Б316
--- --- --- ---
сряда ---
3 Nuclear & Particle Physics
Nuclear Electronics Lect.
Assoc. prof. I. Rusinov
---
3 Nuclear & Particle Physics
Detectors of Ionizing Radiation Sem.
Assoc. prof. Kr.Mitev
3 Nuclear & Particle Physics
Nuclear Physics Sem.
Assist. prof. М. Dzhongolov
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
3 УПНОСО
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
3 УПНОСО
МОХ л ФХФ 219
доц. М.Кирова, доц. Е. Бояджиева
---
3 УПНОСО
МОХ л,с ФХФ 219
доц. М.Кирова, доц. Е. Бояджиева
---
2 УПНОСО, 3 УПНОСО, 2 МФ
Английски език с
ст.преп. Р.Радкова
А307
--- --- ---
вторник ---
3 УПНОСО
МОБ л
доц. К. Йотовска, доц. Асенова
БФ 438
3 УПНОСО
МОБ л, с
доц. Райчева, доц. Хаджиали
БФ 438
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 УПНОСО
МОФА л А507
гл.ас.В.Димова
3 УПНОСО
МОФА л,с А507
гл.ас.В.Димова
---
3 УПНОСО
МОБ-хоспетиране практикум-вън сг
доц. Хаджиали
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
3 УПНОСО
МОХ-хоспетиране практикум-вън сг
Нина Маркова
3 УПНОСО
МОФА-хоспетиране практикум-вън сг
М. Стоянова
---
3 УПНОСО
Екология л, с
доц. Ив. Трайков
БФ 246
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Ф
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 Ф
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
4 Ф
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ККТФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 ККТФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
4 ККТФ
КТПКИ л, с
гл. ас. Цв. Вецов
А203
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 ККТФ
Теоретична астрофизика л
доц. П. Недкова
В44
---
4 ККТФ
КТПКИ л, с
гл. ас. Цв. Вецов
В44
--- --- --- --- ---
петък ---
4 ККТФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФЛФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ФЛФ
Основи на нелинейната оптика л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
4 ФЛФ
Основи на нелинейната оптика л
доц. Ив.Стефанов
ЛЛТ
---
3 ИФ, 4 ФЛФ
СЕМ пр, /
доц. Цв.Велинов
Б320
--- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 ФЛФ
Фотоволтаични у-ва и с-ми л
доц. Иван Бъчваров
ЛЛТ 303
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ФЛФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 КФЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 КИ, 4 КФЕ
МТМУ / МБТ л
д-р Н. Нешев
А410
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 КИ, 4 КФЕ
МТМУ / МБТ с
д-р Н. Нешев
А410
---
4 КФЕ
Микровълнова и безжична техника пр, през седм.
инж. Валда Левчева
А410
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 КФЕ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
4 КФЕ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ФИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 АМГ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- ---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 АМГ
Физика на кондензираната материя л, с
доц. Г.Цуцуманова
Б216
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 АМГ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ИФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- ---
1 КФЕ, 4 ИФ
Увод в комуникациите л
доц. Е. Владков
А313
--- --- --- ---
четвъртък ---
4 ИФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
3 ИФ, 4 ИФ
Изборни курсове
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ЯТЯЕ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 ЯТЯЕ
Теория на ядрото л
гл.ас.М.Джонголов
Б335
---
4 ЯТЯЕ
Експериментална ядрена физика л
проф. В. Русанов
--- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ЯТЯЕ
Ядрен горивен цикъл л
гл. ас. Н. Петров
Б335
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
4 ЯТЯЕ
Експериментална ядрена физика пр
проф. В. Русанов
---
4 ЯТЯЕ
Експериментална ядрена физика пр
проф. В. Русанов
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
3 ЯТЯЕ, 4 ЯТЯЕ
Изборни курсове
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 МФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- ---
4 МФ
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината с
доц. П. Петков
А315
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
4 МФ
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината л
доц. П. Петков
А315
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 МФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
4 МФ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт. а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 Опт.
Очна фармакология л
доц. Милка .Милева
А309
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Контактни лещи II пр
ас. М. Драгомирова
Б2
--- --- --- --- ---
4 Опт.
Първа помощ. пр, през седм.
доц Хр. Виденова
А309
--- --- ---
четвъртък ---
4 Опт.
Контактни лещи II л, през седм.
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
А309
--- --- ---
Практика Оптометрия пр
К. Савов
Б1
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт. б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 Опт.
Очна фармакология л
доц. Милка .Милева
А309
---
Практика Оптометрия пр
ас. М. Драгомирова
Б1
--- ---
сряда --- --- --- ---
Контактни лещи II пр
ас. М. Драгомирова, А.Коева
Б2
--- --- ---
4 Опт.
Първа помощ. пр, през седм.
доц Хр. Виденова
А309
--- --- ---
четвъртък ---
4 Опт.
Контактни лещи II л, през седм.
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
А309
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 Опт. в
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
Практика Оптометрия пр
А.Коева
Б1
--- ---
вторник --- ---
4 Опт.
Очна фармакология л
доц. Милка .Милева
А309
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
Контактни лещи II пр
А.Коева
Б2
---
4 Опт.
Първа помощ. пр, през седм.
доц Хр. Виденова
А309
--- --- ---
четвъртък ---
4 Опт.
Контактни лещи II л, през седм.
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
А309
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 ФМ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък ---
4 ФМ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
4 КИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
петък ---
4 КИ
Изборни курсове л+с+пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Химия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Химия
Физика л
доц. Хр.Илиев
Б202
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ИХСМ+ЯХ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
ИХСМ+ЯХ
Физика л
доц. Хр.Илиев
А203
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Биотехнологии
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
Биотехнологии
Физика л
доц. Я. Шопов
А209
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
Биотехнологии
Физика л
доц. Я. Шопов
А205
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Молекулярна биология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Молекулярна биология
Физика л
доц. Пл. Петков
А207
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЕООС
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
ЕООС
Физика л
доц. З.Златанов
А301
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Фармация
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
Фармация
Физика л
доц. Пл. Петков
А205
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Фармация-eng
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- ---
Фармация-eng
Физика л
доц. Пл. Петков
А203
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ХИ+ХА
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
ХИ+ХА
Физика л
гл. ас. Д. Лютов
Б316
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Биология и химия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
Биология и химия
Физика л
гл. ас. Г.Гоев
А307
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БМУР
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
БМУР
Физика л
доц. З.Златанов
А201
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Геология
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
Геология, Геология и природни науки
Физика л
доц. З.Златанов
А203
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Геология и природни науки
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
Геология, Геология и природни науки
Физика л
доц. З.Златанов
А203
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Факултативни курсове
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 2 част
Парк Сън Юнг
А203
---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Практически корейски език 2 част
Парк Сън Юнг
А203
---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре