Име на институцията: СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Коментари: Летен семестър 2021-22, редовно обучение

Съдържание

 

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб. А 508
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 ФМ
доц. Д. Мърваков
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л
3 ФМ
доц. Д. Мърваков
ТФ: (КвМ,ТД,СФ) л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб. А 515
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
3 ФИ
гл.ас. Хр. Андреева
МТУЕФ пр
--- --- --- --- ---
вторник ---
3 ФИ
гл.ас. Хр. Андреева
МТУЕФ л
3 ФМ
гл.ас. Хр. Андреева
Методика и техника на учебния експеримент пр
---
3 ФМ
гл.ас. Хр. Андреева
Методика и техника на учебния експеримент л
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб. В41
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. P. Nedkova
Partial Differntial Equations Lect.
2 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. P. Nedkova
Partial Differntial Equations Sem.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А108
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- ---
2 КИ а, 2 КИ б
ст.преп. М.Ванков
Оптоелектр. прибори пр, през седм.
--- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А112
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А201
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
3 ККТФ
доц. А.Рангелов
ЕДНС л
--- --- --- ---
1 Ф, 1 ЯТЯЕ
ас. А.Цонев
Молекулна физика с
--- --- ---
вторник --- --- ---
2 Ф
доц. П. Недкова
Частни диференциални уравнения л
2 ФЛФ, 2 МФ
гл.ас.К.Стайков
ММ II с
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 КИ
доц. К.Кирилов
Оптоелектр. прибори л
2 ФЛФ, 2 МФ
гл. ас. Д.Арнаудов
ТФ I (МиЕД) с
--- --- ---
четвъртък --- ---
БМУР
доц. З.Златанов
Физика л
2 ФЛФ, 2 МФ
доц. Е. Грънчарова
ММ II л
2 ФЛФ, 2 МФ
ас. К. Генков
Оптика с
--- --- --- ---
петък --- ---
1 КИ
доц. В. Тончев
Химия л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А203
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
2 КИ
проф. Ст.Русев
Полупроводникови елементи л
ИХСМ+ЯХ
доц. Хр.Илиев
Физика л
2 Nuclear & Particle Physics
Assist. prof. D. Arnaudov
Theoretical mechanics Lect., Sem.
--- ---
Факултативни курсове
Парк Сън Юнг
Практически корейски език 2 част
---
вторник --- ---
Геология, Геология и природни науки
доц. З.Златанов
Физика л
4 ККТФ
гл. ас. Цв. Вецов
КТПКИ л, с
--- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 МФ
гл. ас. Е. Павлова
Увод в биофизиката л
--- --- --- --- --- --- --- ---
Факултативни курсове
Парк Сън Юнг
Практически корейски език 2 част
---
четвъртък ---
2 КФЕ, 1 КФЕ
проф. Ст.Русев
Инф. технологии л
Фармация-eng
доц. Пл. Петков
Физика л
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
2 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. V. Atanasov
Optics Lect.
---
1 Ф, 1 ФЛФ
Ст. Велков
Комплексен анализ с
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А205
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник
1 Ф, 1 АМГ
гл. ас. Св. Георгиев
МАФМП с
---
Фармация
доц. Пл. Петков
Физика л
--- --- --- --- --- --- --- ---
вторник
1 МФ, 1 ФМ, 1 ФЛФ
гл. ас. Св. Георгиев
МАФМП с
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ, 1 ФМ
гл. ас. Св. Георгиев
МАФМП л
--- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
доц. Ст.Лалковски
Вероятности и статистика л
--- --- --- ---
сряда ---
1 КФЕ, 1 ФМ, 1 Опт., 1 КИ, 1 ФИ
проф. В. Иванов
Основи на физ.ІІ л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
Биотехнологии
доц. Я. Шопов
Физика л
--- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 ФМ, 1 ФИ
проф. В. Иванов
ВФС л, с
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А207
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
Молекулярна биология
доц. Пл. Петков
Физика л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
доц. Цв.Велинов
Молекулна физика л
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
Биотехнологии
доц. Я. Шопов
Физика л
--- ---
1 ККТФ, 1 ФЛФ, 1 АМГ, 1 МФ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика л
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- ---
НПМГ
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А301
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 Ф, 1 ККТФ, 1 ФЛФ
проф. Н.Витанов
Комплексен анализ л
---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
проф. Н.Витанов
Основи на квантовата механика л
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 ККТФ, 3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
проф. Н.Витанов
Основи на квантовата механика л
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
ЕООС
доц. З.Златанов
Физика л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 ФЛФ, 2 МФ, 2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
гл. ас. Нено Тодоров
Оптика л
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 КИ
доц. Й.Иванова
ОТИП л
---
2 Ф, 2 ИФ, 2 АМГ, 2 Опт.
ст.преп. Р.Радкова
Английски език с
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 МФ
доц. Цв.Велинов
Акустични методи в медицината л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- ---
3 ИФ
проф. В. Русанов
ФАЯЕЧ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 ККТФ
доц. Д. Мърваков
Термодинамика л
---
1 Опт.
гл. ас. Е. Павлова
ОАЧ л
1 КИ
гл. ас. Н.Зографов
Химия с
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 ККТФ
гл.ас. П. Николов
Частни диференциални уравнения л
1 ИФ
ас. А.Цонев
Молекулна физика с
--- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А304
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А305
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А306
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
ас. А. Зяпков
ЛП: ЕМ пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А307
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 Опт.
доц. К.Стоичкова
Основи на биофизиката л
--- --- --- ---
2 УПНОСО, 3 УПНОСО, 2 МФ
ст.преп. Р.Радкова
Английски език с
--- --- ---
вторник ---
2 Ф, 2 ККТФ
проф. М. Абрашев
Оптика л
--- --- --- --- ---
3 АМГ, 3 ИФ, 3 ЯТЯЕ
гл.ас. Л. Симеонов
Основи на квантовата механика с
--- --- --- ---
сряда --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
ас. П. Славов
ММИФ:ДУ с
--- ---
Биология и химия
гл. ас. Г.Гоев
Физика л
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Опт.
доц. Д. Ташева
ОХО л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А308
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А309
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
2 Опт.
доц.Сн.Йорданова
Радиометрия и фотометрия л
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 Опт.
доц. Милка .Милева
Очна фармакология л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 Опт.
гл.ас. Цветалин Тотев
Психофизика и психология на зрителния процес л
4 Опт.
доц Хр. Виденова
Първа помощ. пр, през седм.
--- --- ---
четвъртък ---
4 Опт.
доц. Хр.Благоева, Вл.Баков
Контактни лещи II л, през седм.
--- ---
1 Опт.
доц. Ст. Балушев
Вълнова оптика л
--- --- --- --- --- ---
петък --- ---
3 Опт.
доц. Ив. Николова
Инф. на окото л
---
3 Опт.
доц. Ст. Балушев
Взаимодействие на органичната материя със светлина л
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А310
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 ККТФ
гл.ас. П. Николов
Частни диференциални уравнения л
2 КФЕ
гл. ас. Д.Недановски
Пр.Мат IV л
---
3 ККТФ
гл.ас. Л. Симеонов
Основи на квантовата механика с
--- --- ---
вторник ---
1 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. P. Georgiev
Molecular physics Lect.
1 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. К. Christov
Calculus of a function of several real variables Lect.
---
1 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. К. Christov
Calculus of a function of several real variables Sem.
---
2 Ф
ас. П. Славов
Частни диференциални уравнения с
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
2 ККТФ
ас. П. Славов
Частни диференциални уравнения с
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. P. Georgiev
Molecular physics Sem.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А313
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 ФЛФ, 2 МФ
гл. ас. Д.Арнаудов
ТФ I (МиЕД) л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 ККТФ
Виктор Данчев
Термодинамика с
--- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
доц. Г.Гюлчев
ММИФ:ДУ л
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ, 2 АМГ
ас. К. Генков
Оптика с
--- --- --- ---
сряда --- ---
2 КИ
проф. Е. Вълчева
ТТМ л
3 ККТФ, 2 МФ, 2 ФЛФ
доц. Н.Джерманова
ОФVI/ОЕ/ОРЕ л
1 КФЕ, 4 ИФ
доц. Е. Владков
Увод в комуникациите л
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
1 МФ
доц. Ал. Василев
Химия л
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А315
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
3 ИФ, 3 МФ
доц. М.Богомилов
ФАЯЕЧ с
---
3 МФ
доц. Б.Павлов
Инф. технологии л
--- --- --- --- ---
вторник --- ---
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
проф. Г.Райновски
ФАЯЕЧ л
--- ---
4 МФ
доц. П. Петков
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината с
--- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 МФ
доц. М.Богомилов
ФАЯЕЧ л
4 МФ
доц. П. Петков
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицината л
3 Ф, 3 АМГ, 3 ЯТЯЕ
гл.ас.Д.Кочева
ФАЯЕЧ с, през седм.
--- --- ---
четвъртък --- --- ---
1 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. B. Pavlov
Object-oriented programming Lect.
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А317
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
3 ЯТЯЕ
гл.ас.Д.Кочева
ЛП: ФАЯЕЧ пр
--- ---
3 Nuclear & Particle Physics
Assist. prof. D.Kocheva
Lab. exer. Nuclear Physics lab. exer.
--- --- ---
вторник --- --- ---
3 МФ а
гл.ас.Д.Кочева
ЛП: ФАЯЕЧ пр, през седм.
--- --- ---
3 МФ б
гл.ас.Д.Кочева
ЛП: ФАЯЕЧ пр
--- ---
сряда --- ---
3 ИФ
гл.ас.Д.Кочева
ЛП: ФАЯЕЧ пр
---
3 Ф, 3 АМГ
гл.ас.Д.Кочева
ЛП: ФАЯЕЧ пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
3 ФИ
гл.ас.Д.Кочева
ЛП:АЯФ пр
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А319
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А401
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- ---
практикум ОТИП
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
2 Ф
ас. А.Цонев
ПИФ пр
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 АМГ
ас. А.Цонев
ПИФ пр
--- ---
четвъртък --- --- ---
1 ИФ а
ас. Т.Йорданов
Вероятности и статистика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
практикум ОТИП
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А403
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
практикум ОТИП
--- --- --- ---
3 МФ а
доц. Б.Павлов
Инф. технологии пр
--- --- ---
вторник ---
2 ЯТЯЕ
гл.ас.М.Джонголов
ПИФ пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 ИФ
гл.ас.М.Джонголов
ПИФ пр
--- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 КИ а, 1 КИ б
ас. Ст.Иванов
КПрПрМ II пр, през седм.
1 КФЕ, 2 КФЕ
ас. А.Цонев
Инф. технологии с
---
практикум ОТИП
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 МФ а, 1 МФ б
ас. Т.Йорданов
Вероятности и статистика пр
1 Ф
ас. Т.Йорданов
Вероятности и статистика пр
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- ---
3 КИ а, 3 КИ б
гл. ас. В.Вачков
Микропроцесори и микроконтролери пр, през седм.
3 КИ
гл. ас. В.Вачков
Микропроцесори и микроконтролери л
--- --- --- ---
четвъртък ---
3 КФЕ
гл. ас. В.Вачков
КМПКУ пр
--- --- --- ---
3 КФЕ
гл. ас. В.Вачков
Антенни системи и технологии с, през седм.
--- --- --- ---
петък ---
1 КФЕ, 1 ФИ
гл. ас. В.Вачков
КПрПрМ II пр
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 Ф
гл.ас.М.Илиев
ЛП:Електр. у-ва пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 КИ а, 2 КИ б
ас. А. Зяпков, гл.ас. Ю. Цукровски
ПП елем. А 014, пр/ЕСУ -цифр. техн. А408 през седм.
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 КФЕ
гл.ас. Ю. Цукровски
ЛП: Сигнали и системи пр
--- --- --- --- ---
2 ЯТЯЕ
гл.ас. Ю. Цукровски
ЛП: Интегрална електр. пр
--- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 ИФ
гл.ас. Ю. Цукровски
ЛП: Интегрална електр. пр
--- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А408А
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А410
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- ---
3 КИ, 4 КФЕ
д-р Н. Нешев
МТМУ / МБТ л
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 КИ, 4 КФЕ
д-р Н. Нешев
МТМУ / МБТ с
---
4 КФЕ
инж. Валда Левчева
Микровълнова и безжична техника пр, през седм.
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А412
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 Опт. б, 1 Опт. в
гл. ас. Г.Добрев
Осн. физ.II , Опт.б ,ФзФ А412 /ЦОХЧ пр , БФ228/ през седм.
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- ---
1 КФЕ
Б.Петков
Основи на физ.ІІ пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А414
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 КИ а, 1 КИ б
доц. Хр.Илиев, Б.Петков
Основи на физ.ІІ пр, през седм.
--- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- ---
1 ФМ, 1 ФИ
М. Стоянова
Основи на физ.ІІ пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А501
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ФЛФ
гл.ас.М.Илиев
ОРЕ пр
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 МФ
гл.ас.М.Илиев
Основи на електрониката пр
3 КФЕ
ас. Ст.Иванов
Антенни системи и технологии пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А503
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ, 1 МФ в
ас. Т.Йорданов
Вероятности и статистика пр
1 Nuclear & Particle Physics
Assist. prof. М. Dzhongolov
Probability and Statistics in Physics Lect., lab. exer.
--- --- --- ---
вторник --- --- ---
2 ККТФ
доц. П. Петков
СИФ л
2 ККТФ
доц. П. Петков
СИФ пр
---
2 Nuclear & Particle Physics
Assist. prof. M. Naydenov
Programming and Computational Physics lab. exer.
--- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
3 МФ б
доц. Б.Павлов
Инф. технологии пр
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ИФ б
ас. Т.Йорданов
Вероятности и статистика пр
--- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. B. Pavlov
Object-oriented programming Sem.
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А506
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А512
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А516
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А518
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
2 УПНОСО
доц. И. Русинов
Оптика и атомна физика л
2 УПНОСО
гл. ас. Ив. Коцева
ИКТ в ОРДС л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 УПНОСО
доц. М.Гайдарова
Молекулна физика и термодинамика л
1 УПНОСО
доц. М.Гайдарова
Молекулна физика и термодинамика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 ФМ
доц. Ил.Петкова
Педагогика л, с
--- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А519
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
сряда --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
четвъртък --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
петък --- --- --- --- --- ---
2 Опт.
ас. Н.Пеев
Оптом. изм. Опт. а + Опт. в-I / Опт. б + Опт. в-II пр, през седм.
--- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А521
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 Опт.
доц. Г.Георгиев, гл. ас. Гергана Алексиева
КМиОбрД л, пр
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
А521а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Астрономическа обсерватория
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
4 Опт. в
А.Коева
Практика Оптометрия пр
--- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
4 Опт. б
ас. М. Драгомирова
Практика Оптометрия пр
--- ---
сряда --- ---
3 Опт. a
Кл.Рефр 2 пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
4 Опт. а
К. Савов
Практика Оптометрия пр
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 Опт. б
ас. М. Драгомирова
Кл.Рефр 2 пр
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
4 Опт. а
ас. М. Драгомирова
Контактни лещи II пр
4 Опт. б
ас. М. Драгомирова, А.Коева
Контактни лещи II пр
4 Опт. в
А.Коева
Контактни лещи II пр
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б202
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
2 Опт.
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 2 с
1 ФЛФ, 1 МФ, 1 АМГ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика с
--- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 ККТФ
гл.ас.Ж.Петров
МАФМП л
1 ККТФ
Д. Георгиев
МАФМП с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
Химия
доц. Хр.Илиев
Физика л
---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
гл. ас. Ал. Стефанов
Пр.Мат II с
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
1 Опт., 1 КФЕ
доц.Ст.Лишев
Основи на физ.ІІ с
--- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б216
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- ---
3 Ф
доц. П. Георгиев
Физика на кондензираната материя л
---
3 ИФ
доц. Р.Бездушний
Физическо материалознание л, с
--- --- ---
вторник ---
3 КФЕ
проф. Ст.Русев
Физична електроника 2 л
---
4 АМГ
доц. Г.Цуцуманова
Физика на кондензираната материя л
--- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 Ф
доц. П. Георгиев
Физика на кондензираната материя л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 АМГ
доц. Г.Цуцуманова
Физика на кондензираната материя л, с
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б228
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 АМГ б, 1 ККТФ в
Молекулна физика пр
--- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 МФ а, 1 МФ б
Молекулна физика пр
--- --- --- ---
1 АМГ а
Молекулна физика пр
--- ---
петък --- ---
2 Опт.
доц. К.Стоичкова
Основи на биофизиката пр, през седм.
--- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б229
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- -x- -x- -x-
2 МФ, 2 ФЛФ
гл. ас. Д. Цанков
ЛП:Оптика пр
---
2 ИФ
ЛП:Оптика пр
--- ---
вторник --- --- ---
2 Nuclear & Particle Physics
Assist. prof. K.Genkov
Laboratory exercises in Optics lab. exer.
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
2 ККТФ
гл. ас. Д. Цанков
ЛП:Оптика пр
2 ЯТЯЕ, 2 АМГ
ас. К. Генков, гл. ас. Д. Цанков
ЛП:Оптика пр
2 Ф
ас. К. Генков
ЛП:Оптика пр
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
2 Опт.
доц. К.Кирилов, гл.ас. Н. Горунски
Радиометрия и фотом. Б229 / Изт. на светлина ЛЛТ 204 пр, през седм.
--- --- --- --- ---
петък ---
1 Опт. а
ас. А. Алексиев
ОХО пр., Оптл а , ФХФ 609/ Вълнова опт., ФзФ Б229 през седм.
--- --- ---
1 Опт. в
Вълнова оптика пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б230
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б231
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ИФ б
Молекулна физика пр
--- --- --- ---
1 ИФ а
Молекулна физика пр
--- ---
вторник --- --- --- --- ---
1 Ф
Молекулна физика пр
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
1 ККТФ а
Молекулна физика пр
---
1 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. K. Stoichkova
Laboratory exercises in Molecular physics lab. exer.
1 ККТФ б
Молекулна физика пр
--- ---
петък --- --- ---
1 ФЛФ, 1 МФ в
Молекулна физика пр
1 ЯТЯЕ
Молекулна физика пр
--- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б234а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3 КФЕ
доц. Ж.Кисьовски
Антенни системи и технологии л
--- --- --- --- ---
вторник -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б241
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 ИФ а
ОТИП пр
--- --- --- ---
1 ИФ б
ОТИП пр
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 ЯТЯЕ
ОТИП пр
--- --- ---
петък --- --- --- --- ---
1 КИ а, 1 КИ б
ОТИП пр, през седм.
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б302
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
доц. П. Петков
ПИФ л
---
1 ККТФ
гл.ас.Ж.Петров
МАФМП л
1 ККТФ
Д. Георгиев
МАФМП с
--- --- --- ---
вторник --- ---
1 КФЕ, 1 КИ, 1 ФИ
гл. ас. Д.Недановски
Пр.Мат II л
---
1 ИФ, 1 ЯТЯЕ
гл. ас. Св. Георгиев
МАФМП с
--- ---
1 Ф, 1 ИФ, 1 ЯТЯЕ, 1 МФ
ас. Т.Йорданов
Вероятности и статистика с, през седм.
--- ---
сряда --- ---
1 ККТФ
доц. М. Георгиева
Молекулна физика с
---
1 ККТФ
Ст. Велков
Комплексен анализ с
--- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Ф, 2 ККТФ
проф. М. Абрашев
Оптика л
---
2 Ф, 2 ККТФ
гл. ас. Нено Тодоров
Оптика с
2 Ф, 2 АМГ
доц. Цв.Велинов
ПИФ л, с
1 ФМ, 1 ФИ, 1 КИ
М. Стоянова
Основи на физ.ІІ с
--- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б316
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
ХИ+ХА
гл. ас. Д. Лютов
Физика л
--- --- ---
2 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. V. Kozuharov
Programming and Computational Physics Lect.
--- --- ---
вторник ---
2 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. V. Atanasov
Optics Lect., Sem.
--- --- --- ---
3 Nuclear & Particle Physics
М. Naydenov
Functional analysis
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- ---
3 КФЕ
д-р Хр. Йорданов
Мобилни и сателитни комуникации л
3 КФЕ
д-р Хр. Йорданов
Мобилни и сателитни комуникации с
3 КФЕ
д-р Хр. Йорданов
Мобилни и сателитни комуникации пр
--- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
гл. ас. Ал. Стефанов
Пр.Мат IV с
--- --- --- ---
петък --- ---
2 ФЛФ
проф. Е. Вълчева
УФКМ л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б320
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
3 ИФ, 4 ФЛФ
доц. Цв.Велинов
СЕМ пр, /
--- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б335
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
4 ЯТЯЕ
гл.ас.М.Джонголов
Теория на ядрото л
--- --- --- ---
3 ЯТЯЕ
доц. В. Семкова
Неутронна физика л
--- --- ---
вторник --- ---
4 ЯТЯЕ
гл. ас. Н. Петров
Ядрен горивен цикъл л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
3 ЯТЯЕ
доц. Ив.Христосков
Физика на ядрените реактори л
3 ЯТЯЕ
доц. Ив.Христосков
Физика на ядрените реактори с
---
3 ЯТЯЕ
ас. Т.Йорданов
Неутронна физика с
--- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б346
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б404
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б406
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б408
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б427
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б428
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
3 КФЕ
доц.Ст.Колев
Сигнали и системи л
3 КФЕ
доц.Ст.Колев
Сигнали и системи с
---
2 ЯТЯЕ, 2 ИФ
доц. Е. Владков
Интегрална електр. л
---
3 КИ
д-р М.Митов
Сензори л
--- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- ---
ОФVI/ОЕ/ОРЕ
--- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
2 КИ
доц. Е. Владков
ЕСУ -цифр. техн. л
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б431
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Б435
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 113
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- ---
2 УПНОСО
гл. ас. М. Шкодрова
Физиология на животните и човека с, през седм.
--- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 143,158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 158
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 УПНОСО
гл. ас. М. Мишонова
Физиология на животните и човека л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 158,143
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 211
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 221
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 228
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
1 Опт.
доц. В.Москова-Думанова
ЦОХЧ л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- ---
3 УПНОСО
доц. Ив. Трайков
Екология л, с
--- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 333
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
1 УПНОСО
доц. Г. Чанева, гл. ас. Д. Петрова
Физиология на растенията л, пр
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 343
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 436
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ 438
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник ---
3 УПНОСО
доц. К. Йотовска, доц. Асенова
МОБ л
3 УПНОСО
доц. Райчева, доц. Хаджиали
МОБ л, с
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ л
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
БФп
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В13
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 Опт.
доц Хр. Виденова, ас. М. Драгомирова
Кл.Рефр 2 л
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
2 Опт.
доц. Д.Филипова
АФО л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- ---
2 Опт.
проф. А.Пашов
Оптика на окото 2 л
--- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В21
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В22
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- ---
2 Опт. б
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 2 пр
--- ---
2 Опт. в-I, 2 Опт. в-II
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 2 пр
--- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- ---
2 Опт. а
гл. ас. Ив. Божинова
Оптика на окото 2 пр
--- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В24
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В28б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В29а
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В29б
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник ---
1 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. К. Christov
Calculus of a function of several real variables Lect.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В30
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В33
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В44
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
*********
---
Основи на квантовата механика
2 ККТФ
гл. ас. Цв. Вецов
ТМ с
--- --- ---
вторник --- --- ---
3 ККТФ
доц. А.Рангелов
ЕДНС с
---
Основи на квантовата механика
--- --- --- --- --- ---
сряда --- ---
2 Nuclear & Particle Physics
Assist. prof. D. Arnaudov
Theoretical mechanics Lect., Sem.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 ККТФ
доц. П. Недкова
Теоретична астрофизика л
---
4 ККТФ
гл. ас. Цв. Вецов
КТПКИ л, с
--- --- --- --- ---
петък ---
1 Nuclear & Particle Physics
Assoc. prof. К. Christov
Calculus of complex functions Lect., Sem.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В60
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
1 АМГ
доц. Р. Райкова
ОАМГ л
---
2 ККТФ
доц. П. Иванов
ТМ л
3 АМГ - Астрофизика
доц. Т.Велчев
Обща Aстрофизика л
--- --- ---
вторник ---
2 АМГ
доц. Н.Рачев , доц. Р.Димитрова
Уводен курс Метеорология л
2 АМГ
гл. ас. В.Данчовски
Уводен курс Метеорология с
--- --- ---
2 ККТФ
доц. П. Иванов
ТМ л
--- --- --- --- ---
сряда ---
3 АМГ - Геофизика
гл. ас. Г.Георгиева
Обща Геофизика II пр, през седм.
3 АМГ - Геофизика
доц. Р. Райкова
Обща Геофизика II л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- ---
гл. ас. Г.Георгиева
Геофизика л, пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В63
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- ---
3 АМГ - Астрофизика
Обща Aстрофизика с
--- --- ---
1 АМГ
ОАМГ с
--- --- --- ---
вторник
3 АМГ - Геофизика
доц. Р. Райкова
Обща Геофизика II с, през седм.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 АМГ - Астрофизика
Обща Aстрофизика пр, през седм.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
В67
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда ---
3 АМГ - Метеорология
доц. Г.Герова , доц. Р.Димитрова
Обща Метеорология II л
3 АМГ - Метеорология
гл. ас. В.Данчовски
Обща Метеорология II с, пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- ---
2 КФЕ
проф. А.Драйшу
ЕМ л
--- --- ---
3 Ф
доц. Ц.Иванов
Квантова механика л
3 Ф
ас. П. Славов
Квантова механика с
--- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 Ф
доц. Ц.Иванов
Квантова механика л
3 Ф
И. Асенова
Физика на кондензираната материя с, през седм.
--- --- --- ---
сряда ---
2 КФЕ
гл. ас. А. Гайдарджиев
ЕМ с
2 КФЕ
проф. А.Драйшу
ЕМ л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- ---
2 КФЕ
доц. Е. Владков
Комуник. технологии л
2 КФЕ
доц. Е. Владков
Комуник. технологии с, пр
--- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб 4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб. Б 209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
каб.2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- ---
4 ФЛФ
доц. Ив.Стефанов
Основи на нелинейната оптика л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
4 ФЛФ
доц. Ив.Стефанов
Основи на нелинейната оптика л
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
2 Опт.
доц. Ив.Стефанов
Източници на светлина л
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ 204
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ 209
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ 303
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- ---
4 ФЛФ
доц. Иван Бъчваров
Фотоволтаични у-ва и с-ми л
--- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ЛЛТ311
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък ---
1 ФЛФ
гл.ас. Н. Горунски
УООУ II л, с, пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБАЛ СвСофия
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
МБАЛ СвСофия_
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
сг.А сутерен лаб.ФПГР
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
Училище
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФзФ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
1 ФМ, 1 ФИ
проф. Кр. Стефанов
Увод в прогр. л
1 ФМ, 1 ФИ
доц. В. Симеонова
Увод в прогр. с
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък
1 ФМ, 1 ФИ
проф. Кр. Стефанов
Увод в прогр. л
1 ФМ, 1 ФИ
доц. В. Симеонова
Увод в прогр. с
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 120
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- ---
3 ФИ
доц. М. Добрева
Информационни системи (бази от данни) л , ФМИ
--- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 222
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ФИ
доц. М. Добрева
Информационни системи (бази от данни) с, ФМИ
--- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФМИ 403
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- ---
3 ФИ
доц. Н.Николова
Училищен курс по Информатика л
--- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- ---
3 ФИ
гл.ас.Ф.Петров
Училищен курс по Информатика пр
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 214
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ 246
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре

СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет
ФХФ.
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
понеделник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вторник --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
сряда --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
четвъртък --- --- --- --- --- --- --- ---
1 МФ а, 1 МФ б, 1 МФ в
доц. Ал. Василев
Химия пр, през седм.
--- ---
петък --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч.

обратно нагоре