Покана


ПОКАНА
Катедра "Метеорология и Геофизика"
към Физически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски",
Фондация "Иван-Асен Николов Петков" и
Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

Ви кани

да участвате в конференцията
"Предизвикателството на пионерите"
посветена на 100 години от рождението на
проф. Иван-Асен Николов Петков

Конференцията ще се проведе на 30 октомври 2015 във Физически факултет.

През 2015 г. се навършват 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Петков - дългогодишен преподавател в Софийски Университет, един от пионерите на науките за Земята в България, основоположник и изследовател на редица проблеми, свързани с геофизичните свойства и прояви на процесите на земната повърхност и в земните недра.
Всички участници в конференцията ще получат том, посветен на живота и делото на проф. Петков, включващ биографични бележки, библиография, снимков материал и избрани публикации.


Важни дати
Заявка за участие 30 септември 2015
Предоставяне на материали 1 септември 2015
Окончателна програма на конференцията 20 октомври 2015
Конференция 30 октомври 2015

Инициативен комитет:
Катедра "Метеорология и Геофизика", Физически факултет
Фондация "Иван-Асен Николов Петков"
Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

Контакти:
катедра "Метеорология и Геофизика" доц. д-р Николай Рачев (nick@phys.uni-sofia.bg, тел. 02/8161289)
За въпроси и информация относно конференцията, моля пишете на e-mail:
IPetkov100@phys.uni-sofia.bg