Програма


П Р О Г Р А М А
на конференцията
посветена на 100 години от рождението на
проф. Иван-Асен Николов Петков
30 октомври 2015
Физически факултет на СУ
(вход свободен)


сграда А, зала 205
9:30 – 10:00 Откриване на конференцията с приветствия от:
проф. дфн Николай Витанов - зам. декана по научно-изследователска и проектна дейност на ФзФ
доц. д-р Николай Рачев - ръководител катедра "Метеорология и геофизика"
г-жа Людмила Петкова-Миленова - директор на РЕСАК и фондация "Иван-Асен Николов Петков".
Научни презентации (водещ гл. ас. д-р Милен Цеков)
10:00 - 10:10 Златомир Димитров (РЕСАК)
Application of COPERNICUS/Sentinel-1A/EU SAR Sensors for Land Changes Monitoring in Bulgaria
10:10 - 10:20 Мариана Енева (Imageair Inc)
Използване на спътникови данни за наблюдение на повърхностни деформации около разломи и геотермални полета в южна Калифорния
10:20 - 10:30 Мария Стойчева-Шамати (НИГГГ на БАН)
Наблюдения на магнитното поле на Земята в ULF (1mHz – 1Hz) диапазон.
10:30 - 10:40 Петко Неновски (УЦКИТ на СУ)
Експериментални доказателства за електрични процеси по време на силно земетресение (06. Април 2009, Италия).
10:40 - 10:50 Наталия Килифарска (НИГГГ на БАН)
Регионални изменения на климата и динамиката в еволюцията на магнитното поле.
10:50 - 11:00 Мери Ковачева (НИГГГ на БАН)
Резултати от българските археомагнитни изследвания и тяхното приложение.
11:00 - 11:10 Даниела Йорданова (НИГГГ на БАН)
Магнитни свойства на градската прах – приложения в екологичните изследвания.
11:10 – 11:30 Кафе пауза
Научни презентации (водещ гл. ас. д-р Гергана Георгиева)
11:30 - 11:40 Стефан Бояджиев (ГГФ на СУ)
Съвременни геохимични методи.
11:40 - 11:50 Милен Цеков (ФзФ на СУ)
Хаос и фрактали в метеорологията и геофизиката.
11:50 - 12:00 Бойко Рангелов (МГУ)
Кинематични модели на системите за ранно предупреждение от земетресения и цунами.
12:00 - 12:10 Ренета Райкова (ФзФ на СУ)
Съвременни проблеми в сеизмологията.
12:10 - 12:20 Люба Димова (ФзФ на СУ)
Виртуална сеизмична мрежа на СУ.
12:20 - 12:30 Лилия Димитрова (НИГГГ на БАН)
Национална сеизмологична мрежа – кратка ретроспекция, съвременно състояние и развитие.
12:30 - 12:40 Светлана Николова (CTBTO)
Present state of International Monitoring System of CTBTO.
12:40 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 15:00 Разговор за колегата, ментора, учителя, професора Иван-Асен Петков (водещи проф. дгн Димчо Йосифoв, г-жа Людмила Петкова-Миленова, доц. д-р Стефан Бояджиев, доц. д-р Минка Илиева)
15:00 – 15:30 Кафе пауза

сграда В, етаж 4
15:30 – 16:00 Откриване на лаборатория „Геофизика - проф. Иван-Асен Петков“, кабинет 65.
16:00 – 17:00 "Да пием по една лимонада" за закриване на конференцията (организатори: фондация "Иван-Асен Николов Петков" и РЕСАК) семинар 60.

Материали на конференцията и изданието "Предизвикателството на пионерите", посветено на живота и делото на проф. Петков (биографични бележки, библиография, снимков материал и избрани публикации), можете да получите преди започване на конференцията или по време на паузите.