Снимки


Моменти от конференцията


Начало на конференцията

Приветствие от проф. Николай Витанов, зам. декан по научната и проектна дейност на ФзФ.Приветствие от доц. д-р Николай Рачев, ръководител катедра "Метеорология и геофизика"


Приветствие от Людмила Петкова-Миленова, фондация "Иван-Асен Николов Петков" и РЕСАК

Презентация на Златомир Димитров

Презентация на Мариана Енева


Презентация на Мария Стойчева-Шамати


Презентация на Петко НеновскиПрезентация на Наталия Килифарска


Презентация на Мери Ковачева


Презентация на Даниела ЙордановаПрезентация на Стефан Бояджиев


Презентация на Милен Цеков


Презентация на Бойко Рангелов


Презентация на Ренета Райкова


Презентация на Люба Димова


Презентация на Лилия Димитрова


Презентация на Светлана Николова


В. Гергелчев разказва спомени за проф. Петков


В. Гергелчев разказва спомени за проф. Петков


Ст. Бояджиев разказва спомени за проф. Петков


И. Йовев разказва спомени за проф. Петков


Спомени за проф. Петков


Спомени за проф. Петков


Спомени за проф. Петков

Б. Маврудчиев разказва спомени за проф. Петков


Кафе-пауза
Сем. Петкови в лаборатория по геофизика "Иван-Асен Петков"


Аналитична везна в обновената лаборатория по геофизика, дарение от фондация "Иван-Асен Николов Петков"


Махален апарат "Аскания" за измерване на силата на тежестта.


Сем. Петкови в лаборатория по геофизика "Иван-Асен Петков"