Обява


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ПИОНЕРИТЕ
Конференция
посветена на
100 години от рождението на
проф. Иван-Асен Николов Петков


30 октомври 2015

Физически факултет
на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Организирана от
Катедра „Метеорология и Геофизика“, Физически факултет
Фондация „Иван-Асен Николов Петков“
Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК